Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tang cuong su tham gia cua dan

2,159 views

Published on

Tăng cường sự tham gia của người dân trong dự án

Published in: Education, Business
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thank you.Have a goodday
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tang cuong su tham gia cua dan

 1. 1. Tổ chức hỗ trợ phát triển Đức và Để biết thêm thông tin xin liên hệ: Việt Nam Tổ chức hỗ trợ phát triển Đức (DED) là một trong những tổ Tổ chức hỗ trợ phát triển Đức (DED) chức hỗ trợ phát triển hàng đầu tại châu Âu trong lĩnh vực Chương trình Xã hội dân sự hợp tác về nhân sự. DED được thành lập năm 1963 và kể từ và Điều hành tốt chính quyền địa phương đó đễn nay đã có hơn 15.000 chuyên gia hợp tác phát triển Hòm thư 119 của DED đem hết sức mình góp phần vào việc cải thiện điều Tầng 6, Tháp Hà Nội kiện sống của người dân ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ La- 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam tinh. Hiện tại DED có gần 1.000 chuyên gia hợp tác phát triển đang làm việc tại khoảng 40 quốc gia. Nhiệm vụ của họ là ded Vietnam góp phần giảm nghèo, hỗ trợ việc phát triển độc lập, bền vững và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên. DED là Tel.: (+84) 4-728 1143 công ty trách nhiệm hữu hạn công ích và phi lợi nhuận thuộc Fax: (+84) 4-728 1141 Thông tin ngắn Nhà nước Đức. Email: info-bdf@ded-vietnam.org Tại Việt Nam, DED đã hoạt động từ năm 1993. Khi được yêu Website: http://vietnam.ded.de cầu, DED cử các chuyên gia hợp tác phát triển tham gia vào các dự án do các đối tác phía Việt Nam thực hiện. Các chuyên gia hỗ trợ về mặt chuyên môn trong các lĩnh vực như đào tạo nghề kỹ thuật, y tế và chăm sóc người khuyết tật, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý nước thải và rác thải rắn. DED hỗ trợ quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Việt Nam và hỗ trợ họ thực hiện các dự án phát triển địa phương. DED cũng góp phần tăng cường sự tham gia của người dân và cải thiện các hoạt động quản lý tại cấp địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo. Phát triển tại cấp cơ sở Với chương trình “Xã hội dân sự và Điều hành tốt chính quyền địa phương”, DED hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự và Chương trình Xã hội dân chính quyền địa phương nỗ lực tăng cường sự tham gia của sự và Điều hành tốt chính người dân tại cấp cơ sở. Chính phủ Việt Nam đã ban hành khung pháp lý để thực hiện việc đó thông qua “Pháp lệnh dân quyền địa phương chủ cơ sở”. Đây là một trong những văn bản pháp luật cốt lõi cho việc tham gia của người dân tại cấp địa phương ở Việt Tăng cường sự tham gia của Nam. người dân và hỗ trợ các nhóm dân cư thiệt thòi
 2. 2. Chương trình “Xã hội dân sự và Hoạt động Theo dõi và đánh giá Điều hành tốt chính quyền địa Tư vấn và tài trợ nhỏ được dành cho các lĩnh vực sau: Theo dõi việc thực hiện chiến lược giảm nghèo của Việt Nam có phương” của DED Việt Nam Khuyến khích sự tham gia của người dân, như: vai trò quyết định sự bền vững của chiến lược này. Các hoạt động của chương trình được cán bộ của DED và các đối tác DED tập trung vào việc khuyến khích các quá trình đối thoại xã Tập huấn thực hiện “Pháp lệnh dân chủ cơ sở”; phía Việt Nam đánh giá kỹ lưỡng. Các kế hoạch theo dõi được hội để thực hiện và giám sát “Chiến lược tăng trưởng toàn diện Xuất bản tài liệu về “Pháp lệnh dân chủ cơ xây dựng chi tiết với sự tham gia của đối tác nhằm phân tích và về tăng trưởng và giảm nghèo” của Việt Nam tại cơ sở. Vai trò sở” và sự tham gia của người dân. rút bài học kinh nghiệm. Việc giới thiệu và hỗ trợ các quy trình của các nhóm dân cư thiệt thòi, như người dân tộc thiểu số và Xây dựng năng lực, như: theo dõi trong các tổ chức đối tác phía Việt Nam có tác dụng cải phụ nữ nghèo, trong việc đánh giá và trong quá trình ra quyết Tập huấn về chu trình quản lý dự thiện chất lượng công việc và củng cố cơ cấu nội bộ cũng như định được củng cố và nâng cao các kỹ năng cũng như việc lập án, giám sát và đánh giá có sự nguồn lực của các tổ chức đó. Do đó, theo dõi và đánh giá cũng kế hoạch hành động của họ. tham gia, kỹ năng giao được coi là phương thức nâng cao năng lực của các tổ chức tiếp/truyền thông; này. Tập huấn về huy động Mục đích của chương trình là góp phần vào sự tăng trưởng liên nguồn tài chính và viết đề tục của Việt Nam thông qua việc cải thiện công tác quản lý tại nghị dự án; cấp địa phương. Việc tăng cường sự tham gia của người dân ở Các hoạt động xây dựng Đối tác của chương trình … cấp thôn và cấp xã là rất quan trọng và cần thiết cho phát triển mạng lưới để thúc đẩy đối thoại giữa Nhà nước và các tổ chức xã hội có cách làm việc minh bạch và trách nhiệm; bền vững. Xây dựng Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương tại cấp cơ sở sẽ dẫn đường đưa dân sự. sẵn sàng áp dụng các phương pháp làm việc có sự tham gia; đến việc giảm nghèo có sự tham gia của mọi nhóm đối tượng. có ý định nâng cao năng lực cho các nhóm mục tiêu hoặc đối Tăng cường việc lập kế hoạch Các tổ chức đối tác của DED được hỗ trợ để hoạt động một tượng hưởng lợi của tổ chức họ; phát triển thôn xã, như: cách minh bạch và trách nhiệm, đáp ứng được nhu cầu của Đào tạo thúc đẩy viên về các phương pháp làm việc có sự có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực công việc của tham gia; mình; người dân. Chương trình hỗ trợ tăng cường hiệu quả của sự phát triển nhiều mặt của Việt Nam. Hỗ trợ việc lập kế hoạch phát triển thôn bản có sự tham gia; có đóng góp tài chính và tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác. Nâng cao năng lực cho phụ nữ khi tăng cường sự tham gia của người dân, như: Các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình và khuyến Nâng cao năng lực cho phụ nữ Cà Tu Tập huấn thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở khích bình đẳng giới; Voi là một phụ nữ dân tộc thiểu số Cà Tu ở tỉnh Quảng Nam. Cô Xuất bản các tài liệu về Luật bình đẳng giới của Việt Nam. không biết đọc, cũng không biết viết. Hậu quả là, việc tiếp cận với DED hỗ trợ Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức các hội thảo tại các thông tin của cô bị hạn chế, cô cũng gặp khó khăn liên quan đến thôn bản về “Pháp lệnh dân chủ cơ sở” tại tỉnh Hòa Bình. Qua hội các thủ tục hành chính. Vì vậy cô không thể mở một cửa hàng nhỏ Đối tác thảo, nam giới và phụ nữ được biết đến quyền và trách nhiệm của để nuôi gia đình. DED và Hội LHPN huyện tổ chức các khoá tập họ trong việc tham gia vào các dự án phát triển tại địa phương. huấn về xóa mù chữ và phát triển cộng đồng cho Voi và những Các tổ chức xã hội dân sự (là các tổ chức quần chúng như Các thúc đẩy viên của hội thảo là cán bộ của Mặt trận tổ quốc phụ nữ Cà Tu khác. Các khoá tập huấn đã giúp Voi và các phụ nữ Hội liên hiệp phụ nữ và Mặt trận tổ quốc, các tổ chức phi trước đó đã được tập huấn các kỹ năng truyền thông và thúc đẩy này tăng cường kỹ năng giao tiếp và khuyến khích họ đóng vai trò chính phủ của Việt Nam, các hiệp hội và tổ chức cộng để đảm bảo tính hiệu quả của hội thảo cấp thôn bản. DED cũng tích cực trong cộng đồng. Giờ đây phụ nữ Cà Tu tham gia nhiều đồng); cung cấp trang thiết bị và tài liệu cần thiết để tạo điều kiện cho hơn vào cuộc sống chính trị và xã hội tại thôn bản. Họ có thể tham Chính quyền địa phương cấp huyện, xã. các thôn bản thực thi “Pháp lệnh dân chủ cơ sở”. gia vào các hoạt động kinh tế và tiếp cận thị trường.

×