Giới thiệu về Lập kế hoạch dự án có sự tham gia Để xây dựng một đề xuất DA tốt hơn
Project Cycle and PDM Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Chu trình dự án và Logframe Khung logic dự án Khung logic
Một ví dụ về Khung logic
L ập kế hoạch có sự tham gia là nhằm mục đích xây dựng một khung logic với sự cộng tác của tất cả các bên liên quan Thực ...
Các bước lập kế hoạch <ul><li>Lựa chọn cách tiếp cận dự án </li></ul><ul><li>Chuẩn bị khung logic </li></ul><ul><li>Thẩm đ...
Stakeholder Analysis Problem Analysis Objective Analysis Project Selection Các bước của hội thảo LKH Người hưởng lợi N...
Tiếp cận có sự tham gia Người tham gia . Nông dân . Cán bộ nhà nước . Chuyên gia . Nhà tài trợ . Những người khác Người ch...
Các quy tắc của hội thảo <ul><li>Viết các ý kiến của chính bạn lên thẻ </li></ul><ul><li>Viết duy nhất một ý kiến bằn...
Ảnh hội thảo LKH
Stakeholder Analysis Các bước của hội thảo LKH <ul><li>Khung phân tích với các nhóm liên quan . </li></ul><ul><li>Thông...
Các bước của hội thảo LKH <ul><li>Phân tích quan hệ “Nhân” - “Quả” </li></ul><ul><li>Một cây vấn đề được xây dựng bằng c...
Các bước của hội thảo LKH <ul><li>Phân tích quan hệ “Biện pháp-Kết Quả” </li></ul><ul><li>Một cây mục tiêu được xây dựn...
Các bước của hội thảo LKH <ul><li>Cân nhắc các hạn chế về mặt ngân sách, thời gian, và các nguồn lực khác. </li></ul><ul...
Các bước của hội thảo LKH <ul><li>Thiết kế dự án </li></ul><ul><li> Tóm tắt dự án </li></ul><ul><li> Các chỉ số </li><...
Tóm tắt dự án <ul><li>Mục tiêu toàn cục </li></ul><ul><li>   Ảnh hưởng được mong đợi đối với sự phát triển sau khi đạt đ...
Xây dựng các giả định quan trọng <ul><li>Các giả định này cần được thỏa mãn để thực hiện thành công dự án </li></ul><ul><l...
Mối liên hệ theo chiều dọc của Khung logic
Các chỉ số có thể tường minh một cách khách quan ・ Thời gian ? ・ Ai (Cái gì)? ・ Bao nhiêu? ・ Cái gì đã diễn ra ? Các biệ...
Sử dụng Khung Logic trong Theo Dõi Chỉ số đạt được Chỉ số Mong đợi So sánh với Có diễn ra theo kế hoạch ?
Sử dụng Khung logic trong Đánh giá (với 5 tiêu chí) Tính hiệu suất Tính hiệu quả Tác động Tính phù hợp Tính bền vững
Để có thêm thông tin Một số tài liệu tham khảo trên các Website: World Bank http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lap du an co su tham gia

2,751 views

Published on

Lập dự án có sự tham gia của người dân

Published in: Technology, Sports
3 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
271
Comments
3
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Introduction to PCM Welcome to the introduction to PCM. This automatic presentation will give you a brief introduction of PCM. The presentation proceeds automatically. So just sit back and relax. Please enjoy the world of the new tool improving your projects. Let’s start!
 • Lap du an co su tham gia

  1. 1. Giới thiệu về Lập kế hoạch dự án có sự tham gia Để xây dựng một đề xuất DA tốt hơn
  2. 2. Project Cycle and PDM Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Chu trình dự án và Logframe Khung logic dự án Khung logic
  3. 3. Một ví dụ về Khung logic
  4. 4. L ập kế hoạch có sự tham gia là nhằm mục đích xây dựng một khung logic với sự cộng tác của tất cả các bên liên quan Thực hiện Đánh giá Chu trình dự án Lập kế hoạch Mục tiêu tổng thể
  5. 5. Các bước lập kế hoạch <ul><li>Lựa chọn cách tiếp cận dự án </li></ul><ul><li>Chuẩn bị khung logic </li></ul><ul><li>Thẩm định nội bộ </li></ul><ul><li>Chuẩn bị các phụ lục </li></ul><ul><li>Đệ trình dự án </li></ul><ul><li>Khẳng định khuôn khổ dự án </li></ul><ul><li>Phân tích các nhóm liên quan </li></ul><ul><li>Tìm hiểu các thành tựu gần đây </li></ul><ul><li>Phân tích vấn đề </li></ul><ul><li>Phân tích mục tiêu </li></ul>
  6. 6. Stakeholder Analysis Problem Analysis Objective Analysis Project Selection Các bước của hội thảo LKH Người hưởng lợi Nạn nhân Quyết định Chính phủ Bộ Nông Nghiệp Nông dân Nhà nghiên cứu …… ... Phân tích các nhóm liên quan 2 Nguyên nhân trực tiếp 1 Vấn đề cốt lõi Nguyên nhân trực tiếp 2 Phân tích Vấn đề Vấn đề 1 Vấn đề2 Nguyên nhân trực tiếp 3 3 Biện pháp trực tiếp1 Mục tiêu cốt lõi Biện pháp trực tiếp2 Phân tích mục tiêu Mục tiêu trực tiếp 1 Mục tiêu trực tiếp 2 Biện pháp trực tiếp3 4 Biện pháp trực tiếp1 Mục tiêu cốt lõi Biện pháp trực tiếp2 Lựa chọn dự án Mục tiêu trực tiếp 1 Mục tiêu trực tiếp 2 Biện pháp trực tiếp3 5 Khung logic 7
  7. 7. Tiếp cận có sự tham gia Người tham gia . Nông dân . Cán bộ nhà nước . Chuyên gia . Nhà tài trợ . Những người khác Người chủ trì + Sử dụng các “thẻ” để minh họa các phân tích và thảo luận
  8. 8. Các quy tắc của hội thảo <ul><li>Viết các ý kiến của chính bạn lên thẻ </li></ul><ul><li>Viết duy nhất một ý kiến bằng một câu đầy đủ lên mỗi thẻ. </li></ul><ul><li>Các ý kiến cần ngắn gọn và rõ ràng. </li></ul><ul><li>Cố gắng đưa ra các ý kiến thật cụ thể và tránh các ý kiến trừu tượng và chung chung. </li></ul><ul><li>Viết các ý kiến lên thẻ trước khi thảo luận </li></ul><ul><li>Không gỡ các thẻ ra khỏi bảng trước khi đạt được sự đồng thuận. </li></ul><ul><li>Không hỏi ai là tác giả của mỗi thẻ </li></ul>
  9. 9. Ảnh hội thảo LKH
  10. 10. Stakeholder Analysis Các bước của hội thảo LKH <ul><li>Khung phân tích với các nhóm liên quan . </li></ul><ul><li>Thông tin không chỉ về các vấn đề mà cả về tiềm năng. </li></ul><ul><li>Để quyết định nhóm mục tiêu, nhóm mà dự án sẽ tập trung. </li></ul>Người hưởng lợi Nạn nhân Quyết định Chính phủ Bộ Nông Nghiệp Nông dân Nhà nghiên cứu …… ... Phân tích các nhóm liên quan 1
  11. 11. Các bước của hội thảo LKH <ul><li>Phân tích quan hệ “Nhân” - “Quả” </li></ul><ul><li>Một cây vấn đề được xây dựng bằng các phân tích quan hệ “Nhân” - “Quả”. </li></ul><ul><li>Làm sự phức tạp của vấn để trở lên dễ hiểu. </li></ul>Nguyên nhân trực tiếp 1 Vấn đề cốt lõi Nguyên nhân trực tiếp 2 Phân tích Vấn đề Vấn đề 1 Vấn đề2 Nguyên nhân trực tiếp 3 2
  12. 12. Các bước của hội thảo LKH <ul><li>Phân tích quan hệ “Biện pháp-Kết Quả” </li></ul><ul><li>Một cây mục tiêu được xây dựng bằng các phân tích quan hệ “Biện pháp-Kết Quả” </li></ul><ul><li>Làm sáng tỏ các giải pháp khác nhau cho vấn đề </li></ul><ul><li>Sử dụng tốt hơn điểm mạnh của các nhóm liên quan. </li></ul>Biện pháp trực tiếp1 Mục tiêu cốt lõi Biện pháp trực tiếp2 Phân tích mục tiêu Mục tiêu trực tiếp 1 Mục tiêu trực tiếp 2 Biện pháp trực tiếp3 3
  13. 13. Các bước của hội thảo LKH <ul><li>Cân nhắc các hạn chế về mặt ngân sách, thời gian, và các nguồn lực khác. </li></ul><ul><li>Lựa chọn các nhóm giải pháp tốt nhất xây dựng thành dự án. </li></ul>Biện pháp trực tiếp1 Mục tiêu cốt lõi Biện pháp trực tiếp2 Lựa chọn dự án Mục tiêu trực tiếp 1 Mục tiêu trực tiếp 2 Biện pháp trực tiếp3 4
  14. 14. Các bước của hội thảo LKH <ul><li>Thiết kế dự án </li></ul><ul><li> Tóm tắt dự án </li></ul><ul><li> Các chỉ số </li></ul><ul><li> Các giả định quan trọng (điều kiện bên ngoài) </li></ul>Khung logic 5
  15. 15. Tóm tắt dự án <ul><li>Mục tiêu toàn cục </li></ul><ul><li>  Ảnh hưởng được mong đợi đối với sự phát triển sau khi đạt được mục đích của dự án . </li></ul><ul><li>Mục đích dự án </li></ul><ul><li>  Mục đích đạt được khi các đầu ra được hoàn thành từ việc thực hiện dự án . </li></ul><ul><li>Đầu ra </li></ul><ul><li>  Kết quả đạt được sau khi các hoạt động cần thiết được thực hiện . </li></ul><ul><li>Hoạt động </li></ul><ul><li>  Các hoạt động cần thiết để đạt được đầu ra . </li></ul><ul><li>Đầu vào </li></ul><ul><li>  Nguồn nhân lực và các trang thiết bị để triển khai hoạt động. </li></ul>
  16. 16. Xây dựng các giả định quan trọng <ul><li>Các giả định này cần được thỏa mãn để thực hiện thành công dự án </li></ul><ul><li>Các giả định này không thể kiểm soát được trong phạm vi của dự án . </li></ul><ul><li>Các giả định này không chắc chắn sẽ xảy ra hay không.  </li></ul>
  17. 17. Mối liên hệ theo chiều dọc của Khung logic
  18. 18. Các chỉ số có thể tường minh một cách khách quan ・ Thời gian ? ・ Ai (Cái gì)? ・ Bao nhiêu? ・ Cái gì đã diễn ra ? Các biện pháp Theo dõi & Đánh giá Các chỉ sổ cần được xác định một cách khách quan nhất có thể . Các cách đo lường các chỉ số này cần được xác định cụ thể
  19. 19. Sử dụng Khung Logic trong Theo Dõi Chỉ số đạt được Chỉ số Mong đợi So sánh với Có diễn ra theo kế hoạch ?
  20. 20. Sử dụng Khung logic trong Đánh giá (với 5 tiêu chí) Tính hiệu suất Tính hiệu quả Tác động Tính phù hợp Tính bền vững
  21. 21. Để có thêm thông tin Một số tài liệu tham khảo trên các Website: World Bank http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?pcont=details&eid=000160016_20050607122225 “ The logframe handbook : a logical framework approach to project cycle management, Vol. 1 of 1 “ Asian Development Bank http://www.adb.org/Documents/Guidelines/Logical_Framework/default.asp “ Using the Logical Framework for Sector Analysis and Project Design: A User's Guide”

  ×