Giao duc hoa nhap

4,141 views

Published on

Nói về công tác giáo dục hoà nhập cho những người kém may mắn

Published in: Education, Sports
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thank you.Have a goodday
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
4,141
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Giao duc hoa nhap

 1. 1. Inclusive Education in Vietnam Laura Stevenson VSO Volunteer Trung Tâm Hô Trơ và Phát Triện Giáo Dục Hòa Nhập cho Người Khuyêt Tật (previously Research and Education Centre for Disabled Children ) Abegail Schwartz Education for Development
 2. 2. Inclusive Education <ul><li>Why are we focusing on it? </li></ul><ul><li>What are we hoping to achieve today? </li></ul>Giáo Dục Hòa Nhập <ul><li>Tại sao chúng ta phải chú trọng vào giáo dục hòa nhập? </li></ul><ul><li>Chúng ta mong đạt được gì vào thời nay? </li></ul>
 3. 3. What is Inclusive Education? <ul><li>Based on principle of equality </li></ul><ul><li>Based on basic human rights </li></ul><ul><li>Children should learn together, regardless of their handicaps or difficulties </li></ul>Thế nào là Giáo Dục Hòa Nhập? <ul><li>Dựa vào nguyên tắc bình đẳng </li></ul><ul><li>Dựa vào quyền căn bản của con người </li></ul><ul><li>Trẻ em nên được học cùng nhau, bất kể trẻ có khó khăn hay khuyết tật gì. </li></ul>
 4. 4. What is Inclusive Education? <ul><li>Learning needs of children are the priority </li></ul><ul><li>Learning environments adapted to suit all children </li></ul><ul><li>Trẻ em có quyền ưu tiên trong học tập </li></ul><ul><li>Điều kiện học tập phải được điều chỉnh sao cho thích ứng với mọi trẻ em. </li></ul>Thế nào là Giáo Dục Hòa Nhập?
 5. 5. What is Inclusive Education? <ul><li>Adequate resource allocation to provide quality education </li></ul><ul><li>Appropriate training for teachers </li></ul><ul><li>Active involvement of parents and communities encouraged. </li></ul><ul><li>Đảm bảo sự điều phối đầy đủ để nâng cao chất lượng giáo dục </li></ul><ul><li>Đào tạo thích hợp cho giáo viên </li></ul><ul><li>Tích cực liên hệ với phụ huynh và cộng đồng. </li></ul>Thế nào là Giáo Dục Hòa Nhập?
 6. 6. Groups still in need of access to education <ul><li>Children with Disabilities </li></ul><ul><li>Ethnic minority children; </li></ul><ul><li>Street Children and Homeless children; </li></ul>Những người vẫn cần được hổ trợ trong giáo dục. <ul><li>Trẻ khuyết tật </li></ul><ul><li>Trẻ người dân tộc thiểu số; </li></ul><ul><li>Trẻ lang thang; </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Children who are infected and affected by HIV/Aids </li></ul><ul><li>Migrant children </li></ul><ul><li>Children who are not attending school for whatever reason </li></ul><ul><li>Trẻ bị nhiễm HIV/Aids </li></ul><ul><li>Trẻ di cư </li></ul><ul><li>Trẻ không được đi học với bất cứ lí do nào </li></ul>Những người vẫn cần được hổ trợ trong giáo dục. Groups still in need of access to education
 8. 8. What Inclusive Education is not! <ul><li>Special Education </li></ul><ul><li>Integrated Education </li></ul>Thế nào không là Giáo Dục Hòa Nhập! <ul><li>Giáo Dục Chuyên Biệt </li></ul><ul><li>Giáo Dục Hội Nhập </li></ul>
 9. 9. Education in Vietnam Education is compulsory to the age of 14, but this is not enforced <ul><li>90% of all children attend primary school </li></ul><ul><li>75% of all children attend secondary school </li></ul><ul><li>50% attend high school </li></ul>Giáo dục ở Việt Nam Trẻ em dưới 14 tuổi bắt buộc phải đến trường, nhưng điều này vẫn chưa có hiệu lực.  hơn 90% học sinh đến trường Tiểu Học  dưới 75% học sinh đến trường Trung Học Cơ Sở  dưới 50% học sinh đến trường Trung Học Phổ Thông U.S. Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor : Country Reports on Human Rights Practices, Vietnam  - 6/3/2006
 10. 10. Giáo dục ở Việt Nam U.S. Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor : Country Reports on Human Rights Practices, Vietnam  - 6/3/2006 Enrollment through all school levels is lower in remote mountainous areas Tỷ lệ đăng kí học tại các trường ở các vùng sâu, vùng xa và miền núi lại thấp hơn.
 11. 11. Children from Ethnic Minority Groups No. of ethnic minority people in Vietnam accounts for 14% of total population (WHO, 2003, Health and Ethnic Minorities in Vietnam) Trẻ Em Của Tộc Người Thiểu Số Dân tộc thiểu số chiếm 14% tổng dân số Việt Nam (theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, 2003, Y tế và Dân tộc Thiểu số ở Việt Nam).
 12. 12. <ul><li>Education for Children from Ethnic Minority Groups : </li></ul><ul><li>A study in Bac Ha District (Lao Cai province) found that a large percentage of school-age children, especially girls, were out of school. </li></ul><ul><li>50% girls attending kindergarten </li></ul><ul><li>c. 60% girls attending primary school </li></ul>Enfants et Développement, 2006 Giáo Dục Cho Trẻ Người Dân Tộc Thiểu Số : Một nghiên cứu tại huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết hầu hết các trẻ ở độ tuổi đi học, đặc biệt là các bé gái không được đi học.  dưới 50% bé gái đến trường mẫu giáo * khoảng 60% bé gái đến trường Tiểu Học
 13. 13. Street Children MOLISA reports that there were 21,869 street children in February 2003 In 2005, 2032 street children were helped to return home The Vietnam Commission for Population, Family and Children reports that there were 7699 street children in December 2005 U.S. Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor : Country Reports on Human Rights Practices, Vietnam  - 6/3/2006 Trẻ Em Đường Phố MOLISA cho biết vào tháng 2/ 2003,có 21,869 trẻ em lang thang. Vào năm 2005, có 2032 trẻ em được đưa trở về gia đình. Theo Uỷ Ban Dân Số, Gia Đình và Trẻ Em, vào tháng 12 năm 2005, có 7699 trẻ em đường phố.
 14. 14. Street Children in HCMC <ul><li>Categories of Street Children in HCMC </li></ul><ul><ul><li>Children who have run away from home or have no home = 30.8 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Children sleeping on the street with their family and guardian = 6.5 % </li></ul></ul>Trẻ Em Đường Phố ở Hồ Chí Minh <ul><li>Trẻ em đường phố ớ Hồ Chí Minh gồm: </li></ul><ul><ul><li>Trẻ bỏ nhà hoặc không có nhà = 30.8 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Trẻ và gia đình không có nhà phải ngủ ngoài đường = 6.5 % </li></ul></ul>
 15. 15. Street Children in HCMC <ul><ul><li>Children living at home but working in an “at risk” situation = 38% </li></ul></ul><ul><ul><li>Migrant child workers engaged in casual street activities = 24% </li></ul></ul>Trẻ em đường phố ở Hồ Chí Minh <ul><ul><li>Trẻ sống chung với gia đình nhưng thường xuyên dính líu các tệ nạn xã hội= 38% </li></ul></ul><ul><ul><li>Trẻ di cư tham gia vào các hoạt động xấu trên đường = 24% </li></ul></ul>
 16. 16. How many Street Children attend school regularly? <ul><li>less than 2% attend any form of classroom-based education </li></ul><ul><li>( Terre Des Hommes report on Street Children in Ho Chi Minh City, 2004) </li></ul>Bao nhiêu trẻ đường phố đi học đều đặn? <ul><li>dưới 2% trẻ tham gia giáo dục với hình thức phòng lớp. </li></ul>
 17. 17. Children with Disability in Vietnam The law requires the State to protect the rights and encourage the employment of those with disabilities, but the provision of services is limited U.S. Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor : Country Reports on Human Rights Practices, Vietnam  - 6/3/2006 Trẻ Khuyết Tật Ở Việt Nam Luật pháp qui định mọi người phải bảo vệ quyền lợi và khuyến khích sử dụng lao động đối với người khuyết tật nhưng lĩnh vực hoạt động cho họ vẫn còn hạn chế.
 18. 18. <ul><li>10% of all children with disabilities are enrolled in school </li></ul><ul><li>The government is working towards improving education opportunities </li></ul>Government agencies work with domestic and foreign organisations to provide protection, education and employment and to support physical access for people with disabilities U.S. Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor : Country Reports on Human Rights Practices, Vietnam  - 6/3/2006 Các tổ chức chính phủ bàn luận với các tổ chức trong và ngoài nước qui định quyền được bảo vệ, giáo dục và lao động và hổ trợ phương diện thể chất cho người khuyết tật.  Hơn 10% trẻ khuyết tật được đến trường  Chính phủ đang cải thiện và nâng cao cơ hội học tập cho người khuyết tật.
 19. 19. Education for Children with Disabilities in Ho Chi Minh City There are 27 special schools in Ho Chi Minh City: 16 run by the state, 4 run by the Catholic Church, 4 privately run, and 3 run by the Pagoda. All schools provide primary education, but most will allow children to continue attending until age 18. Giáo dục cho trẻ khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh: Ở thành phố Hồ Chí Minh, 27 trường chuyên biệt đang hoạt động: 16 trường công lập, 4 trường Công giáo, 4 trường dân lập và 3 trường Phật giáo. Tất cả các trường đều dạy chương trình tiểu học, nhưng hầu hết trẻ có thể tiếp tục học đến hết 18 tuổi.
 20. 20. Mainstream Education Some children with disabilities are attending mainstream schools and kindergartens (i.e. not special schools) Children with physical disabilities in the absence of other disabilities are included in mainstream schools Giáo dục bình thường Một số trẻ khuyết tật vẫn đang tham gia các trường bình thường và mầm non (không phải trường chuyên biệt). Các trẻ chỉ có khuyết tật về mặt thể chất được tham gia vào các trường bình thường.
 21. 21. At Kindergarten: 500 Kindergartens are run by the DOET in HCMC. 129 of these kindergartens include 340 children with disabilities Tài liệu và triển khai phưong hương nhiệm vụ năm học 2006-2007 Kindergarten Schools Dept, DOET HCMC UBND Ở các trường mầm non 500 trường mầm non dưới sự quản lí của Sở Giáo Dục và Đào Tạo. Trong số 500 trường đó có 129 trường, bao gồm 340 trẻ khuyết tật.
 22. 22. At Primary School : 480 Primary schools are run by the DOET in HCMC. There are 1429 children with disabilties included in 261 of these schools. Báo Cáo sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ chuyên môn học kỳ II, 2005-2006 Primary Schools Dept, DOET HCMC UBND Ở trường Tiểu Học : Có 480 trường tiểu học do Sở Giáo Dục và Đào Tạo quản lí. Trong số đó có 261 trường gồm 1429 trẻ khuyết tật đang theo học.
 23. 23. At Secondary School: There are 200 children with disabilties included in 60 of the city’s secondary schools. At High School: There are 77 children with disabilties included in 26 of the city’s high schools. Ở Trường Trung Học Cơ Sở: Có 200 trẻ khuyết tật tham gia học tại 60 trường cấp 2 ở thành phố. Ở Trường Trung Học Phổ Thông: 77 trẻ khuyết tật đang theo học tại 26 trường cấp 3 của thành phố.
 24. 24. Continuing Education 150 students with disabilties are continuing their education beyond high school Giáo Dục Hòa Nhập Học Sinh Khuyết Tật DOET HCMC, 2005 Giáo Dục Mở Rộng: Hiện có 150 sinh viên khuyết tật tham gia tại các trường sau khi tốt nghiệp cấp 3.

×