Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

禪心慧語 8

1,351 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

禪心慧語 8

 1. 1. 量手 盡攜 別刀 人尺 長走 與諸 短方 ,, 自線 家去 長針 短來 幾日 時日 量忙 。,
 2. 2. 一 衣衣 一不 食天 ,降 皆, 出飯 自不 勞地 。涌 ; 紫 柏 大 師 語 :
 3. 3. 若 知要古 慈緊德 是唯偈 佛慈: ,處 不, 向慈 外心 邊即 尋佛 。心 ,
 4. 4. 古德偈: 最甚深,最甚深, 法界人身便是心,迷者迷心為眾剎, 悟時剎海是真心,身界二塵元實相, 分明達此是知音。
 5. 5. 古德偈: 莫說他人短與長,說來說去自招殃, 說他短處君還短,誰人知道事短長。
 6. 6. 若近 能見 閉人 口多 深說 藏是 舌非 ,, 便不 是能 修緘 行默 第道 一相 方應 。, 古 德 偈 :
 7. 7. 寧好 將談 利人 劍過 割罪 其彌 舌天 ,, 終決 不墮 張三 口途 說沒 他出 非期 。, 古 德 偈 :
 8. 8. 錄自《菩薩本緣經鹿品第七》 菩薩摩訶薩,行大波羅蜜,乃至上怨中,終不生惡心。
 9. 9. 夙生 生死 有茫 分茫 今古 生渡 遇頭 ,, 快彌 上陀 船撥 來動 歸度 去人 休舟 。, 古 德 偈 :

×