Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

禪心慧語 6

1,299 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

禪心慧語 6

 1. 1. 欣 樂為 人人 善者 ,, 不當 可愛 嫉樂 之人 。德 , 《 阿 難 問 事 佛 吉 凶 經 》
 2. 2. 無 復不無無一 志生漏生切 願喜無無諸 ,樂為滅法 而,,,, 自無如無皆 於貪是大悉 法無思無空 ,著惟小寂 謂,,,, 是 究 竟 。 《 妙 法 蓮 花 經 。 信 解 品 》
 3. 3. 《 優 自見婆 勝學塞 他勝戒 人己 ,,經 不不》 生生 憍妒 慢心 。;
 4. 4. 知 足 之 人 , 雖 貧 而 富 。 不 知 足 者 , 雖 富 而 貧 ; 《佛遺教經》
 5. 5. 《古德偈》 人人有個真面目, 須離知解與見聞, 掃卻情執入真際, 當於言下悟己靈, 從此不落凡塵位, 振臂一吼絕古今。
 6. 6. 《法句經 ~ 教學品》 若人壽百歲,邪學志不善, 不如生一日,精進受正法。
 7. 7. 《 清 羅 洪 先 》 ‧ 世淡 間飯 最僅 大堪 為充 生一 死飽 ,, 白錦 玉衣 黃那 金得 盡幾 枉千 然年 。?
 8. 8. 《菜根談》 蛾撲火,火焦蛾,莫謂禍生無本; 果種花,花結果,須知福至有因。
 9. 9. 《慧淨法師偈》 人生誰都是過客,相守百年也是夢, 世上萬般帶不去,一雙空手見閻羅。
 10. 10. 戒 不為 貪甘 則露 不道 死, ,放 失逸 道為 為死 自徑 喪, 。 《 增 一 阿 含 經 》
 11. 11. 《南嶽慧思禪師語》 道源不遠,性海非遙。 但向己求,莫從他覓。 覓即不得,得亦不真。
 12. 12. 信 智心 正慧 念為為 自時種 守軛子 護,, ,慚苦 是愧行 則心為 善為時 御轅雨 者,, 。 《 雜 阿 含 經 》
 13. 13. 情寶 居黑器貴 是 白 故此業無暇 應輪果常滿 如迴無吾難 教內欺當得 理裡報速極 勤有自死易 修何受歿壞 持樂,,, 。? 《 密 國 佛 乘 中 心 譯 文 》

×