Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
焰滔冥歸夫焰滔冥依三火苦大者寶宅海夜,者中內中福,,,,增千三三三無生寶寶寶量罕為為為;遇雨舟燈禮,澤航燭念萬。;;者劫  ,難  罪逢  滅。  河  沙  。
此陰是從是  《可界身顛身  維患諸如倒如  摩厭入毒起泡  詰當所蛇 ,…  經樂共如是不佛合怨身得  》身成賊如久  中。 如夢立 … 空,是  說 聚為身  : ,虛如  妄幻  見,   …
《瞎堂禪師語》: 學道之士要先正其心,然後可以正己正物,其心既正則萬物定矣。善學道者先治內以敵外,不貪外以害內。故導物要在清心,正人固先正己。    心正己立,而萬物不從化者,未之有也。
《德山禪師語》:於己無事,則勿妄求,妄求而得,亦非得也,但能無心於事,無事於心,則虛而靈,寂而妙。
佛  《 祖  徑 能正  山 莫法 存,  鑒 知直  宗 見截  禪 ,亡即泯詮  師汝絕,  語真外汝性緣籌  》。,海  : 離沙 一, 切于 心理 ,何 益 ? 但
《 佛  長若性悟堂  沙眾堂生顯  景無現  岑我,  禪,住  師我相面有  語何情  》如難  :佛見面;?
無學  《始道  長劫之  沙來人  景生不死識  岑本真  禪,,  師癡只人為  語喚從  》作來  :本認來識人神。;
《弘辯禪師語》:   頓明自性,與佛同儔。然有無始染習,故假漸修對治,令順性起用。  如人吃飯,不一口便飽。
求名毫  《之凡釐,號繫  德得,念  山無盡,  禪累是三乎虛塗  師?聲業  語及;因  》其殊;厭相瞥  :之劣爾,形情又,生成皆,大為萬患幻劫。色羈 。鎖 汝; 欲聖
禪心慧語4 (21 30)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

禪心慧語4 (21 30)

524 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

禪心慧語4 (21 30)

 1. 1. 焰滔冥歸夫焰滔冥依三火苦大者寶宅海夜,者中內中福,,,,增千三三三無生寶寶寶量罕為為為;遇雨舟燈禮,澤航燭念萬。;;者劫 ,難 罪逢 滅。 河 沙 。
 2. 2. 此陰是從是 《可界身顛身 維患諸如倒如 摩厭入毒起泡 詰當所蛇 ,… 經樂共如是不佛合怨身得 》身成賊如久 中。 如夢立 … 空,是 說 聚為身 : ,虛如 妄幻 見, …
 3. 3. 《瞎堂禪師語》: 學道之士要先正其心,然後可以正己正物,其心既正則萬物定矣。善學道者先治內以敵外,不貪外以害內。故導物要在清心,正人固先正己。 心正己立,而萬物不從化者,未之有也。
 4. 4. 《德山禪師語》:於己無事,則勿妄求,妄求而得,亦非得也,但能無心於事,無事於心,則虛而靈,寂而妙。
 5. 5. 佛 《 祖 徑 能正 山 莫法 存, 鑒 知直 宗 見截 禪 ,亡即泯詮 師汝絕, 語真外汝性緣籌 》。,海 : 離沙 一, 切于 心理 ,何 益 ? 但
 6. 6. 《 佛 長若性悟堂 沙眾堂生顯 景無現 岑我, 禪,住 師我相面有 語何情 》如難 :佛見面;?
 7. 7. 無學 《始道 長劫之 沙來人 景生不死識 岑本真 禪,, 師癡只人為 語喚從 》作來 :本認來識人神。;
 8. 8. 《弘辯禪師語》: 頓明自性,與佛同儔。然有無始染習,故假漸修對治,令順性起用。 如人吃飯,不一口便飽。
 9. 9. 求名毫 《之凡釐,號繫 德得,念 山無盡, 禪累是三乎虛塗 師?聲業 語及;因 》其殊;厭相瞥 :之劣爾,形情又,生成皆,大為萬患幻劫。色羈 。鎖 汝; 欲聖

×