โครงงานคร..

1,057 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,057
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • หลาย
 • โครงงานคร..

  1. 1. การใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลีในการผลิตลูกชิ้นหมู<br />
  2. 2. วัตถุประสงค์<br />เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตลูกชิ้นหมู โดยมีแป้งข้าวกล้องเป็นส่วนผสม<br />2. เพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลีในการผลิตลูกชิ้น<br />
  3. 3. บทนำ<br />ลูกชิ้นเป็นอาหารโปรตีนที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่นใส่ได้ในก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นให้ค่าพลังงาน มีปริมาณไขมันสูง อาจก่อให้เกิดภาวะที่ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไป แป้งข้าวกล้องผลิตจากข้าวสีน้ำตาลที่อุดม ไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งให้ประโยชน์แก่ร่างกาย<br /> เนื่องจากลูกชิ้นที่บริโภคแพร่หลายและนิยมรับประทานกันมาก การใช้แป้งข้าวกล้องแทนแป้งสาลีน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตลูกชิ้นเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ต่อร่างกายให้เพิ่มมากขึ้น<br />
  4. 4.
  5. 5. สารบัญ<br />บทนำ <br />1.1 วัตถุประสงค์<br />1.2 บทนำ<br />1.3 คำสำคัญ<br />2. การใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลีในการผลิตลูกชิ้นหมู<br />2.1 แป้งสาลี<br />2.1.1 ความหมายของแป้งสาลี<br />2.2 แป้งข้าวกล้อง<br />
  6. 6. 2.2.1ความหมายของแป้งข้าวกล้อง<br />2.2.2 ประโยชน์ของข้าวกล้อง<br />2.2.3 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้อง<br />ลูกชิ้นหมู<br />3.1 ส่วนประกอบของลูกชิ้นหมู<br />3.2 อุปกรณ์ในการทำลูกชิ้นหมู<br /> 3.3 สูตรลูกชิ้นหมู<br />3.3.1 ส่วนประกอบของลูกชิ้นหมู<br />3.3.2 วิธีการทำลูกชิ้นหมู<br />3.4 ลูกชิ้นหมูสูตรใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลี<br />3.4.1 ส่วนประกอบของลูกชิ้นหมู<br />3.4.2 สัดส่วนในการใช้แป้งข้าวกล้อง<br />3.4.3 วิธีการทำลูกชิ้นหมู<br />
  7. 7. คุณค่าทางโภชนาการของลูกชิ้นหมู<br />4.1 ตารางเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการระหว่าง ลูกชิ้นหมูสูตรใส่แป้งสาลี และ ลูกชิ้นหมูสูตรใส่แป้งข้าวกล้อง<br />5. สรุป<br />
  8. 8. บรรณานุกรม<br />ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่. (2547). ต้นตำรับอร่อยเงินล้าน. พิมพ์ครั้งที่1.<br />กรุงเทพฯ: ถ่ายเอกสาร<br /> อรอนงค์ นัยวิกุล. (2532). แป้งสาลี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. <br /> นวพรรณ ศรีสะอาด. (2540). แป้งเกี๊ยวเสริมใยอาหารจากแป้งข้าวกล้อง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.<br /> สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว. (2542). ข้าวกล้องงอก. สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2554, จาก http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/index.php/th/simplelist/227-2009-04-22-02-51-48.html<br />
  9. 9. แพรวา ฐิตินันท์. (2553). วิธีทำลูกชิ้นหมูธรรมดา. สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2554, จากhttp://www.cliparhan.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2/1769/<br />
  10. 10. ภาพการดำเนินงาน<br />
  11. 11. ภาพการดำเนินงาน(ต่อ)<br />
  12. 12. สมาชิกในกลุ่ม<br />

  ×