Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла

1,197 views

Published on

Презентація для забудовників

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла

 1. 1. 1 Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
 2. 2. Управитель • Держмолодьжитло, діє на підставі • свідоцтваДержфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи серія ІК №13 від 05.12.2006р., • безстрокової ліцензії на діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11.10.2016 року №2548) Забудовник • Особа, яка згідно із законодавством • має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва, • на умовах правил ФФБ передає у власність довірителям ФФБ закріплені за ними об’єкти інвестування разом з правовстановлюючими документами. Довіритель (установник управління майном, учасник ФФБ) • Фізична або юридична особа, які відповідно до Закону України є • установником управління майном та учасником ФФБ, • передає майно (кошти) управителю у довірчу власність на підставі договору про участь у ФФБ та визнання і дотримання Правил ФФБ. 2
 3. 3. Основні умови ФФБ • Комісія Забудовника – згідно договору (Законом не обмежується); • Комісія Довірителя – 1% (Законом обмежується до 5%); • Формування оперативного резерву в розмірі – 5%; • Перерахування коштів після підтвердження об’ємів виконаних робіт. Забудовник визначає: • поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва; • споживчі властивості об'єктів інвестування та об'єкта будівництва; • коефіцієнти поверху та комфортності. Забудовник приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва. Забудовник зобов'язаний своєчасно ввести об'єкт будівництва в експлуатацію відповідно до проектної документації і виконати усі необхідні роботи для дотримання технічних характеристик об'єктів інвестування та об'єкта будівництва, незалежно від обсягу фінансування. Основні переваги ФФБ • Це найбільш простий та швидкий засіб виконання вимог законодавства щодо фінансування будівництва житла; • Участь Управителя підсилює впевненість Покупця в надійності операції; • Покупці отримують «єдине вікно» послуг, де вони можуть оплачувати часткові внески, кредитуватися, отримувати супутні послуги; • Фінансова стійкість (створення оперативного резерву в розмірі 5%); • Страхування об'єкта будівництва; • Можливе отримання кредитів Довірителями за державними програмами пільгового кредитування, що виконує Держмолодьжитло; • Оптимізація оподаткування – акумуляція інвестицій на окремому рахунку ФФБ та отримання Забудовником фінансування у сумі, для освоєння в конкретному податковому періоді; • Ведення персоніфікованого обліку коштів по кожному Довірителю • У випадку банкрутства Управителя кошти ФФБ не включаються до ліквідаційної маси 3
 4. 4. ЗАБУДОВНИК Інвестори (для Забудовника) Довірителі (для Держмолодьжитла) Майнові права на об'єкти інвестування Держмолодьжитло Правила ФФБ Майнові права на об'єкт інвестування (при 100% інвестуванні) Договір про участь у ФФБ з визначенням конкретного об'єкту інвестування Передача під заставу майнових прав на об'єкт інвесту- вання Організація спорудження об'єктів будівництва, передача Інвесторам у власність об'єктів інвестування Кредитна угода про інвестування у житлове будівництво 4 Правила ФФБ Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва
 5. 5. Акумулювання коштів Довірителів, за дорученням довірителів фінансування спорудження об'єктів будівництва, здійснення контролю цільового використання коштів, формування оперативного резерву Фінасування спорудження об'єктів будівництва Кредити Довірителям за державними програмами (можливо) Організація спорудження об'єкта будівництва, передача Інвесторам у власність об'єктів інвестування ЗАБУДОВНИК Участь у ФФБ з метою отримання у власність об'єкта інвестування Рахунок ФФБ Оперативний резерв (5%) Повернення коштів до ФФБ на вимогу Держмолодьжитла для розрахунку з Довірителем 5 Перерахування коштів оперативного резерву (після виконання всіх зобов’язань) Інвестори (для Забудовника) Довірителі (для Держмолодьжитла) Держмолодьжитло Передача власних коштів до ФФБ в довірче управління Повернення коштів ФФБ на вимогу Довірителя
 6. 6. 6 Переваги Держмолодьжитла, як Управителя ФФБ Позитивний досвід роботи по державних програмах житлового будівництва. Надійність партнерська, підтверджена практичним досвідом роботи з фізичними особами, забудовниками, банками, страховими компаніями та державними органами нагляду та контролю протягом 25 років. Оперативність вирішення питань діяльності забудовника в рамках створених фондів. Довіра інвесторів, пов`язана з належністю Держмолодьжитла до державного сектору економіки та його засновником – Кабінетом Міністрів України. Оптимізація фінансових потоків забудовника. Достатність капіталу значно вища норм, передбачених регулятором. Взаємодія з професійними учасниками ринку, в тому числі через: - Всеукраїнську асоціацію «Укрмолодьжитло»; - Конфедерацію будівельників України; - Професійну асоціацію фінансових компаній управителів
 7. 7. Забудовник при укладанні Договору передає Управителю:  Технічну характеристику об’єкта будівництва з основними даними щодо споживчих якостей об’єкта будівництва та об’єктів інвестування;  Перелік об’єктів інвестування, який є попереднім обсягом замовлення на будівництво. Для закріплення за довірителями об’єктів інвестування Забудовник передає Управителю майнові права на ці об’єкти інвестування для подальшої передачі Довірителям на умовах правил ФФБ;  Поточну ціну вимірної одиниці об’єктів будівництва та інвестування, коефіцієнти поверхів і комфортності;  Належним чином засвідчені Забудовником копії всієї документації , у т.ч. на право використання земельної ділянки для спорудження об’єкта будівництва;  Кошторис та графік виконання будівельних робіт по об’єкту будівництва;  Графік фінансування об’єкта будівництва. 7
 8. 8. 1. Отримання документів від Забудовника відповідно до вимог Держмолодьжитла. Ідентифікація та верифікація Забудовника. 2. Розгляд Кредитним комітетом Держмолодьжитла та прийняття рішення Правління щодо визначення (погодження) об’єкта, на будівництво якого можуть спрямовуватися кошти. 3. Прийняття рішення Правління про створення ФФБ (затвердження Правил ФФБ та Умов створення ФФБ). 4. Відкриття окремих рахунків Управителя Держмолодьжитла в банку для обліку коштів ФФБ та комісій від Довірителів. 5. Відкриття рахунку Забудовником (у разі потреби). 6. Ознайомлення Забудовника з правилами ФФБ та типовим договором про участь у будівництві. 7. Узгодження та укладення з Забудовником Договорів ФФБ: - Договору про організацію спорудження об’єкта будівництва; - Договору доручення (з відкладальною умовою) + Довіреності; - Договору уступки майнових прав (з відкладальними умовами); - Договору іпотеки майнових прав (нотаріальний). 8
 9. 9. 1. Передача Забудовником Управителю переліку об’єктів для інвестування 2. Укладання Управителем договорів участі в ФФБ з Довірителями, залучення коштів від Довірителів на рахунок ФФБ. 3. Формування оперативного резерву Управителем. 4. Отримання від Забудовника заявки на фінансування об’єкта будівництва разом з Інформацією регіонального управління Держмолодьжитла про стан спорудження об’єкта. 5. Розгляд заявки Держмолодьжитлом. 6. Перерахування коштів з рахунку ФФБ на рахунок Забудовника. 7. Оформлення Управителем для Забудовника відомості щодо обсягу замовлення будівництва. 8. Щоденний контроль руху коштів по рахунку ФФБ та рахунку комісій, ведення карток в розрізі Довірителів. 9. Отримання від Забудовника форм КБ-2, КБ-3. 10. Контроль спорудження об’єкта Держмолодьжитлом 9
 10. 10. 10 Скорочення: З - Забудовник У - Управитель Д- Довіритель Управитель закріплює Обєкт у своїй Системі обліку прав вимоги довірителів (всю проектну площу), виключивши з Переліку обєктів до інвестування, а також закріплює конкретну оплачену кількість м2 Договір доручення на випадок необхідності передати функції замовника Управителем іншому забудовнику, при цьому може надаватися довіреність Договір уступки також з відкладальними умовами Всі умови та вимоги до об'єкта, всі права та зобовязання Забудовника і Управителя, порядок взаємодії по набуттю права власності Довірителями, додатком є Правила ФФБ, та перелік поданих документів і всі форми звітності, довідок і т.ін. Забудовник передає Управителю Перелік обєктів для інвестування Довіритель вибирає квартиру, вивчає Правила ФФБ, подає документи Управителю Внесення Довірителем коштів на рахунок ФФБ у розмірі за договором про участь у ФФБ (за графіком) Зазначається об'єкт інвестування, площа, строк введення, винагорода Управителя, графік платежів Довірителя, порядок управління коштами, додатком є Правила ФФБ Свідоцтво кожного разу видається Управителем Довірителю нове після кожної оплати із зазначенням нової кількості оплачених метрів, старе вилучається Договір про організацію спорудження Об'єкта (З/У) Договір уступки майнових прав на Об'єкт від Забудовника до Управителя (З/У) Договір доручення з відкладальними умовами З/У Договір участі Довірителя у ФФБ У/Д Договір іпотеки майнових прав на Об'єкт (З/У) Свідоцтво про участь у ФФБ У/Д
 11. 11. Приймання квартир Довірителями від Забудовника за Актами Обміри БТІ, уточнення розрахунків, проведення остаточних розрахунків Довірителями (доплата +/ повернення -) Оформлення Забудовником прав власності Довірителям своїми силами та за свій рахунок (на підставі Довідок та Актів) Управитель надає Забудовнику Перелік Довірителів, які мають право на отримання у власність квартир, відповідно до переданих від Управителя до довірителей майнових прав та остаточний обсяг замовлення Довіритель передає отриману Довідку Забудовнику Управитель повідомляє всіх Довірителів про введення Об'єкта, також на їх вимогу може давати копію декларації Після введення обєкта в експлуатацію та повного виконання зобовязань Довірителем (оплата всіх м2, включаючи обміри БТІ) його свідоцтво замінюється на Довідку про право на отримання у власність закріпленого обєкта інвестування. Договір уступки майнових прав вилучається За договоором Управитель передає майнові права Довірителю після проведення ним повних розрахунків По мірі повної проплати Довірителями вартості закріплених обєктів Управитель підтверджує Забудовнику обсяг замовлення, шляхом надання даних про передані майнові права Забудовник повідомляє Управителя про введення обєкта в експлуатацію та фактичну загальну площу Довіритель повністю проінвестував закріплений за ним обєкт інвестування Забудовником отримано декларацію про введення в експлуатацію Довідка про право на отримання у власність закріпленого обєкта інвестування ФФБ У/Д Договір про уступку майнових прав від Управителя до Довірителя У/Д 11
 12. 12. відповідно до ч. 1, ст. 4, ЗУ «Про інвестиційну діяльність» « Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково- технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права». 12  можливість подвійних продаж одних і тих же квартир;  ризики порушення термінів завершення будівництва та здачі об'єкта в експлуатацію, які можуть затягнутися на невизначений час;  відсутність будь-якого контролю виконання зобов’язань замовником та генпідрядником з боку третіх осіб (інвесторів);  можливість нецільового використання коштів;  відсутність реєстрації майнових прав на квартиру;  неможливість оптимізувати оподаткування без використання додаткових фінансових інструментів (ф'ючерсні, форвардні контракти і т. п.). відповідно до ч. 3, ст. 4, ЗУ «Про інвестиційну діяльність» «Інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами.»
 13. 13.  Цивільний кодекс України;  Закон України «Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;  Закони України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;  Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»  Закон України «Про іпотеку»;  Закон України «Про страхування»;  Закон України «Про інститути спільного інвестування» (з 01.01.2014);  Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;  Закон України «Про архітектурну діяльність»;  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» (дія з 10.06.2007р.);  Закон України «Про ціни і ціноутворення» (в частині фінансування об`єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії);  Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»;  Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній – управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю» від 8 серпня 2017 р. №3386  Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва» від 7 липня 2009 року N 532 13

×