SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
1
Фонди фінансування будівництва
Держмолодьжитла
Управитель
• Держмолодьжитло, діє
на підставі
• свідоцтваДержфінпослуг
України про реєстрацію
фінансової установи серія
ІК №13 від 05.12.2006р.,
• безстрокової ліцензії на
провадження професійної
діяльності на ринку
цінних паперів та
діяльності у системі
накопичувального
пенсійного забезпечення –
діяльності з управління
майном для фінансування
об’єктів будівництва
та/або здійснення операцій
з нерухомістю (рішення
національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку від
01.07.2020 року №341)
Забудовник
• Особа, яка згідно із
законодавством
• має право на виконання
функцій замовника
будівництва для
спорудження об'єктів
будівництва,
• на умовах правил ФФБ
передає у власність
довірителям ФФБ
закріплені за ними об’єкти
інвестування разом з
правовстановлюючими
документами.
Довіритель
(установник управління
майном, учасник ФФБ)
• Фізична або юридична
особа, які відповідно до
Закону України є
• установником управління
майном та учасником
ФФБ,
• передає майно (кошти)
управителю у довірчу
власність на підставі
договору про участь у
ФФБ та визнання і
дотримання Правил ФФБ.
2
Основні умови ФФБ
• Комісія Забудовника – згідно договору
(Законом не обмежується);
• Комісія Довірителя – 1% (Законом
обмежується до 5%);
• Формування оперативного резерву в
розмірі – 5%;
• Перерахування коштів після підтвердження
об’ємів виконаних робіт.
Забудовник визначає:
• поточну ціну вимірної одиниці об'єкта
будівництва;
• споживчі властивості об'єктів інвестування
та об'єкта будівництва;
• коефіцієнти поверху та комфортності.
Забудовник приймає на себе ризик щодо
недостатності залучених коштів на
спорудження об'єкта будівництва.
Забудовник зобов'язаний своєчасно ввести
об'єкт будівництва в експлуатацію
відповідно до проектної документації і
виконати усі необхідні роботи для
дотримання технічних характеристик
об'єктів інвестування та об'єкта
будівництва, незалежно від обсягу
фінансування.
Основні переваги ФФБ
• Це найбільш простий та швидкий засіб
виконання вимог законодавства щодо
фінансування будівництва житла;
• Участь Управителя підсилює впевненість
Покупця в надійності операції;
• Покупці отримують «єдине вікно» послуг,
де вони можуть оплачувати часткові
внески, кредитуватися, отримувати
супутні послуги;
• Фінансова стійкість (створення
оперативного резерву в розмірі 5%);
• Страхування об'єкта будівництва;
• Можливе отримання кредитів
Довірителями за державними програмами
пільгового кредитування, що виконує
Держмолодьжитло;
• Оптимізація оподаткування – акумуляція
інвестицій на окремому рахунку ФФБ та
отримання Забудовником фінансування у
сумі, для освоєння в конкретному
податковому періоді;
• Ведення персоніфікованого обліку коштів
по кожному Довірителю
• У випадку банкрутства Управителя кошти
ФФБ не включаються до ліквідаційної
маси
3
ЗАБУДОВНИК
Інвестори (для Забудовника)
Довірителі (для
Держмолодьжитла)
Майнові
права на
об'єкти
інвестування
Держмолодьжитло
Правила
ФФБ Майнові
права на
об'єкт
інвестування
(при 100%
інвестуванні)
Договір про
участь у
ФФБ з
визначенням
конкретного
об'єкту
інвестування
Передача
під
заставу
майнових
прав на
об'єкт
інвесту-
вання
Організація спорудження
об'єктів будівництва,
передача Інвесторам у
власність об'єктів
інвестування
Кредитна
угода про
інвестування
у житлове
будівництво
4
Правила
ФФБ
Договір про
організацію
спорудження
об'єкта
будівництва
Акумулювання коштів Довірителів, за
дорученням довірителів фінансування
спорудження об'єктів будівництва,
здійснення контролю цільового
використання коштів, формування
оперативного резерву
Фінасування
спорудження
об'єктів
будівництва
Кредити
Довірителям
за
державними
програмами
(можливо)
Організація спорудження
об'єкта будівництва,
передача Інвесторам у
власність об'єктів
інвестування
ЗАБУДОВНИК
Участь у ФФБ з метою
отримання у власність
об'єкта інвестування
Рахунок ФФБ
Оперативний
резерв (5%)
Повернення коштів до
ФФБ на вимогу
Держмолодьжитла для
розрахунку з Довірителем
5
Перерахування
коштів оперативного
резерву (після виконання
всіх зобов’язань)
Інвестори (для Забудовника)
Довірителі
(для Держмолодьжитла)
Держмолодьжитло
Передача
власних
коштів до ФФБ
в довірче
управління
Повернення
коштів
ФФБ на
вимогу
Довірителя
6
Переваги Держмолодьжитла, як Управителя ФФБ
Позитивний досвід роботи по державних програмах житлового будівництва.
Надійність партнерська, підтверджена практичним досвідом роботи з
фізичними особами, забудовниками, банками, страховими компаніями та
державними органами нагляду та контролю протягом 25 років.
Оперативність вирішення питань діяльності забудовника в рамках
створених фондів.
Довіра інвесторів, пов`язана з належністю Держмолодьжитла до державного
сектору економіки та його засновником – Кабінетом Міністрів України.
Оптимізація фінансових потоків забудовника.
Достатність капіталу значно вища норм, передбачених регулятором.
Взаємодія з професійними учасниками ринку, в тому числі через:
- Всеукраїнську асоціацію «Укрмолодьжитло»;
- Конфедерацію будівельників України;
- Професійну асоціацію фінансових компаній управителів
Забудовник при укладанні Договору передає Управителю:
 Технічну характеристику об’єкта будівництва з основними
даними щодо споживчих якостей об’єкта будівництва та об’єктів
інвестування;
 Перелік об’єктів інвестування, який є попереднім обсягом
замовлення на будівництво. Для закріплення за довірителями
об’єктів інвестування Забудовник передає Управителю майнові права на ці
об’єкти інвестування для подальшої передачі Довірителям на умовах правил
ФФБ;
 Поточну ціну вимірної одиниці об’єктів будівництва та інвестування,
коефіцієнти поверхів і комфортності;
 Належним чином засвідчені Забудовником копії всієї документації , у т.ч. на
право використання земельної ділянки для спорудження об’єкта будівництва;
 Кошторис та графік виконання будівельних робіт по об’єкту будівництва;
 Графік фінансування об’єкта будівництва.
7
1. Отримання документів від Забудовника відповідно до вимог
Держмолодьжитла. Ідентифікація та верифікація Забудовника.
2. Розгляд Кредитним комітетом Держмолодьжитла та прийняття рішення
Правління щодо включення об’єкта до Переліку.
3. Прийняття рішення Правління про створення ФФБ (затвердження Правил
ФФБ та Умов створення ФФБ).
4. Відкриття окремих рахунків Управителя Держмолодьжитла в банку для обліку
коштів ФФБ та комісій від Довірителів.
5. Відкриття рахунку Забудовником (у разі потреби).
6. Ознайомлення Забудовника з правилами ФФБ та типовим договором про
участь у будівництві.
7. Узгодження та укладення з Забудовником Договорів ФФБ:
- Договору про організацію спорудження об’єкта будівництва;
- Договору доручення (з відкладальною умовою) + Довіреності;
- Договору уступки майнових прав (з відкладальними умовами);
- Договору іпотеки майнових прав (нотаріальний).
8
1. Передача Забудовником Управителю переліку об’єктів для інвестування
2. Укладання Управителем договорів участі в ФФБ з Довірителями, залучення
коштів від Довірителів на рахунок ФФБ.
3. Формування оперативного резерву Управителем.
4. Отримання від Забудовника заявки на фінансування об’єкта будівництва
разом з Інформацією РУ про стан спорудження об’єкта.
5. Розгляд заявки Держмолодьжитлом.
6. Перерахування коштів з рахунку ФФБ на рахунок Забудовника.
7. Оформлення Управителем для Забудовника відомості щодо обсягу замовлення
будівництва.
8. Щоденний контроль руху коштів по рахунку ФФБ та рахунку комісій, ведення
карток в розрізі Довірителів.
9. Отримання від Забудовника форм КБ-2, КБ-3.
10. Контроль спорудження об’єкта Держмолодьжитлом
9
10
Скорочення:
З - Забудовник
У - Управитель
Д- Довіритель
Управитель закріплює Обєкт у своїй Системі обліку прав вимоги довірителів (всю проектну площу), виключивши
з Переліку обєктів до інвестування, а також закріплює конкретну оплачену кількість м2
Договір доручення на випадок необхідності
передати функції замовника Управителем іншому
забудовнику, при цьому може надаватися
довіреність
Договір уступки також з відкладальними умовами
Всі умови та вимоги до об'єкта, всі права та
зобовязання Забудовника і Управителя, порядок
взаємодії по набуттю права власності Довірителями,
додатком є Правила ФФБ, та перелік поданих
документів і всі форми звітності, довідок і т.ін.
Забудовник передає Управителю Перелік обєктів для інвестування
Довіритель вибирає квартиру, вивчає Правила ФФБ, подає документи Управителю
Внесення Довірителем коштів на рахунок ФФБ у розмірі за договором про участь у ФФБ (за графіком)
Зазначається об'єкт інвестування, площа, строк введення, винагорода
Управителя, графік платежів Довірителя, порядок управління коштами,
додатком є Правила ФФБ
Свідоцтво кожного разу видається Управителем
Довірителю нове після кожної оплати із зазначенням
нової кількості оплачених метрів, старе вилучається
Договір про
організацію
спорудження
Об'єкта
(З/У)
Договір уступки
майнових прав на
Об'єкт від
Забудовника до
Управителя (З/У)
Договір доручення з
відкладальними
умовами З/У
Договір участі
Довірителя у ФФБ
У/Д
Договір іпотеки
майнових прав
на Об'єкт (З/У)
Свідоцтво про участь
у ФФБ У/Д
Приймання квартир Довірителями від Забудовника за Актами
Обміри БТІ, уточнення розрахунків, проведення остаточних розрахунків Довірителями (доплата +/ повернення -)
Оформлення Забудовником прав власності Довірителям своїми силами та за свій рахунок (на підставі Довідок та
Актів)
Управитель надає Забудовнику Перелік Довірителів, які мають право на отримання у власність квартир,
відповідно до переданих від Управителя до довірителей майнових прав та остаточний обсяг замовлення
Довіритель передає отриману Довідку Забудовнику
Управитель повідомляє всіх Довірителів про введення Об'єкта, також на їх вимогу може давати копію декларації
Після введення обєкта в експлуатацію та повного виконання
зобовязань Довірителем (оплата всіх м2, включаючи обміри БТІ)
його свідоцтво замінюється на Довідку про право на отримання у
власність закріпленого обєкта інвестування. Договір уступки
майнових прав вилучається
За договоором Управитель передає майнові права
Довірителю після проведення ним повних
розрахунків
По мірі повної проплати Довірителями вартості закріплених обєктів Управитель підтверджує Забудовнику обсяг
замовлення, шляхом надання даних про передані майнові права
Забудовник повідомляє Управителя про введення обєкта в експлуатацію та фактичну загальну площу
Довіритель повністю проінвестував закріплений за ним обєкт інвестування
Забудовником отримано декларацію про введення в експлуатацію
Довідка про право на отримання у
власність закріпленого обєкта
інвестування
ФФБ У/Д
Договір про уступку майнових прав
від Управителя до Довірителя
У/Д
11
відповідно до ч. 1, ст. 4, ЗУ «Про інвестиційну діяльність»
« Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні
фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові
грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти
власності, а також майнові права».
12
 можливість подвійних продаж одних і тих же квартир;
 ризики порушення термінів завершення будівництва та здачі об'єкта в експлуатацію, які можуть затягнутися
на невизначений час;
 відсутність будь-якого контролю виконання зобов’язань замовником та генпідрядником з боку третіх осіб
(інвесторів);
 можливість нецільового використання коштів;
 відсутність реєстрації майнових прав на квартиру;
 неможливість оптимізувати оподаткування без використання додаткових фінансових інструментів (ф'ючерсні,
форвардні контракти і т. п.).
відповідно до ч. 3, ст. 4, ЗУ «Про інвестиційну діяльність»
«Інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням
недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може
здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю,
інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.
Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами.»
 Цивільний кодекс України;
 Закон України «Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та
операціях з нерухомістю»;
 Закони України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
 Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
 Закон України «Про іпотеку»;
 Закон України «Про страхування»;
 Закон України «Про інститути спільного інвестування» (з 01.01.2014);
 Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
 Закон України «Про архітектурну діяльність»;
 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
містобудівної діяльності» (дія з 10.06.2007р.);
 Закон України «Про ціни і ціноутворення» (в частині фінансування об`єктів, що споруджуються із
залученням бюджетних коштів, державних і комунальних підприємств, установ та організацій,
кредитів, наданих під державні гарантії);
 Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму»;
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних
паперів)»;
 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про
затвердження Порядку підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним
об'єктом будівництва» від 7 липня 2009 року N 532
13

More Related Content

What's hot

методики підготовки проекту
методики підготовки проектуметодики підготовки проекту
методики підготовки проектуLibrary Franko
 
вступ до науково дослідницької роботи
вступ до науково дослідницької роботивступ до науково дослідницької роботи
вступ до науково дослідницької роботиЯна Самсонова
 
ндр, її створення
ндр, її створенняндр, її створення
ндр, її створенняdolidn
 
гост 3858 73 капуста квашена
гост 3858 73 капуста квашенагост 3858 73 капуста квашена
гост 3858 73 капуста квашенаViktoriya Kiyko
 
Як написати успішне есе
Як написати успішне есеЯк написати успішне есе
Як написати успішне есеolyasmetyukh
 
аналіз уроку фізкультури
аналіз уроку фізкультурианаліз уроку фізкультури
аналіз уроку фізкультуриrmk-resh
 
Об’єкти права інтелектуальної власності
Об’єкти права інтелектуальної власності Об’єкти права інтелектуальної власності
Об’єкти права інтелектуальної власності Kyiv National Economic University
 
Образ Гобсека. Презентація
Образ Гобсека. ПрезентаціяОбраз Гобсека. Презентація
Образ Гобсека. ПрезентаціяAdriana Himinets
 
Лекція № 5 Сурдопсихологія.pptx
Лекція № 5 Сурдопсихологія.pptxЛекція № 5 Сурдопсихологія.pptx
Лекція № 5 Сурдопсихологія.pptxssuser64476e
 
дитина з особливими освітніми потребами
дитина з особливими освітніми потребамидитина з особливими освітніми потребами
дитина з особливими освітніми потребамиСветлана Драевская
 
Падлет дошка для вихователів.pptx
Падлет дошка для вихователів.pptxПадлет дошка для вихователів.pptx
Падлет дошка для вихователів.pptxssuser9ff6d9
 
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.Adriana Himinets
 
Портфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptx
Портфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptxПортфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptx
Портфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptxKyvanjiValentina
 

What's hot (20)

портфоліо ман
портфоліо манпортфоліо ман
портфоліо ман
 
методики підготовки проекту
методики підготовки проектуметодики підготовки проекту
методики підготовки проекту
 
Презентація-огляд «Голод. Голодомор. Геноцид.» (до Дня пам’яті жертв Голодомо...
Презентація-огляд «Голод. Голодомор. Геноцид.» (до Дня пам’яті жертв Голодомо...Презентація-огляд «Голод. Голодомор. Геноцид.» (до Дня пам’яті жертв Голодомо...
Презентація-огляд «Голод. Голодомор. Геноцид.» (до Дня пам’яті жертв Голодомо...
 
вступ до науково дослідницької роботи
вступ до науково дослідницької роботивступ до науково дослідницької роботи
вступ до науково дослідницької роботи
 
ндр, її створення
ндр, її створенняндр, її створення
ндр, її створення
 
гост 3858 73 капуста квашена
гост 3858 73 капуста квашенагост 3858 73 капуста квашена
гост 3858 73 капуста квашена
 
Як написати успішне есе
Як написати успішне есеЯк написати успішне есе
Як написати успішне есе
 
аналіз уроку фізкультури
аналіз уроку фізкультурианаліз уроку фізкультури
аналіз уроку фізкультури
 
презентація ман
презентація манпрезентація ман
презентація ман
 
№ 3 спостереження уроку фізичної культури з переважаючим способом рухової дія...
№ 3 спостереження уроку фізичної культури з переважаючим способом рухової дія...№ 3 спостереження уроку фізичної культури з переважаючим способом рухової дія...
№ 3 спостереження уроку фізичної культури з переважаючим способом рухової дія...
 
Об’єкти права інтелектуальної власності
Об’єкти права інтелектуальної власності Об’єкти права інтелектуальної власності
Об’єкти права інтелектуальної власності
 
Образ Гобсека. Презентація
Образ Гобсека. ПрезентаціяОбраз Гобсека. Презентація
Образ Гобсека. Презентація
 
Лекція № 5 Сурдопсихологія.pptx
Лекція № 5 Сурдопсихологія.pptxЛекція № 5 Сурдопсихологія.pptx
Лекція № 5 Сурдопсихологія.pptx
 
Ayvengo
AyvengoAyvengo
Ayvengo
 
Науковий апарат дослідження
Науковий апарат дослідженняНауковий апарат дослідження
Науковий апарат дослідження
 
дитина з особливими освітніми потребами
дитина з особливими освітніми потребамидитина з особливими освітніми потребами
дитина з особливими освітніми потребами
 
Падлет дошка для вихователів.pptx
Падлет дошка для вихователів.pptxПадлет дошка для вихователів.pptx
Падлет дошка для вихователів.pptx
 
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.
Мет.рекомендації. Викладання укр.мови та літ., зарубіжної літ. у 2023/2024 н.р.
 
Портфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptx
Портфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptxПортфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptx
Портфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptx
 
Центральна Рада презентація
Центральна Рада презентаціяЦентральна Рада презентація
Центральна Рада презентація
 

Similar to Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла

Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
Фонди фінансування будівництва ДержмолодьжитлаФонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
Фонди фінансування будівництва ДержмолодьжитлаAlexandr Andreev
 
Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
Фонди фінансування будівництва ДержмолодьжитлаФонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитлаfond admin
 
Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
Фонди фінансування будівництва ДержмолодьжитлаФонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитлаfond admin
 
ffb_presents_img.pptx
ffb_presents_img.pptxffb_presents_img.pptx
ffb_presents_img.pptxssuser935f79
 
Інвестиційна угода щодо пляжу "Золотий берег" (part2)
Інвестиційна угода щодо пляжу "Золотий берег" (part2)Інвестиційна угода щодо пляжу "Золотий берег" (part2)
Інвестиційна угода щодо пляжу "Золотий берег" (part2)Олександр Гашпар
 
Про ліцензіційні умови фінпослуг
Про ліцензіційні умови фінпослугПро ліцензіційні умови фінпослуг
Про ліцензіційні умови фінпослугAltema
 
Contract law. Lecture 2_rent, financial leasing, financial operations
Contract law. Lecture 2_rent, financial leasing, financial operationsContract law. Lecture 2_rent, financial leasing, financial operations
Contract law. Lecture 2_rent, financial leasing, financial operationsAxon.Partners
 
Постанова КМУ від 19 липня 2022 р. № 805
Постанова КМУ від 19 липня 2022 р. № 805Постанова КМУ від 19 липня 2022 р. № 805
Постанова КМУ від 19 липня 2022 р. № 805dynamo777
 
ТРЦ Республика Фонд гарантирования
ТРЦ Республика Фонд гарантированияТРЦ Республика Фонд гарантирования
ТРЦ Республика Фонд гарантированияDeloShevchuk
 
01 05 порядки.pdf
01 05 порядки.pdf01 05 порядки.pdf
01 05 порядки.pdfssuserab165d
 
Огляд за результатами вивчення судової практики вирішення КГС ВС спорів, пов'...
Огляд за результатами вивчення судової практики вирішення КГС ВС спорів, пов'...Огляд за результатами вивчення судової практики вирішення КГС ВС спорів, пов'...
Огляд за результатами вивчення судової практики вирішення КГС ВС спорів, пов'...Pravotv
 
Податкові аспекти використання нерезидентних структур. Аналіз судової практики
Податкові аспекти використання нерезидентних структур. Аналіз судової практикиПодаткові аспекти використання нерезидентних структур. Аналіз судової практики
Податкові аспекти використання нерезидентних структур. Аналіз судової практикиJuscutum
 
инструменты финансирования энергоэффективных проектов
инструменты финансирования энергоэффективных проектовинструменты финансирования энергоэффективных проектов
инструменты финансирования энергоэффективных проектовAssociation of Energy Auditors of Ukraine
 
Oglyad kgs 2020_09
Oglyad kgs 2020_09Oglyad kgs 2020_09
Oglyad kgs 2020_09ssuserab165d
 
Ogljad kgs 01_01_30_06_2020
Ogljad kgs 01_01_30_06_2020Ogljad kgs 01_01_30_06_2020
Ogljad kgs 01_01_30_06_2020ssuserab165d
 
Податкові ризики окремих видів договорів
Податкові ризики окремих видів договорівПодаткові ризики окремих видів договорів
Податкові ризики окремих видів договорівАнна Винниченко
 

Similar to Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла (20)

Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
Фонди фінансування будівництва ДержмолодьжитлаФонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
 
Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
Фонди фінансування будівництва ДержмолодьжитлаФонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
 
Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
Фонди фінансування будівництва ДержмолодьжитлаФонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла
 
ffb_presents_img.pptx
ffb_presents_img.pptxffb_presents_img.pptx
ffb_presents_img.pptx
 
Інвестиційна угода щодо пляжу "Золотий берег" (part2)
Інвестиційна угода щодо пляжу "Золотий берег" (part2)Інвестиційна угода щодо пляжу "Золотий берег" (part2)
Інвестиційна угода щодо пляжу "Золотий берег" (part2)
 
Договір лізингу
Договір лізингуДоговір лізингу
Договір лізингу
 
Лекція 9
Лекція 9Лекція 9
Лекція 9
 
Про ліцензіційні умови фінпослуг
Про ліцензіційні умови фінпослугПро ліцензіційні умови фінпослуг
Про ліцензіційні умови фінпослуг
 
Contract law. Lecture 2_rent, financial leasing, financial operations
Contract law. Lecture 2_rent, financial leasing, financial operationsContract law. Lecture 2_rent, financial leasing, financial operations
Contract law. Lecture 2_rent, financial leasing, financial operations
 
Постанова КМУ від 19 липня 2022 р. № 805
Постанова КМУ від 19 липня 2022 р. № 805Постанова КМУ від 19 липня 2022 р. № 805
Постанова КМУ від 19 липня 2022 р. № 805
 
ТРЦ Республика Фонд гарантирования
ТРЦ Республика Фонд гарантированияТРЦ Республика Фонд гарантирования
ТРЦ Республика Фонд гарантирования
 
01 05 порядки.pdf
01 05 порядки.pdf01 05 порядки.pdf
01 05 порядки.pdf
 
Ogliad 30 04_2021
Ogliad 30 04_2021Ogliad 30 04_2021
Ogliad 30 04_2021
 
Огляд за результатами вивчення судової практики вирішення КГС ВС спорів, пов'...
Огляд за результатами вивчення судової практики вирішення КГС ВС спорів, пов'...Огляд за результатами вивчення судової практики вирішення КГС ВС спорів, пов'...
Огляд за результатами вивчення судової практики вирішення КГС ВС спорів, пов'...
 
Податкові аспекти використання нерезидентних структур. Аналіз судової практики
Податкові аспекти використання нерезидентних структур. Аналіз судової практикиПодаткові аспекти використання нерезидентних структур. Аналіз судової практики
Податкові аспекти використання нерезидентних структур. Аналіз судової практики
 
E limit ib
E limit ibE limit ib
E limit ib
 
инструменты финансирования энергоэффективных проектов
инструменты финансирования энергоэффективных проектовинструменты финансирования энергоэффективных проектов
инструменты финансирования энергоэффективных проектов
 
Oglyad kgs 2020_09
Oglyad kgs 2020_09Oglyad kgs 2020_09
Oglyad kgs 2020_09
 
Ogljad kgs 01_01_30_06_2020
Ogljad kgs 01_01_30_06_2020Ogljad kgs 01_01_30_06_2020
Ogljad kgs 01_01_30_06_2020
 
Податкові ризики окремих видів договорів
Податкові ризики окремих видів договорівПодаткові ризики окремих видів договорів
Податкові ризики окремих видів договорів
 

More from fond admin

Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2022 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2022 роціПублічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2022 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2022 роціfond admin
 
Public report on the implementation of the strategic objectives for the devel...
Public report on the implementation of the strategic objectives for the devel...Public report on the implementation of the strategic objectives for the devel...
Public report on the implementation of the strategic objectives for the devel...fond admin
 
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2021 році
 Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2021 році Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2021 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2021 роціfond admin
 
Аналітичні матеріали реалізації державної політики з питань сприяння забезпеч...
Аналітичні матеріали реалізації державної політики з питань сприяння забезпеч...Аналітичні матеріали реалізації державної політики з питань сприяння забезпеч...
Аналітичні матеріали реалізації державної політики з питань сприяння забезпеч...fond admin
 
Зв'язок світоглядних очікувань українців з житловою політикою держави
Зв'язок світоглядних очікувань українців з житловою політикою державиЗв'язок світоглядних очікувань українців з житловою політикою держави
Зв'язок світоглядних очікувань українців з житловою політикою державиfond admin
 
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2020 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2020 роціПублічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2020 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2020 роціfond admin
 
Житлові можливості для внутрішньо переміщених осіб від держмолодьжитла
Житлові можливості для внутрішньо переміщених осіб від держмолодьжитлаЖитлові можливості для внутрішньо переміщених осіб від держмолодьжитла
Житлові можливості для внутрішньо переміщених осіб від держмолодьжитлаfond admin
 
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2019 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2019 роціПублічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2019 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2019 роціfond admin
 
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2018 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2018 роціПублічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2018 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2018 роціfond admin
 
Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...
Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...
Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...fond admin
 
Providing housing for the most vulnerable population strata by granting them ...
Providing housing for the most vulnerable population strata by granting them ...Providing housing for the most vulnerable population strata by granting them ...
Providing housing for the most vulnerable population strata by granting them ...fond admin
 
REFORMING STATE HOUSING POLICY OF UKRAINE
REFORMING STATE HOUSING POLICY OF UKRAINEREFORMING STATE HOUSING POLICY OF UKRAINE
REFORMING STATE HOUSING POLICY OF UKRAINEfond admin
 
Construction of housing for internally displaced persons-members of cooperati...
Construction of housing for internally displaced persons-members of cooperati...Construction of housing for internally displaced persons-members of cooperati...
Construction of housing for internally displaced persons-members of cooperati...fond admin
 
Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...
Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...
Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...fond admin
 
РІЧНИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ Держмолодьжитла у 2018 році
РІЧНИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ Держмолодьжитла у 2018 році РІЧНИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ Держмолодьжитла у 2018 році
РІЧНИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ Держмолодьжитла у 2018 році fond admin
 
Результати незалежного оцінювання програми «Доступне житло
Результати незалежного оцінювання програми «Доступне житлоРезультати незалежного оцінювання програми «Доступне житло
Результати незалежного оцінювання програми «Доступне житлоfond admin
 
IDP PARTICIPATION IN THE «AFFORDABLE HOUSING» (5050) PROGRAMME
IDP PARTICIPATION IN THE «AFFORDABLE HOUSING» (5050) PROGRAMMEIDP PARTICIPATION IN THE «AFFORDABLE HOUSING» (5050) PROGRAMME
IDP PARTICIPATION IN THE «AFFORDABLE HOUSING» (5050) PROGRAMMEfond admin
 
КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ узагальнена
КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ узагальненаКОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ узагальнена
КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ узагальненаfond admin
 
Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...
Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...
Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...fond admin
 

More from fond admin (20)

Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2022 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2022 роціПублічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2022 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2022 році
 
Public report on the implementation of the strategic objectives for the devel...
Public report on the implementation of the strategic objectives for the devel...Public report on the implementation of the strategic objectives for the devel...
Public report on the implementation of the strategic objectives for the devel...
 
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2021 році
 Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2021 році Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2021 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2021 році
 
Аналітичні матеріали реалізації державної політики з питань сприяння забезпеч...
Аналітичні матеріали реалізації державної політики з питань сприяння забезпеч...Аналітичні матеріали реалізації державної політики з питань сприяння забезпеч...
Аналітичні матеріали реалізації державної політики з питань сприяння забезпеч...
 
Forum VPO
Forum VPOForum VPO
Forum VPO
 
Зв'язок світоглядних очікувань українців з житловою політикою держави
Зв'язок світоглядних очікувань українців з житловою політикою державиЗв'язок світоглядних очікувань українців з житловою політикою держави
Зв'язок світоглядних очікувань українців з житловою політикою держави
 
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2020 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2020 роціПублічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2020 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2020 році
 
Житлові можливості для внутрішньо переміщених осіб від держмолодьжитла
Житлові можливості для внутрішньо переміщених осіб від держмолодьжитлаЖитлові можливості для внутрішньо переміщених осіб від держмолодьжитла
Житлові можливості для внутрішньо переміщених осіб від держмолодьжитла
 
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2019 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2019 роціПублічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2019 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2019 році
 
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2018 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2018 роціПублічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2018 році
Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2018 році
 
Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...
Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...
Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...
 
Providing housing for the most vulnerable population strata by granting them ...
Providing housing for the most vulnerable population strata by granting them ...Providing housing for the most vulnerable population strata by granting them ...
Providing housing for the most vulnerable population strata by granting them ...
 
REFORMING STATE HOUSING POLICY OF UKRAINE
REFORMING STATE HOUSING POLICY OF UKRAINEREFORMING STATE HOUSING POLICY OF UKRAINE
REFORMING STATE HOUSING POLICY OF UKRAINE
 
Construction of housing for internally displaced persons-members of cooperati...
Construction of housing for internally displaced persons-members of cooperati...Construction of housing for internally displaced persons-members of cooperati...
Construction of housing for internally displaced persons-members of cooperati...
 
Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...
Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...
Providing housing for the most vulnerable population strata by providing them...
 
РІЧНИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ Держмолодьжитла у 2018 році
РІЧНИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ Держмолодьжитла у 2018 році РІЧНИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ Держмолодьжитла у 2018 році
РІЧНИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ Держмолодьжитла у 2018 році
 
Результати незалежного оцінювання програми «Доступне житло
Результати незалежного оцінювання програми «Доступне житлоРезультати незалежного оцінювання програми «Доступне житло
Результати незалежного оцінювання програми «Доступне житло
 
IDP PARTICIPATION IN THE «AFFORDABLE HOUSING» (5050) PROGRAMME
IDP PARTICIPATION IN THE «AFFORDABLE HOUSING» (5050) PROGRAMMEIDP PARTICIPATION IN THE «AFFORDABLE HOUSING» (5050) PROGRAMME
IDP PARTICIPATION IN THE «AFFORDABLE HOUSING» (5050) PROGRAMME
 
КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ узагальнена
КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ узагальненаКОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ узагальнена
КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ узагальнена
 
Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...
Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...
Забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення шляхом надання їм п...
 

Фонди фінансування будівництва Держмолодьжитла

 • 2. Управитель • Держмолодьжитло, діє на підставі • свідоцтваДержфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи серія ІК №13 від 05.12.2006р., • безстрокової ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (рішення національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.07.2020 року №341) Забудовник • Особа, яка згідно із законодавством • має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва, • на умовах правил ФФБ передає у власність довірителям ФФБ закріплені за ними об’єкти інвестування разом з правовстановлюючими документами. Довіритель (установник управління майном, учасник ФФБ) • Фізична або юридична особа, які відповідно до Закону України є • установником управління майном та учасником ФФБ, • передає майно (кошти) управителю у довірчу власність на підставі договору про участь у ФФБ та визнання і дотримання Правил ФФБ. 2
 • 3. Основні умови ФФБ • Комісія Забудовника – згідно договору (Законом не обмежується); • Комісія Довірителя – 1% (Законом обмежується до 5%); • Формування оперативного резерву в розмірі – 5%; • Перерахування коштів після підтвердження об’ємів виконаних робіт. Забудовник визначає: • поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва; • споживчі властивості об'єктів інвестування та об'єкта будівництва; • коефіцієнти поверху та комфортності. Забудовник приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва. Забудовник зобов'язаний своєчасно ввести об'єкт будівництва в експлуатацію відповідно до проектної документації і виконати усі необхідні роботи для дотримання технічних характеристик об'єктів інвестування та об'єкта будівництва, незалежно від обсягу фінансування. Основні переваги ФФБ • Це найбільш простий та швидкий засіб виконання вимог законодавства щодо фінансування будівництва житла; • Участь Управителя підсилює впевненість Покупця в надійності операції; • Покупці отримують «єдине вікно» послуг, де вони можуть оплачувати часткові внески, кредитуватися, отримувати супутні послуги; • Фінансова стійкість (створення оперативного резерву в розмірі 5%); • Страхування об'єкта будівництва; • Можливе отримання кредитів Довірителями за державними програмами пільгового кредитування, що виконує Держмолодьжитло; • Оптимізація оподаткування – акумуляція інвестицій на окремому рахунку ФФБ та отримання Забудовником фінансування у сумі, для освоєння в конкретному податковому періоді; • Ведення персоніфікованого обліку коштів по кожному Довірителю • У випадку банкрутства Управителя кошти ФФБ не включаються до ліквідаційної маси 3
 • 4. ЗАБУДОВНИК Інвестори (для Забудовника) Довірителі (для Держмолодьжитла) Майнові права на об'єкти інвестування Держмолодьжитло Правила ФФБ Майнові права на об'єкт інвестування (при 100% інвестуванні) Договір про участь у ФФБ з визначенням конкретного об'єкту інвестування Передача під заставу майнових прав на об'єкт інвесту- вання Організація спорудження об'єктів будівництва, передача Інвесторам у власність об'єктів інвестування Кредитна угода про інвестування у житлове будівництво 4 Правила ФФБ Договір про організацію спорудження об'єкта будівництва
 • 5. Акумулювання коштів Довірителів, за дорученням довірителів фінансування спорудження об'єктів будівництва, здійснення контролю цільового використання коштів, формування оперативного резерву Фінасування спорудження об'єктів будівництва Кредити Довірителям за державними програмами (можливо) Організація спорудження об'єкта будівництва, передача Інвесторам у власність об'єктів інвестування ЗАБУДОВНИК Участь у ФФБ з метою отримання у власність об'єкта інвестування Рахунок ФФБ Оперативний резерв (5%) Повернення коштів до ФФБ на вимогу Держмолодьжитла для розрахунку з Довірителем 5 Перерахування коштів оперативного резерву (після виконання всіх зобов’язань) Інвестори (для Забудовника) Довірителі (для Держмолодьжитла) Держмолодьжитло Передача власних коштів до ФФБ в довірче управління Повернення коштів ФФБ на вимогу Довірителя
 • 6. 6 Переваги Держмолодьжитла, як Управителя ФФБ Позитивний досвід роботи по державних програмах житлового будівництва. Надійність партнерська, підтверджена практичним досвідом роботи з фізичними особами, забудовниками, банками, страховими компаніями та державними органами нагляду та контролю протягом 25 років. Оперативність вирішення питань діяльності забудовника в рамках створених фондів. Довіра інвесторів, пов`язана з належністю Держмолодьжитла до державного сектору економіки та його засновником – Кабінетом Міністрів України. Оптимізація фінансових потоків забудовника. Достатність капіталу значно вища норм, передбачених регулятором. Взаємодія з професійними учасниками ринку, в тому числі через: - Всеукраїнську асоціацію «Укрмолодьжитло»; - Конфедерацію будівельників України; - Професійну асоціацію фінансових компаній управителів
 • 7. Забудовник при укладанні Договору передає Управителю:  Технічну характеристику об’єкта будівництва з основними даними щодо споживчих якостей об’єкта будівництва та об’єктів інвестування;  Перелік об’єктів інвестування, який є попереднім обсягом замовлення на будівництво. Для закріплення за довірителями об’єктів інвестування Забудовник передає Управителю майнові права на ці об’єкти інвестування для подальшої передачі Довірителям на умовах правил ФФБ;  Поточну ціну вимірної одиниці об’єктів будівництва та інвестування, коефіцієнти поверхів і комфортності;  Належним чином засвідчені Забудовником копії всієї документації , у т.ч. на право використання земельної ділянки для спорудження об’єкта будівництва;  Кошторис та графік виконання будівельних робіт по об’єкту будівництва;  Графік фінансування об’єкта будівництва. 7
 • 8. 1. Отримання документів від Забудовника відповідно до вимог Держмолодьжитла. Ідентифікація та верифікація Забудовника. 2. Розгляд Кредитним комітетом Держмолодьжитла та прийняття рішення Правління щодо включення об’єкта до Переліку. 3. Прийняття рішення Правління про створення ФФБ (затвердження Правил ФФБ та Умов створення ФФБ). 4. Відкриття окремих рахунків Управителя Держмолодьжитла в банку для обліку коштів ФФБ та комісій від Довірителів. 5. Відкриття рахунку Забудовником (у разі потреби). 6. Ознайомлення Забудовника з правилами ФФБ та типовим договором про участь у будівництві. 7. Узгодження та укладення з Забудовником Договорів ФФБ: - Договору про організацію спорудження об’єкта будівництва; - Договору доручення (з відкладальною умовою) + Довіреності; - Договору уступки майнових прав (з відкладальними умовами); - Договору іпотеки майнових прав (нотаріальний). 8
 • 9. 1. Передача Забудовником Управителю переліку об’єктів для інвестування 2. Укладання Управителем договорів участі в ФФБ з Довірителями, залучення коштів від Довірителів на рахунок ФФБ. 3. Формування оперативного резерву Управителем. 4. Отримання від Забудовника заявки на фінансування об’єкта будівництва разом з Інформацією РУ про стан спорудження об’єкта. 5. Розгляд заявки Держмолодьжитлом. 6. Перерахування коштів з рахунку ФФБ на рахунок Забудовника. 7. Оформлення Управителем для Забудовника відомості щодо обсягу замовлення будівництва. 8. Щоденний контроль руху коштів по рахунку ФФБ та рахунку комісій, ведення карток в розрізі Довірителів. 9. Отримання від Забудовника форм КБ-2, КБ-3. 10. Контроль спорудження об’єкта Держмолодьжитлом 9
 • 10. 10 Скорочення: З - Забудовник У - Управитель Д- Довіритель Управитель закріплює Обєкт у своїй Системі обліку прав вимоги довірителів (всю проектну площу), виключивши з Переліку обєктів до інвестування, а також закріплює конкретну оплачену кількість м2 Договір доручення на випадок необхідності передати функції замовника Управителем іншому забудовнику, при цьому може надаватися довіреність Договір уступки також з відкладальними умовами Всі умови та вимоги до об'єкта, всі права та зобовязання Забудовника і Управителя, порядок взаємодії по набуттю права власності Довірителями, додатком є Правила ФФБ, та перелік поданих документів і всі форми звітності, довідок і т.ін. Забудовник передає Управителю Перелік обєктів для інвестування Довіритель вибирає квартиру, вивчає Правила ФФБ, подає документи Управителю Внесення Довірителем коштів на рахунок ФФБ у розмірі за договором про участь у ФФБ (за графіком) Зазначається об'єкт інвестування, площа, строк введення, винагорода Управителя, графік платежів Довірителя, порядок управління коштами, додатком є Правила ФФБ Свідоцтво кожного разу видається Управителем Довірителю нове після кожної оплати із зазначенням нової кількості оплачених метрів, старе вилучається Договір про організацію спорудження Об'єкта (З/У) Договір уступки майнових прав на Об'єкт від Забудовника до Управителя (З/У) Договір доручення з відкладальними умовами З/У Договір участі Довірителя у ФФБ У/Д Договір іпотеки майнових прав на Об'єкт (З/У) Свідоцтво про участь у ФФБ У/Д
 • 11. Приймання квартир Довірителями від Забудовника за Актами Обміри БТІ, уточнення розрахунків, проведення остаточних розрахунків Довірителями (доплата +/ повернення -) Оформлення Забудовником прав власності Довірителям своїми силами та за свій рахунок (на підставі Довідок та Актів) Управитель надає Забудовнику Перелік Довірителів, які мають право на отримання у власність квартир, відповідно до переданих від Управителя до довірителей майнових прав та остаточний обсяг замовлення Довіритель передає отриману Довідку Забудовнику Управитель повідомляє всіх Довірителів про введення Об'єкта, також на їх вимогу може давати копію декларації Після введення обєкта в експлуатацію та повного виконання зобовязань Довірителем (оплата всіх м2, включаючи обміри БТІ) його свідоцтво замінюється на Довідку про право на отримання у власність закріпленого обєкта інвестування. Договір уступки майнових прав вилучається За договоором Управитель передає майнові права Довірителю після проведення ним повних розрахунків По мірі повної проплати Довірителями вартості закріплених обєктів Управитель підтверджує Забудовнику обсяг замовлення, шляхом надання даних про передані майнові права Забудовник повідомляє Управителя про введення обєкта в експлуатацію та фактичну загальну площу Довіритель повністю проінвестував закріплений за ним обєкт інвестування Забудовником отримано декларацію про введення в експлуатацію Довідка про право на отримання у власність закріпленого обєкта інвестування ФФБ У/Д Договір про уступку майнових прав від Управителя до Довірителя У/Д 11
 • 12. відповідно до ч. 1, ст. 4, ЗУ «Про інвестиційну діяльність» « Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права». 12  можливість подвійних продаж одних і тих же квартир;  ризики порушення термінів завершення будівництва та здачі об'єкта в експлуатацію, які можуть затягнутися на невизначений час;  відсутність будь-якого контролю виконання зобов’язань замовником та генпідрядником з боку третіх осіб (інвесторів);  можливість нецільового використання коштів;  відсутність реєстрації майнових прав на квартиру;  неможливість оптимізувати оподаткування без використання додаткових фінансових інструментів (ф'ючерсні, форвардні контракти і т. п.). відповідно до ч. 3, ст. 4, ЗУ «Про інвестиційну діяльність» «Інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами.»
 • 13.  Цивільний кодекс України;  Закон України «Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;  Закони України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;  Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»  Закон України «Про іпотеку»;  Закон України «Про страхування»;  Закон України «Про інститути спільного інвестування» (з 01.01.2014);  Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;  Закон України «Про архітектурну діяльність»;  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» (дія з 10.06.2007р.);  Закон України «Про ціни і ціноутворення» (в частині фінансування об`єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії);  Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»;  Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва» від 7 липня 2009 року N 532 13