Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Департамент “МУЗИКА”
Мария Дражева,      Научен ръководител:
Асоциация за БМТФ-Варна  Професор д-р Георг Краев
folkxplorer@gmail.com  ...
Опит за създаване на:
 дигитална

 за мястото на

 в
 на българите

   Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folk...
Защо е необходимо създаването                            на
  предлаганата онтология?
Онтологи...
Био-социални
         отношения
         Мъж<->Жена
          ДЪРВОТО
        В КАЛ...
Дървото като символ в ранните знакови системи;


Класификация и видове дървета;

Понятия и вярвания на българина, свързани...
Дървото като символ в ранните знакови системи;

Класификация и видове дървета;

Понятия и вярвания на българина, свързани ...
Дървото като символ в ранните знакови системи;

Класификация и видове дървета;

Понятия и вярвания на българина, свързани ...
Дървото като символ в ранните знакови системи;

Класификация и видове дървета;

Понятия и вярвания на българина, свързани ...
Дървото като символ в ранните знакови системи;

Класификация и видове дървета;

Понятия и вярвания на българина, свързани ...
Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Дървото като символ...
 Троична система на
 дървото:

  Горно (небесно царство),
  Средно (земя),
  Долно (подземно цар...
БИО-
                                     •МЪЖКА СЕМИОСФЕРА
Кой/Кои?
       ...
Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Видим свят  Дървета
Вид дърво                      Обред:
                 ...
Класификация по Димитър Маринов
  Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
На кое дърво се крепи земята?
Има ли благословени дървета?
Какви са вярванията за различните
видове дървета?
Има ли лекови...
Вид дърво    Как и каква роля изпълнява в обреда/ритуала?
ДЪБ       Място за религиозно почитание, оброк
ДЪБ  ...
Календар по   Цикли по       Рабуш-    Календар на
Месеци
      Димитър Маринов Димитър Маринов    к...
Зимен цикъл
   Октомври   Ноември    Декември    Януари    Февруари    Март


   Октомври, Димитровск...
Летен цикъл
   Април      Май      Юни      Юли     Август   СептемвриАприл
•Боенец – петък,...
Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
ДОД =

             Събиране, съхраняване, изследване и популяризиране на традиционната култура
Традиционни ф...
ОНТОЛОГИЯ - система, която дефинира същността на обектите
   и структурните взаимовръзки между тях (семантична мрежа),
...
Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
На Игнажден полазникът
                      влиза в къщата с пръчка
                ...
На Игнажден полазникът
                      влиза в къщата с пръчка
                ...
Дефинирана е взаимната връзка между
видовете дървета и тяхната символика в
традиционния календар на българина;

Преобразув...
Изучаване на
фолклорните        Дигитали-
ритуали в         зация на
реално време       фолклорните
...
http://folkxlittera.pbworks.com/TreesInFolklore
Към научния ръководител на изследването –
професор д-р Георг Краев;

Към фолклористите от АБМТФ-Варна;

Към ICT-специалист...
Мария Дражева      Асоциация за български
             музикално-танцов
folkxplorer@gmail.com   фолкло...
TheTree in Bulgarian Folklore
TheTree in Bulgarian Folklore
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TheTree in Bulgarian Folklore

In this study author aims to summarize the information about beliefs, rituals and Christian calendar of the Bulgarians associated with the tree. It also offers a new approach for story telling and distribution of customs and rituals associated with different tree species along the Bulgarian land. In article includes the following parts: the tree as a symbol in the early mnemonic systems; the tree classification, concepts and beliefs of the Bulgarians associated with tree; pilot implementation of digital ontology of customs and rituals associated with the tree; cooperating technology for on-line editing and use of ontology of Bulgarian folklore worldwide; trends and application of ontology in other folklore domains. The web-address of the ontology on the Internet:
http://folkxlittera.pbworks.com/TreesInFolklore

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

TheTree in Bulgarian Folklore

 1. 1. Департамент “МУЗИКА”
 2. 2. Мария Дражева, Научен ръководител: Асоциация за БМТФ-Варна Професор д-р Георг Краев folkxplorer@gmail.com Департамент “Музика”, НБУ
 3. 3. Опит за създаване на: дигитална за мястото на в на българите Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 4. 4. Защо е необходимо създаването на предлаганата онтология? Онтологията представя семантичната мрежа, включваща: Кой/Кои? Био-социалните отношения “Мъж-Жена” Кога,Къде? Календарната/Семейна обредност Как,Какво? Формите на изразяване- слово, песен/музика, танц ОПОСРЕДСТВАНА ЧРЕЗ ДЪРВОТО В БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИОННА КУЛТУРА Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 5. 5. Био-социални отношения Мъж<->Жена ДЪРВОТО В КАЛЕНДАРНАТА ОБРЕДНОСТ Календарна Словесен обредност Музикален Танцов Семейна ФОЛКЛОР обредност
 6. 6. Дървото като символ в ранните знакови системи; Класификация и видове дървета; Понятия и вярвания на българина, свързани с дървото; От линейно към мултимедийно представяне на фолклорните ритуали; Пилотна реализация на дигитална онтология на обичаите и обредите, свързани с дървото. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 7. 7. Дървото като символ в ранните знакови системи; Класификация и видове дървета; Понятия и вярвания на българина, свързани с дървото; От линейно към мултимедийно представяне на фолклорните ритуали; Пилотна реализация на дигитална онтология на обичаите и обредите, свързани с дървото. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 8. 8. Дървото като символ в ранните знакови системи; Класификация и видове дървета; Понятия и вярвания на българина, свързани с дървото; От линейно към мултимедийно представяне на фолклорните ритуали; Пилотна реализация на дигитална онтология на обичаите и обредите, свързани с дървото. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 9. 9. Дървото като символ в ранните знакови системи; Класификация и видове дървета; Понятия и вярвания на българина, свързани с дървото; От линейно към мултимедийно представяне на фолклорните ритуали; Пилотна реализация на дигитална онтология на обичаите и обредите, свързани с дървото. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 10. 10. Дървото като символ в ранните знакови системи; Класификация и видове дървета; Понятия и вярвания на българина, свързани с дървото; От линейно към мултимедийно представяне на фолклорните ритуали; Пилотна реализация на дигитална онтология на обичаите и обредите, свързани с дървото. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 11. 11. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 12. 12. Дървото като символ... Троична система на дървото: Горно (небесно царство), Средно (земя), Долно (подземно царство); Огън-земя-вода; Минало-настояще-бъдеще. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 13. 13. БИО- •МЪЖКА СЕМИОСФЕРА Кой/Кои? СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ “МЪЖ-ЖЕНА” •ЖЕНСКА СЕМИОСФЕРА Кога, Къде? БЪЛГАРСКИ •КАЛЕНДАРНА ОБРЕДНОСТ КАЛЕНДАР ЗИМЕН ЦИКЪЛ •СЕМЕЙНА ОБРЕДНОСТ ЛЕТЕН ЦИЛЪЛ Как, Какво? СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР ДЪРВОТО МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР ТАНЦОВ ФОЛКЛОР във фолклора Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 14. 14. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 15. 15. Видим свят Дървета Вид дърво Обред: Нова къща Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 16. 16. Класификация по Димитър Маринов Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 17. 17. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 18. 18. На кое дърво се крепи земята? Има ли благословени дървета? Какви са вярванията за различните видове дървета? Има ли лековити дървета? Има ли дървета, които не бива да се садят? Под какви дървета се сбират нощем самодивите? ... По книгата на професор Краев “Фолклорът като сувенир”, НБУ, 2009 / Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 19. 19. Вид дърво Как и каква роля изпълнява в обреда/ритуала? ДЪБ Място за религиозно почитание, оброк ДЪБ Полазник с дъбова съчка в ръка благославя, Игнажден, огнище... ДЪБ Бъдник - тригодишно миросано дърво; Бъдни вечер, огнище; Моми пеят: - Ой те дръвце, право дръвце!... Златно дръвце, плодовито... ... ДРЯН Сурвакница; Сурвакари и блажанки; Сурва, сурва година, весела година! Голям клас на нива! Живо, здраво до година, до година до амина!... Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 20. 20. Календар по Цикли по Рабуш- Календар на Месеци Димитър Маринов Димитър Маринов календар съвр. българин Начало на годината Септември 01.Септември Зимен Октомври Димитровден цикъл Зимен Ноември цикъл Зимен Декември Игнажден, 20.12 цикъл Зимен Януари 01.Януари цикъл Зимен Февруари цикъл Зимен Март цикъл Април Гергьовден Летен цикъл Май Летен цикъл Юни Летен цикъл Юли Летен цикъл Август Летен цикъл Септември Летен цикъл Октомври Ноември Декември Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 21. 21. Зимен цикъл Октомври Ноември Декември Януари Февруари Март Октомври, Димитровски месец • Господя църква • Кокоша църква, Божи дух • Димитровден, Митровден Ноември, Рангеловски месец • Рангеловден • Мратници, Мратиняк • Вълчи празници • Андреевден Декември, Никулски месец • Св. Варвара • Никулден, Св. Никола – 6 Декември • Св. Спиридон – 12 Декември • Пророк Данаил – 17 Декември Голям сечко, Големина, Януари • Игнажден - 20 Декември • Мишинден Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 22. 22. Летен цикъл Април Май Юни Юли Август Септември Април •Боенец – петък, последен ден на игрите •Лазаров ден, Лазарница – първа събота от Април •Връбница – на следващия ден, в неделя •Великден – неделя след Връбница •Гергьовден – по стар стил на 23 Април •Ранополия – на следващия ден, след Гергьовден Май, Цветен, Спасовски или Костадиновски •Еремия •Св. Герман, Герман Градушкар •Св. Св. Константин и Елена, нестинари •Спасовден Юни, Русалски месец, Еньовски месец •Еньовден – 24 Юни •Петровден – 29 Юни Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 23. 23. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 24. 24. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 25. 25. ДОД = Събиране, съхраняване, изследване и популяризиране на традиционната култура Традиционни фолк- • Теренни проучвания на традиционната култура на българина; проучвания • Изграждане на традиционни документални архиви; • Изграждане на дигитални онтологии със свободен (безплатен) достъп чрез Интернет; • Стандартизиране на процедурите за мета-описание на дигиталните архиви; • Разработване на семантични алгоритми за търсене в дигитални онтологии; • Изграждане на актуален календар на проявите, свързани с традиционната култура; • Популяризиране на българската традиционна култура сред всички етнически българи по света. + Живи Изследо- ICT-специа- съкровища ватели Учащи листи Достъп до дигитални Леля Радка от село Чрез използване на Чрез използване на Съвременните технологии Солник, Долни Чифлик, последните достижения на безплатни (свободни) и тяхното приложение във Варненско. информационните и програмни платформи фолклора имат ролята на комуникационни като Windows Live, Twitter, мощен стимулатор за онтологии технологии, изследователи NING.com, iGoogle, Wiki, привличане на младото Леля Радка е от живите на българския фолклор Dspace и други поколение ; за създаване национални съкровища на преобразуват разработчици внедряват на подходяща среда за България. Нейната дейност информацията и я най-новите технологии в изучаване и прилагане в е свързана с опазване на съхраняват в дигитален вид; областта на традиционната съвременния живот на традиционната култура на обменят знания и опит чрез култура и фолклор. традиционните обичаи, българите и нейното социални Интернет мрежи ритуали и умения на пресъздаване пред като FOLKXLITTERA. българите. многобройните туристи от цял свят, посетили българското Черноморие.
 26. 26. ОНТОЛОГИЯ - система, която дефинира същността на обектите и структурните взаимовръзки между тях (семантична мрежа), използвайки управляващи речници (или наименованията на обектите) Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 27. 27. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 28. 28. На Игнажден полазникът влиза в къщата с пръчка или шумка дъбова в ръка. Сутрин рано полазникът влиза в къщата с пръчка или шумка дъбова в ръка. Полазникът влиза с пръчка или шумка дъбова в ръка и благославя. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 29. 29. На Игнажден полазникът влиза в къщата с пръчка или шумка дъбова в ръка. Сутрин рано полазникът влиза в къщата с пръчка или шумка дъбова в ръка. -Полазникът влиза с Да ви е честита Младата година! или шумка пръчка дъбова Да се роди , дето рало ходи; в ръка и дето ходи и не ходи! -благославя. Амин, дай боже! Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 30. 30. Дефинирана е взаимната връзка между видовете дървета и тяхната символика в традиционния календар на българина; Преобразувана е информацията за дървото във фолклора от традиционно линейно към хипер- и мултимедийно представяне; Направен е опит за създаване на прототип на дигитална онтология. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 31. 31. Изучаване на фолклорните Дигитали- ритуали в зация на реално време фолклорните източници Визуализиране Общуване на чрез Аз зная! информацията Интернет в (Rich Internet спец групи Applications)
 32. 32. http://folkxlittera.pbworks.com/TreesInFolklore
 33. 33. Към научния ръководител на изследването – професор д-р Георг Краев; Към фолклористите от АБМТФ-Варна; Към ICT-специалистите от Асоциация LogMan за съдействието в пилотната реализацията В изложението са използвани оригинални илюстрации на художничката Николина Христова, nikihristova@yahoo.co.uk . Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 34. 34. Мария Дражева Асоциация за български музикално-танцов folkxplorer@gmail.com фолклор Варна http://folkxplorer.ning.com

×