Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Socialförsäkringar (Liberalt riksmöte 2011)

386 views

Published on

Presentation om socialförsäkringar gjord vid Liberalt riksmöte 2011 av Ulf Nilsson och Andreas Bergström

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Socialförsäkringar (Liberalt riksmöte 2011)

 1. 1. Hur går vi vidare medsocialförsäkringarna? Liberalt riksmöte 2011 Ulf Nilsson och Andreas Bergström
 2. 2. Vad har regeringen gjort? Och varför?
 3. 3. Regeringens reformer förra mandatperioden• Rehabgaranti (1 mdkr/år)• Sjukskrivningsmiljard• Finsam (100 mkr/år)• Vårdgaranti (Kömiljarden)• Riktlinjer för sjukskrivningslängd• Rehabkedja
 4. 4. Vad händer när sjukdagarna tar slut? Tillbaka till anställning Förtidspension (aktivitets- eller sjukersättning)Fått sjukpenning i30 månader, eller Erbjudande om introduktion hos Arbetsförmedlingenlämnar sjuk- eller för att fastställa vilken åtgärd som passar det individuellaaktivitetsersättning behovet. Ersättning från aktivitetsstödet. Förlängd sjukpenning beviljas om • personen vårdas på sjukhus eller på annat sätt får omfattande vård i hemmet eller via sjukvården • personen på grund av sjukdom saknar verklighetsuppfattning eller förmåga att orientera sig • återgång i arbete eller deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program medför risk för allvarlig försämring av personens sjukdom
 5. 5. Kall och hård politik?• Huvudsakligen rehabilitering och tydligare försäkring• Omförsäkring, inte utförsäkring• ”Stupstocken” blev ett startblock• Halverat antalet med sjukpenning, minskat sjuk- och aktivitetsersättning
 6. 6. FP vill ha snabba förbättringar:• Några har trots allt hamnat fel• Se över rehabiliteringskedjan – den som är allvarligt sjuk ska vara trygg• Bevarad ersättning under introduktionsprogrammet
 7. 7. Parlamentarisksocialförsäkringsutredning
 8. 8. Sjukförsäkringen• Historisk SGI, förslag 15 sept 2011• Se över sjuklöneperioden• Lösningar som innebär att arbetsmarknadens parter tar över ansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för sjukskrivna anställda• Överväga en fristående försäkring• Överväga att ta bort avgifter över taket
 9. 9. Arbetslöshetsförsäkringen• Arbetslöshetsförsäkringen ska omfatta alla som förvärvsarbetar och uppfyller arbets- och grundvillkoren• Ska pröva olika organisationsformer
 10. 10. Samlade insatser för återgång i arbete och studier• Flera aktörer: Försäkringskassa, Arbetsförmedling, arbetsgivare, sjukvård• En myndighet, som i Norge?• Överväga olika modeller för medfinansiering av sjukförsäkringskostnaderna (t.ex. Finsam)
 11. 11. Samspel sjukförsäkring- arbetslöshetsförsäkring• Ökad harmonisering av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna?• Ett enhetligt inkomstbegrepp för de olika trygghetssystemen?• Se över balansen mellan de allmänna och de kompletterande försäkringarna
 12. 12. Folkpartiet vill:• Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring• Högre tak – bevara inkomstbortfallsprincipen!• Inga avgifter över taken• Mer Finsam• Fristående socialförsäkringar (utanför statsbudgeten)
 13. 13. Egen FP-arbetsgrupp Klar till sommaren
 14. 14. FP-arbetsgruppens direktiv• Utifrån liberala utgångspunkter ta fram förslag som syftar till framtida hållbart socialförsäkringssystem som är rättvist och stimulerar till rehabilitering och arbete.
 15. 15. Diskussion
 16. 16. Frågor1. Inkomstbortfallsprincip eller grundtrygghet?2. Ska sjukförsäkringen vara en yrkesförsäkring?3. Hur utformar vi en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring?4. Hur får vi färre unga som förtidspensioneras?

×