Ambassadörsträff #12

314 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ambassadörsträff #12

 1. 1. AMBASSADÖRSTRÄFF #12 Furuboda Folkhögskola 3 september 2012
 2. 2. MÅLETGÅ IGENOM VAD SOM HÄNDER I HÖSTFÅ EN BILD AV VÅRENS AKTIVITETERREKTORERNAS & AMBASSADÖRERNAS ROLL
 3. 3. PRESENTATION
 4. 4. OM UTVÄRDERINGPER WICKENBERG
 5. 5. HÖSTENDELPROJEKTFlera projekt är igång och fortsätter under hösten.LIVS- OCH KARRIÄRPLANERINGSju personer har träffar inbokade under hösten.GRUPPLEDARUTBILDNINGTvå gruppledarträffar, en 30 augusti på Hvilan och den 3 december på Önnestad.
 6. 6. HÖSTENLOKALA AKTIVITETERMänniskans överlevnad i historiskt perspektiv, 27 oktober, GlokalaREGIONALA AKTIVITETERTeater för förändring, 11 sept, Sundsgården & Hyllie ParkBemötande, 30 oktober, Fridhem & MunkaCENTRALA BAS IIIHållbar utveckling 28 september MunkaKommunikation 29 oktober FurubodaEntreprenörskap 21 november Hyllie
 7. 7. VÅRCENTRALT ARRANGEMANG - Gemensam dag Vecka 8Ansvarig: processkansli# Uppsamling för att avrunda, utvärdera, presentera aktiviteter från 2012,redovisning mm.# Workshops för lokala arrangemang senare under vårenLOKALA ARRANGEMANGAnsvarig: respektive skolaEtt arrangemang per skola för synlighet & påverkanSTRATEGISK PÅVERKANAnsvarig: Grupp 27Uppvaktning. Extern kommunikation?
 8. 8. ROLLERREFLEKTIONVad fungerar just på vår skola?Hur får vi med oss våra medarbetare?Hur samarbetar vi som ambassadör & rektorer?
 9. 9. INFÖR NÄSTA MÖTEFRÅGOR?AMBASSADÖRER, nästa möte 18 oktober ÖnnestadDÄREFTER 28 november Österlen
 10. 10. AnteckningarHej alla!Idag måndagen den 3 september var jag på ambassadörsträff på Furuboda fhsk i deras strandstuga som ligger i otroligt vacker natur. Denna gång var förmiddagen gemensam medoch här är vad som avhandlades fram till lunch.Först inledde Furubodas rektor Oscar Lindström med att önska alla välkomna ute på verandan och därefter vinkade Birgitta in oss och vi gick igenom dagens agenda. Sedan så presTobias Hedkvist för alla. Han har tidigare varit ambassadör för Eslövs folkhögskola men är nu tjänstledig för att arbeta med ett projekt som kan bli av intresse för folkhögskolorna. Dekan beröra folkhögskolorna då en del vill engagera sig i frågan kring boende och studieformer för ensamkommande flyktingbarn. Tobias arbetar genom Trelleborgs kommun i samarbMalmö och Vellinge kommun och finansieras genom regionala pengar i två år framåt.Sedan så hade utvärderaren Per Wickenberg från Rättssociologiska enheten på Lunds universitet en lite allmän presentation om hans och den andra utvärderaren Anna Sonandersprojektet. Genomgången var även en allmän föreläsning om ämnet rättssociologi och sociala normer.Därefter så gick vi in på framtiden för projektet. Birgitta berättade om de dussintal aktiva delprojekt som snurrar på, att 456 unika deltagare finns och att ca 150 är återkommande, omdelprojektet digitala samtal och specialutbildningarna och gruppledarutbildningarna, etc. Vi pratade om Österlen som arbetar med film som kommunikationsmedel för personer med asyndrom, att Glokala planerar ett enstaka arrangemang i oktober med Lasse Berg kring människans utveckling kring frågan om samverkan eller konkurrens. Sundsgåden jobbar medhållbart kök och lokalvård och har även ett samarbete med Hylliepark genom Teater för förändring. Fridhem och Munka har projekt om bemötande.Vi listade sedan de gemensamma dagarna för hela hösten från och med den gångna månaden:10 augusti - Heldagen på Sundsgården kom ca 150 personer och positiva responser rapporterades.28 september - Planering pågår med ämnet Hållbar utveckling och ska vara på Munka fhsk.29 oktober - Planering pågår med ämnet Kommunikation och ska vara på Furuboda fhsk.21 november - Planering pågår med ämnet Entreprenörskap och ska vara på Hylliepark fhsk.Vi gick sedan in på våren 2013 där vi pratade om:- Höstens aktiviteter kan "spilla över" under våren då material som grupperna producerar kan behöva arbetas vidare med.- Varje skola gör ett lokalt arrangemang med budget 25.000 som kan vara en mässa, marknad eller en uppvaktning eller liknande.- Vi pratade om att under våren ha en gemensam dag för alla skolorna i vecka 8, om Glokalas tankar om Sofielundsforum i april/maj, samt Tomelillas tankar kring omvärldsstudier kriom urbanisering och landsbygd.Till sist fick vi uppgiften att respektive ambassadör skulle diskutera med sin rektor om rollernas betydelse för projektet, vilket undertecknad gjorde tillsammans med Marie och Håkanlunchen.Det var det hela i kort där jag hoppas jag fick med det mesta! :) Ha det bra! /Jörgen

×