Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ambassadörsträff #14

193 views

Published on

Noteringar från ambassadörsträff 14

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ambassadörsträff #14

 1. 1. AMBASSADÖRSTRÄFF #14 Österlens Folkhögskola 28 november 2012
 2. 2. AGENDAHÖSTENPLAN FÖR VÅRENEKONOMIGEMENSAM VERKSTADMANIFESTATIONER LOKALA OCH CENTRALAAMBASSADÖRSMÖTE
 3. 3. CENTRALACENTRALA:Heldag 10 augusti Sundsgården med ca 150 deltagareHållbar utveckling - 28 september med ca 20 deltagareKommunikation - 29 oktober med ca 200 deltagareEntreprenörskap - 21 november med ca 30 deltagareLivs och karriärcoaching under hösten för 6 personerGruppledarutbildning 16 augusti och 3 december 18-25 deltagareKommentar:Vi har haft en gemensam dag på Sundsgråden som berörde alla områden, där var ca 150 deltagareVi har haft en dag angående hållbar utveckling med ca 20 deltagareVi har haft en dag om kommunikation med ca 200 deltagareVi har haft en dag om Entreprenörskap med ca 30 deltagareVi har haft livs- och karriärcoachning för 6 personer.Vi har haft gruppledarutbildning för ca 18–25 deltagare
 4. 4. REGIONAL & LOKALA REGIONALA: How to make the best school for the world - 23 augusti Hyllie Park, Fridhem, Glokala Teater för förändring - 11 september, Sundsgården & Hyllie Park Vad Super Mario kan lära oss om bemötande & kommunikation- 30 oktober, Fridhem & Munka Delprojekt - under året, 220 deltagare LOKALA: Film som kommunikationsmedel - 16 augusti Österlens Fhsk Bygga solfångare - 31 augusti Furuboda Fhsk Entreprenörskap som förändrar - 25 oktober Glokala Fhsk Människans överlevnad i historiskt perspektiv - 27 oktober Glokala Fhsk Berättande med Anders Granström - 5 november Önnestads Fhsk Omställning i praktiken - 17 november Glokala Fhsk En dag för kökspersonal - 21 november Sundsgårdens FhskRegionalaDelprojekten har fortlöpt under hösten. Utöver detta har vi haft fyra olika dagar som har varit samarbeten mellan två eller flera folkhögskolor.LokalaVi har haft sju olika lokala arrangemang som också har haft bra utfall.
 5. 5. PLAN Aktiviteter Våren 2013 Januari Februari Mars April Maj Juni Ambassadörsmöte Lokala Lokala Ambassadörsmöte Manifestation Manifestation Manifestation Avslutningsverkstad arrangemang arrangemang 14 maj Lokalt / regionalt Lokalt / regionalt Lokalt / regionalt Studiebesök (Anna) (Anna) (Anna) (Håkan & Roger) (Håkan & Roger) (Håkan & Roger) Manifestation Regionala Regionala Uppvaktning Uppvaktning Uppvaktning arrangemang arrangemang Gemensam synliggörande av synliggörande av synliggörande av (Anna) (Anna) verkstad 1 mars samverkande samverkande samverkande (delprojekt) skolor skolor skolor Delprojekt Delprojekt (Birgitta) (Birgitta) Studiebesök Utvärderingsdag (Birgitta) 15 maj Ambassadörsmöte (Roger / Håkan) 15 januari (Anna) Ambassadörs- partaj (Anna) Adminstrativt Diverse (Birgitta) Externa resurserDelprojekten kommer att fortsätta under januari och februari.Vi kommer att ha olika manifestationer och uppvaktningar i april-juni. Vi kommer också att ha en utvärderingsdag.Vi kommer att ha en gemensam verkstad där vi ska ha erfarenhetsutbyte och kunna redovisa delprojekten.
 6. 6. EKONOMI Aktiviteter för målgruppen 2013 CENTRALT Gemensam verkstad 60000 STUDIEBESÖK resor 20000 uppvaktningar 20000 MANIFESTATION LOK/REG 11 st à 25 000 275000 LOKALA / REGIONALA ARRANGEMANG 100000 LITTERATUR 400000 TOTALT 875000Vi gick igenom vilken budget vi har att röra oss inom under våren. Vissa folkhögskolor har redan börjat planera sina manifestationeroch uppvaktningar. De som hade börjat planera berättade kort om sina planer.
 7. 7. GEMENSAM VERKSTADSyfte:Sista dagen med alla, knyta ihop säcken, avrunda självstyrande grupper,dela erfarenhetsbyte, reflektion.När: 1 marsVar: cirka 30-50 personer.Vad:DelprojektsredovisningInspiratörerGrupparbete fortsätta!Vad saknas, vad vill man göra?
 8. 8. MANIFESTATIONER LOKALT / REGIONALTÖsterlen - MedborgarexpoFridhem - Företagsförening, tjänstemän o politiker (maj/juni)Glokala - Sofielundsforum, aktörer, tjänstemän (maj)Samarbete mellan skolorna!Inte samma som folkhögskolans dag!
 9. 9. AMBASSADÖRSMÖTE Vi pratade om vad vi skulle jobba med till våren. Kom fram till att Anna skulle ta fram några förslag på datum och skicka ut en Doodle på dem till samtliga ambassadörer. Sen skulle vi bestämma utifrån de datum flest kan. De datum som bestämdes är: Förslag på datum: Jan- 15.e Mars- 14e Maj- 15e På dessa träffar så vill vi ambassadörer fortsätta att byta erfarenheter, informera och diskutera tillsammans. Möjligtvis att vi bjuder in en inspiratör som kan prata kring hur man motiverar andra, leder andra och jobbar med grupp processer.Vi avslutade med att ha en diskussion angående ambassadörsrollen och hur den kommer att se ut framåt. Vi diskuterade ocksåvilka utmaningar vi har stött på och vilka utmaningar som kan komma.
 10. 10. AMBASSADÖRSMÖTEVi pratade också om utmaningar som vi haft hitintills och som vi tror att vi även kommeratt ha i vår.Utmaningar i projektet:definiera rolleninte samma förutsättningarbeslut o maktmotivation och förankringsarbetese möjligheteravhopp från några skolor gjorde det oroligttid att hinna med vanligt arbete och kompetensutvecklingUtmaningar i vårsätta av tid och pengarmotivationredovisningar delprojektdeltagare går ner i varv i förhållande till projektet och blir mindre aktiva
 11. 11. AMBASSADÖRSMÖTEVi tog också fram lite punkter om vilka positiva effekter vi som ambassadörer har haft påprojektet.Vi har fungerat som motivatörer på skolan och på så sätt har förhoppningsvis fler deltagit.Förankrat hos kollegor och svara på frågor.Ambassadörsmöten har gett information om hur man gör på andra skolor.Bra för skolorna med en skolöverskridande grupp med vardagsidentitet.Tillgänglighet för medarbetarnaPeppa medarbetarna - få kollegorna att se möjligheterna med projektetTydliggörandeGrupp som är “hållbar” har funkat längePositiv effekt på processledningenMöten med andra skolorSammanhållande länk mellan skolledningar och medarbetarnaInspiration av personal från andra skolor.
 12. 12. TACK

×