Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Interview Fvd Broek Binnenvaart Bd

469 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Interview Fvd Broek Binnenvaart Bd

  1. 1. brabantsdagblad.nl donderdag 18 augustus 2011 ● O30 | brabantTRANSPORT ‘Vervoer per schip is veel goedkoper dan met een vrachtwagen’Sinds 2001 is de containeroverslag in Brabant met gemiddeld 16 procent per jaar gestegen; veel meer dan in de rest van Nederland.Geen files op Brabantse waterwegenBrabant heeft relatief veel per container. Voor onze klanten Grootste slaan wij per jaar zo’n 54.000 con-vaarwegen en havens. Om tainers over.” binnenvaartschepenhet fileleed te verminderen Bijkomend voordeel: omdat bin- kunnen 500 nenvaartschepen drie tot zes keermoeten in de toekomst nog minder brandstof gebruiken dan containers vervoeren vrachtwagens om hetzelfde ge-meer spullen over het water wicht aan goederen te vervoeren, belanden er minder schadelijke 30 procent van alle goederen dieworden vervoerd. stoffen in het milieu. Ook dat trekt in Nederland vervoerd worden, bedrijven over de streep, zegt gaat per binnenvaartschip. Van alledoor Annemieke van Dongen Françoise van den Broek, lector lo- bulkgoederen, zoals zand, erts en gistiek & duurzaamheid aan hoge- bouwmaterialen, is dat 80 procent.V anaf de kade kijkt Frank school NHTV in Breda. „Steeds Per jaar varen er 625.000 vrachtwa- Nooijen trots naar een meer bedrijven, zoals Coca-Cola, gens aan bulk en goederen over de binnenvaartschip dat vinden het belangrijk om duur- Brabantse kanalen. net is gelost. De alge- zaam te werken. Zij vragen dat Een derde daarvan zijn containers.meen directeur van Nooijen ook van hun transporteurs.” De containeroverslag in BrabantGroep BV heeft onlangs vijf enor- In Moerdijk worden containers en bulkgoederen overgeslagen van zeesche- Groen, goedkoop en geen files stijgt sinds 2001 jaarlijks met ge-me, gloednieuwe opslagloodsen pen op binnenvaartschepen. meer: je zou denken dat bedrijven middeld 16 procent.neergezet bij een van zijn drie ter- in de rij staan op hun spullen over De grootste binnenvaartschepenminals op bedrijventerrein Moer- over de Brabantse kanalen geva- het vervoer van Snickers, Marsen, het water te laten vervoeren. Maar zijn 135 meter lang en kunnendijk; de vorig jaar geopende noor- ren. Dat is evenveel als 625.000 Twixen en ander snoepgoed met de binnenvaart heeft ook nadelen. 500 containers vervoeren. Op dedelijke insteekhaven. Hij vertelt vrachtwagens vervoeren. Brabant binnenvaarschepen naar Duits- Niet alle goederen zijn even han- kleinste schepen (38 meter) pastdat de Nooijen Groep, die ook heeft relatief veel vaarwater en ter- land, Frankrijk en Zwitserland. dig over water te vervoeren. Bulk- de lading van 14 vrachtwagens.twee overslagterminals van zijn minals. Naast de zeehaven in Volgens Mars scheelt dit twee dui- goederen zijn ideaal. Een kraan op Veel vaarwegen in Nederland zijnbroers in Oss omvat, de afgelopen Moerdijk en de terminal in Ooster- zend vrachtwagens op de weg. de kade kan zand, erts of biomassa te smal en hebben te kleine sluizendrie jaar flink heeft geïnvesteerd. hout, kunnen binnenvaartschepen Het Bureau Voorlichting Binnen- snel overladen naar een ander voor de grootste binnenvaartsche-„Meer dan 25 miljoen euro. Mid- ook goederen overslaan in bijvoor- vaart heeft afgelopen maand ver- schip, vrachtwagen of opslagloods. pen.denin de crisis. We mogen niet kla- beeld Den Bosch, Tilburg, Eindho- keersborden met een binnenvaart- Grote hoeveelheden vloeibare stof- De schepen die naar steden alsgen.” Waar die groei vandaan ven, Veghel en Bergen op Zoom. schip in de tuin geplaatst bij trans- fen kunnen prima in een tanker Eindhoven, Tilburg en Den Boschkomt? „We slepen nou eenmaal Het is de bedoeling dat er de ko- portbedrijven. Een ludieke actie worden vervoerd. Maar vanwege varen, kunnen maximaal zo’n 30steeds meer goederen over de aard- mende jaren nog veel meer spul- die ze over de drempel moet hel- de langere reistijd zijn bederfelijke containers vervoeren.bol rond. Omdat het vervoer over len over het water worden ver- pen, zegt woordvoerster Monique etenswaren een ander verhaal. En In Moerdijk en Oosterhout kunnende weg steeds minder functio- voerd. Want het wegennet is over- Rook. „Bedrijven die niet bekend liggen het vertrekpunt en de be- schepen vanuit de Rotterdamse ha-neert, kiezen bedrijven voor het belast, maar op de Nederlandse ri- zijn met de mogelijkheden, infor- stemming niet aan het water, dan ven komen zonder sluizen te passe-water. Vooral de containermarkt is vieren en kanalen staan geen files. meren we over praktische zaken. lopen de kosten van voor- en ren. Via het Hollandsch Diep kun-enorm gegroeid.” De sector wordt daarom stevig ge- Wie bel je, waar zijn de beste over- na-transport snel op. nen (kleine) zeeschepen MoerdijkHet gaat goed met de binnenvaart promoot door de overheid. Zo is slagpunten, wat kost het?” Desondanks zijn grote bedrijven bereiken. Hun lading kan wordenin Brabant, bevestigen de cijfers afgesproken dat minstens 45 pro- Vooral dat laatste is interessant als Ikea, Philips, Sony en Lidl al overgeslagen op binnenvaartsche-van Rijkswaterstaat. Sinds 2001 cent van de containers die arrive- voor bedrijven, zegt directeur overstag. Na een lange reis over pen die verder Nederland of Euro-stijgt de containeroverslag in de ren op de Tweede Maasvlakte, John van Horne van Oosterhout zee arriveren hun spullen via Rot- pa in gaan. Bij de terminal aan hetprovincie jaarlijks gemiddeld 16 straks over het water naar het ach- Container Terminal. „Vervoer per terdam en Oosterhout in distribu- Wilhelminakanaal in Oosterhoutprocent; drie keer hoger dan het terland worden afgevoerd. schip is veel goedkoper dan met tiecentra in Brabant. Om van daar- meren schepen aan die meer danlandelijk gemiddelde. Jaarlijks Mars Nederland in Veghel start een vrachtwagen. Vanaf Rotter- uit verder over Nederland of heel 200 containers vervoeren.wordt er zes miljoen ton goederen eind dit jaar met een pilot voor dam scheelt het al snel vijftig euro Europa te worden verspreid.

×