รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประกอบเครื่องด้วยตนเอง    ก่อนเริมทำการประกอบเครืองคอมพิวเตอร์ดวยต...
ลักษณะของซีพยในปัจจุบนส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ Socket ทีมลกษณะ              ี ู  ั               ...
เมนบอร์ด   แรม (RAM – Random Access Memory)    แรมคือหน่วยความจำที่ทำหน้าที่อ่านและเขียนข้อมูลร่วมกับซีพียูอยู่ตลอดเ...
SD RAM    DDR SDRAM มีลักษณะคล้ายกับ SDRAM แต่จะมีขนาด 184 pinและเนืองจากทำงานทังขอบขาขึนและขาลงของสัญญาณนาฬิกาทำให้มค...
แตกต่างไปจาก DDR SDRAM หรือ SDRAM มากนักและยังมีราคาแพงกว่ากันค่อนข้างมาก นอกจากนีหากใส่ RAMBUS ไม่ครบแถว (RIMM) ต้องมีการ...
นอกจากนี้ฮาร์ดดิสก์ยังมีแผ่นวงจรที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวควบคุมการหมุนของมอนิเตอร แขนที่เป็นตัวเคลื่อนหัวอ่าน และยังทำหน้าที่...
จอภาพ (Monitor)    จอภาพหรือจอมอนิเตอร์เป็นอุปกรณ์ทใช้ในการแสดงผลจากการทำงาน                     ่...
การ์ดแสดงผล    การ์ดเสียง (SoundCard)    การ์ดเสียงหรือซาว์ดการ์ดที่หน้าที่ในการให้กำเนิดเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร...
ฟล็อบปีไ้ ดรฟ์ (Floopy Drive)     ฟล็อบปีไดรฟ์เป็นอุปกรณ์ทมหน้าทีในการอ่านและบันทึกข้อมูลจากแผ่น         ้  ...
เมาส์และคีย์บอร์ด     เมาส์และคียบอร์ดเป็นอุปกรณ์สำหรับทำหน้าทีในการป้อนข้อมูลจากผูใช้           ์     ...
ขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง    การประกอบเครืองคอมพิวเตอร์ดวยตนเอง ปัจจุบนไม่ใช่เรืองยากอีกต่อไป    ...
3. เมือวางซีพยตรงล็อคกับซ็อกเก็ตแล้ว จากนันให้กดขาล็อกลงไปเหมือน       ่   ี ู             ้เดิม แล...
5. เสียบสายไฟของพัดลมเข้ากับขัว CPU FAN โดยดูจากคูมอเมนบอร์ด                   ้         ่ ื  ...
8. นำเมนบอร์ดทีได้ตดตังซีพยและแรมวางลงไปบนเคส จากนันขันน็อตยึด           ่ ิ ้ ีู             ้เมน...
10. เสียบการ์ดเสียงลงไปในสล็อต PCI เสร็จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส   11. เสียบสายเพาเวอร์ซพพลายเข้ากับขัวต่อบนเมนบอร์ด โดย...
12. สอดไดรฟ์ซีดีรอมเข้ากับช่องว่างหน้าเคส แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น    13. เสียบสาย IDE เข้ากับไดรฟ์ซีดีรอมโดยให้...
15. สอดฮาร์ดดิสก์เข้ากับช่องติดตัง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น                    ้    16. เสียบ...
17. เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขัวต่อ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบ                    ้สีแดงตรงกับขาที...
19. เสียบสายไฟเข้ากับขัวต่อสายไฟของฟล็อบปีดสก์ ให้สงเกตสายไฟของ               ้         ้ ิ   ัฟ...
21. เสียบสายแพอีกด้านเข้ากับขัวต่อฟล็อบปีดสก์บนเมนบอร์ด โดยให้สาย                   ้    ้ ิสีแดงตรง...
23. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราลองสำรวจดูว่ามีน็อตหรืออุปกรณ์อื่นๆตกค้างอยูบนเมนบอร์ดหรือไม่ เพราะอาจทำให้เกิดกระแสไฟลัด...
ประกอบเครื่องเสร็จแล้ว แต่กลับไม่สามารถบู๊ตเครื่องขึ้นมาได้เพราะมองเห็นฮาร์ดดิสก์ จะแก้ไขอย่างไร    หลังจากทีประกอบเคร...
ขาล็อกของฮีตซิงค์แข็งมาก ไม่สามารถล็อกเข้ากับซ็อกเก็ตของซีพียูได้ จะแก้ปัญหาอย่างไร     ขาล็อกของฮีตซิงค์ทมขนาดใหญ่สวน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์

3,125 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,125
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์

 1. 1. รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประกอบเครื่องด้วยตนเอง ก่อนเริมทำการประกอบเครืองคอมพิวเตอร์ดวยตนเอง เราควรทำความรูจก ่ ่ ้ ้ักับส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์กนก่อน เพือให้เข้าใจถึงหน้าทีการทำงานของ ั ่ ่อุปกรณ์แต่ละส่วน ซึงจะทำให้การประกอบเครืองเป็นไปอย่างถูกต้องหลีกเลียงความ ่ ่ ่เสียหายทีจะเกิดจากความไม่รได้อย่างมาก ่ ู้ ซีพยู (CPU – Central Processing Unit) ี ซีพยเู ป็นอุปกรณ์ทมหน้าทีในการประมวลผลคำสังต่างๆ ไม่วาจะเป็นการคิด ี ่ี ี ่ ่ ่คำนวณการตัดสินใจ ทุกอย่างจะถูกนำมาประมวลผลทีอปกรณ์ตวนีทงหมด โดยจะ ุ่ ั ้ ้ัมีการรับคำสังเข้ามาจากอุปกรณ์ Input เช่น เมาส์ คียบอร์ด หรือไมโครโฟน และนำไป ่ ์แสดงผลออกทางอุปกรณ์ Output เช่น จอภาพ เครืองพิมพ์ อุปกรณ์สำรองข้อมูล ่เป็นต้น Athlon 64 ซีพียูจากค่ายเอเอ็มดี Pentium 4 ซีพียูจากค่ายอินเทล สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 2. 2. ลักษณะของซีพยในปัจจุบนส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ Socket ทีมลกษณะ ี ู ั ่ ี ัเป็นสีเหลียมแบนๆ มีจำนวนขาเล็กๆ ทีเป็นโลหะไว้สำหรับเชือมต่อกับสัญญาณ ่ ่ ่ ่ภายในตัวซีพยกบอุปกรณ์ภายนอกซึงจำนวนขาจะแตกต่างกันตามยีหอและรุนของ ีูั ่ ่ ้ ่ซีพียู โดยซีพียูที่นิยมใช้ในตอนนี้มีเพียง 2 ยี่ห้อเท่านั้น คืออินเทลและเอเอ็มดีโดยแต่ละค่ายก็จะมีซีพียูหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ เช่นทาง ฝั่งค่ายอินเทลคือPentium 4 และ Celeronใช้อนเทอร์เฟซแบบ Socket 478 และ 775 ส่วนเอเอ็มดี ินั้นเป็น Athlon XP, Athlon 64 Bit ใช้อินเทอร์เฟซแบบ Socket A ,754 และ 939โดยแต่ละค่ายก็มจดดีจดด้อยแตกต่างกันไปซีพยของอินเทลนันมีจดเด่นในด้าน ีุ ุ ี ู ้ ุการทำงานทีมเี สถียรภาพ มีความทนทานสูงและไม่รอนง่าย แต่มขอเสียคือราคาแพง ่ ้ ี้และทำงานช้ากว่าซีพยของเอเอ็มดีในระดับความเร็วเดียวกัน สำหรับเอเอ็มดีนน ี ู ้ัจุดเด่นคือ ซีพยมราคาถูกกว่าอินเทลในทุกรุนและมีความเร็วสูงทังงานด้านกราฟิก ีู ี ่ ้และงานทั่วไป ส่วนข้อเสียของเอเอ็มดี คือมีความร้อนสูง หากไม่มระบบระบาย ีความร้อนทีดจะทำให้ระบบไม่มเี สถียรภาพ และเกิดความเสียหายต่อตัวซีพยได้งาย ่ ี ีู ่ เมนบอร์ด (Mainboard) เมนบอร์ดเป็นอุปกรณ์ทมลกษณะเป็นแผ่นวงจรหลักสำหรับติดตังอุปกรณ์ ่ี ี ั ้คอมพิวเตอร์ตางๆ เกือบทังหมด โดยจะมีหน้าทีในการประสานงานและติดต่อรับส่ง ่ ้ ่ข้อมูลโดยผ่านระบบบัส บนเมนบอร์ดก็จะมีอปกรณ์ทสำคัญๆ รวมอยูดวย เช่น สล็อต, ุ ่ี ่้ซ็อกเก็ตสำหรับเชือมต่อกับอุปกรณ์ตางๆ ชิพเซ็ตทีทำหน้าทีเ่ หมือนแม่บาน คอยจัด ่ ่ ่ ้การและประสานงานให้กบอุปกรณ์ทนำมาติดตังบนเมนบอร์ด นอกจากนีกยงรวม ั ่ี ้ ้็ัเอาแผงวงจรและชิพควบคุมอุปกรณ์ตางๆ เช่น ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ (Harddisk ่Controller) พอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น พอร์ตขนาน (Parallel Port)พอร์ตอนุกรม (Serial Port) และพอร์ตยูเอสบี (USB Port) เป็นต้นสำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 3. 3. เมนบอร์ด แรม (RAM – Random Access Memory) แรมคือหน่วยความจำที่ทำหน้าที่อ่านและเขียนข้อมูลร่วมกับซีพียูอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์สวนใหญ่จะต้องมาพักทีแรมเสมอก่อนจะถูกส่ง ่ ่ไปยังซีพียู ดังนั้นยิ่งแรมมีขนาดมากขึ้นเท่าไหร่ก็สามารถพักข้อมูลไว้กับแรมได้มากขึน ทำให้ซพยไม่ตองเรียกข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์บอยๆ ซึงฮาร์ดดิสก์มความเร็ว ้ ี ี ู ้ ่ ่ ีในการอ่านและเขียนข้อมูลน้อยกว่าแรม ส่งผลให้ระบบของเราทำงานได้เร็วขึ้นในปัจจุบนแรมมีหลายชนิดด้วยกัน คือ SDRAM, DDR SDRAM และ RAMBUS ั SDRAM จะมีลกษณะเป็นแผงยาวมีขาสัญญาณขนาด 168 pin 64 bit ัสำหรับติดตังกับซ็อกเก็ตแรมแบบ DIMM ส่วนใหญ่แรมทีขายกันเดียวนีจะเป็นแบบ ้ ่ ๋ ้PC–100 และ PC–133 ในปัจจุบน SDRAM ได้รบความนิยมน้อยมาก ทีมใช้งานอยู่ ั ั ่ ีส่วนใหญ่จะเป็นเครืองรุนเก่าเสียมากกว่า เนืองจากการเข้ามาแทนทีของ DDR ่ ่ ่ ่SDRAM ทีมคณภาพดีกว่าในราคาทีใกล้เคียงกันนันเอง ่ ี ุ ่ ่ สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 4. 4. SD RAM DDR SDRAM มีลักษณะคล้ายกับ SDRAM แต่จะมีขนาด 184 pinและเนืองจากทำงานทังขอบขาขึนและขาลงของสัญญาณนาฬิกาทำให้มความเร็วเพิม ่ ้ ้ ี ่ขึนเป็น 2 เท่าถ้าเทียบกับ SDRAM โดย DDR SDRAM จะมีบสให้เลือกใช้งานอยู่ ้ ัหลายขนาด เช่น 266, 333 และ 400 เป็นต้น ปัจจุบน DDR SDRAM เข้ามาเป็นหน่วย ัความจำมาตรฐานใหม่ทมาแทนที่ SDRAM ไปเรียบร้อยแล้ว และในอนาคตมีไม่นาน ่ีหน่วยความจำแบบ DDR 2 ก็กำลังเข้ามาเป็นทีนยมมากขึนเรือยๆ ่ ิ ้ ่ DDR SDRAM RAMBUS เป็ น แรมชนิ ด ใหม่ ท ี ่ อ ิ น เทลเคยพยายามผลั ก ดั น ให้ เ ป็ นมาตราฐานใหม่ของหน่วยความจำในอนาคต แต่ในปัจจุบนดูแล้วสถาการณ์ของ ัRAMBUS นันก็ไม่มอะไรทีหวือหวามากนัก RAMBUS มีลกษณะทีแตกต่างจาก ้ ี ่ ั ่SDRAM และ DDR SDRAM อย่างเห็นได้ชด โดยใช้อนเทอร์เฟชแบบ RIMM ขนาด ั ิ299 pin นอกจากนียงมีความเร็วบัสทีสงถึง 400 MHz และสามารถส่งถ่ายข้อมูลได้ถง ้ั ู่ ึ800 MB ต่อวินาทีซงมากกว่า SDRAM ถึง 8 เท่าเลยทีเดียว แต่กลับมีขอเสียคือมีคา ่ึ ้ ่ความหน่วง (Latency) ใกล้เคียงกับ SDRAM ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ได้สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 5. 5. แตกต่างไปจาก DDR SDRAM หรือ SDRAM มากนักและยังมีราคาแพงกว่ากันค่อนข้างมาก นอกจากนีหากใส่ RAMBUS ไม่ครบแถว (RIMM) ต้องมีการใส่แถวหลอก ้(RIMM PCB – Printed Circuit Board) ไว้ให้เต็มเพื่อให้ครบวงจรจึงจะสามารถใช้งานได้ RAMBUS ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) ฮาร์ ด ดิ ส ก์ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ท ี ่ ม ี ห น้ า ที ่ ส ำหรั บ เก็ บ ข้ อ มู ล ที ่ ม ี ข นาดใหญ่โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลสำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมต่างๆซึ่งไม่สามารถเก็บไว้ในแผ่นฟล็อบปี้ดิสก์ที่มีความจุน้อยได้ ภายในฮาร์ดดิสก์จะประกอบไปด้วยแผ่นจานโลหะแข็ง (Platter) วางซ้อนกันแต่จะไม่ติดกัน โดยจะมีแขนทีเป็นตัวเคลือนหัวอ่านเข้าไปอ่านและเขียนข้อมูลตามตำแหน่งทีตองการ ่ ่ ่ ้และจะไม่มการสัมผัสกับแผ่นโดยตรงแต่จะมีชองว่างห่างกันประมาณ 10 ไมครอน ี ่ทำให้การอ่านข้อมูลจากแผ่น Platter มีความเร็วสูงเนืองจากไม่มการเสียดสีทเี่ กิด ่ ีจากการสัมผัส โดยจะมีความเร็วรอบอยู่ 2 แบบคือ 5400/นาที และ 7200/นาที ฮาร์ดดิสก์แบบ IDE สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 6. 6. นอกจากนี้ฮาร์ดดิสก์ยังมีแผ่นวงจรที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวควบคุมการหมุนของมอนิเตอร แขนที่เป็นตัวเคลื่อนหัวอ่าน และยังทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารโดยส่งผ่านข้อมูลไปยังเมนบอร์ดอีกด้วย ซึงแผ่นวงจรด้านล่างนีควรระวังอย่าไปวาง ่ ้ไว้กับแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์นำไฟฟ้าทุกชนิด เพราะจะทำให้เกิดการลัดวงจรก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวฮาร์ดดิสก์ได้ โดยเฉพาะการวางฮาร์ดดิสก์ไว้บนเคสแล้วเปิดการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหากเกิดปัญหาไฟรั่วขึ้นมาจะทำให้มีไฟฟ้าเข้ามาสู่ตัวเคสและผ่านไปยังฮาร์ดดิสก์ ทำให้แผ่นวงจรของฮาร์ดดิสก์อาจเสียหายได้ เนืองจากข้อจำกัดในการพัฒนามาตรฐานการเชือมต่อแบบเดิม ซึงเป็นแบบ ่ ่ ่IDE/E-IDE แทบไม่มการพัฒนาความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลไปได้อก โดยหยุดไว้ท่ี ี ีความเร็วสูงสุดเพียง 133 MB/s จึงทำให้บรรดาผูผลิตฮาร์ดดิสก์ได้ทำการพัฒนา ้มาตรฐานของฮาร์ดดิสก์ใหม่ขนมา ซึงเรียกว่าเป็นฮาร์ดดิสก์แบบ Serial ATA โดยมี ้ึ ่ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลถึง 150 MB/s และมีหน่วยความจำแคชถึง 8 MB ซึงจะ่สามารถพัฒนาความเร็วได้ถง 300 MB/s และ 600 MB/s ในเวอร์ชนต่อๆ ไป นอกจาก ึ ่ันีฮาร์ดดิสก์แบบ Serial ยังมีขอดีอกหลายๆ ด้าน เช่น ใช้สายเคเบิลทีใช้ในการ ้ ้ ี ้ ่เชือมต่อแบบใหม่ทมขนาดเล็กและบางกว่าเดิม ทำให้การไหลเวียนของอากาศภาย ่ ่ี ีในเคสดีขึ้นดูเป็นระเบียบมากขึ้น และตัวของฮาร์ดดิสก์มีความแข็งแรงมากขึ้นไม่บอบบางหรือเสียหายง่ายเหมือนฮาร์ดดิสก์แบบ IDE ฮาร์ดดิสก์แบบ Serial ATAสำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 7. 7. จอภาพ (Monitor) จอภาพหรือจอมอนิเตอร์เป็นอุปกรณ์ทใช้ในการแสดงผลจากการทำงาน ่ีของคอมพิวเตอร์ ซึงภายในมีวงจรและระบบการทำงานคล้ายกับเครืองรับโทรทัศน์ ่ ่เกือบทุกอย่างแต่จะมีแผงวงจรที่ซับซ้อนน้อยกว่ามาก โดยจะแตกต่างกันตรงทีโทรทัศน์มภาครับสัญญาณทีวี แต่จอมอนิเตอร์มเพียงภาครับสัญญาณดิจตอล ่ ี ี ิจากการ์ดแสดงผลเท่านัน ปัจจุบนแนวโน้มจอมอนิเตอร์กำลังถูกจอ LCD เข้ามาเป็น ้ ัมาตรฐานใหม่แทนด้วยข้อดีหลายๆ อย่าง เช่น มีขนาดบางไม่กนเนือทีในการจัดวาง ิ ้ ่มากนัก ไม่มรงสีสะท้อนรบกวนสายตา และประหยัดไฟมากกว่า เป็นต้น ีั จอภาพแบบ LCD การ์ดแสดงผล (Display Card) การ์ดแสดงผล หรือการ์ด VGA เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการนำข้อมูลแบบดิจตอลมาเปลียนเป็นสัญญาณภาพจ ากคอมพิวเตอร์แล้วนำไปแสดงผลออก ิ ่ทางจอภาพ โดยใช้อนเทอร์เฟชแบบสล็อต AGP หรือ PCI Express ทำให้สามารถ ิแสดงผลได้อย่างรวดเร็วและการ์ดแสดงผลในปัจจุบนมีการพัฒนาชิพสร้างกราฟิก 3 ัมิตไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถแสดงผลภาพกราฟิก 3 มิตได้อย่างสมจริงและสวย ิ ิงามมากขึนกว่าในอดีต ้ สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 8. 8. การ์ดแสดงผล การ์ดเสียง (SoundCard) การ์ดเสียงหรือซาว์ดการ์ดที่หน้าที่ในการให้กำเนิดเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยต้องทำงานควบคู่ไปกับลำโพงด้วย ในปัจจุบันมักจะมีการนำคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ง านประเภทมั ล ติ ม ี เ ดี ย ที ่ ใ ห้ ค วามบั น เทิ ง ต่ า ง ๆ เช่ นใช้ดหนังฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ เล่นเกม งานเหล่านีตางก็ตองพึงพาระบบเสียง ู ้ ่ ้ ่ที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการทำงานเหล่านี้ทั้งสิ้น ดังนั้นคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจึงมีการติดตังระบบ เสียงให้กบคอมพิวเตอร์แทบทุกเครือง มีทงแบบ Sound On ้ ั ่ ้ัBoard หรือแบบทีเป็นการ์ดโดยจะต้องนำมาติดตังลงบนสล็อตในเมนบอร์ด ่ ้ ปัญหาของการ์ดเสียงบางครังจะส่งผลกระทบกับเครืองคอมพิวเตอร์อย่าง ้ ่คาดไม่ถึง และส่วนใหญ่จะเกิดจากตัวไดรเวอร์ของการ์ดเอง จนบางครั้งทำให้วินโดวส์ไม่สามารถบูตเครืองหรือชัตดาวน์ได้ วิธแก้ปญหาคือต้องไปดาวน์โหลด ๊ ่ ี ัไดรเวอร์เวอร์ชนใหม่มาติดตัง ่ั ้ การ์ดเสียงสำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 9. 9. ฟล็อบปีไ้ ดรฟ์ (Floopy Drive) ฟล็อบปีไดรฟ์เป็นอุปกรณ์ทมหน้าทีในการอ่านและบันทึกข้อมูลจากแผ่น ้ ่ี ี ่ฟล็อบปี้ดิสก์ที่มีขนาด 3.5 นิ้ว ความจุ 1.44 MB โดยจะมีหัวอ่านคอยเลื่อนเข้าไปอ่านข้อมูลจากแผ่นที่เคลือบสารแม่เหล็กของฟล็อบปี้ดิสก์ทั้งสองด้านซึงหัวอ่านนีจะมีการสัมผัสกับแผ่นแม่เหล็กโดยตรง จึงทำให้การอ่านข้อมูลไม่สามารถ ่ ้อ่านได้รวดเร็วเหมือนฮาร์ดดิสก์โดยมีความเร็วประมาณ 300 รอบต่อนาทีเท่านัน ้ ฟล็อบปี้ไดรฟ์ ซีดรอมไดรฟ์ (CD-ROM Drive) ี ซีดีรอมไดรฟ์เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่จะใช้งานในด้านการติดตังระบบปฏิบตการหรือโปรแกรมต่างๆ ้ ั ิรวมไปถึงงานทีเ่ กียวกับความบันเทิง เช่นดูหนัง ฟังเพลง และงานด้านมัลติมเี ดียด้วย ่โดยมีหน่วยความเร็วในการอ่านข้อมูลเป็น X เช่น 48X หรือ 50X เป็นต้น ในปัจจุบน ัแทบจะเรียกได้วาคอมพิวเตอร์ทกเครืองจะต้องมีไดรฟ์ซดรอมอย่างน้อย หนึงไดรฟ์ ่ ุ ่ ี ี ่เสมอ ซึงได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับเครืองคอมพิวเตอร์ในตอนนีแล้ว ่ ่ ้ ซีดีรอมไดรฟ์จะการอ่านข้อมูลด้วยความเร็วในการหมุนแผ่นที่ไม่คงที่โดยที่จะอ่านข้อมูลที่อยู่วงนอกของแผ่นซีดีด้วยความเร็วสูงสุด และจะค่อยๆลดความเร็วลงมาเมือมาอ่านข้อมูลทีอยูวงในสุด ส่วนใหญ่ซดรอมไดรฟ์จะอ่านข้อมูล ่ ่ ่ ี ีที่อยู่ตรงกลางแผ่นซะส่วนมาก ทำให้ใช้ความเร็วเพียงแค่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของความเร็วสูงสุดทีมเท่านัน ดังนันซีดรอมไดรฟ์สวนใหญ่จงไม่คอยทำงานทีความเร็ว ่ ี ้ ้ ี ่ ึ ่ ่สูงสุดของไดรฟ์เท่าไหร่นก อย่างเช่นซีดรอมไดรฟ์ความเร็ว 50X จึงไม่ใช่ความเร็วใน ั ีการอ่านข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แต่จะเป็นความเร็วในการอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีทีอยูวงนอกสุด หลังจากนันจะค่อยลดความเร็วลงมาเมือมาอ่านข้อมูลทีอยูวงในด้วย ่ ่ ้ ่ ่ ่ความเร็ว ทีไม่เกินครึงหนึงของไดรฟ์กจะประมาณ 20-25X เท่านัน ่ ่ ่ ็ ้ สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 10. 10. เมาส์และคีย์บอร์ด เมาส์และคียบอร์ดเป็นอุปกรณ์สำหรับทำหน้าทีในการป้อนข้อมูลจากผูใช้ ์ ่ ้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่หากเมาส์และคีย์บอร์ดเสียจะไม่นิยมซ่อมเพราะเดียวนีเ้ มาส์และคียบอร์ดมีราคาไม่แพง ถ้ามัวแต่มานังซ่อมจะไม่คมกับเวลา ๋ ์ ่ ุ้ทีเสียไป ่ เคสและเพาเวอร์ซัพพลาย เคสที่ขายในบ้านเรามักมีเพาเวอร์ซัพพลายติดมาด้วยเสมอจนเป็นของคู่กัน โดยเคสจะมีลักษณะเป็นกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมผืนฟ้าใช้สำหรับเป็นที่เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด ซีพียู แรม ฮาร์ดดิสก์การ์ดแสดงผล การ์ดเสียง รวมถึงสายแพเชือมต่อต่างๆ ส่วนเพาเวอร์ซพพลายนันจะมี ่ ั ้หน้าทีในการแปลงไฟและจ่ายกระแสไฟให้กบอุปกรณ์ทอยูในเคส ่ ั ่ี ่ ผู้ใช้หลายคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเพาเวอร์ซัพพลายเท่าไหร่ แต่หารูไม่วาปัญหาทีเ่ กิดกับฮาร์ดดิสก์ และอุปกรณ์ตางๆ บางครังมักมีสาเหตุ ้ ่ ่ ้มาจากเพาเวอร์ซัพพลาย หากเพาเวอร์ซัพพลายเสียส่วนใหญ่จะสามารถซ่อมได้โดยการเปลียนฟิวส์ หม้อแปลง หรือเปลียนอะไหล่ ่ ่ เคสและเพาเวอร์ซัพพลายสำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 11. 11. ขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง การประกอบเครืองคอมพิวเตอร์ดวยตนเอง ปัจจุบนไม่ใช่เรืองยากอีกต่อไป ่ ้ ั ่ซึงเราสามารถหัดประกอบด้วยตนเองได้ โดยมีขนตอน ดังนี้ ่ ้ั 1. ขันแรกให้เตรียมอุปกรณ์ทจำเป็นสำหรับการประกอบเครืองคอมพิวเตอร์ ้ ่ี ่เช่น ไขควงสีแฉก กล่องสำหรับใส่นอต คูมอเมนบอร์ด คีมปากจิงจก ่ ็ ่ ื ้ 2. เริมจากการติดตังซีพยกอน โดยง้างขาล็อคของซ็อกเก็ตขึนมาจากนัน ่ ้ ี ู ่ ้ ้นำซีพยมาใส่ลงไปในซ็อกเก็ตโดยให้วางตำแหน่งขาที่ 1 ของซีพยและซ็อกเก็ตให้ตรง ีู ีูกัน โดยสังเกตว่าทีขาที่ 1 ของซีพยจะทำเครืองหมายเป็นจุดเล็กไว้ทมมด้านบนของ ่ ีู ่ ่ี ุซีพยู ี สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 12. 12. 3. เมือวางซีพยตรงล็อคกับซ็อกเก็ตแล้ว จากนันให้กดขาล็อกลงไปเหมือน ่ ี ู ้เดิม แล้วนำซิลโคนมาทาตรงบริเวณคอร์ (แกน) ของซีพยู และไม่ควรทาซิลโคนให้ ิ ี ิหนา หากเห็นว่าหนาเกินไปให้ใช้กระดาษหรือแผ่นพลาสติกมาปาดออกเสียบ้าง 4. ติดตั้งฮีทซิงค์และพัดลมลงไปบนคอร์ของซีพียู ติดล็อกให้เรียบร้อยในขันตอนนีมจดทีตองระวังอยู่ 2 จุดคือ การติดตังฮีทซิงค์ของพัดลมจะต้องแนบ ้ ้ ีุ ่ ้ ้สนิทกับคอร์ของซีพยู อย่าพยายามกดแรงไป บางทีคอร์ของซีพยอาจบินได้ ส่วนขา ี ีู ่สปริงที่ยึดพัดลมบางทีมันแข็งเกินไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริงให้เข้าล็อก ซึงอาจทำให้พลาดไปขูดเอาลายปรินบนเมนบอร์ดขาดทำให้เมนบอร์ด ่ ้อาจเสียหายได้สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 13. 13. 5. เสียบสายไฟของพัดลมเข้ากับขัว CPU FAN โดยดูจากคูมอเมนบอร์ด ้ ่ ื 6. นำแรมมาเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตแรมโดยให้ตรงกับร่องของซ็อกเก็ต จากนัน ้จึงกดลงไปจนด้านล็อกทั้ง 2 ด้านดีดขึ้นมา (บางเมนบอร์ดตัวล็อกทั้งสองด้านอาจไม่จำเป็นต้องดีดขึนมาก็ได้ให้ดวาเข้าล็อกกันก็พอ) ้ ู่ 7. ขันแท่นรองน็อตเข้ากับเคส สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 14. 14. 8. นำเมนบอร์ดทีได้ตดตังซีพยและแรมวางลงไปบนเคส จากนันขันน็อตยึด ่ ิ ้ ีู ้เมนบอร์ดเข้ากับตัวเคสให้ครบทุกตัว 9. เสียบการ์ดแสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคสสำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 15. 15. 10. เสียบการ์ดเสียงลงไปในสล็อต PCI เสร็จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส 11. เสียบสายเพาเวอร์ซพพลายเข้ากับขัวต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสียบให้ ั ้ปลักของสายเพาเวอร์ซพพลายตรงล็อกกับขัวต่อบนเมนบอร์ด ๊ ั ้ สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 16. 16. 12. สอดไดรฟ์ซีดีรอมเข้ากับช่องว่างหน้าเคส แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น 13. เสียบสาย IDE เข้ากับไดรฟ์ซีดีรอมโดยให้แถบสีแดงตรงกับขาที่ 1หรือด้านทีตดกับขัวสายไฟ จากนันจึงเสียบสายไฟและสายสัญญาณเสียงเข้าไปด้วย ่ิ ้ ้ 14. เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขั้วต่อ Secondary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 ของขัวต่อด้วย ้สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 17. 17. 15. สอดฮาร์ดดิสก์เข้ากับช่องติดตัง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น ้ 16. เสียบสาย IDE เข้ากับฮาร์ดดิสก์โดยให้แถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 หรือด้านทีตดกับขัวสายไฟ จากนันจึงเสียบสายไฟเข้าไปด้วย ่ ิ ้ ้ สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 18. 18. 17. เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขัวต่อ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบ ้สีแดงตรงกับขาที่ 1 ของขัวต่อด้วย ้ 18. สอดไดรฟ์ฟล็อบปีดสก์เข้าไปในช่องติดตัง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคส ้ ิ ้ให้แน่นสำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 19. 19. 19. เสียบสายไฟเข้ากับขัวต่อสายไฟของฟล็อบปีดสก์ ให้สงเกตสายไฟของ ้ ้ ิ ัฟล็อบปีดสก์จะมีหวขนาดเล็กกว่าสายไฟของซีดรอมและฮาร์ดดิสก์) ้ ิ ั ี 20. เสียบสายแพขนาด 34 เส้น (เส้นเล็กกว่าสายแพของฮาร์ดดิสก์และซีดรอม) ให้ดานทีมการไขว้สายเข้ากับขัวต่อไดรฟ์ฟล็อบปีดสก์ โดยแถบสีแดง ี ้ ่ ี ้ ้ ิของสายแพต้องตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อด้วย หากใส่ผิดด้านไฟของไดรฟ์ฟล็อบปีดสก์จะติดตลอด วิธแก้ไขคือให้หนสายแพกลับด้านเพราะไดรฟ์ฟล็อบปีดสก์ ้ิ ี ั ้ิบางยีหออาจต้องใส่สลับด้านกัน ่ ้ สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 20. 20. 21. เสียบสายแพอีกด้านเข้ากับขัวต่อฟล็อบปีดสก์บนเมนบอร์ด โดยให้สาย ้ ้ ิสีแดงตรงกับขาที่ 1 หรือ pin1 ของขัวต่อด้วย ้ 22. เสียบสายสัญญาณต่างๆ จากเคส เช่น สวิตช์เปิดปิดเครื่อง ไฟบอกสถานะเปิดเครื่อง ไฟบอกสถานะฮาร์ดดิสก ปุ่ม Reset ลำโพง ลงบนเมนบอร์ดควรดูคมอเมนบอร์ดประกอบด้วย โดยต้องเสียบขัวให้ถกหากผิดขัว คอมพิวเตอร์ ู่ ื ้ ู ้จะไม่ตดหรือมีไฟค้างตลอดเวลา วิธแก้ไขคือให้เราลองสลับขัวและเปิดเครืองขึน ิ ี ้ ่ ้มาใหม่สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 21. 21. 23. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราลองสำรวจดูว่ามีน็อตหรืออุปกรณ์อื่นๆตกค้างอยูบนเมนบอร์ดหรือไม่ เพราะอาจทำให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกิดความ ่เสียหายต่อเมนบอร์ดและอุปกรณ์ตางๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจากนีควรตรวจสอบ ่ ้การติดตั้งทั้งหมดว่าเรียบร้อยดีแล้ว เช่น การ์ดต่างๆ หรือสายสัญญาณเสียบแน่นหนาดีหรือยัง โดยเฉพาะฮีทซิงค์และพัดลมต้องแนบสนิทกับซีพยู พร้อมทังล็อก ี ้ติดกันอย่างแน่นหนา 24. เมือเรียบร้อยดีแล้วปิดฝาเคสและขันน็อตให้เรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จสิน ่ ้ขันตอนการประกอบเครืองอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบแล้ว ้ ่ สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 22. 22. ประกอบเครื่องเสร็จแล้ว แต่กลับไม่สามารถบู๊ตเครื่องขึ้นมาได้เพราะมองเห็นฮาร์ดดิสก์ จะแก้ไขอย่างไร หลังจากทีประกอบเครืองเสร็จแล้ว ต้องมีการกำหนดค่าไบออสให้รจกกับ ่ ่ ู้ ัฮาร์ดดิสก์ทตดตังในเครืองคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบนเมนบอร์ดรุนใหม่ไม่จำเป็น ่ี ิ ้ ่ ั ่ต้องเข้าไปกำหนดค่าในไบออสแล้ว เพราะไบออสจะรูจกฮาร์ดดิสก์เองโดยอัตโนมัติ ้ัแต่หากเป็นเมนบอร์ดรุนเก่าให้เข้าไปกำหนดค่าไบออสทีหวข้อ IDE HDD Auto ่ ่ ัDetection เพือให้ไบออสตรวจสอบค่าทีเ่ หมาะสมให้โดยอัตโนมัติ แต่หากต้องการ ่กำหนดเองก็สามารถเข้าไปกำหนดค่าได้ที่หัวข้อ Standard CMOS Setupโดยให้เราใส่คา Head, Cylinder, Sector ของฮาร์ดดิสก์นนลงไปให้ถกต้อง ่ ้ั ู อีกสาเหตุหนึงทีทำให้คอมพิวเตอร์มองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์เนืองจากการเซ็ต ่ ่ ่จัมเปอร์ไม่ถกต้อง ซึงเราสามารถดูการเซ็ตจัมเปอร์ทถกต้องได้บนตัวฮาร์ดดิสก์ ทีสวน ู ่ ่ี ู ่่ใหญ่ทางผูผลิตฮาร์ดดิสก์จะติดสติกเกอร์บอกตำแหน่งการเซ็ตจัมเปอร์ทถกต้องมาให้ ้ ๊ ่ี ูด้วย นอกจากนีให้ตรวจสอบการเชือมต่อของสายสัญญาณต่างๆ เช่น สาย IDE และ ้ ่สายไฟว่ามีการหลุดหลวมหรือไม่ หากพบว่ามีกให้ทำการเชือมต่อให้แน่น และควร ็ ่ตรวจสอบด้วยว่าเสียบสายสัญญาณถูกต้องตรงขัวหรือไม่ดวย ้ ้สำนักพิมพ์ eXP MEDIA
 23. 23. ขาล็อกของฮีตซิงค์แข็งมาก ไม่สามารถล็อกเข้ากับซ็อกเก็ตของซีพียูได้ จะแก้ปัญหาอย่างไร ขาล็อกของฮีตซิงค์ทมขนาดใหญ่สวนมากจะมีความแข็งแรงมาก ทำให้มอ ่ี ี ่ ืใหม่ทเพิงหัดประกอบเครืองอาจไม่สามารถติดตังได้ วิธการแก้ปญหานีกคอการ ่ี ่ ่ ้ ี ั ้ ็ ืใช้ด้ามพลาสติกที่มีความแข็งแรงหรือปลายไขควงขนาดเล็ก งัดเกี่ยวขาล็อกฮีตซิงค์ให้เข้ากับซ็อกเก็ตของซีพยูี อย่างไรก็ตามการใช้ไขควรงัดเกียวขาล็อกของฮีตซิงค์จำเป็นต้องทำด้วย ่ความระมัดระวัง เพราะหากพลาดพลั้งอาจทำให้ปลายของไขควรไปขูดเข้ากับลายปรินซ์บนเมนบอร์ดฉีกขาด ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเมนบอร์ดได้ ทางทีดี ่แนะนำให้ใช้ดามพลาสติกทีมความแข็งแรงมากๆ หน่อยจะดีกว่าการใช้ไขควงครับ ้ ่ ีเพราะหากไม่ชำนาญส่วนใหญ่หลายคนจะพลาดในส่วนนีแทบทังสินครับ ้ ้ ้ หากเมนบอร์ดเกิดความเสียหายจากการทีถกไขควรขูดเอาลายปรินซ์ฉก ่ ู ีขาด เราสามารถนำเมนบอร์ดไปเชือมต่อลายปรินซ์ใหม่ได้ ซึงอาจต้องเสียค่าใช้จาย ่ ่ ่บ้าง แต่เมือเทียบกับเมนบอร์ดราคาแพงแล้วเชือว่ายังคุมค่าอยูครับ ่ ่ ้ ่ สำนักพิมพ์ eXP MEDIA

×