Advertisement

REFERAT 1 volei.pptx

Jan. 9, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

REFERAT 1 volei.pptx

  1. REFERAT CERINŢE SPECIFICE PENTRU EFICIENTIZAREA LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ CU TEMĂ DIN VOLEI LA LICEU Disciplina Metodica Predării Voleiului În Liceu Student Grapă Florin An II Master EFSMS
  2. Având în vedere comportamentul specific elevilor de la ciclul liceal , care aflați la vârsta adolescenței mijlocie , trec prin anumite schimbări fiziologice , astfel rolul profesorului de educație fizică devine unul foarte important pentru dezvoltarea pe toate planurile al elevilor. Legat de lecția de educație fizică cu temă din volei , profesorul trebuie să empatizeze cu elevii , să le înțeleagă capacitățile de execuție a procedeelor specifice voleiului , să lucreze atât cu întregul colectiv dar și individual atunci când este necesar. Profesorul trebuie să să dezvolte la elevi gândirea activă , creșterea spiritul de inventivitate, introducerea spiritului de fairplay ,iar ca mijloace folosite sunt de părere că ar trebuii să combine mijloace folosite la ciclul gimnazial care sunt mai ușoare cu cele de la ciclul liceal, mai dificile pentru a veni în sprijinul celor care încă nu și au însușit procedeele tehnice dar si celor mai slab pregătiți dpv fizic și motric. Sunt de părere că nu ar trebuii să lipsească jocurile de mișcare cu temă din volei , întreceri , ștafete , mai mult sau mai puțin dificile , cu toate ca sunt indicate mai mult la ciclul gimnazial , astfel lecția poate fi mai atractivă pentru elevi. Materialele folosite ar trebuii să fie într-un număr cât mai mare și cât mai diversificate , profesorul având rolul să se inspire din diferite surse pentru a veni cu noi materiale și metode folosite lecțiile de educație fizică din alte țări sau chiar de la antrenamentul sportiv al echipelor de volei. Profesorul poate fi susținut atât de părinți cât și de organizații sportive locale pentru a putea asigura un număr cât mai mare de materiale pe lângă cele oferite de instituția școlară .
  3. Elevii la rândul lor trebuie să conștientizeze că voleiul este un sport care prin procedeele specifice îi poate ajuta în viața de zi cu zi prin dezvoltarea capacităților coordinative și a calităţilor motrice rezistenţă, forţă, viteză, îndemânare și a formelor combinate, profesorul fiind cel care trebuie să îi facă să înțeleagă aceste aspecte. Caracteristicile somatice constau în creşterea mai intensă la membrele inferioare, apoi la cele superioare, fapt care creează în mai multe cazuri dizarmonii evidente, mai ales când se întocmesc grafice ale creşterii. Trunchiul este lung, toracele îngust, iar abdomenul este supt. Ca urmare a acestor trăsături somatice, organele din cutia toracică sunt puţin dezvoltate, fapt care generează dificultăţi în procesul de adaptare la efort prin lipsa de rezistenţă funcţională. În concordanţă cu cele prezentate şi sistemul articular este slab, fiind în plin proces de consolidare. Datorită faptului că la fete pubertatea se instalează mai repede decât la băieţi, ele prezintă valori superioare ale creşterii în înălţime şi greutate, trunchiul este mai lung, iar membrele inferioare sunt mai scurte. Caracteristicile psihologice se referă la importantele modificări morfo-funcţionale ,apar însemnate transformări şi în viaţa psihică ,percepţiile devin mai depline, capătă un pronunţat caracter de selectivitate, orientarea spaţială şi temporară se perfecţionează considerabil, suferind influenţa proceselor gândirii. Puberul este capabil să opereze cu noţiuni cu un grad mare de abstractizare, manifestă interes şi curiozitate pentru teorie, pentru explicarea fenomenelor a atenţiei, deşi în unele faze ale pubertăţii este deosebit de instabilă şi fluctuabilă. Apar importante modificări pe plan afectiv. Ele sunt determinate nu numai de transformările biologice, dar şi de implicaţiile ce decurg din integrarea socială.
  4. Cea mai bună metodă de promovare a propriei activități poate fi ”feedbackul” pozitiv oferit de elevi , prin numărul mare de prezențe , calificativele pozitive și progresele elevilor , plăcerea de a participa la lecția de educație fizică dar și opinia elevilor despre profesor ,oferită părinților și cunoștințelor, astfel poate fi promovată și instituția pe plan local . Un plan de promovare a liceului pe plan local prin lecția de educație fizică – volei , poate include imagini și clipuri din timpul lecției promovate pe rețelele de socializare și pe site ul instituției , care să includă folosirea unor metode și materiale puțin diferite față de cele clasice , dar cel mai important factor de promovare rămâne echipa reprezentativă școlară de volei prin rezultatele obținute. Un profesor ar trebuii să permită elevilor propunerea unor noi metode în lecție dar să fie acceptate de tot grupul și să se refere la tema din volei, astfel profesorul poate empatiza cu elevii. El nu trebuie să le permită acestora să aibe o atitudine de superioritate și lipsită de respect față de cei care sunt mai neîndemânatici. Profesorul trebuie să îi conștientizeze pe elevi de importanța practicării voleiului în lecția de educație fizică prin efectele care le au asupra activităților zilnice exersarea procedeelor tehnice din volei , de exemplu îmbunătățirea detentei , a mobilității membrelor , coordonarea , dar cea mai importantă este corectarea posturii care este o problemă la nivelul elevilor , în special prin exersarea poziției fundamentale.
  5. Linkuri cu mijloace folosite: https://www.youtube.com/watch?v=OuqJHcuQWrw https://www.youtube.com/watch?v=SDxQ8s-YQsE https://www.youtube.com/watch?v=2ezYRUbCyLs Bibliografie https://revistaprofesorului.ro/strategii-de-promovare-a-educatiei-incluzive https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/resources/tutorials/action-research- promotion.htm https://elf.ro/scoala-primara/curriculum/elf-sportiv/
Advertisement