Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Managementul resurselor umane ale proiectului

4,966 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Managementul resurselor umane ale proiectului

 1. 1. Managementul resurselor umane ale proiectului
 2. 2. 9. Managementul resurselor umane ale proiectului (PMBOK)• 9.1 Elaborarea planului de resurse umane• 9.2 Constituirea echipei de proiect• 9.3 Dezvoltarea echipei de proiect• 9.4 Managementul echipei de proiect
 3. 3. 9.1 Planul de resurse umane• Roluri și responsabilități (digrama RACI, fișă de post)• Organigrame• Calendarul resurselor• Histograme
 4. 4. 9.2 Constituirea echipei de proiect• Recrutarea și/sau alocarea persoanelor• Negocierea• Actualizări ale planurilor de management
 5. 5. 9.3 Dezvoltarea echipei de proiect• Training• Team-building• Stabilirea unui reguli de bază (modus vivendi)
 6. 6. 9.4 Managementul echipei de proiect• Procese intense de coordonare, antrenare și control – evaluare• Managementul conflictelor• Actualizări ale planurilor
 7. 7. Teme1. Planul de resurse umane a proiectului2. Managerul de proiect3. Leadership în cadrul proiectului4. Echipa de proiect5. Motivarea echipei de proiect
 8. 8. Planul de resurse umane• Roluri și responsabilități – Manager de proiect – Expert tehnic – Responsabili financiar – Responsabil PR – Personal administrativ
 9. 9. Planul de resurse umane Diagrama RACI Nume Mihai Iulia Georgiana Liviu Activități Planificare R A C I Design web C I R I Programare I C A R Raportare A R C I administrativă Raportare R A C I financiarăR – Responsabil R – Răspunde R – RăspundeA – Accountable (Insărcinat) E – Execută E – ExecutăC – Consultat C – Consultat C – ConsultatI –Informat I –Informat I –Informat
 10. 10. Managerul de proiectPortret al unui manager de proiect “ideal” ? ?
 11. 11. Situații dificile cu care se confruntă un manager de proiect:• instabilitate organizatorică• ritmul rapid în care se succed decizii,• stări tensionale şi conflicte• riscuri
 12. 12. Managerul de proiect
 13. 13. Calitățile pe care trebuie să le aibă un manager de proiect• Abilități de comunicare• Abilități de negociere• Să fie recunoscut ca un bun specialist
 14. 14. Competența managerul de proiect• Competenţă acordată• Competenţa propriu-zisă – Competenţa profesională • Cunoştințele profesionale • Calitățile şi aptitudinile profesionale – Competenţa managerială • Cunoştințele de management • Calitățile şi aptitudinile manageriale
 15. 15. Rolurile managerului de proiect - adaptare după Henry Mintzberg -INTERPERSONALE de reprezentare lider contactor de persoane
 16. 16. Rolurile managerului de proiect - adaptare după Henry Mintzberg -INFORMAȚIONALE centru nervos diseminator purtător de cuvânt
 17. 17. Rolurile managerului de proiect - adaptare după Henry Mintzberg -DECIZIONALE întreprinzător mânuitor de disfuncționalități alocator de resurse negociator
 18. 18. POTENŢA DE A SURSELE PUTERII RECOMPENSA ÎN CADRUL POTENŢA DE A FIRMEI INDIVIDUALE PEDEPSI POZIŢIA FORMALĂ A RESURSELESALARIATULUI CONTROLATE DE ORGANIZAŢIE CHARISMA SURSELE COMPETENŢA PERSONALĂ PUTERII FORMALĂ AUTORITATEA CONFERITĂCUNOŞTINŢELOR CAPACITATEA DE SAU DE EXPERT A REZOLVA PROBLEME CE DORINŢA DE ORGANIZA- IMPLICĂ RISCURI PUTERE ŢIONALE ŞICAPACITATEA DE INCERTITUDINI A ARMONIZA POZIŢIA PROCESE DEŢINUTĂ ÎN ÎNCREDERE ÎN CADRULSINE ŞI ÎN IDEEA PROCESELOR DE PERSONALĂ MUNCĂ
 19. 19. LeadershipManagerul de proiect
 20. 20. Importanța leadershipului• 80% dintre angajați pleacă dintr-o organizație deoarece nu sunt mulțumiți de relația cu şeful lor direct.
 21. 21. Diferențe între lideri și manageri Liderii sunt Managerii sunt foarte mai puţin inteligenţi inteligenţi(gândesc pe termen lung) (gândesc pe termen scurt)
 22. 22. Diferențe între lideri și manageriLiderii sunt Managerii sunt frumoși mai puţin frumoși (au charismă) (sunt oameni … obișnuiți )
 23. 23. Diferențe între lideri și manageriLiderii sunt Managerii sunt curajoși fricoși (caută schimbarea) (caută stabilitatea)
 24. 24. Membri în echipa de proiect ? Nu ştiu dar vor Ştiu şi vorImplicare Nu ştiu şi nici Ştiu dar nu vor nu vor Competență
 25. 25. Stiluri de leadership Redusă Ridicată Ken Blanchard PERSUASIV DELEGATIVMOTIVAȚIE (Selling / Coaching) (Delegating) DIRECTIV PARTICIPATIV (Telling) (Participating) Redusă Ridicată COMPETENȚA
 26. 26. Cinci nivele de influenţă – John Maxwell1.Funcție2.Bunăvoința3.Producția4.Formarea oamenilor5.Forța personalității
 27. 27. Echipă
 28. 28. Niveluri de iniţiativă1. Aşteaptă2. Întreabă3. Propune4. Acționează
 29. 29. Roluri în cadrul unei echipe (Belbin)• Executantul• Coordonatorul• Modelatorul / organizatorul• Agentul• Căutătorul de resurse• Monitorul / evaluatorul• Facilitatorul• Analizatorul final
 30. 30. Coordonatorul• Nu este neapărat conducătorul formal al echipei;• Manifestă putere, control şi coordonează centrându- se pe obiective;• Operează pe baze democratice, participative;• Adept al recunoaşterii şi utilizării resurselor echipei, echilibrând punctele ei tari şi slabe;• Se afirmă, dar nu într-un mod agresiv, sprijină structurarea şi armonizarea echipei.
 31. 31. Executantul• Acceptă regulile, convențiile şi constrângerile echipei şi se apucă de lucru;• Poate transforma rapid planurile în activitate practică;• Munceşte cu grijă şi perseverență;• Nu se simte bine în prezența ambiguității şi în activitățile care solicită flexibilitate;• Mai puțin eficient în conducerea echipei, însă poate fi considerat coloana ei vertebrală;
 32. 32. Modelatorul / organizatorul• Conduce “din față”, se manifestă evident;• Dominant, asertiv, preferă să modeleze direct şi personal deciziile şi activitățile echipei;• Mai puțin eficient în echipele formale şi foarte structurate;• Îşi face drum prin situații aparent complexe.
 33. 33. Agentul• Capacitate puternică de a avansa idei şi strategii noi care pot schimba gândirea echipei;• Foarte imaginativ• Interesul pentru idei poate umbri interesul pentru oameni; poate părea naiv şi nediplomat în comportament;• Poate prelua multă energie de la echipă.
 34. 34. Căutătorul de resurse• Căutare neobosită şi investigare permanentă;• Explorează în exteriorul echipei în căutarea ideilor şi resurselor noi;• Dezvoltă o mare varietate de relații folositoare;• Îi poate lipsi disciplina de sine, poate fi impulsiv;• Nu este neapărat creativ, dar îşi poate stimula colegii.
 35. 35. Monitorul / evaluatorul• Gândire critică, analizează ideile, evaluează fezabilitatea şi aspectele practice;• Poate fi considerat un bun strateg;• Îi lipseşte, uneori, capacitatea de a convinge, de a motiva;• Poate interpreta o mare cantitate de date complexe;• Provoacă conflicte, criticând ideile altora, chiar dacă are, de obicei, dreptate.
 36. 36. Facilitatorul• Sensibil la sentimentele, nevoile şi grijile membrilor echipei;• Contribuie la menținerea spiritului de echipă, îmbunătățeşte comunicarea;• Poate preveni izbucnirile şi conflictele;• Fără spirit competitiv şi dorință de putere.
 37. 37. Finalizatorul• Anxios, introvert, tensionat;• Îşi face mari griji în legătură cu terminarea activității la un înalt nivel calitativ şi la termen;• Fără el, echipa poate avea tendința, fie să rămână în urmă, fie să facă greşeli care pot afecta produsul final;• Este inamicul nepăsării;• Nu este întotdeauna comod în relații, poate coborî moralul echipei.
 38. 38. Tipul Simbol Trăsături caracteristice Calităţi Slăbiciuni potenţiale Realizatorul Conservativ, îşi îndeplineşte Abilităţi de organizare, simţ Lipsă de flexibilitate şi de îndatoririle, previzibil practic, foarte muncitor, simţ receptivitate la idei noi CW al auto-disciplineiCoordonatorul Calm, sigur pe sine, controlat Capacitatea de a-şi trata şi de Aptitudinile intelectuale şi de a-şi accepta colaboratorii creativitate sunt medii potenţiali după meritele lor şi CH fără prejudecăţi. Un puternic simţ al obiectivelor Modelatorul Foarte implicat, deschis, Hotărât şi gata să lupte Înclinat către provocări, stări dinamic împotriva inerţiei, a lipsei de de iritare şi nerăbdare SH eficacitate, a delăsării şi sau a autoamăgirii Designer Individualist, serios, Genial, are multă imaginaţie Pluteşte printre nori, tentat să neortodox calităţi intelectuale deosebite, nu prea ţină cont de detaliile PL cunoştinţe deosebite practice sau de protocolInvestigatorul Extrovertit, entuziast, curios, Capacitate pentru contactele Susceptibil de a-şi pierde de resurse RI comunicativ umane şi pentru explorarea interesul de îndată ce noului fascinaţia iniţială a trecut Monitor – Sobru, prudent, fără Judecată limpede, discret, Îi lipsesc inspiraţia şi abilitatea Evaluator emotivitate hotărât de a-i motive pe alţii MELucrătorul în Simţ gregar, ponderat, Abilitatea de a face faţă Indecis în momentele de criză echipă sensibil oamenilor şi situaţiilor şi de a TW promova spiritual de echipăFinalizatorul Meticulos, ordonat, scrupulos, Capacitatea de a urmări un Tendinţa de a-şi face griji răbdător lucru până la capăt. pentru lucrurile mărunte. Se CF Perfecţionist desprinde greu de munca sa
 39. 39. Evoluția unei echipe• Forming• Storming• Norming• Performing
 40. 40. 17 legi ale muncii în echipă - Maxwell• Legea semnificaţie• „Unu este un număr mult prea mic pentru a realiza ceva măreţ” Atunci când îți propui să realizezi ceva de important este necesar să apelezi la o echipă.• Legea imaginii de ansamblu• Pentru a funcționa la un nivel de performanță echipele au nevoie de jucători care să îşi înțeleagă rolurile, sunt competenți în rolurile pe care le ocupă şi pun interesul echipei mai presus de interesul individual.
 41. 41. 17 legi ale muncii în echipă - Maxwell• Legea nişei• Pentru fiecare membru din echipa de proiect există un rol în care fiecare aduce cea mai mare contribuție la rezultatele echipei.• Legea muntelui Everest• Cu cât provocarea este mai mare cu atât este mai necesară munca în echipă şi în acelaşi timp provocarea este un ingredient important pentru contruirea echipei.
 42. 42. 17 legi ale muncii în echipă - Maxwell• Legea lanţului• Performanțele echipei sunt puternic afectate de performanța celui mai slab membru în echipă.• Legea catalizatorului• Echipele performante au membrii care pun lucrurile în mişcare şi care sunt caracterizați de intuiție, capacitate de comuncare, pasiune, talent, creativitate, inițiativă, responsabilitate generozitate şi influență.
 43. 43. 17 legi ale muncii în echipă - Maxwell• Legea busolei• Viziunea oferă mebrilor echipei direcție şi încredere. Viziunea trebuie să fie conformă cu cele şase busole: morală, intuitivă, istorică, direcțională, strategică, vizionară.• Legea mărului stricat• Atitudinele greşite ruinează echipa. Atitudinile greşite se multiplică mai rapid decât atitudinile corecte.
 44. 44. 17 legi ale muncii în echipă - Maxwell• Legea încrederii reciproce• Colegii de echipă trebuie să conteze unul pe celălalt atunci când este nevoie. Încrederea are următoarele ingrediente: caracter, competență, angajament, consecvență, coeziune.• Legea preţului• Echipa nu reuşeşte să îşi atingă potențialul când refuză să plătească prețul necesar.
 45. 45. 17 legi ale muncii în echipă - Maxwell• Legea tabelei de marcaj• Echipa poate face schimbări atunci când ştie cu exactitate unde se află• Legea băncii de rezervă• Echipele extraordinare au rezerve extraordinare
 46. 46. 17 legi ale muncii în echipă - Maxwell• Legea identităţii• Valorile împărtășite definesc echipa.• Legea comunicării• Interacțiunea alimentează acțiunea !• Legea avantajului• Diferența dintre două echipe la fel de talentate este conducerea.
 47. 47. 17 legi ale muncii în echipă - Maxwell• Legea moralului ridicat• Când câştigi nimic nu te afectează !• Legea beneficiilor• Investițiile în echipă sunt recuperate în timp
 48. 48. Cele 5 disfuncționalități ale muncii în echipă – Robert Lencioni Neatenţia la REZULTATE Evitarea RESPONSABILITĂȚILOR Teama de CONFLICT Lipsa ANGAJAMENTULUI Absenţa ÎNCREDERII

×