Successfully reported this slideshow.
Bachelor in Onderwijs: Lager OnderwijsStudent     Catherine Denayer, Catherine       Vaklector         ...
BeginsituatieNVTActief LeerverhaalINSTAPI.De leerlingen kunnen aan de hand van een toneel gebracht door leerlingen kennis ...
INSTAPI   Voor de situatie: Aandacht richten op wat de bedoeling is en verkennen wat je er al over weet of meent    ...
Bartje : Weten jullie waar ik ergens ben?Bartje: Wat is er in Egypte zo speciaal?dan komt Cleopatra binnen.Goeiedag jonge ...
voor een farao?De tempel is vooral een huis voor een god, maar ook voor hetuitvoeren van rituelen.Maar ook om offers te ge...
onze toeschouwers.Maar er zijn ook tijgers aanwezig, die komen van deondergrondse gangen te voorschijn.          ...
jongens en meisjes? Wat hadden ze in Egypte? En bij deRomeinen?Oh nee hoor! Wij bouwen ook kerken, in de vorm van een krui...
Hoe denken jullie dan dat de huizen in de toekomst eruit zullenzien?!Verantwoording:                   ...
KERNII    Tijdens de situatie: Via terugblik en vooruitblik reflecteren over wat er gebeurd is en voorspellen wat er ...
De leerlingen kunnen een toekomstig luxhtbeeld construeren met pasta, gedroogde erwten naar voorbeeldvan de kunstenaar Yan...
Methode:     Naar aanleiding van de foto’s die we bekeken hebben     bedenken jullie een landschap dat nu bestaat ...
samen gaan we het beste bedachte oplossing kiezen.       elkaars tekening.Verantwoording:Lesfasedoel: (hoofdbedoelin...
Verantwoording:Lesfasedoel: (hoofdbedoeling, observeerbaar leerlingengedrag, concrete leerinhoud)Inspiratiebord maken   ...
individueel in.(7-10’)We zullen de vragen even overlopen. Wat hebben jullie       De lln lossen de vragen op.gevonde...
Eerst de plattegrond, goed zo! Ik teken een plattegrond op het We moeten eerst een plattegrond hebben.bord.Wat zal er eers...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lesvoorbereiding

987 views

Published on

Lesvoorbereiding - architectuur

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lesvoorbereiding

 1. 1. Bachelor in Onderwijs: Lager OnderwijsStudent Catherine Denayer, Catherine Vaklector Leenders, Benoît Jouret, Florent Sandron, Yannick VerhaegenKlasmentor Pedagoog Pieter De Witte, Warni KoersLeergebied Er worden verschillende Thema Architectuur leerdomeinen behandel; beeld, wo, LO, dramaDomein tijd Lestype: BelevingslesDatum 1/03/2012 Leerjaar 5Uur 8.30 u – 12.00 u Aantal lln 26Lesonderwerp: Beschrijf de centrale inhoud die in deze les wordt aangebracht!Architectuur in de toekomstEffectief lesdoel: de hoofdbedoeling moet tot uiting komen; het leerlingengedrag moet observeerbaargeformuleerd zijn; de leerinhoud moet concreet geformuleerd zijn.De leerlingen gaan door middel van actief leren, in groepjes allerlei activiteiten uitvoeren die te maken hebbenmet architectuur 1
 2. 2. BeginsituatieNVTActief LeerverhaalINSTAPI.De leerlingen kunnen aan de hand van een toneel gebracht door leerlingen kennis maken met deverschillende tijdsperiodesLESKERNII.A.De leerlingen kunnen aan de hand van opdrachten een interieur maken van de toekomst.B.De leerlingen kunnen een toekomstig luxhtbeeld construeren met pasta, gedroogde erwten naarvoorbeeld van de kunstenaar Yann-Arthur-Bertrand.C.De leerlingen kunnen mondeling formuleren hoe de toekomst er zal uitzien qua architectuur, vertrekkendevan het probleem dat er plaatsgebrek en overbevolking zal zijn.D.De leerlingen kunnen aan de hand van kijkwijzers een lichaamspiramide makenE.De leerlingen kunnen een Inspiratiebord makenSLOTIII. NA DE SITUATIEA.De leerlingen kunnen met de hele groep hun toekomstig droomhuis realiseren met behulp van eenplattegrond en instructies van de leerkracht.Voor de mentor: Algemene bedenkingen bij de voorbereidingNVTHandtekening van de mentorNVT 2
 3. 3. INSTAPI Voor de situatie: Aandacht richten op wat de bedoeling is en verkennen wat je er al over weet of meent te weten.Lesfasedoel: (hoofdbedoeling, observeerbaar leerlingengedrag, concrete leerinhoud) De leerlingen kunnen aan de hand van een toneel gebracht door leerlingen kennis maken met de verschillende tijdsperiodesBord- of ruimteschema (LO): (Probleemstelling/Titel & kern/Oefeningen of klad) PowerPoint verhaal Organisatie &Tijd 20’ Werkvorm Leermiddelen:Leerkrachtenactiviteit: Leerlingenactiviteit:Zwart : BartjeGroen : De mensen in de tijd ( Cleopatra, Super Mario,.. )Blauw : interactie met de kinderenVerhaal : actief lerenBartje komt heel stil de klas binnengelopen,Hey, jij daar! Ja, jij daar! (willekeurig kindje kiezen).Heb jij mijn teletijdsmachine gezien?Nee? En jij dan jonge heer ? Ook niet?OfJa, dat is ze! ik heb ze eindelijk teruggevonden!Gelukkig dat niemand ze gevonden heeft, want vandaag ga ik inde tijd reizen!Willen jullie met me mee?Hoe werkt dat ding nu weer?Misschien is het deze knop? Of deze? Of deze... Lln : Ja!Aaaaah! Ik weet het niet meer!Ik zal gewoon op alle knopjes drukken en we zien wel…(Bartje wordt in zijn teletijdmachine opgezogen en vertrekt vooreen lange leerrijke reis, Voor hij wordt opgezogen spelen weeen racketlancering af)Bartje : Waar ben ik ergens? Ik zie hier zo van die rare stenengebouwen staan in de vorm van een driehoek. 3
 4. 4. Bartje : Weten jullie waar ik ergens ben?Bartje: Wat is er in Egypte zo speciaal?dan komt Cleopatra binnen.Goeiedag jonge heer,Wat doe jij in mijn mooie grote rijk? Lln : in Egypte lln: piramides en tempelsGoedendag Mevrouw Cleopatra, ik ben hier geraakt met mijnteletijdmachine.Ik ben Bartje trouwens.En wat kom jij hier zomaar doen in mijn rijk?Ik kom jouw tempels en piramides bezoeken.Ooh, maar dat hoor ik graag, want ik woon namelijk in hetmooiste rijk van héél de wereld. Wat wil je eigenlijk weten overmijn tempels en piramides?Jullie gebouwen hebben rare vormen en veel versiering, hoekomt dat eigenlijk?Onze gebouwen zijn helemaal niet raar! Wij hebben de mooistegebouwen van heel de wereld. Bijvoorbeeld onze piramides;deze zijn eigenlijk grafmonumenten hier worden mijnvoorouders in begraven, de farao’s, maar ze worden nietzomaar begraven, ze worden eerst gemummificeerd en hunbelangrijke bezittingen worden mee in het graf gelegd.Ooh wauw en worden die piramides dan zomaar ergensgebouwd?Natuurlijk niet, de piramides worden gebouwd op specialeplaatsen er wordt rekening gehouden met onze zonnegod enmet de hemellichamen, onze sterren.En op welke grond werden ze gebouwd, want voor zo eengewicht moet de grond toch stevig zijn?Onze piramides worden gebouwd op een ondergrond vankalksteen!En waarom van kalksteen?Omdat kalksteen een sterke ondergrond is en dat is zeker nodigvoor de stevigheid van de piramides, zoals je kan zien ( foto) isde piramide reusachtig.De piramide is gebouwd met dikke stenen en met zand.Houden jullie rekening met de grootte van de piramide, wantzoals ik zie is die inderdaad wel reusachtig.Ja natuurlijk, we denken over de hoogte en hoe de piramidegeplaatst moet worden.Wij weten precies waar het noorden ligt, door de sterren.Dankuwel Cleopatra, nu weet ik al meer over de piramides, echtprachtig.Maar waarvoor dienden de tempels ? Zijn die dan ook gebouwd 4
 5. 5. voor een farao?De tempel is vooral een huis voor een god, maar ook voor hetuitvoeren van rituelen.Maar ook om offers te geven aan de goden, om ze te danken ente vragen om nieuwe gaven over het land en de mensen uit testorten.Er zijn eigenlijk 3 grote soorten tempels ; de cultustempel, dedodentempel en de zonnetempel.Aan de zijkant werd het verhaal afgebeeld van een farao diezijn plichten moest afleggen om deze god te eren.Mensen deden ook pelgrimstochten naar belangrijke tempelsen brengen eventueel een nacht door in de zuilengalerij om inhun dromen contact met de god te hebben en diens raad tekrijgen.Dankuwel Cleopatra voor jouw uitleg, jammer genoeg moet iknu gaan..mijn reis gaat door..Dag Bartje, hopelijk vond je het leuk hier.Tot ziens !Bartje drukt nog eens op zijn teletijdsmachine en komt in deoudheid terecht.Caesar komt binnen.*Avé Caesar!Euhm, hallo. Waar ben ik nu beland?- Dag jongeheer mag ik vragen wat u hier doet?* Ik kom jullie gebouwen bezoeken.- Ahzo, je komt mijn gebouwen bezoeken, dat is leuk want ikheb namelijk de mooiste gebouwen van heel de geschiedenis.* Wat voor gebouwen hebben jullie dan?-Wij hebben verschillende thermen. Dat zijn eigenlijk grotebadhuizen.*weten jullie wat badhuizen zijn, kinderen?- Ik zal het je eens vertellen, een badhuis is eigenlijk eengemeenschappelijke plaats waar iedereen samen komt om zichte ontspannen.* En hoe ziet een badhuis er uit?-De vloer is van marmer en de muren zijn prachtig versierd metmooie mozaïeken.*Oei, weten jullie wat Mozaïek is?-Dat is waar, het zijn eigenlijk kleine steentjes die ze in een vormvan een dier of iets anders op een muur plakken metverschillende kleuren.En hebben jullie ook mooie gebouwen ?Natuurlijk, een van onze mooiste gebouwen is het ColosseumBartje : Het Colosseum, wat is dat nu weer ?Weten jullie wat het is ? een huis waar een zwembad wasIn dit gebouw houden wij de gevaarlijkste en meestspectaculaire gladiatoren gevechten, het is een cirkelvormiggebouw met een podium en daar rond zijn er zitplaatsen voor 5
 6. 6. onze toeschouwers.Maar er zijn ook tijgers aanwezig, die komen van deondergrondse gangen te voorschijn. Allemaal verschillende kleurtjes op een muur-Maar wij hedden ook vijanden, de Grieken. met verschillende steentjes.En wat voor gebouwen hebben de Grieken?Die bouwen eerder gebouwen voor Goden dan voorontspanning. Zoals tempels, zoals het Parthenon.* Kennen jullie het Parthenon ?Ik zal het je eens vertellen, het Parthenon is een tempel diegebouwd is voor de godin Athena, zij was de beschermgodinvan Athene.De Grieken gebruiken ook zuilen voor hun gebouwen Het is een theater waar gladiatorspelenWeet er iemand wat dat is ? werden gehouden.Je kan het vergelijken met grote ronde balken, deze neenondersteunen het gebouw en zijn steeds prachtig versierd, ze grote lange balkenzijn vaak gemaakt uit natuursteen.Dankuwel Caesar voor uw prachtige uitleg, jammer genoegmoet ik nu verder reizenTot ziens !Bartje drukt terug op zijn teletijdmachine en komt in eennieuwe wereld terechtBartje : waar ben ik nu weer beland ?!Goeiedag jongeheer, wie bent u?Ik ben Bartje en ik reis door de tijd, weet je waar ik nu ben,Je bent nu in de middeleeuwen, mag ik vragen wat jij hier komtdoen ?Ik kom jullie gebouwen bezoeken.Oh, dan moet je zeker onze kastelen bezoeken. Dat zijn zekeronze mooiste gebouwen.Wat is een kasteel ?Een kasteel? Misschien kan iemand in de klas uitleggen wat eenkasteel is? Ja inderdaad, de meeste mensen wonen en werken Een kasteel is een groot fort met een langebinnen deze muur. Je hebt er bakkers, slagers, soldaten, muur rondkleermakers, smeden en nog vele andere.De kasteelheer is de baas, die woont in het kasteel samen met Kastelen zijn grote zware bouwwerken, metzijn gezin. meestal een gracht errond. Ze bieden veel bescherming tegen vijandenDe kastelen werden vroeger van hout gebouwd. Nu gebruikenwe vooral steen, want dat is sterker. De toegang wordtbeveiligd door een grote poort en een loopbrug. Vaak hebbenze ook kantelen, die boogschutters beschermen.Goh, maar is dat alles? Hebben jullie enkel kastelen? Want in deandere tijden hadden ze wel meer dingen hoor. Niet waar lln: piramides, tempels, colosseum, zuilen,…. 6
 7. 7. jongens en meisjes? Wat hadden ze in Egypte? En bij deRomeinen?Oh nee hoor! Wij bouwen ook kerken, in de vorm van een kruis.Met mooie kruisgewelven, waterspuwers, glas-in-lood ramen enbeelden van heiligen.Want zie je, bijna iedereen gelooft in God. En wij willen ook eenhuis om samen te komen en te bidden. En in de kloosterswonen monniken en zusters. De meeste kloosters hebben eentuin waar ze groenten en geneeskrachtige kruiden kweken. Dezusters helpen de arme en zieke mensen. Sommige jongensworden monnik en leren dan lezen en schrijven.Alleen de jongens? Dat is nu wel anders hoor.Echt waar? Dat is goed nieuws.Dankjewel voor de uitleg vrouwe, maar ik moet nu weer gaan.Graag gedaan hoor, goede reis!Daaag!Bartje kan wel terugkeren in de tijd, maar hij kan niet verder inde toekomst.Opeens komt er een vreemde man te voorschijn.Hij heeft blijkbaar ook een teletijdsmachine!Pfff jullie leven echt nog ouderwets hé,...!Haha, een huis met stenen, dat is echt ‘out’!Hebben jullie een idee hoe mijn huis er zou kunnen uitzien?Ja inderdaad ik wil een veel ‘cooler’ huis, een huis dat bijna nogniemand heeft en wat in de toekomst steeds vaker te zien zalzijn.Hey, jonge heer wie ben jij?Ik ben Super Mario en ik leef in het jaar 2439.Wat??! 2439!! Je gebouwen moeten er dan nog anders zien dande onze?Heb je dan ook groene huizen?Ja! Ik noem het een passief huis een zéér energiezuinig gebouwwaar je praktisch geen verwarming meer voor nodig hebt!Dus als het buiten erg koud is zoals een paar weken geledenblijft het binnen warm met een temperatuur van om en bij de19°C door de goede isolatie die het huis heeft.Wat is het voordeel hiervan denken jullie?. Een huis met veel glas, zwevende huizen…Geef nu toe, zo’n huis is toch veel leuker dan de huizen van mijn Minder verbruikcollega’s! Het heeft veel voordelen, zoals een voortdurende Ja/nee, ….toevoer van gezuiverde en verse ventilatielucht, goede isolatie.Het passiefhuisconcept is de bouwstandaard van de toekomsten opent nieuwe perspectieven voor energiezuinig ontwerpenen bouwen.Wauw, dat ziet er mooi uit! Wat denken jullie? Gaat het er échtzo uitzien in de toekomst? 7
 8. 8. Hoe denken jullie dan dat de huizen in de toekomst eruit zullenzien?!Verantwoording: 8
 9. 9. KERNII Tijdens de situatie: Via terugblik en vooruitblik reflecteren over wat er gebeurd is en voorspellen wat er kan gebeurenLesfasedoel: (hoofdbedoeling, observeerbaar leerlingengedrag, concrete leerinhoud)De leerlingen kunnen aan de hand van opdrachten een interieur maken van de toekomst.Bord- of ruimteschema (LO): (Probleemstelling/Titel & kern/Oefeningen of klad) Organisatie &Tijd 30’ Werkvorm Leermiddelen:Leerkrachtenactiviteit: Leerlingenactiviteit:Bij deze opdracht gaan jullie de interieur van de toekomstmaken.Dit ga je natuurlijk niet zomaar maken.We gaan speciale stoelen en tafels maken zodanig dat alles De leerlingen lezen de opdracht luid op.perfect in evenwicht valt.Opdracht : 1) neem een blad papier en een potlood. 2) Teken een standaard stoel en een tafel De lln nemen een blad papier en een potlood 3) Hoeveel poten heeft een stoel en een tafel? De leerlingen teken een stoel en een tafel 4) Teken nu het tegenover gestelde van 4 poten, wat De leerlingen zeggen dat elke tafel en stoel 4 bekom je dan? 5) Nu heb je geen poten, maar hoe gaat dan de stoelen poten hebben. en tafels steunen in de toekomst? Of gaan die zweven? geen poten Bedenk nu een oplossing zodanig dat de stoelen en tafels steun krijgen zodat je er goed kunt op zitten en eten. 6) Nu dat je zelf een ondersteuning hebt gevonden ga je eens denken over de bekleding van je tafels en stoelen. 7) Als eindresultaat maak je de stoelen en tafels op een de leerlingen bedenken nu zelf hoe ze de A4 formaat en mag je gebruik maken met alle tafels en stoelen gaan laten steunen. voorwerpen op de tafel De lln gaan zelf een bekleding bedenkenVerantwoording:Lesfasedoel: (hoofdbedoeling, observeerbaar leerlingengedrag, concrete leerinhoud) 9
 10. 10. De leerlingen kunnen een toekomstig luxhtbeeld construeren met pasta, gedroogde erwten naar voorbeeldvan de kunstenaar Yann-Arthur-Bertrand. Materiaal: - alleslijm (Velpon) - stuk karton (20 x 20 cm) - voedingsmiddelen - snijmes - potlood onderwijsleergesprek/ Organisatie & - gomTijd 30’ Werkvorm werken in groepjes Leermiddelen:Leerkrachtenactiviteit: Leerlingenactiviteit:Schitterende foto’s die allen de overweldigende schoonheid enrijkdom vanonze aarde tonen, vanuit de lucht bezien. Dat is dehandtekening van fotograaf Yann Arthus-Bertrand.Yann Arthus-Bertrand is altijd gek geweest op de natuur. Zo De leerkracht bespreekt samen met deverbleef hij eind jaren zeventig, met zijn echtgenote, langdurig kinderen mbv allerlei foto’s.in een Nationaal Park in Kenia. Daar observeerde hij gedurendedrie jaar een leeuwenfamilie. Dagelijks maakte hij foto’s en indie tijd drong het tot hem door dat hij een betere verteller wasin beeld dan in woorden. Hij klom ook geregeld in eenheteluchtballon om de omgeving vanuit de lucht te verkennenen zo maakte hij ook zijn eerste luchtfoto’s.Hebben jullie enig idee welke rivier deze luchtfoto voorstelt? Amazone? Mississippi ?We bekijken er nog enkele.Jullie krijgen nu de opdracht om zelf een bestaand natuurgebiedte creëren maar dit doen we niet zomaar maar met behulp vanallerlei voedingsmiddelen. Deze voedingsmiddelen kleven we opeen stuk karton. 10
 11. 11. Methode: Naar aanleiding van de foto’s die we bekeken hebben bedenken jullie een landschap dat nu bestaat maar dat De leerlingen bedenken een landschap. jullie in de toekomst nog zien als bestaande . Schrijf je naam + de opdracht op een kant van het karton en teken op de andere kant met potlood Leerlingen schrijven hun naam op de hulplijnen als basis voor je futuristisch landschap. achterkant en bekleven hun karton met de Plak je voedingsmiddelen op. Klaar? Leg je tekening achteraan in de klas om te voedingsmiddelen. drogen. En leggen hun karton in de klas.Verantwoording:Lesfasedoel: (hoofdbedoeling, observeerbaar leerlingengedrag, concrete leerinhoud)De leerlingen kunnen mondeling formuleren hoe de toekomst er zal uitzien qua architectuur, vertrekkende van het probleem dat er plaatsgebrek en overbevolking zal zijn. Organisatie & Blokjes, logo materiaal, duplo’s, papier metTijd 35 Werkvorm groepjes Leermiddelen: tekenmateriaalLeerkrachtenactiviteit: Leerlingenactiviteit:Hoe denken jullie dat de toekomst eruit zal zien? Met vliegtuigen, en auto’s die kunnenWe zullen eens kijken… vliegen…Jullie weten dat er alsmaar meer en meer volk op de aarde is, eris een groei van de bevolking. Wat zal er gebeuren denken Als er meer volk op de aarde is, gaat er minderjullie? plaats zijn.Ja, inderdaad. En daardoor zal er dus minder plaats zijn, er is We zouden in hoogte kunnen bouwen?dus plaats gebrek. Nu vraag ik aan jullie om een idee te We zouden ondergronds of op het waterbedenken voor dit probleem? Wat zouden we kunnen doen? kunnen bouwen?Welke oplossing zouden we hiervoor vinden? Hoe gaan we We zouden op andere planeten kunnen gaanbouwen? Waar zouden we bouwen? wonen.Ja goed zo. Nu zou ik graag hebben dat jullie eens eenvoorstelling maken van wat jullie bedacht hebben. Ik wil Kinderen nemen een potlood en hun blad, engewoon een schetsje zien. Neem hiervoor een potlood en een ze beginnen eraan.blad. Kinderen voeren de opdracht uit, besprekenNu wil ik alle mogelijke bedachte oplossingen eens zien. En 11
 12. 12. samen gaan we het beste bedachte oplossing kiezen. elkaars tekening.Verantwoording:Lesfasedoel: (hoofdbedoeling, observeerbaar leerlingengedrag, concrete leerinhoud)De leerlingen kunnen aan de hand van kijkwijzers een lichaamspiramide maken Organisatie & Matten (2)Tijd 30’ Werkvorm Groepjes Leermiddelen:Leerkrachtenactiviteit: Leerlingenactiviteit:Dus zoals jullie al weten hebben gebouwen verschillende structuren.We gaan een zien of we complexe structuren zonder bouwstenen kunnen maken.Heeft iemand van jullie al gehoord van lichaamspmides?Want vandaag zijn jullie de bouwstenen van de buildings. Ja,neen…Leerkracht toont de oefeningen voor met de kinderen en beginnen aan alle mogelijkehoudingen die je kan houden met je lichaam.KIJKWIJZERS Voeren de kijkwijzers uit. 12
 13. 13. Verantwoording:Lesfasedoel: (hoofdbedoeling, observeerbaar leerlingengedrag, concrete leerinhoud)Inspiratiebord maken Woonmagazines st boeken: Unbuilt Masterworks of the 21 Century Samenwerken in Organisatie & - Clear Glas – Pure Plastic – Fine Fabric – MagicTijd 30’ Werkvorm groep Leermiddelen: MetalLeerkrachtenactiviteit: Leerlingenactiviteit:Ik heb hier een paar dikke boeken voor jullie meegebracht. Hier De lln bladeren door de boeken.kunnen we eens zien wat er zoal al bestaat in de architectuur.Jullie mogen eerst wat bladeren in de boeken.(5min.) Ik heb hier een werkblaadje voor jullie. Jullie vullen deze 13
 14. 14. individueel in.(7-10’)We zullen de vragen even overlopen. Wat hebben jullie De lln lossen de vragen op.gevonden voor vraag 1/2/3?(5’) v1. Welk gebouw vind je het mooiste? Waarom?Goed, jullie hebben nu veel gebouwen gezien. Er liggen (laat prent zien + uitleg)magazines, scharen, lijm en papier klaar om een inspiratiebord v2. In welk gebouw zou jij willen wonen?te maken. v3.Wat zou jij niet in de stad willen zien?Jullie kunnen zoeken naar welk materiaal je gaat gebruiken,zoals glas, metaal, plastic,hout, …Welke kleuren, vorm, structuur, …(10-15’) De lln knippen en plakken afbeedingen opDat ziet er goed uit, jullie zijn nu een stapje dichter om een stad hun inspiratiebord.van de toekomst te maken.Verantwoording:De leerlingen leren gericht kijken.De leerlingen kunnen hun eigen gedachten,gevoelens, ideeën verwoorden.De leerlingen kunnen door middel van afbeeldingen hun idee omzetten in beeld. SLOTIII Na de situatie: Terugblikken op wat je ervan bijhoudt (gedachten) was en stilstaan bij hoe je het beleefde (gevoelens). Vooruitblikken naar een volgende keer.Lesfasedoel: (hoofdbedoeling, observeerbaar leerlingengedrag, concrete leerinhoud) De leerlingen kunnen met de hele groep hun toekomstig droomhuis realiseren met behulp van een plattegrond en instructies van de leerkracht.Bord- of ruimteschema (LO): (Probleemstelling/Titel & kern/Oefeningen of klad) plattegrond samenwerken in grote Organisatie & suikerklontjes, duplo, kaartjes, lego,Tijd 30 Werkvorm groep Leermiddelen: playmobile, touw,...Leerkrachtenactiviteit: Leerlingenactiviteit: We hebben nu verschillende opdrachten gemaakt dieons al een beetje zicht geven op de toekomstige architectuur,met deze opdrachten gaan we nu een stad maken. Een stadkan je niet zomaar maken. Met wat zouden we eerst moetenbeginnen om de stad te ontwikkelen? Laat jullie ideeën maarkomen! 14
 15. 15. Eerst de plattegrond, goed zo! Ik teken een plattegrond op het We moeten eerst een plattegrond hebben.bord.Wat zal er eerst kolmen, de wegen of de gebouwen?Goed, hoeveel straten nemen we? De straten en dan de gebouwenNog een heel belangrijk puntje, er gaat water in de stad komen, meerdere antwoorden mogelijkhoe kan dat water worden tegengehouden?En welk belangrijk gebouw mogen we nog niet vergeten, een Een damgebouw dat zich dicht tegen jullie schooltje situeert?De leerkracht tekent alle gebouwen op het bord. Een ziekenhuis.En waar zitten jullie nuNoem nog enkele gebouwen die belangrijk zijn in jullie dorp. Op schoolGoed zo, nu hebben we al een mooie plattegrond. We gaan de gemeentehuis, zwembadplattegrond nabouwen met verschillende materialen maar hourekening met de toekomst! De lln maken een mooie stad in groep.Verantwoording: 15

×