Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agama Hindu

Some parts of the information used in this presentation are based on my own reading and understanding while some are taken from various resources i.e. printed and online resources. I do not own the illustrations and graphics used in this presentation. All information/illustrations belong to their respective owner.

 • Be the first to comment

Agama Hindu

 1. 1. AGAMA HINDU Kumpulan 1
 2. 2. ASAL-USUL AGAMA HINDU Awangku Amirul Rulin bin Awang Ahmad
 3. 3. ASAL-USULAGAMA HINDU • Agama Hindu (Bahasa Sanskrit) Vaidika-Dharma (pengetahuan kebenaran) • Muncul sekitar tahun 3120 SM sampai 1300 SM • Agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini • Agama ke-3 terbesar di dunia setelah agama Kristian dan Islam • Tersebar ke Asia Tenggara pada abad ke-15 iaitu semasa keruntuhan kerajaan Majapahit
 4. 4. ASAL-USULAGAMA HINDU • Bahasa Parsi – Hindu berasal daripada perkataan “Sindhu” • Bangsa Arya menyebut wilayah mereka sebagai Sapta Sindhu (wilayah dengan tujuh sungai di barat daya anak benua India; salah satu sungai tersebut bernama Sungai Indus) • Pada awalnya, Hindu merujuk kepada masyarakat yang hidup di wilayah sungai Sindhu.
 5. 5. KEYAKINAN DALAM AGAMA HINDU Bernadine Permai Steven Clement
 6. 6. KEYAKINAN DALAM AGAMA HINDU • Hindu seringkali dianggap sebagai agama yang beraliran politeisme kerana memuja banyak Dewa. • Akan tetapi, menurut penganut agama Hindu ,Tuhan itu maha Esa dan tiada yang lainnya.
 7. 7. 5 KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN AGAMA HINDU (PANCASRADHA) • Widhi Tattwa – percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan segala aspeknya • Atma Tattwa – percaya wujudnya jiwa dalam setiap makhluk • Karmaphala Tattwa – percaya dengan adanya hukum sebab-akibat dalam setiap perbuatan • Punarbhava Tattwa – percaya kepada kelahiran semula • moksha Tattwa – percaya bahawa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia
 8. 8. KONSEP KETUHANAN Christopher Lau Pick Zhao
 9. 9. • Agama Hindu biasanya dilihat sebagai agama politeisme • Mereka mempercayai kepada kewujudan pelbagai Tuhan. • Sesetengah penganut agama Hindu hanya mempercayai dalam kewujudan tiga Tuhan; manakala ada yang percaya kepada beribu-ribu Tuhan dan yang lainnya percaya pada 330 juta Tuhan. • Tetapi mereka menegaskan bahawa, seorang penganut agama haruslah taat kepada satu Tuhan sahaja. KONSEP KETUHANAN
 10. 10. Terdapat 2 kitab yang sering digunakan iaitu 1. Kitab Bhagarad Gita 2. Kitab Veda KONSEPTUHAN MENGIKUT KITAB AGAMA HINDU
 11. 11. KITAB AGAMA HINDU DoreenTing Jia Chzin
 12. 12. KITAB BHAGAVAD GITA • Kitab ini menyatakan bahawa hanya orang-orang yang mengikut nafsu hati mereka akan menyembah Dewa Palsu iaitu “tuhan-tuhan” selain tuhan yang esa.
 13. 13. KITABVEDA • Kitab yang diterima sebagai kitab yang paling suci dari segala kitab-kitab agama hindu • Terdapat empat veda besar iaitu a. rigveda b. yajurveda c. samveda d. atharvaveda
 14. 14. YAJURVEDA Ayat-ayat berikut dari Yajurveda menyatakan konsep Tuhan yang sama • “Na Tasya pratima Asti “Tidak ada Rupa untukNya.” [Yajurveda 32:3] 5 • “Shudhama poapvidham” “Dia tanpa badan dan Dia Suci.” [Yajurveda 40:8] 6
 15. 15. RIGVEDA • Kitab yang tertua daripada semua veda adalah Rigveda. • Ia juga dianggap paling suci oleh penganut Hindu. Rigveda menyatakan dalam Buku 1, lagu 164 dan ayat 46: • “Rishi ( Guru yang berpengetahuan) memanggil satu Tuhan dengan pelbagai nama.” [Rigveda 1:164:46]
 16. 16. ATHARVAVEDA • Atharvaveda memuji Tuhan di dalam Kitab 20, Lagu 58 dan ayat 3: “Dev maha OSI” • “Sesungguhnya Tuhan Maha besar” [Atharvaveda 20:58:03] 9
 17. 17. KONSEP AKHLAK DALAM HINDU Florence Sendie anak Nandong
 18. 18. KONSEP AKHLAK DALAM HINDU • Ajaran Hindu berdasarkan kepada kitab Veda (1500 SM). • Turut mengandungi dasar-dasar ketuhanan yang mengajar prinsip-prinsip etika Hindu yang wajib dipegang teguh oleh penganut-penganutnya. • Prinsip tersebut ialah kepatuhan dan disiplin dalam melaksanakan ajarannya.
 19. 19. KONSEP AKHLAK DALAM HINDU Perkara-perkara yang dipandang baik dalam akhlak menurut agama Hindu adalah • kemerdekaan, • kesihatan, • kekayaan, • kebahagian Semua itu akan dapat dicapai sekiranya penganutnya menjalankan tugas keagamaan mereka dengan baik dan sempurna.
 20. 20. KONSEP KEROHANIAN DAN PANDANGAN AGAMA HINDU Haslina Faten bt. Hasbi
 21. 21. • Agama Hindu telah terpelihara sejak zaman Veda lagi dengan idea bahawa Tuhan (Brahman) wujud dan boleh dialami secara mendalam dengan mencapai keadaan kesedaran transeden. • Mereka percaya dengan kitaran kelahiran, kematian dan kelahiran semula (samsara) di mana sistem ini bergantung dengan amalan-amalan (karma) seseorang itu yang akan menentukan kehidupan seterusnya di alam yang lain. KONSEP KEROHANIAN DAN PANDANGAN AGAMA HINDU
 22. 22. KONSEP KEROHANIAN DAN PANDANGAN AGAMA HINDU • Brahman, satu realiti yang menyeluruh, menjadi Isvara (Tuhan) melalui 3 sifat iaitu; Brahma (pencipta) Vishnu (pemelihara) Shiv (pemujaan kuasa feminin alam semesta Shakti juga dipanggil Devi)
 23. 23. KONSEP KEROHANIAN DAN PANDANGAN AGAMA HINDU 3 kepercayaan utama • Shaivisme : pemujaan Shiva, dewa paling hebat • Vaishnalisme : pemujaan dewa Vishnu merupakan amalan dalam kalangan orang Hindu (Dewa sering mengambil bentuk manusia dari masa ke semasa untuk membantu manusia) • Shaktisme : pemujaan tenaga aktif wanita yang termasuk kuasa pemusnah sungai dan yang lebih lembut iaitu Dewa Parvati dan Lima
 24. 24. PEMAHAMAN AGAMA HINDU Jonathan Janting anak Joaness Spidy
 25. 25. • Tujuan agama Hindu yang dirumuskan sejak Veda mulai diwahyukan adalah “mokshartham Jagadhitaya ca iti Dharma”, yang bermaksud agama (dharma) adalah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup jasmani atau kebahagiaan secara zahir dan batin. • Tujuan ini secara terperinci disebutkan di dalam Catur Purusa Artha, iaitu empat tujuan hidup manusia, yakni Dharma, Artha, Kama dan moksha. PEMAHAMAN AGAMA HINDU
 26. 26. • Dharma bermaksud kebenaran dan kebajikan, yang menuntun umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. • Artha adalah benda-benda atau material yang dapat memenuhi atau memuaskan keperluan hidup manusia. • Kama maksudnya hawa nafsu, keinginan, juga bermaksud kesenangan • Moksha bermaksud kebahagiaan yang tertinggi atau pelepasan. PEMAHAMAN AGAMA HINDU
 27. 27. KEMUNDURAN AGAMA HINDU Michelle anak Kamar
 28. 28. KEMUNDURAN AGAMA HINDU Pada abad ke 6 SM agama Hindu mengalami kemunduran (kemunduran bukan bermaksud hilang sama sekali / lenyap) disebabkan oleh beberapa faktor iaitu: • Upacara keagamaan dimonopoli oleh kaum Brahman • Wujudnya sistem kasta • Kemunculan agama Buddha
 29. 29. UPACARA KEAGAMAAN DIMONOPOLIOLEH KAUM Brahman • Masyarakat umum tidak tahu mengenai selok-belok agama Hindu dan hanya pendeta yang tahu kerana para pendeta menguasai bahasa Sanskrit yang digunakan di dalam kitab Veda. • Hal ini menyebabkan muncul rasa anti agama kerana agama Hindu seakan-akan hanya untuk kaum Brahman sahaja atau paling tidak kasta Ksatria tetapi tidak layak dianuti oleh rakyat biasa.
 30. 30. WUJUDNYA SISTEM KASTA • Sistem kasta dalam agama Hindu membezakan darjat dan martabat manusia berdasarkan kelahirannya. • Golongan Brahman berada pada kasta tertinggi sementara masyarakat biasa terutama Sudra berada pada kasta terendah yang dibebankan dengan kewajipan yang berat.
 31. 31. KEMUNCULANAGAMA BUDDHA • Timbul golongan yang berusaha mencari jalan sendiri untuk mencapai hidup abadi yang sejati. • Golongan tersebut disebut golongan Buddha yang dihimpun oleh Sidharta Gautama.
 32. 32. SEKIAN,TERIMA KASIH. Kumpulan 1

×