Referat

10,178 views

Published on

Published in: Education, Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,178
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
351
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Referat

 1. 1. CERCUL PEDAGOGIC AL INVATATORILOR ZONA VISEU <ul><li>INTEGRAREA EXPERIMENTULUI DIDACTIC IN LECTIE </li></ul>
 2. 2. LOCUL DE DESFASURARE <ul><li>Scoala cu clasele I-VIII Leordina clasele omogene </li></ul><ul><li>Scoala cu clasele I-VIII Crasna Viseului clasele cu predare simultana </li></ul>
 3. 3. ACTIVITATE INTERDISCIPLINARA <ul><li>TEMA: DATINI SI OBICEIURI LOCALE </li></ul><ul><li>Clasele II-IV </li></ul><ul><li>Discipline implicate: limba romana, istorie, educatie muzicala, abilitati practice, educatie fizica </li></ul><ul><li>Scopul: prezentarea traditiilor si obiceiurilor specifice comunei Leordina </li></ul><ul><li>Modalitati de realizare: sezatoare </li></ul><ul><li>Propunator: Cozma Viorica, Miclea Ileana, Popan Marioara </li></ul>
 4. 4. Continut <ul><li>Cantece populare </li></ul><ul><li>Descantece „descantat cu sata” </li></ul><ul><li>Superstitii </li></ul><ul><li>Unelte de lucru „vartelnita”,„raschitori”,„urzoici”,„cojalca” </li></ul><ul><li>Hora satului „rota” </li></ul><ul><li>Strigaturi </li></ul><ul><li>Jocuri populare </li></ul><ul><li>Proverbe, ghicitori din batrani </li></ul><ul><li>Invartita </li></ul>
 5. 5. Clasele cu predare simultana <ul><li>Activitate transdisciplinara </li></ul><ul><li>Importanta vitaminelor pentru sanatate clasa a II-a </li></ul><ul><li>Experimente - Incalzire si racire clasa a IV-a </li></ul><ul><li>Propunator: Lucaciu - Gredjuc Rodica </li></ul>
 6. 6. Referat <ul><li>„ Experimentul - metoda eficienta in predarea disciplinei cunoasterea mediului si stiintele ale naturii” </li></ul>
 7. 7. „ NATURA ESTE O CARTE DESCHIS A CARE A S TEAPT A S A FIE CITIT A”
 8. 8. CUNOA S TEREA MEDIULUI S TIIN T ELE ALE NATURII <ul><li>vizeaza ob s ervarea si perceperea lumii în a n samblul sau, cu componentele, procesele si fenomenele specifice, cat in v at area prin i n t elegere s i aplicare; </li></ul><ul><li>a ntreneaz a elevii î n ac t iuni de observare, in experimentarea unor lucr a ri practice pe m a sura posibilit at ilor lor; </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Determin a elevii s a desf as oare o munc a creatoare, form a ndu-le tehnici de investigare a realit ati i i nconjur at oare:urm ar irea fenomenelor naturii specifice fiec a rui anotimp, observarea cresterii plantelor si animalelor,influen ta factorilor de mediu asupra acestora </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Noua metodologie a pred a rii acestei discipline readuce pe primul plan metoda experimentului si exersarea i nv atar ii prin ceea ce face elevul,transformandu-l din simplul spectator î ntr-un mic cercet at or, dornic s a exploreze lumea i nconjur at oare . </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Integrarea experimentului i n activit ati le de i nv at are solicit a implicit atitudine activ a cat si cea independent a a elevilor, determinandu-i s a lucreze efectiv cu sim t urile, cu m a inile s i cu g a ndirea; </li></ul>
 12. 12. PREDAREA STIINTELOR O PROBLEMA? <ul><li>ridic a probleme majore ca :baza tehnico-material a s i necesitatea preg a tirii permanente a i nv ata torului i n cunoa st erea metodelor moderne de predare s i experimentare </li></ul><ul><li>nu se urmareste o a cumulare de fapte si informatii stiintifice care sa duca la insusirea de concepte ci, raportarea copilului la mediul in care traieste. </li></ul>
 13. 13. SOLUTIA <ul><li>recurgerea la experimentul simplu, nesofisticat, utiliz a nd materiale din mediul familiar copilului. </li></ul><ul><li>preg at irea i nvatatorilor din punct de vedere al conceptiei, structurii si metodelor didactice de aplicare,cat si compatibilitatii continutului stiintific cu particularitatile de varsta ale copiilor carora li se adreseaza </li></ul>
 14. 14. METODE APLICABILE IN ORELE DE STIINTE <ul><li>PROBLEMATIZAREA ; </li></ul><ul><li>DESCOPERIREA; </li></ul><ul><li>EXPERIMENTUL </li></ul><ul><li>OBSERVATIA </li></ul><ul><li>CONVERSATIA (metode clasice cu valente participative); </li></ul>
 15. 15. <ul><li>JOCUL DIDACTIC </li></ul><ul><li>CONCURSUL(metode stimulative, competitive) </li></ul><ul><li>Metode active folosite pe parcursul lec ț iilor ilustreaza functia lor instrumentala:elevul realizeaza obiectivele, le constientizeaza ca finalitati proprii. </li></ul><ul><li>Lucrarile experimentale-constau in observarea,provocata si dirijata,a unor fenomene ce urmeaza sa fie verificate experimental. </li></ul>
 16. 16. DEFINITIA EXPERIMENTULUI <ul><li>Conform Dictionarului de psihologie,autor Paul Popescu-Neveanu, ,,CA UN PROCEDEU DE CERCETARE IN STIINTA,CARE CONSTA IN PROVOCAREA INTENTIONATA A UNOR FENOMENE IN CONDITIILE CELE MAI PROPICE PENTRU STUDIEREA LOR SI A LEGILOR CARE LE GUVERNEAZA;OBSERVATIE PROVOCATA;EXPERIENTA’’ </li></ul>
 17. 17. METODA DE EXPLORARE A REALITATII-EXPERIMENTUL <ul><li>Experimentarea si observarea nemijlocita a realitatii constituie cei doi stalpi de sustinere ai unei metodologii active in predarea stiintelor; </li></ul>
 18. 18. INVATAREA PRIN DESCOPERIRE <ul><li>metoda didactica in care cadrul didactic concepe si organizeaza activitatea astfel incat sa faciliteze elevului descoperirea prin efort propriu a cu nostintelor, explicatiilor, prin parcurgerea identica sau diferita a drumului descoperirii initiale a adevarului </li></ul>
 19. 19. ROLUL INVATATORULUI <ul><li>de a dirija executarea actiuni lor ,in scopul asigurarii unui suport concret-senzorial,care va facilita cunoasterea unor aspecte ale realita ti </li></ul><ul><li>de a aduca elevii in fata realitatii, sa studieze pe viu, sa fie in contact direct cu realitatea sau cu substitutele acesteia , determin ad inv atarea prin descoperire . </li></ul>
 20. 20. DESCOPERIREA DIDACTICA <ul><li>s e realizeaza prin metode didactice : </li></ul><ul><li>observarea dirijata </li></ul><ul><li>observarea independenta </li></ul><ul><li>invatarea prin incercari-experiente </li></ul><ul><li>studiul de caz </li></ul><ul><li>p roblematizarea </li></ul><ul><li>studiul individual </li></ul>
 21. 21. <ul><li>R elatia experiment-invatare prin descoperire de fapt relatia metoda –procedeu, este o relatie dinamica </li></ul><ul><li>metoda poate deveni ea insasi procedeu,in cadrul altei metode,tot asa cum un procedeu poate fi ridicat la rang de metoda, la un moment dat </li></ul>
 22. 22. Valoarea formativa <ul><li>dezvolta elevilor spiritul de observare, investigare, capacitatea de a intelege esenta obiectelor si fenomenelor, de prelucrare si interpretare a datelor experimentale, interesul de cunoastere , motivatia invatarii </li></ul>
 23. 23. ROLUL INVATATORULUI <ul><li>este de a dirija executarea unor actiuni de catre elevi,in scopul asigurarii unui suport concret-senzorial,care va facilita cunoasterea unor aspecte ale realitatii </li></ul>
 24. 24. <ul><li>sa aduca elevii in fata realitatii, sa studieze pe viu, sa fie in contact direct cu realitatea sau cu substitutele , determin andu-i pe elevi sa invete prin descoperire </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Un rol important in cadrul experimentului il are observarea care are o deosebita valoare euristica si participativa,deoarece permite o perceptie polimodala, pe baza a cat mai multor simturi, detectarea si extragerea unei informatii noi prin eforturi proprii. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Prin intermediul ei se urmareste explicarea,descrierea si interpretarea unor fenomene printr-o sarcina concreta de invatare , contribuind la formarea si dezvoltarea unor calitati comportamentale:consecventa,rabdarea, perseverenta, p erspicacitatea , imaginatia , spiritul de observatie </li></ul>
 27. 27. EXPERIMENTELE <ul><li>se folosesc d e obicei integrate, in numar mai mare sau mai mic,in diferite etape ale lectiilor. </li></ul><ul><li>C lasificate dupa mai multe criterii: </li></ul><ul><li>in functie de locul in ierarhia invatarii </li></ul><ul><li>de participarea elevilor de capacitatea umana </li></ul><ul><li>de locul de invatare in lectii. </li></ul>
 28. 28. CLASIFICAREA EXPERIMENTELOR <ul><li>Experimente pentru stimularea interesului fata de noile informatii, a motivatiei pentru invatare </li></ul><ul><li>se a plica in momentul de introducere in lectie </li></ul>
 29. 29. <ul><li>E xperimente pentru invatarea noilor informatii, aprofundarea sau extinderea lor </li></ul><ul><li>Se aplica in lectia propriu-zisa </li></ul>
 30. 30. <ul><li>E xperientele demonstrative </li></ul><ul><li>sunt pregatite de invatator si prezentate elevilor in vederea demonstrarii, explicarii, confirmarii unor adevaruri ; </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Experimente pentru fixarea cunostintelor </li></ul><ul><li>se introduc pe parcursul lectiei in momentele de feed-back sau de recapitulare </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Experimente pentru evaluare </li></ul><ul><li>aplicabilitate variat a </li></ul><ul><li>u tilizate la inceputul invatarii, pe parcursul ei sau la sfarsitul procesului de invatare </li></ul>
 33. 33. CLASIFICAREA EXPERIMENTELOR <ul><li>Experimente imediate a caror desfasurare nu necesita mult timp </li></ul><ul><li>experimentul incepe, se desfasoara si se incheie in cadrul orei de curs) </li></ul>
 34. 34. Experimente de durata <ul><li>desfasurare se intinde pe parcursul unei perioade de timp </li></ul><ul><li>Experimentul „I nfluenta factorilor de mediu asupra plantelor ” -necesita o observare a modificarilor pe parcursul catorva saptaman i si notarea transformarilor intr-o fisa de observatie </li></ul>
 35. 35. MODALITATI DE REALIZARE <ul><li>Pe grupe(2-3 elevi) </li></ul><ul><li>se realizeaza in timp scurt,sarcinile fiind impartite asigurand participarea activa a elevilor (unii fac e xperimentul, altii deseneaza, altii scriu observatiile etc.) </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Individual </li></ul><ul><li>elevii sunt antrenati in mod egal, lucreaza concomitent cu invatatorul, fiecare elev lucreaza independent. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Frontal(forma combinata )-efectuat de fiecare dintre elevi, in acelasi timp si in acelasi ritm, pe aceeasi tema sub indrumarea directa a invatatorului </li></ul><ul><li>necesita aparatura pentru fiecare,dar are un efect instructiv sporit </li></ul>
 38. 38. CONCLUZI I <ul><li>Metoda experimentala are mai multa for ță decat oricare alta metoda si posibilitati sporite asupra formarii conceptiei stiintifice la e levi. Dirijeaza elevi i sa observe lumea inconjuratoare,sa manuiasca materialul biologic si sa interpreteze stiintific fenomenele naturii, ii invatam sa cunoasca natura,s-o pretuiasca si s-o ocroteasca. </li></ul>
 39. 39. EXPERIMENTUL <ul><li>este calea fundamentala de predare a stiintelor,fiind considerat un,,pilon’’de sustinere al metodelor active </li></ul><ul><li>Invatatorul trebuie sa antreneze elevii nu numai in observarea directa a unui experiment,ci si in executarea individuala a experimentelor. </li></ul>
 40. 40. INSTIT. CIOLPAN GABRIELA GRUPUL SCOLAR VISEU DE SUS <ul><li>Material realizat : </li></ul>

×