A Dugonics András Piarista Gimnázium Lapja               2005. december , I I I . évf olyam 10 . szá m


 ...
(Sz)epicentrum                                       2


A S ZE P I Press jelenti  ...
3                            (Sz)epicentrum

                 Kalazanciust ünn...
Oskolai mondandó                                    4Fejezetek a szegedi kegyes osk...
5                               Horizont


            John Lennon (1940-1980)
 ...
Karácsony                                     6
H
             A Meg...
7                               Karácsony
  H
                 Karács...
Prizma                                                  8


      ...
9  A
                               Lélekemelõ
      második sárkányfej: a fösvé...
KulTúrista                                  10
P
         Tél eleji szellemi...
11                                Partvonal
   I
   A pillanatképek a szegedi kézil...
Piar Futar 0510
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Piar Futar 0510

2,165 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Piar Futar 0510

 1. 1. A Dugonics András Piarista Gimnázium Lapja 2005. december , I I I . évf olyam 10 . szá m K A A R Á C S O N Y kisfiú nagypa- páját látogatta A három király meg. Fafaragó U imája volt az öreg. Éppen egy (Mt 2,1-12) kis Betlehemen dolgo- zott. Már jó sok szereplõ runk, hálát adunk neked, sorakozott készen az hogy napról napra asztalon, mikor a kisfiú fényedet, csillagodat megérkezett. Odakö- mutatod nekünk. nyökölt az asztalra, két Köszönjük, hogy vezetsz minket tenyerére támasztotta életünk útján; fejét. vezetsz, mégpedig magad és Hirtelen a kis embertársaink felé. Betlehem alakjai közt Sokszor elveszítjük szemünk elõl érezte magát. Mintha www.angelico.hu ezt a csillagot; belülrõl mozgatná vala- az élet útvesztõi, saját mi… Belépett az istállóba a kis játékfig- Kisjézus. Mindig hozzám hozd el, ami gyengeségeink urákkal együtt… elégtelenre sikerült. vagy a világ kuszasága elhomá- Amint az istállóba belépett, rátekintett – És aztán – folytatta a Kisjézus – azt lyosítják. a jászolban fekvõ Gyermekre – és a szeretném, ha nekem adnád a tejes Viszont ez az aprócska Fény – te Gyermek visszanézett rá… bögrédet! magad – tanít is minket. Ekkor hirtelen ijedtség fogta el a kisfiút. – De épp ma törtem össze! – Arra oktatsz, hogy a Könny szökött a szemébe. sopánkodott a kisfiú. környezetünket uraló önzés – Mi bajod? Miért sírsz? – kérdezte a – Éppen ezért akarom, hogy nekem ellenére Krisztus-gyermek. add! – szólt a jászolban fekvõ Gyermek. bátran adjunk, ajándékozzunk Szipogva válaszolta a kisfiú: Hozz el mindent nekem, ami az életed- abból, amink van. – Mert semmi ajándékot nem hoztam ben összetört. Én majd éppé teszem. Se többet, se kevesebbet, számodra. – Harmadjára – szólt a Kisjézus – a de amik vagyunk, azt teljesen. – Pedig szívesen elfogadnék tõled válaszodat szeretném, amelyet édes- Taníts minket, hogy ha adunk, valamit! – szólt a jászolból a Gyermek. anyádnak adtál, mikor megkérdezte, akkor kapunk igazán, Erre a kisfiú nagyon fellelkesedett: hogyan tört el a tejes bögre. hogy nem szegényebbek, hanem – Mindenem neked adom, amim csak Ekkor elkezdett a kisfiú sírni. Zokogva általad gazdagabbak leszünk, van: kisvasutamat, festõkészletemet, mondta: ha odaajándékozzuk magunkat. az új biciklimet! – Édesanyámnak azt mondtam: elej- Nyisd meg szemünket, – Tulajdonképpen – mondta a Kisjézus tettem a bögrét. De ez hazugság. hogy észrevegyük azokat a – valami mást szeretnék kérni tõled: Valójában mérgemben vágtam a föld- testvéreinket, három dolgot. höz. akik a mi adományainkra várnak: – Szívesen, – vágta rá a kisfiú – de hát – Látod – szólt a Kisjézus – éppen ezért figyelmünkre, jelenlétünkre, mit? akarom a válaszodat is. Hozz el min- idõnkre, energiánkra. – Add nekem az utolsó házi feladato- dent nekem, ami rossz az életedben: Urunk, adj bátorságot, dat! hazugságaidat, durcáskodásaidat, hogy rálépjünk az ajándékozó A kisfiú elpirult és lehorgasztotta fejét. bûneidet… Újra meg újra meg akarom szeretet útjára! Olyan közel bújt a Kisjézushoz, hogy bocsátani hibáidat. Kézen akarlak fogni Adj bölcsességet, hogy felismer- amit mond, senki meg ne hallhassa, és és az utat mutatni neked. jük: ezt suttogta: És a Kisjézus a kisfiúra nevetett… „Nagyobb boldogság, adni, mint – Sajnos elégtelent kaptam rá! És az csak nézett és hallgatott és kapni.” (ApCsel 20,35b) . – Éppen ezért kell nekem! – mondta a csodálkozott… Ámen.
 2. 2. (Sz)epicentrum 2 A S ZE P I Press jelenti Adventi ajándék G6. január 3. imnáziumunkban a karácsonyi vakáció utáni elsõ tanítási nap: „Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess, Több hónapos felkészülés után szentmisén is bemutatkozott iskolánk A Hinned kell, hogy a világ 200 I *** Teveled is ékes” Tanári Kamarakórusa. Advent 3. F edezzük fel Szegedet! Ifjú (Tóth Árpád) vasárnapján lelkes, színvonalas helytörténészek levelezõ csapat- énekükkel tették szebbé közös szent- versenyt 4. alkalommal hirdette meg skolánk tanárai és diákjai ezekben misénket. Köszönjük mindannyiuknak iskolánk Szeged iskola- és iskolaépület a napokban két helyre is elvitték a szép zenei és lelki élményt. Sikerük történetébõl. December 14-én volt a advent karácsonyt váró fényét, és példájuk bárcsak másokat is döntõ. 29 középiskolai és 16 általános melegét. 11-én szombaton a Tanári ösztönözne az örömteli közös ének- iskolai csapat jelentkezett rá városi Kamarakórus a Szatymazi lésre! iskolákból. A középiskolai mezõnyben a A Szegedi Kórusegyesület elõször Mozgáskorlátozottak Egyesületének Széchenyi Gimnázium lett az elsõ, míg karácsonyi ünnepségén, 15-én rendezett tizenöt kórus részvételével az általános iskolások között gimnáziu- csütörtökön pedig iskolai énekkarunk december 13-án adventi kórushang- munk 8. A osztályos csapata (Dobó Péter, Imre Róbert, Simon Bálint) tagjai az alsóvárosi Hajnal utcai szo- versenyt a Dómban. Ezen természete- szerezte a legtöbb pontot. ciális otthon lakóinak kedveskedtek iro- sen énekelt iskolánk énekkara is. Az S dalmi-zenés karácsonyi müsorral. Nem igen rangos mezõnyben énekkarunk jó Egyre többet TUDOK! csak adtunk, hanem kaptunk is. Idõs, hirnevéhez méltóan énekelt. A gre- beteg testvéreink szemében felvillanó gorián introitus a Rorate mellett két zámos világhírû tudósunk nyi- motettát (Bárdos Szentjeidben csodá- meghatódottság, öröm és hála pillantá- latkozott már akképpen, hogy a sait hosszu idõre emlékezetes kará- landó nagy Isten, Herman Ó dicsérd tudomány iránti elkötelezettségét csonyi ajándékként hoztuk magunkkal. Istent, hívõ nép) énekeltünk sikerrel. egykori középiskolájában szerezte meg. A fiatal korban elsajátított alapvetõ De a finom szatymazi halászlevet, és kutatásmódszertani ismeretek, az önálló az alsóvárosi süteményt sem szabad Lajos István forráskeresõ, elemzõ-, gyûjtõ- és alkotó- említés nélkül hagynunk. munka nemcsak hatalmas élményt nyúj- A tottak számukra, de ezzel – s akkor ezt még nem sejthették – jövõjüket, Budapesti kiruccanás hírnevüket is megalapozták. A Kutató Diákok Országos Szövetsége és a Kutató 10. B osztály december 10-én kiállítás. A Diákokért Alapítvány Szövetség minden Budapestre kirándult. A Magyar mûvelõdéstörténet ifjú kutató számára lehetõséget biztosít Nemzeti Múzeumba látogattak. nagyszerû elemei arra, hogy eredményeirõl beszámolhas- A Magyarország története címû kiál- ezek a remek- son. Az idén õsszel az ország négy lítás mellett megnézték a Rohanjunk a mûvek: az adott különbözõ helyszínén, valamint a rohanó idõkkel – A reklámplakát korszak törté- Vajdaságban és Erdélyben is megren- aranykora elnevezésû idõszaki tárlatot. netének beszédes dezésre került a Középiskolai Az 1885. és 1920. közötti idõszak kiegészítõi. Ha Tudományos Diákkörök Regionális Budapest világvárossá válásának sza- 2006. február 16- Konferenciája. kasza. A gazdaság fellendülése egyre ig a fõvárosban A dél-magyarországi találkozót 2005. szükségesebbé tette, hogy a sajtó mellett jártok, ki ne november 25-26-án, a hódmezõvásárhe- a reklámplakátok is teret nyerjenek a hagyjátok! lyi Bethlen Gábor Református A nap hátra lévõ részében a társadalom kommunikációs rend- Gimnáziumban bonyolították le. Öt Csodák Palotájában töltötték az idõt szekcióban összesen 45, többségében szerében. A polgári életforma velejárója a kereskedelmi és kulturális rek- kamasz gyerekeket is megörvendeztetõ S igen színvonalas elõadás hangzott el, izgalmas játékok társaságában. melybõl a szakmai bizottságok 15 lámigény megnövekedése. Ezt a folyam- elõadást javasoltak a Tudományos atot illusztrálja a rendkívül színvonalas F. Sz. Á. Diákkörök Országos Konferenciájára zeretettel (TUDOK). Iskolánkat három földrajzos hívjuk és és négy (az idén érettségizett) biológus várjuk a képviselte, s valamennyien igen jól tel- jesítettek. A földrajzosok közül Leél- szülõket, bará- Õssy Csaba (10.A) Márta Zsolttal (10.A) tokat, támoga- közösen végzett barlangfeltárását tókat és öreg- ismertette Csillogó mélységben címmel, diákjainkat! mellyel – osztatlan sikert aratva és I. Érdeklõdni és díjat kasszírozva – továbbjutott a 2006. b e l é p õ t v á s á ro l - áprilisi, debreceni országos döntõre. Abt ni a gimnázium Imre (9.A) A Tisza és dél-alföldi holtá- titkárságán és a gai, Komáromi László (10.B) pedig a 62/549-090-es Császártöltés természeti és társadalom- telefonszámon S ZEP I földrajza címû elõadásával igen szépen lehet. helytállt, mindketten II. díjat kaptak. Gratulálunk nekik! Gyõri Ferenc
 3. 3. 3 (Sz)epicentrum Kalazanciust ünnepeltük Sokéves hagyományunk A zene (B)irodalma címmel irodalmi Az ünnepi szentmisén Gyulay Endre a patrocíniumi irodalmi csapatverseny öszzeállítást láthattunk püspök úr volt a fõcelebráns Kádár Levente fotói Az ünnepség keretében nyílt meg Irodalmi Színpadunk Sík Sándor Karinthy Frigyes Az emberke tragédiája c. Molnár József festõmûvész kiállítása Mindennevû címû versét adta elõ mûvét a Mester Tanoda diákjai adták elõ I „G E R M A N I S T I K ” dén Mikuláskor került megrendezésre iskolánk házi német versenye. A csapatok két kategóriában indultak. D E U T S C H E R U B R I K A quot;kicsikquot; kategóriájában azok a diákok indultak, akik Elõzõ lapszámunkban megjelent Arno Holz-vers szép még csak egy éve tanultak németet, számukra a verseny tolmácsolása Dukai Balázstól (12. B): magyarul zajlott. A quot;nagyokquot; kategóriájában azok a diákok Schwere Trennung Nehéz válás indultak, akik legalább két éve tanultak németet, nekik Du gingst. Elmentél. német nyelven zajlott a verseny. A verseny témája Svájc volt. Die Blätter . . . fallen. A levelek…hullanak. Mindkét kategóriában öt-öt csapat vett részt, és mindegyik In blaue Dämmerung sinkt Kék alkonyatba süllyed a csapat három-három diákból állt. A zsûri tagjai Terenyi das Tal. völgy. Erika tanárnõ, Nemes Zsuzsanna tanárnõ és Dékány Ich starre in die steigenden S én a felszálló ködbe Zoltán tanár úr voltak. Nebel. . . . révedek… A körülbelül két hónapot kaptunk, hogy felkészüljünk a Da, Ott, versenyre. December 5-én kellett leadnunk egy A/2-es plaká- einmal noch, aus der Ferne, még egyszer, a távolban tot, melyen a Svájcra legjellemzõbb dolgok szerepeltek. A weht dein Tuch. integet kendõd. plakátok a tanári mellett tekinthetõk meg. Grüße! Grüße! Szólítlak! Szólítlak! Mikuláskor sor került az írásbeli tesztre, melyben Ich strecke sehnsüchtig die Sóvárogva nyújtom Svájccal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni. Voltak Arme . . . kezeim… Vorbei. Vége. becsapós kérdések, pl. melyik várost bombázták a II. Aus den hohen, steilen, A magasból, meredeken, világháborúban (habár Svájc független volt, Schaffhausen stumm wie versteint daste- némán mint városát tévedésbõl lebombázták). Ezután jeleneteket adtunk henden kõszobor elõ, melyekben Tell Vilmos történetét dolgoztuk fel, Silberpappeln schreien die az alkonyatban, ezüstnyár szellemes ötletekkel vegyítve. Stare in den sikolt a csillagokra. A verseny gyõztesei oklevelet és édességet vehettek át Sonnenuntergang! (Terenyi tanárnõ és Nemes tanárnõ tortát sütöttek, de Dékány tanár úr nem), a többiek pedig tapasztalatokkal és WINT ERNACH T Und redet wie im Traume. sok ismerettel gyarapodtak. Verschneit liegt rings die Er träumt von künftger Eredmények: ganze Welt, Frühlingszeit, Kicsik: I. hely (51 pont): Balogh Vendel, Gonda Benjamin, Ich hab nichts, was mich Von Grün und freuet, Quellenrauschen. Maróti Péter (8.a), II. hely (47,5 pont): Baksa Csaba, Kustár Verlassen steht ein Baum im Wo er im neuen Blütenkleid Ferenc, Zöldy Péter (8.a), III. hely (46,5 pont; holtverseny): Feld, Zu Gottes Lob wird Buczkó Balázs, Kiss-Albert Gergely, Szûcs József (10.b) és Hat längst sein Laub ver- rauschen. Kosóczky Ádám, Varga Csanád, Vojnics-Rogics Milán (9.b) streuet. Nagyok: I. hely (61 pont): Hidjapusztay Ákos, Kovácsik Joseph Freiherr von Der Wind nur geht bei stiller Eichendorff (1788-1857) téli Antal, Ódor Krisztián (11.b), II. hely (54,5 pont): Fudala Nacht versének fordítását várom a vál- Márk, Mikó Gergõ, Varga Iván (11.b), III. hely (51 pont): und rüttelt an dem Baume. lalkozó kedvûektõl. Barna György, Hódi Zoltán, Vancsics Béla (12.b) Da rührt er seine Wipfel Nemes Zs. Varga Iván 11. B sacht
 4. 4. Oskolai mondandó 4 Fejezetek a szegedi kegyes oskola történetébõl 1 79 0 Július 15. Egerváry igazgatót az uralkodócsalád ellen lázítás- Szeptember 26. A rendi gyûlés arról döntött, hogy a szegedi sal vádolják be: 1. az uralkodó a nemzet szabadságát elvette, társházban a házfõnökséget és az igazgatóságot elkülönítik. a népet a szolgaságban tartja; 2. francia röplapokat rejteget, Új igazgatót és házfõnököt neveztek ki. azokat magyarra fordítva a nép között terjeszti; 3. párviadal- ban vett részt. A vádiratot a nádori testület elvette. Kedves Rendtársaim! Üresen állt a rendházi éléstár, hiányoztak a legszükségesebb eszközök is a tanításhoz. A meglévõk rozzantak voltak. 1 7 9 4- ES B EADVÁNY A VÁRO SI O KTATÁ SI Társháznak tetemes az adóssága halmozódott fel, amikor O M B U D S M A N H O Z – A V Á D (Részlet) megérkeztem közétek. A városi tanács kérvényemre havi 50 Ft A líceumi ifjúság jogait taposta sárba Bielek pater úr. Nem adta segélyt szavazott meg. Kölcsönt kértem tõletek, hogy a rendház meg az Urak (Domini) címzést, némelyek tettét képes volt gyer- külsõ adósságaitól úgy meneküljön meg, hogy csak a rendtagok mekjogokat sértõ módon suhancokhoz illõnek minõsíteni. felé legyen tartozása. Hálát adok Istennek, hogy a külvilági Szüntelenül magyaráz diktálás helyett. A tanári kar túlságosan szorongatásától megszabadultunk! Köszönöm, testvéreim. szigorú, nem hagy idõt szórakozásra. 1791 Nagyböjtjében Forrás: KacsaPRESS Dományi Márk házfõnök Forrás:Dományi Márk köszönõ sorai a Historia Domusban - 1791 1 79 9 1 79 2 Június 11. Dugonics Ádám polgármester, Egerváry igazgató Október vége. Az 1787. évi török háborúban a piarista társ- és a rendfõnök szerzõdést kötött. A kegyes rendet kéri fel a ház folyosóján hadi élelmiszert tároltak, az épület város rajziskola mûködtetésére. A piaristák adják a rajz- megrongálódott, ezért 600 Ft kártérítést kaptak. tanárt, aki a várostól (250+50 Ft) tiszteletdíjat, 6 öl tûzifát kap. A rajzterem (4 alkalmas terem) bútorzatát a város biz- LOGICAI OSZTÁLY NÖVENDÉKEINEK HÍRLEVELE tosítja. Tisztelt Domini, Logicai Osztály Növendékei! I. Ferencz Apostoli Király engedelmével Szegeden a bölcsészeti December 11. Megnyílt a rajziskola. Az elsõ rajztanár tanfolyam elindul. A 6 gimnáziumi osztályt végzettek közül 16 fõ Illyés Ágoston volt. jelentkezett a 2 éves líceumi képzésre. Az elõadás napjain (hétfõ, kedd délelõtt, szerda, péntek és szombat) reggel és délután 2-2 órát tartanak. Oktatott tantárgyak: bölcsészet, történelem (prag- 1 80 0 matica, egyháztörténet, magyar irodalom és császárok története) Az év folyamán a régi gimnáziumi épületbõl átalakított mennyiségtan és physica és gazdaságtan. Az oktatás helyszíne plébániát részben újjáépítve, megtoldva, a gimnáziummal egy ideiglenesen a társház ebédlõje lesz. Az ünnepélyes Veni Sanctet tetõ alá hozva az elemi iskolák számára átadták. Ennek december 11-én a palánki templomban tartják. Az okítás 12-én emeleti részében nyert végsõ elhelyezést a rajziskola 1809 kezdõdik. augusztusában. Szent András hava, 1792. Egerváry Ignác rektor Forrás: KacsaPRESS 1 80 5 Tel idején a szél a „Hatrongyos” tetejének egy részét az utcára lökte. 1 79 3 Február 3. A város a gimnáziumban és líceumban tanító 12 1 80 7 atya ellátására és díjazására évenként biztosított 2600 Ft A II. Ratio Educationis rendelete értelmében a 3. elemi osz- járandóságot. 1 házfõnök, 1 igazgató, 5 gimnáziumi és 4 böl- tály elsõ gimnáziumi osztály lett. A piarista oskola ezt az csészettanár lesz a társházban. A város egyúttal évfolyamot csak 1832-ben vette át, így hatosztályos nagygim- kötelezettséget vállalt náziumi képzés lett arra nézve is, hogy a Szegeden. nyolc osztály, valamint a rendtagok meg- 1809 felelõbb elhelyezésére Tavasszal megjavítot- új épületeket állít. ták a társház és a sekrestye tetejét. A Május 25. Lerakták a könyvtár és az egyházi gimnázium alapkövét. ruhák egy része a be- Egy tömbben épült fel a csöpögõ víztõl átned- plébánia, a gimnázium vesedett. és a líceum. A 15.000 forintba kerülõ új 1810 épület párját ritkító s A u g u s zt u s 23 . A még a legtúlzóbb Hatrongyos bontását követelményeket is kezdték el. kielégítõ iskolaépület volt. Az 1793-ban felépült Fõgimnázium épülete az Oskola utca felõl Károlyi Attila
 5. 5. 5 Horizont John Lennon (1940-1980) 65 éve született és 25 éve lõtték le John Lennont a legendás Beatles együttes alapítóját, a 60-as, 70-es évek egyik legmeghatározóbb, emblematikus alakját. 1962 és 1970 között több száz dalt írt Paul McCartney- val, közülük számos felkerült a világ vezetõ slágerlistáira. Yoko Ono-val kötött házassága után, a Beatles feloszlásával szólókarriert kezdett. 1980. december 8-án New York-i otthona elõtt Mark David Chapman lelõtte. A hetvenes években a zene mellett fokozottan fordult az avangard képzõmûvészet, a film és az irodalom világa felé. Kevésbé ismert mûveibõl kötöttünk egy csokrétát halálának negyedszázados évfor- dulóján. BODRI, JÓ KUTYUS Ám hirtelen úgy gondolom: és sorba mindent benyelt. egy ágacskán – ez az! – (Orvok néztek beléje Vau! Vau! - ki jõ? mi tünde lény? torkaszakadtából dalol egészségügyileg; A Négylábú Barát! egy pinduri malac! holtan se más vala béle: ,,Vau-vau” intézi lámpafény- egy állatsereglet...) holdhoz vonzulatát. ,,S még Kisded Hölgynek véltelek” Kutyuli-Kuty, – rötyögtem – ,,nos, sebaj.” Csí-z és/vagy -csereg Jeffrey, farkincád csóvikáld! Fölállt a hölgy s jól meg lépett: ha hozzá benyitok Derék Kutyus, el ne aludj elröppent, mint a dal. s rántottájába szeletnyi kanálkát aprítok. míg el nem altatunk úgy végleg majd *** három körül egy injekcóval, jó Bodri A TÖRPEPAPAGÁJ Dalol, mint más: ha hármak (trió) tagja lehet. *** Van egy kis papagájom: Bekapcsolom vasárnap õ igaz cimborám. és: nem mond híreket. NÉLKÜLDÖGÉLTEM Utam rég vele járom S remélem, mindig is ám! Néha röpdös a szobámban, Nélküldögéltem egy fa'latt, ágyamra ül (vagy áll?) öntelten s dagin. Jeffrey a papagájom s ha boldog, hát vidáman Egy kisded hölgy dallva fakadt (azért neveztem úgy, a fejemrekakál. – totál nem láttam én. mert J. a nagypapagájom, kinek is agya húgy.) Most diétázik – bíz itt Fülnéztem, sõt az égre föl: mértéktelen zaba – a hang forrása vé- Akik nem csípik õket s mondták, ha tovább hízik: gett: ámde bármint tündököl, – sárga kis vackokat – mankóval kell szállnia... s bármint tûvé tevé papagájlevest fõznek, táplálván macskokat. Jó balhé lenne, nemde az elme: ,,Jõjj! Szólj! Mit hülyítsz?” a (zi)mankós madár(d): – eként zagyvalõ – Bácsikám élt ily koszton halom ember betegre ,,e fán lappangni hülye vicc.” (a ‘gáj szép volt s kövér) röhhentené magát. – ám õ nem jõ elõ. – bõgtem és leRonnieztam; ám láttam mit sem ér: Ilyen pap-aggályom: Többórahosszt eláltatott sárga és elhízott ez agyalágy zene, bár csikám Arthur volna, – jobb, mint az apagájom majd, fölkelvén, látom legott: fütyült reá. – Bement (32 vagyok.) hölgylátvány szálnyi se. egy állathobbyboltba (Fodor Ákos fordításai) A MOGORVOSNÁL (AT THE DENIS) Hölgyem: Kihúzza tehát? Uram: Nem, asszonyom, hanem gyökeresztül kiírom. Hölgyem: Egy üres fogam van, mely nagyon szenved engem. Hölgyem: Hiszen az roppantóan fúj! Uram: Hanyatoljon le amaz lábasszékbe, hölgyem, s tátsa ki Uram: Padlássam! – Reccs! Tessék, összenyom, itt van. ajkát! Az ön szájüregében egyetlen fok sincs immár! Hölgyem: De uram, én azt a fogat meg akartam (meg szerte- Hölgyem: Ólaj! Hiszen még nemrég is nyolc fogalmam volt len volna) tartani. (maradt). Uram: Pedig már egészen ordas volt és korhatár. Uram: Így hát nyolcvanhármat veszített meg. Hölgyem: Jézusmánia, csakhamar nem lesz, amivel egyek. Hölgyem: Letehetetlen! Uram: Ingyen kaphat grümplett fogsort a betegpiszkosítótól. Uram: Köztudományos lény, hogy az embernek négy tetszõ, Utána harminc érvet leragadhat. tíz csörlõ foka van és két szeme, ami összesen hetvenkedõ. Hölgyem: (Félre) Harminc érvet; (Fenn) Uram, rá vagyok Hölgyem: De hát hiszen én mindent elköveztem fogaim beszélvédo. kímérésére. Nyúzza ki az összeset. Uram: Tehetséges! De mihasztalan. Uram: Oké. Aida. Hölgyem: Ó! Miért is nem inzultáltam önnel korábban? Uram: Már vésõ – most vagy Soma. (Révbíró Tamás fordítása)
 6. 6. Karácsony 6 H A Megtestesülés ünnepére add meséljek el egy apró történetet arról, ahogy egy- család esetében nem lehet megállni, és meghajolni. Az ember szer Isten visszarángatott a földre. Meg kell hagyni, jól egyfolytában rohangál, és fáradt. A vakációk mindig jó ért hozzá. lehetõséget adtak Bridgetnek és nekem, hogy egy kicsit A téli vakációt családostul Cornwallban töltöttük. Régi magunkra figyeljünk, és átgondolhassuk, miképpen lehet álmunk volt ez. December eleje volt, odakint dermesztõ hideg, mozgásban tartani a tányérokat. ám a napfény mégis kölcsönzött valami különös hangulatot a Elértük a szikla peremét. Lenn, messze alattunk, egy tenger- tájnak, beragyogta a vidéket. Kicsi, fehér bérelt házunk az észa- formálta sziklák által körbevett, patkó alakú, az általam valaha ki part festõi szépségû részére nézett. Ezt a partszakaszt olyan is látott leggyönyörûbb öböl tárult elénk. Tökéletes forma, teremtõ alkotta, aki elegendõ idõt szánt a munkára, és akinek tökéletes tenger, tökéletes homokpad, tökéletes szikla. Lemenni elég éles szeme van a részletekhez. azonban nem lehetett. Nem vehettük birtokba. Csak lenézni Egyik nap a hosszan tartó és bõséges reggeli után a létezõ tudtunk rá. Ahogy ott álltam, és a hullám éppen visszahúzódott, összes fellelhetõ meleg ruhát magunkra öltöttük, hogy azután, arra gondoltam, ez minden bizonnyal Isten egyik legjobban si- mint valami ûrhajóscsapat, sétára induljunk a metszõ hidegben. került alkotása. Új útvonalat választottunk. Ki a fehér kertkapun, a szélfútta, Amint ott csodáltam a világnak ezt az eldugott sarkát, min- acélzöld mezõn át, egy néhány száz méterrel arrébb kinyúló den másról megfeledkeztem. Hirtelen nagyon büszke lettem szikla felé tartottunk. Mögötte, a végeláthatatlan tenger hullámai arra, hogy ugyanahhoz a világhoz tartozom, ahova a hatal- egybemosódtak a szürkéskék égbolttal. masan csillogó tenger, a kék-fehérben játszó égbolt és a szilárd, Én a nyolcéves Matthew-val mentem, aki minden elszórt sziklák. Ezek Isten szimbólumai. Hatalmasak, megszólalását kérdéssel kezdte. Feleségem, Bridget – az életko- csodálatosak, fennköltek, vágyat ébresztõk, ugyanakkor mégis rához képest igen mély gondolatokkal foglalkozó – négyéves lehetetlen egy kicsit is birtokba venni vagy leírni õket. Nem Joseph-fel követett minket. A legkisebb, a kétéves David öröm- tudtam magamhoz térni a csodálattól… mel kiabálva, a sirályokat riogatva rohangált elõttünk. A – Papa, pisilni kell! madarak felröppentek, pár percig köröztek körülöttünk, és Legkisebb fiam hangja azonnali beavatkozást követelve hasított hihetetlen légi mutatványokat adtak elõ, a lehetõ legnagyobb ter- bele magamba felejtkezésembe. David arca elárulta, hogy a mészetességgel. tragédia hamarosan bekövetkezik. Ahogy megpróbáltam Nem sokkal a szikla elõtt elégedetten állapítottam meg: vala- szkafanderszerû öltözékébõl kihámozni, hogy a mûvelethez mennyien boldogok vagyunk. Bár jó családot alkotunk, nem esik szükséges megfelelõ állapotba kerülhessen, szinte felháborodot- meg gyakran, hogy egyszerre mindannyian ezt mondhatjuk el tan fordultam Istenhez. magunkról. Nagyon kemény munka egy öttagú családot boldog- – Istenem, te tudod a legjobban - kezdtem –‚ milyen kevés idõm gá tenni. Olyan ez, mint amikor a cirkuszi mutatványban az van pihenni, és élvezni bármilyen szépséget. Miért kell leszáll- akrobata több tányért pörget egyszerre egy-egy hosszú pálca nom ide, és ilyen kicsinyes problémákkal foglalkoznom? tetején, miközben folyton rohangálnia kell, hogy lendületben – Mert én is ezt tettem – felelte Isten. tartsa õket. Az egyetlen különbség csupán annyi, hogy egy Adrian Plass: Növekedésem kínjai, HARMAT 2002. · Ne halaszd az utolsó pillanatra az · Ha úgy érzed, kezdesz szétzuhanni az Karácsonyi fûszerek ajándékok becsomagolását, ahogy ünnep elõtti rohangálásban, ülj be öt perc- megvetted, csomagold be õket. re egy templomba, és a meghitt csendben · Amikor találkozol egy ismerõsöddel, · Ne törõdj azzal, ha hamisan énekeled a merengj el a karácsony igazi jelentésén. elõször is kívánj neki boldog karácsonyt. karácsonyi dalokat. Énekelj. · Karácsonykor ne szégyelld a könnyeidet. · Ha van egy kellemetlen szomszédod, · Este, amikor hazaérsz, lámpa helyett · Ne felejtsd: ha minden otthonban béke csengess be hozzá egy tálca karácsonyi gyújts gyertyát. van, béke lesz a világon is. finomsággal. · Ne feledd: minél drágább egy játék, a · Légy kedves az eladókkal: valószínûleg · Azokat a teendõidet, amelyek nem élet- gyerekeid annál inkább a dobozával kimerültebbek, mint te. bevágóan fontosak, halaszd el januárra. szeretnének játszani. · Ha telefonon beszélsz egy ügyintézõvel, · Sose válassz fenyõfát sötétedés után. · Ha valamelyik családtagodon látod, kívánj neki boldog karácsonyt. Neked · Az ünnepek alatt békülj ki egy hogy fáradt vagy rosszkedvû, öleld át. semmibe se kerül, õ pedig talán megteszi, haragosoddal. · Menj el az éjféli misére. amit szeretnél. · Azt a fenyõfát válaszd, amelyikre leg- · Idõben keresd elõ a karácsonyfatalpat. · Nem az ajándékoktól válik ünnepivé a elõszõr azt mondtad, túl nagy. · Ne feledd: a karácsonyi nagytakarítás hangulat, hanem tõled. · Ne ess kétségbe, ha pénzügyileg nem nem kötelezõ. · Vedd meg valakinek ajándékba, amit a állsz a helyzet magaslatán. Gondolj csak · Az ünnepek alatt nézd el családodnak legszívesebben magadnak vennél meg. vissza: azokat a karácsonyokat õrizted azokat az apró hibákat, amelyekért · Nézz végig a családodon, és örülj az élet- meg szívedben a legkedvesebb emlékként, máskor robbansz. nek. amikor alig volt pénzed. · Ha van valakid a temetõben, menj ki · A legnagyobb ajándék, hogy embernek · Miközben a karácsonyi süteményt hozzá szenteste délután. Tegyél a sírjára születtél, és részed lehet a karácsony készíted, szóljon a háttérben a Csendes éj. egy ágat a karácsonyfátokból és egy sza- ünnepében. · Hagyd azt a problémát, amelyet úgyse loncukrot. · Szenteste kapcsold ki a tévét. tudsz megoldani. Élvezd az ünnepeket. · Vágd a sutba az aggodalmaidat. · Újév napján gyújts három gyertyát és · Vigyél be az öregek otthonába egy nagy Karácsonykor a giccses is szép. gondolj arra a három legjobb dologra, tál karácsonyi süteményt. · Adj szerényen, fogadj nagylelkûen. amely az elmúlt évben történt veled. · Az ünnepek alatt gondolj a madarakra · Légy türelmes a pároddal az ünnepek is. Szórj madáreleséget a konyhaablakba, alatt. A humor mindig átsegít a nehéz (Forrás: Brown & Peel: Kis könyv karácsonyra) vagy kötözz szalonnát a közeli fákra. helyzeteken.
 7. 7. 7 Karácsony H Karácsonyi elmélkedés át akkor ezzel kezdem az idei karácsonyi éneket, hogy Összerakom e két törvényt, s azt mondom, hogy a század Erdély nekem Izrael. A csonka ország is Izrael, s ahol második felében a magyarság csonka országunkban is, jó eset- a szó magyarul hangzik a Kárpát-medencében vagy ben, harcolni fog kisebbségként fennmaradásáért. Nem jó eset- azon kívül, Moldvában – az nekem mind, mind Izrael. ben pedig feladja nyelvét, s beolvad a roma-társadalomba. Menjetek csak Izrael házának elveszett juhaihoz! – mondta a Kérdezhetjük, hogy mi történt, mi történik itt? Válaszolok: tanítványoknak Jézus, aki nem szír, egyiptomi vagy perzsa jobban szeretjük a pénzt, mint az életet. Elõbb a kocsi mint a volt, hanem éppen zsidó. Azonos alapon, kötelességen-jogon, kicsi – ezzel indult meg a folyamat a 60-as évek- sorson-küldetésen – kell mondanom tanítványtársaimnak: ben, s ez az életellenes gondolkodás képes Menjünk csak Attila-Csaba-Álmos-Árpád elveszett végezni egy század alatt egy nemzettel. juhaihoz. Majd mehetünk másokhoz is, ha a mieinket Erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy a vállunkon már hazahoztuk. Siessünk, nem sok Magyarország elveszett juhaihoz vagyok küldve, idõnk van rá. Haldoklik. Kimúlhat még ebben a amíg még van magyar. Ha nem lesz már magyar, században. Mi baja? Nem tol gyerekkocsit, én se leszek magyar. Magyarnak lenni – ezt nem helyette ölebet sétáltat. lehet egyes számban csinálni. Az elõrejelzések szerint a század közepére Az állítja le ezt a folyamatot, akinek nem az hat és fél millió ember él ebben az országban, életszínvonal az Istene. Aki pedig tud egy olyan legfeljebb kilenc millió, és nincs elõrejelzés arról, kereszténységrõl, amelyben nyugodtan lehet az élet- hogy lesz-e még a század végére akár egyetlen millió színvonalat imádni, az nem ismeri Jézust, aki is, aki még magyarul beszél. Szüleim hét gyereknek azt mondja, hogy nem lehet az Istennek és a adtak életet. A hét gyerektõl – megházasodva, tehát Mammonnak is szolgálni. tizennégy embertõl – született hét gyerek. Ez a hét unoka – Prédikálni meg teljesen felesleges. Gyereket kell csinálnia megházasodva, tehát ismét 14 személy – eddig elé hét utódot annak, aki nem a nemzethalálra szavaz. Hogyan lehet a mutat. A századfordulóban született szüleimnél két életbõl lett Királyék, Vinczéék, Márcziak, Pálinkások, Gyombolaiak, hét élet, az utánuk jövõknél 14 életbõl lett – ugyanennyi. Bajnokok, Dévaiak, a 7-16 gyerekesek, meg a többiek ha- Szüleim megháromfélszerezték az életet, az utánuk jövõk meg gyományát folytatni, errõl gondolkodhatunk, s eredményre is csak felényi életet adtak tovább; felét annak, amit kaptak. juthatunk. Általánosítva: a gyerekek 10 millió magyarból ötöt csináltak, az Miféle karácsonyi elmélkedés ez? Az egyetlen, amely nem unokák 5 millióból kettõ és felet – két nemzedék alatt. sérti Jézust. És nem is sért senkit, aki lát. Látja a betlehemi Az életnek törvényei vannak. Ez elõtt két-három évvel a istálló nyomorúságát, szegénységét. Luxusban nem lehet Jézus rádió bemondta, hogy három beiskolázott gyermekbõl orszá- követõjének lenni. Hogyan lehet elkerülnünk, hogy egy luxus gunkban egy már roma. Ezt az egyharmadnyi iskolást mond- felé menetelõ társadalomban mi ne luxus irányában juk (nem tudjuk pontosan mennyi, de legfeljebb) 900 ezer roma meneteljünk – ez az a rejtvény, amit meg kell fejtenünk. Aki szülõ adta. Tízszer ennyi nem-roma szülõ (9 millió) adta a verset ír, errõl írjon! Aki zenét szerezz, errõl énekeljen! Aki kétharmadnyi iskolást. Egybõl lett egyharmad, tízbõl lett kereszténységrõl beszél, errõl beszéljen! Aki misztikára törek- kétharmad. Ötször szaporább a roma-társadalom a nem- szik, el ne feledkezzék a gyerekek tisztába tevésérõl. Mária, románál. Ezek a gyerekek századunk huszas-harmincas Jézus anyja sok gyereket tett tisztába. Aki álmodik Isten új éveiben szülik a következõ nemzedéket; s a statisztika népérõl, arról álmodjék mindenekelõtt, hogy ennek a népnek törvényei szerint a beiskolázott gyermekeknek már legalább a meg kell elõbb születnie. Mindenki tehet valamit. Aki már nem kétharmada lesz roma. tud szülni, fogadhat házába akár tíz gyereket is, és lehet fõál- Az életnek törvényei vannak. Az 1920. évi békeszerzõdés lású anya. Egyet nem tehet. Azt, amit a magyar társadalom Csehszlovákiának ítélt hazánkból 4 millió embert. Ebbõl 1,1 tesz. Fut az elsõ, a második, a ki-tudja-hányadik-havi száz- millió volt a magyar és 1,7 millió volt szlovák. Jelenleg Szlo- ezerért. Nehogy majd az infarktus állítsa meg õt! vákiában él 5 millió ember, s ebbõl fél millió a magyar. A több- Imádkozzunk az ámokfutókért: Betlehemi Gyermek, ma- ség asszimilál. A magyar többség is. A Magyarországon 1880- gyarázd meg a futóknak, hogy csak a szegényeknél lehet ban a lakosság 46,6 %-a vallotta magát magyarnak, harminc év békére meg örömre találni, hogy csak náluk vesz lakást az múltán, 1910-ben 54,5 volt ez a %. Isten. Ámen. Bulányi György SP Atyja akaratát követve mindenben. Ezt Így vonul, vándorol a Láng, az D az örömhírt szeretnék a cserkészek osztrák cserkészektõl a magyarországi Betlehemi Láng a piaristáknál kézzel fogható módon az emberek elé cserkészekhez, tõlük Felvidék, tárni. Délvidék, Kárpátalja magyarlakta icsõség a magasságban Istennek A Betlehemi Láng fénye területeire, át a pirosvonalas határokon. és a földön békesség a jóakaratú Karácsonykor szerte Európát bevilágít- Az idén december 10-én került sor az embereknek! Ezt zengték az ja. Fényességet, melegséget, szeretetet ünnepélyes Lángosztásra Bécsben. angyalok azon az éjszakán, amelyen visz a templomokba, az otthonokba, a A Márton Áron cserkészcsapatnak üdvözítõnk megszületett. Fény érkezett szívekbe. köszönhetõen a piaristák új templomába a sötétségbe. Úgy ahogy a fény hiánya 1986 óta minden december derekán is megérkezik a Láng. A cserkészek jelenti a sötétséget, az Isten akaratát Betlehemben, a Születés-kápolna méc- minden évben igyekeznek Karácsony nem követõ emberek is a bûnt csem- sesérõl gyertyát gyújtanak, és elindul a elõtt eljuttatni minden templomhoz, pészték be szívükbe eltávolodva nem Láng féltve-vigyázva, továbbadva közösséghez a Lángot, s a karácsony csak Teremtõjüktõl, hanem egymástól, kézrõl-kézre, viharlámpásról-viharlám- estében-éjszakában a reszketeg kis sõt önmaguktól is. Ezt a békétlenséget pásra, elõbb repülõben, majd vonatokon, fények elindulnak majd a gyertyákkal, jött kiigazítani az emberséget magára biciklisen, gyalogosan, hogy karácsony mécsesekkel az otthonok felé... öltõ Isten fia. A világ világossága estéjére eljuthasson bazilikákba és kis megtestesült, hogy betöltse a sötétséget fatemplomokba egyaránt. Molnár Lehel
 8. 8. Prizma 8 A munka Isten ajándéka T Beszélgetés Oberfrank Pál színmûvésszel e m a g a d i s p i a ri s t a F i l m en é s s zí np a d o n eg y a r án t d o l g o z t ál v i l ág s z t ár o kk a l . diá k volt ál. Osz- G e r a r d D e p a r d i e u , R o b e r t R e d f o r d , B r ad P i t t , M a r ia tál yt árs a egyk ori M or g ens t er n . Mi l y en eg y ne mz et k öz i i s me r t s ég û s zt á r r al i g az g at ó nk na k, a j el en l eg i d o lg o z n i? M u n k a k ö z b e n i s „ s z t ár o k ” ? t a r t o má n y f õn ö k n e k , Ur - b án Jó z s e f ta n ár ú r n ak . Ezeket a munkákat valóban mindig Isten ajándékának V an -e e m lé k e id k ö z öt t tekintettem. Megerõsítõ és presztízsnövelõ találkozások k ö z ö s d i á ké lm é n y ? voltak ezek. Egyfajta elismerést is jelent, amikor egy külföldi, neves rendezõ alkalmasnak talál, sõt Józsival – mi így hívtuk – ragaszkodik is személyemhez. Különös élmény volt már a gimnázium elõtt Morgensternnel dolgozni színpadon. Ezek mellett a ismertük egymást, hiszen sztárok mellett az ember maga is megemelkedik kissé, és szinte egy utcában lak- õk nem viselkedtek sztárokként, viszont nagyon tunk, együtt ministráltunk felkészültek voltak, tudatosak, határozottak, hiszen nem a Jézus Szíve templomban engedhetik meg maguknak a fáradtságot, csüggedést, a jezsuitáknál, s mise után készületlenséget. sokszor beszélgettünk, mint bármely más K i k er ü l he t et l en , hog y a Sa c r a C o r oná r ól k ér d e zze l ek . A tizenéves, akik nem f i l m ka p o t t hi d eg e t , m el e g et e g y a r án t . A k k o r i b a n g y ak r a n tudtuk, hová vezet majd az utunk. S lám, most nagyon n yila tkoz ta d, ho gy Gé za sz em élye na gyo n kö ze l á ll büszke vagyok, hogy ismerem õt, hogy közös a múltunk, H o z z ád . K i e m e l ke d õ ál l o m á s a e z a s z e r e p p á ly á d n a k ? hogy annyi örömet és izgalmat éltünk át együtt, és remélem, a jövõnk is összetart majd minket. Sajnos ma egy magyar színész számára minden szerep, s fõleg filmszerep kiemelkedõ állomást jelent, hiszen a film- M i a l e g m e g h at á r o z ó b b h o z a d é k a s z á m o d r a a p i a r is t a gyártás haldoklik. Amikor megkaptam a szerepet, elsír- n e v e lé sn e k? tam magam. Nagy ajándék volt ez a Gondviseléstõl, még akkor is, ha vannak akik ezt nem nézték jó szemmel. De A közösségben való gondolkodás, a másokért való ez Magyarország... lemondás és munka, a kitartás, a hit, az összetartozás, a felelõsség érzése – és ezek minden nappal erõsebben C sa k e g y é j s z a k á r a . . . ! E z a c í m e a n n a k a z e l õ a dá s n a k , élnek bennem, átélve nap mint nap ezek szükségét. a mi t d e c emb er 1 - j én ad t a t ok el õ i s k ol á nk ba n. H og y a n s z ü l e t e t t e z a z ö s s z e á l l ít á s ? H o g y an ke r ü l t é l k ap c s o l at b a a s z ín j á t s z á s s al ? H o g y a n é r le l õ d ö t t h i v at á s o d ? Takaró Mihály irodalomtörténésszel egy Wass Albert-est után találkoztam. Akkor mondtam neki, hogy csináljunk Sokat köszönhetek osztályfõnökömnek, Takáts Ervin elõadásokat, melyekben azt az értékvilágot képvisel- tanár úrnak, aki a Piarista Színpadon sok fõszerepet hetjük, melyben hiszünk, melyet nem láthat, hallhat ma a bízott rám, és már ott érezhettem a színház varázsát, egy közönség, mely katarzist, megtisztulást, a lélek átélt pillanat, szerep különleges élményét. Mindig is emelkedését szolgálja. Õ válogatta az elõadásunk motoszkált bennem a vágy, de viszonylag késõn határoz- anyagát, már a következõ is összeállt Isten az irodalom- tam el magam, mert féltem. Huszonkét éves koromban ban témakörben, feleségem, Juhász Róza és barátom, adtam egy esélyt magamnak, s Marton László osztályába Gados Béla a játszótársak. kerültem, aki maga is piarista diák volt. Késõbb, mint a Vígszínház igazgatója, leszerzõdtetett 1991-ben. G y akor ló c sa lád ap a vag y. Fel es ége d is szí nmûvés z. K ö zel e g a K a r ác s o ny . H o g y a n ké s zü l s z a z ün nep r e ? J át s zo tt ál s zám t al an sz erzõ t õ l, m e g a n n yi a la k o t f o r m á lt á l . V an Ez lesz az elsõ alkalom, amikor a e gy s zí né s zne k k ed v en ce, e s et l eg gyerekekkel együtt közösen k e vé s bé k e dve l t, n e t án u t ál t díszítjük a fát, fõzünk és s zer ep e? készülünk mindennel. Nagyon várom. Bár addig sok elõadás lesz Általában szeretem a játszott még. És az ünnepek alatt is dol- szerepeimet, bár van néhány gozni kell. De az a csodálatos korábban készült elõadás, plébániai közösség, melybe tar- melyekben nem találtam magam- tozunk, kárpótol bennünket min- ra igazán, és ezekre nehéz denért. ráhangolódnom. És külön kategóriát jelentenek azok a SzePiPRESS munkák, melyeket saját elhatározásból, s különösen a mi Csak egy éjszakára... értékeink felmutatása céljából Oberfrank Pál és Takaró Mihály Fotó: Kádár Levente készítünk.
 9. 9. 9 A Lélekemelõ második sárkányfej: a fösvénység. Még alig végeztem az elsõ sárkányfejjel, s máris egy újabb tûnik fel. Micsoda pénzéhes pofa! Még a fogai is aranyból vannak. És ráadásul kényes! Nem szereti, ha viccet csinálnak belõle. Pedig jó fegyver a nevetés bármely sárkányfej ellen! Fösvénység. Ellenszere a nagylelkûség. Szent György R Az aranygyûjtõ r e m e t e éges-régen, mikor még a Duna vizében aranyhalak – Nincs nekem kútvizem, magam is a vadvizekbõl iszom. úszkáltak és úgy nyüzsögtek, hogy több volt a hal, Iparkodj tovább, mert ha meglátom, hogy itt a közelben mint a hajladozó, karcsú nádszál, mikor még aranyha- ácsorogsz, ráderesztem az ebeimet! lak termettek a szigetek tündérkertes gyümölcsöseiben, élt egy A vándor szomorúan elkullogott, de másnap megint csak szegényes vízparti kunyhóban egy nagyon öreg ember. Ennek ott termett a kunyhó elõtt úgy alkonyattájban. az öregembernek nem kellett sem asszony, sem gyerek, de – Adj egy kis zugot szállásnak... még szomszédok sem, mert úgy félt az emberektõl, mint az – Nem adok. ördög a tömjénfüsttõl. Azért félt az emberektõl, mert mindig – Adj egy falat kenyeret... attól rettegett, hogy meglopják. – Nem adok. Volt is oka a rettegésre. Szegényes kunyhójának pincéje – Adj egy korty ivóvizet... tele volt nehéz kinccsel, csillogó arannyal, ládába gyûjtött – Nem adok. aranyporral és garmadába rakott aranygöröngyökkel. De már emelte is az öreg a fejszét, és azzal akart nekitá- Fiatalságától kezdve gyûjtögette a kincseket. Rongyokban madni a jövevénynek. A vándor azonban szelíd hangon kérte. járt, fagyökereken, vadmadarak tojásán, mindenféle szedett- – Ne ûzz el magadtól, jótett helyébe jót várj. Látod, én tudom, vedett táplálékon tengette életét csak azért, hogy ne legyen hogy a te pincéd tele van arannyal. Ha befogadsz, szaporítom kénytelen valamit is kincseibõl elvesztegetni. az aranyaidat, de ha elkergetsz, elpusztulsz te is, meg a kin- Olyan furfangos észjárással szaporította a sok aranyat, cseid is. hogy senki sem tudta volna utánozni. Napestig a folyó partján Mikor kimondta a vándor az utolsó szót, az öregember állott, és ásta, túrta, válogatta, mosta a homokot. Estére kelve kétségbeesésében, hogy valaki tud kincseirõl, vak dühvel mindig egy tarisznya aranyporral meg aranykaviccsal tért vágott a vándor fejéhez a nehéz fejszével. De a fejsze vasa haza. Ha a hálóját kivetette, az megtelt aranyhalakkal, és csak levegõt talált, és mélyen belecsapódott a földbe. A vándor mikor hazavitte õket, leszedte róluk egyenként az aranypikke- eltûnt, mint ködpárna a napon. Nagy erõlködéssel, verej- lyeket, hát uramfia, azok is mind aranypénzzé változtak! tékezve húzta ki a zsugori öreg a fejszéjét a földbõl, de amint Egyszer egy fáradt vándor érkezett az öreg kunyhójához. kihúzta, a támadt nyíláson át vastag forrás bugyborékolt fel a Bekopogtatott és szállást kért éjszakára. A gazda elutasította, talajból, és pár szempillantás alatt olyan árvízzé dagadt, hogy nem adott neki sem egy sarkot, sem egy köteg szalmát, hogy a hullámok elnyelték az öregembert. magát kipihenhesse. Akkor a vándor egy falat kenyeret kért, A víz egészen szétmosta az épületet, hogy többé még a hogy éhségét csillapítsa. nyomát sem lehetett megtalálni, és szétmosta a kincseket is, a A kunyhó gazdája ezt sem adott, csak tuszkolta kifelé a vizek fenekére, a szívtelen ember csontjaival együtt. küszöbrõl a jövevényt. – Legalább egy ital vizet adjon bátyám, mert itt a poshadt Ruff Andor gyûjtése, Mosonmagyaróvár, 1938 vizek között megvesz a szomjúság. M ÁS N Y E L V É B E N A S Z Á L K Á T – Ugyan, ne tréfáljon! Hogyan lehet attól így elfáradni? Bekopog a skót az orvoshoz. – Na hallja! Játszott maga már másodmagában egy ütõvel? – Doktor úr! Nézze már meg a nyelvemet! Belement egy szál- ka. J ÓL M E G J Á R T A – Szálka a nyelvébe? Hogyan? Egy kõmûvesmester régóta egy jóhírû építkezési vállalatnál – Úgy, hogy egy korty whisky kiloccsant a padlóra. dolgozott. A tulajdonos megbízta, hogy építsen saját terve szerint egy szép villát, legalább 300 négyzetméter lakóterület- SOKAT KERESNI tel. Ott építhetett, ahol legjobban tetszett neki, és a kivitelezés – Akarsz-e sokat keresni? összegében is szabad kezet kapott. – Igen. A munka gyorsan elkezdõdött. A kõmûvesmester azonban – Jó, akkor majd jól elbújok… visszaélt a tulajdonos bizalmával. Harmadosztályú építkezési anyagot használt, alacsony bérért KO PL ALÓ MÛVÉSZ képzetlen munkásokkal dolgoztatott, és Vándorcirkusz érkezik Kilmarnockba. az építkezési összeg jelentõs részét Öles plakát adja tudtul a nagy attrak- eltette. ciót: a világhírû koplalómûvésznõ is fel- Amikor a munkát befejezték, a lép, aki egy hónapot is kibír étlen-szom- kõmûves ünnepség keretében átnyújtot- jan. Tolonganak a skót polgárok a hir- ta a tulajdonosnak az új villa kulcsát. detõtábla elõtt – de jegyet a cirkuszba Dicsérõ szavak és még nagyobb elis- senki se vált. merés közepette a tulajdonos az építész Viszont a mûvésznõ másnap több kezét szorongatva így szólt: ezer házassági ajánlatot kap... – Ez a villa a vállalat ajándéka, Önnek, kedves mester, fáradhatatlan A F Á R A D T S Á G OK A munkásságáért! – Tegnap öt percig pingpongoztunk. Úgy elfáradtam, hogy még most is Forrás: Óvári sárkánykönyv reszketnek a lábaim – meséli a skót. Matusz Péter grafikája
 10. 10. KulTúrista 10 P Tél eleji szellemi táplálékaink atrociniumkor, november 25-én December 10-én egy nemzetközi nyílott meg Molnár József hírû csángó zenekar, a TATROS képzõmûvész kiállítása az együttes koncertezett és tartott aulánkban. A képek már az újonnan táncházat nálunk. Õk 1988-ban alakul- elkészült paravánrendszerre kerültek tak, hogy a moldvai és gyimesi csángók föl. Elõtte, a patrociniumi ünnepi szent- régi tradícióival, elsõsorban hangszeres mise alkalmával lettek fölszentelve üveg- és énekelt zenéjével, tánckultúrájával, mozaik képei a templomtérben, mely népszokásaival foglalkozzanak és ezeket mozaik alkotások egyaránt fontos – tovább adják minél szélesebb körben. mondhatnánk, karakteres – részét Nevét a Keleti-Kárpátok gyimesi képezik alkotói pályájának. hágójánál lévõ Tatros folyóról kapta. A Huszonkilenc munkáját láthattuk csángók zenéje a magyar népzenei kiállítva, amelyek hat évtizedes mûvészi anyanyelvünk egyik dialektusa, ahogy pályájának különbözõ idõszakaiból Juhász Róza és Gados Béla a táncuk is az. Fergeteges hangulatot valók. Festészetére a személyesen meg- Csak egy éjszakára...! címû összeállításban teremtettek. A körtánc szinte szét- tapasztalt világának õszinte ábrázolása a csony hava. Takaró Mihály iro- feszítette az iskola auláját. Egy gép- jellemzõ és nem a naprakész divatok dalomtörténész kalauzolt bennünket a puskalábú csángó táncos próbált minket megszabta meghökkentésen és az izmu- XX. század elsõ felének szégyenletes sok lehengerlõ nagyotmondásán alapuló módon elhallgatott magyar irodalmában hozzáállás. a Csak egy éjszakára…! címû kama- radarabbal. Gyóni Géza, Dsida Jenõ, Tompa László, Reményik Sándor, Wass Albert, Áprily Lajos, Nyírõ József és Herczeg Ferenc mûveit Juhász Róza, Gados Béla és a valamikori piarista diák, Oberfrank Pál adták elõ frenetikus átéléssel, jó rendezésben. A Madách, a Bárka és a Vígszínház színmûvészei szinte elégtek a színpadon, mely tûz minket is megperzselt. Engem legalább is Jó hangulatú táncház a piaristáknál igen. Tömött sorokat érdemeltek volna a nézõtéren. Remélem, hogy az ehhez ütemben tartani meg nem szûnõ energiá- fogható elõadások a jövõben telt házzal val. Volt, hogy sikerült is neki. mennek majd és tanáraink, diákjaink is A TATROS együttes táncházakon meg fogják ezeket tisztelni jelenlétükkel. kívül minden évben 1990 óta önerõbõl táborokat is szervez és eddig is Magyarországon és külföldön egyaránt számos fesztiválon, koncerten vett már Molnár József festõmûvész részt nem kevés sikerrel. Koncerteztek már Finnországban, Törökországban, Ismert festészeti témákat örökített Olaszországban, Dániában, Svédor- meg különbözõ hangulatban és festõi föl- szágban, Németországban, Francia- fogásban. Mindenki találhatott a képek országban, Hollandiában és Len- között kedvére valót. Köszönjük Józsi gyelországban. Isten áldása kísérje õket bácsi! munkájuk során! December 1-jén este egy különleges Simor Márton atmoszférájú és hatalmas erejû irodalmi programszervezõ elõadással vette kezdetét nálunk kará- Nálunk koncertezett a Tatros néhány régi-új kiadvány: Szabó John Paul II CD 1488 * Hangos Magda: Abigél - Gárdonyi Géza: Egri könyvek újabb darabjai. Pl. Ady versek ÚJDONSÁGOK SZEPI-VIDEO * Bayer Zsolt régi-új csillagok - Rideg Sándor: Indul a bak- - Cseh Tamás elõadásában * Diana sorozatát kaptuk meg DVD kiadásban: terház - Dosztojevszkíj: Megalázottak Krall felvételei - Gyönyörû hang, 1100 év Európa közepén. A kísérõ és megszomorítottak… * Két filmnek élvezetes jazz zene… * KATONA - szöveg könyvben is megjelent. különösen is örülhetünk: végre megje- SORS és az erdélyi Garabonciás - Könyvtárunkban megtalálhatod… * lent DVD-n a Világok arca: BARAKA Country Rock LP-je házi elõállításban Ingmar Bergman készletünk jó és megkaptuk Simon & Garfunkel készült – máshol nem is nagyon hall- minûségû DVD kiadványokkal bõvült 1981-es Central parki koncertjét… gathatod… CD 1445 és CD 1446 * (TRILÓGIA, Suttogások és sikolyok, T Néhány érdekes Bach felvételt is kap- Jelentek egy házasságból ). Külön S Z EP I- HA NG A R CH IV U M * tunk: Húsvéti oratórium, Pünkösdi érdekesség Bikácsy Gergely rövid Pilinszky János versei a költõ kantáta, csembalo koncsertói stb… bevezetõi a filmekhez… * Irodalmi elõadásában CD 1493 * Fájdalmas atu- tanulmányainkhoz kapcsolódik alitása van: ABBA PATER - Pope Szegheõ József SP
 11. 11. 11 Partvonal I A pillanatképek a szegedi kézilabda múltjából deiglenes kiállítás tekinthetõ meg 2005. november 25-tõl gyûjtemény rendelkezésére kézilabdás emléktárgyakat. Az 2006. január 29-ig a szegedi Vármúzeumban A szegedi akció rendkívül sikeres volt, a kiállítás anyaga nagyrészt az így kézilabdázás évtizedei címen. Ezúttal a múzeumba lépve begyûjtött tárgyakra és dokumentumokra épül. nem a szokott kép tárul a szerencsés látogató elé. Festmények, A múzeum ezzel a kiállítással a szegedi sportrajongóknak mûalkotások, történeti emlékek helyett most számtalan kézi- kívánt kedveskedni, s nem csoda, hogy éppen a Pick Szeged labda-relikviát (dob, sálak, kézilabda kapu, hálók, mezek, férfi kézilabdacsapata szolgál ez ügyben témául, hiszen nap- kupák, érmek és megannyi fénykép) pillanthatunk meg, s jainkban gyakorlatilag egy személyben õk jelentik Szeged nosztalgiázhatunk a meccshangulatot árasztó teremben a Pick város sportját, s így értelemszerûen nekik van a legnagyobb Szeged egykori nagy játékosai, meccsei és sikerei emlékének szurkolótáboruk is. Mégis talán megjegyezhetjük, hogy nem felidézésével. túl szerencsés a kiállítás címe, ugyanis a szegedi kézilabdázás A klub históriája egészen 1961-ig, a Szeged Elõre – ezen kiállítással ellentétben – egykor nemcsak a Pick alapításáig nyúlik vissza. Az 1970-tõl már Volán néven futó Szegedrõl szólt. Örömmel csodáltunk volna meg például egy csapat 1975-ben jutott fel az élvonalba, s azóta folyamatosan tablót Dr. Tari Jánosról a Piarista Gimnázium egykori test- az elsõ osztályban szerepel, bár 1993-tól már nem ezen a nevelõtanáráról, aki a szegedi kézilabdasport elsõ alapköveit néven. Ettõl a dátumtól kezdve ugyanis már Pick Szegedként tette le. Korábban Szegednek több férfi és nõi NB1-es kézilab- ismerheti a szegedi kézilabdásokat ország-világ, s - kiváló ered- dacsapata volt, talán róluk is jó lett volna megemlékezni, ezzel ményeinek hála - ismeri is. Az egyesület 1996-ban érte el az amúgy rendkívül hangulatos és látványos kiállítással. De története eddigi legnagyobb sikerét, amikor is az örök rivális mindenféleképpen érdemes megtekinteni ezt a kiállítást, Fotex Veszprémet maga mögé utasítva magyar bajnoki címet hiszen nagyon jó érzés nosztalgiázva, meccshangulatban szerzett. Egyébként, a csapat '96-os elsõségét bebiztosító végigböngészni annak érdekes és gazdag tárgyanyagát és Dunaferr elleni gyõztes meccsét két tévén is megtekinthetjük a felidézni a Pick Szeged dicsõ pillanatait. kiállítás részeként. A legrangosabb európai kupasorozatban, a Ne sajnáljuk tehát rászánni idõnket e kiállítás megtekin- Bajnokok Ligájában is többször megfordult már a Pick tésére, mert késõbb bánni fogjuk, hogy elmulasztottuk ezt a Szeged, s így a kézilabda-rajongók nagy-nagy örömére több remek alkalmat a Pick Szeged örömteli sikereinek, nagy európai nagycsapatot (Montpellier, Celje, Barcelona, Ciudad játékosainak, egyáltalán a kézilabdázás kezdeteinek a Real) is megcsodálhattunk már városunkban, amint meggyûlik felidézésére. Már nem jutnak eszedbe a régi kedvenceid nevei? a bajuk a Pick-kel, de emiatt egy szegedi sem pikkel a fiúkra, Szeretnéd büszkén végigböngészni a csapat által elhódított sõt… kupákat? Vagy egyszerûen csak kíváncsi vagy, hogy, hogy A múzeum – nagyon jó érzékkel – bevonta a címzettet, a nézett ki 10 évvel ezelõtt Mezei Richárd? Akkor feltétlenül szurkolókat is a kiállítás létrehozásába, azzal, hogy néhány ajánlom neked ezt a remek kiállítást. Diákoknak a belépõ A hónappal ezelõtt felhívást intézett a város sportszeretõ közön- ingyenes! ségéhez, hogy a tárlat idõtartamára bocsássanak a köz- Borbás Bálint 11. A France Football múlott, hogy csapata nevû francia Ronaldinho kapta az Aranylabdát már a nyolcaddön- szaklap 1956 tõben kiesett, ugyanis óta minden évben második helyezettje, a 2005-ben is az ominózus Chelsea Aranylabdával tünteti ki az adott év lenyûgözõ teljesítményt nyújtó Ronaldo elleni találkozón kétszer is eredményes legjobb Európában futballozó játékosát. Moreira De Assis, vagy ismertebb nevén volt. De rajta kívül mások is nyújtottak Minden az UEFA-hoz tartozó országból Ronaldinho Gauchó nyerte el a rangos hasonlóan kiegyensúlyozott, jó teljesít- 1-1 szakújságíró adhatja le voksát, mind- kitüntetést. Már csak azért sem mer- ményt egész évben, így úgy vélem, a egyikük öt játékosra szavazhat. Akit hetünk vitatkozni e döntés jogosságán, brazil csillag elsõsorban látványos, elsõként jelöl meg a szavazó, öt, míg akit mert a Barcelona és a brazil válogatott szemet gyönyörködtetõ játékával ötödikként, az egy pontot kap. A legtöbb fenoménja a megszerezhetõ 260 pontból érdemelte ki az Aranylabda elnyerését. pontot összegyûjtõ labdarúgó kapja az 225-öt zsebelt be (a korábbi években kb. Összegezve, megállapíthatjuk tehát, Aranylabdát, ami a FIFA által kiírt Év 180 pont is elég volt az elsõséghez), na hogy idén jó helyre került az Játékosa cím mellett a legjelentõsebb meg azért sem, mert saját szemünkkel is Aranylabda, bár – mint minden alkalom- egyéni elismerés a futball világában. már oly sokszor megcsodálhattuk, mi mal – kicsit sajnáljuk a többi nagyszerû Szerintem egy kis ellentmondás mindent tud a labdával. Öröm nézni, játékost, akik szintén megérdemelték fedezhetõ fel az Aranylabda szavazá- amit csinál, mert minden egyes lab- volna teljesítményükért ezt a hatalmas sokkal kapcsolatosan. Ugyanis ezt a daérintésén érzõdik, mennyire szereti kitüntetést. De ez van, az Aranylabdát kitüntetést – elviekben – az adott évben ezt a játékot. Ronaldinho boldog minden évben csak egy, a legeslegjobb egyénileg legjobb teljesítményt nyújtó embernek tartja magát, mert egész játékos kapja meg, még akkor is, ha néha játékos kapja, általában mégis csak életében azt csinálhatja, amit a legjobban csak nüanszok döntenek két játékos olyasvalakinek ítélik oda, akinek a csap- szeret, focizhat. Ezt egy interjú alkalmá- közt. ata is jelentõs sikereket tud felmutatni. val igen frappánsan meg is fogalmazta: A szavazás eredménye alapján Márpedig attól, hogy egy labdarúgó jól „Ha adnak nekem egy labdát, én már összeállított álomcsapat (3-1-3-1-2) tag- játszik, még nem biztos, hogy a klubja vidám vagyok!”. Ronaldinho 2005-ben jai: Petr Cech – Jamie Carragher, John trófeákat fog nyerni. Így elõfordulhatna, kiegyensúlyozottan nyújtott jó teljesít- Terry, Paolo Maldini – Claude Makelele hogy nem a legjobb játékos kapja meg az ményt, góljaival, gólpasszaival kulcs- – Lampard, Gerrard, Juninho – Aranylabdát. szerepet vállalt abban, hogy a Barcelona Ronaldinho – Sevcsenko, Henry. Idén ez minden bizonnyal nem így ismét spanyol bajnok lett. A Bajnokok történt. Ugyanis a tavalyi szavazás Ligájában is sziporkázott, nem rajta Borbás Bálint 11. A

×