Maskom v2

396 views

Published on

MASKOM ringkasan sistem pesanan ringkas SMS mesjid, membolehkan pegawai mesjid menyebarkan maklumat atau pengumuman aktiviti mesjid secara terus kepada semua qariah atau masyarakat setempat. Orang ramai boleh mendaftar secara SMS terus ke sistem MASKOM mesjid masing-masing berdasarkan kepada kod mesjid yang diberikan. Sistem ini diharapakan dapat mendekatkan dan memperluaskan lagi capaian maklumat mesjid kepada penduduk atau qariah setempat

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maskom v2

 1. 1. PERKHIDMATAN SMS PERCUMA<br />Denganmenyebutnama Allah, Yang MahaPemurahlagiMahaPenyayang. DemiMasa! Sesungguhnyamanusiaitudalamkerugian. Kecualiorang-orang yang berimandanberamalsoleh, danmereka pula berpesan-pesandengankebenaransertaberpesan-pesandengansabar. [Surah Al-'AsrAyat 1-3]<br />Dapatkanmaklumataktivitimesjid & kejirananandasecara SMS<br />Sistem SMS Mesjid - 39111 <br />B. PEMBATALAN PERKHIDMATAN<br />Pembatalanbolehdibuat, jikaberpindahatautidaklagimenjadiahliJemaahMesjidtertentu, SetiapPembatalanperkhidmatanakandikenakancajolehtelco. sebanyak RM0.30 hanyauntuksekalipembatalansahaja. Pembatalanhanyamelalui SMS. <br />Kiniandabolehmenerimamaklumatterkiniaktivitiqariahmesjiddankemasyarakatankediamanandadengancepatdantepatsecaraterusmelaluiperkhidmatan SMS ketelefonbimbitanda. – <br />Contoh-contohmesejmaskom;<br />Taip MASKOM<ruang>UNREG<ruang>KOD_MASJID<br />Hantarke 39111<br />RM0.00 Dijemputmenghadirikenduridoaselamat Tuan Haji Ali selepasIsyakpadahariRabu. Di 79A Jln. Seri Impian 1. Taman ImpianEmas<br />RM0.00 Pengumumankuliah agama UstazHanafiselepasmagribhariiniditangguhkemingguhadapan. WaSalam<br />RM0.00 DiumumkanHajiSaabahtelahkembalikeRahmatullahpada 10am. beliauakandisembyangkanselepasasardimesjid<br />MASKOM REG <kod_mesjid><br />MASKOM UNREG <kod_mesjid><br />Hantar/send ke - 39111<br />A. PENDAFTARAN PERKHIDMATAN<br />Setiappendaftaranakandikenakancajolehtelco. sebanyak RM0.30 hanyauntuksekalipendaftaransahaja. Pendaftaranhanyamelalui SMS. Setiap SMS pengumuman yang diterimaadalahpercuma. <br />MesjidAnda<br />Kod Mesjid<br />C. PENTADBIIRAN PERKHIDMATAN<br />SistemmaskomdibangunkansecaraJariah (non-komersial) berhasratuntukmembantumempertingkatkankomunikasiantarapentadbiranmesjiddankariahsertamasyarakatsetempat.<br />Segalamaklumatberkenaansistembolehdiadukanke 0197266411. Geo Sense<br />Segalapesanan SMS akantadbirkanoleh Imam danpegawaimesjidmasing-masing<br />BagimendapatkanperkhidmatanataumembuatpengumumansilahubungiImanatauPegawaiMesjidAnda : <br />Untukmendaftarhantarsmsdenganmesejberikutkenombortelefon 39111<br />Taip MASKOM<ruang>REG<ruang>KOD_MASJID<br />Hantarke 39111<br />MesjidAnda<br />Kod Mesjid<br />Hantar/send ke - 39111<br />No Tel Imam<br />anda<br />Digalakkansatukeluargahanyamendaftarsatunombortelbimbitsahaja<br />
 2. 2. Maskom- Sistem Maklumat SMS Mesjid - 39111 <br />PanduanPengunaanSistem MASKOM untukpetugasMesjid<br />A. Pendaftaran Imam<br />A. PENDAFTARAN IMAM / PEGAWAI MESJID<br /><ul><li>Setiappendaftaranakandikenakancajolehtelco. sebanyak RM0.30 hanyauntuksekalipendaftaransahaja. Pendaftaranhanyamelalui SMS.
 3. 3. Setiap SMS ataupesananringkasoleh imam kenombor tel. 39111 adalahdikenakancaj normal olehtelcosebanyak RM0.10 – RM0.20sahajabergantungkepadatelco.
 4. 4. Pihakpengendalisistem MASKOM akanmembiayaisegalacaj yang dikenakandarisistem MASKOM (39111) kesemuaJamaah/Qariahpendaftarsistem MASKOM secaraJariah. Penyertaanorangramaiatauorganisasiuntukmembantumembiayaikospengendalianiniamatdigalakkan.
 5. 5. PihakPengendalianSistemMaskomhanyamembenarkanpendaftaran no tel. bimbitdua (2) orang imam / pegawaimesjidsahaja.
 6. 6. Setiapmesjidhanyabolehmenghantar 3 pesananringkas (SMS) ataupengumumandalamsatuhari. Jikamemerlukanlebihhantaransilahubungipihakpentadbirsistem MASKOM.</li></ul>MASKOM ADMIN <kodmesjid><br />MASKOM UNADMIN <kodmesjid><br />MesjidAnda<br />Mesjid Taman ImpianEmas<br />Kod Mesjid<br />001<br />Hantar/send ke - 39111<br />Hantar/send ke - 39111<br />MASKOM 001 mesejsms yang hendardihantar<br />Taip MASKOM<ruang>ADMIN<ruang><KOD_MASJID><br />Hantarke 39111<br />B. BAGAIMANA IMAM MENGHANTAR SMS KE PENGUNA / PENDAFTAR SISTEM MASKOM (QARIAH)<br /><ul><li> SMS oleh IMAM hanyaakandihantarkepadakodmesjiddibawahpentadbiran Imam sahaja
 7. 7. Setiap SMS tidakbolehmelebihi 152 character termasukruangkosong (space)
 8. 8. SMS akandihantarsecarapukal.
 9. 9. TempohPenerimaan SMS adalahbergantungkepadatelco. Iaitudari 2 saatke 30min.</li></ul>C. Jika Imam hendakmembatalkan no. telefonbeliau (unregister)<br />C. JikaImanhendakmembatalkan no telefonbeliau<br /><ul><li>Jika imam hendakmembatalkan no telbeliaukeranaberhenti, bertukartempatataumengantikankepada Imam ataupegawaimesjid yang lain, imam bolehmelakukandemikanmelalui SMS. Setiappemberhentian / pembatalandikenakancajolehtelco. sebanyak RM0.30 untuksetiap kali pembatalansahaja.
 10. 10. Imam ataupegawaimesjidpengantibolehmendaftarmengikutprocedursmspendaftaran imam sepertidi A.</li></ul>B. BagaimanaIMAM hantarSMS keMaskom<br />Taip MASKOM<ruang><KOD_MASJID><ruang><mesejoleh imam><br />Hantarke 39111<br />Taip MASKOM<ruang>UNADMIN<ruang><KOD_MASJID><br />Hantarke 39111<br />Hantar/send ke - 39111<br />

×