Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Derk Jan Postema / Flevum zorgcommunity
11 februari 2015, Isala, Zwolle
Duurzame financiering van de zorgsector
– Kredietportefeuille sector
– Bancaire kredietverstrekking
– Ontwikkelingen sector
– Bancaire financierbaarheid zorgsecto...
Totaal per eind 2013: EUR 92 mrd
Kredietportefeuille, verdeeld naar klantengroepen
Publieke sector, 41%
Volkshuisvesting,
...
Bancaire kredietverstrekking zorgsector
Portefeuille - bedragen in EUR mln
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2007 2008 2...
Bancaire kredietverstrekking zorgsector
Jaarlijkse kredietvraag - bedragen in EUR mln
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
...
Nieuw zorglandschap
Diverse stelselwijzigingen in Zvw en AWBZ
Overheid heeft risico’s overgeheveld naar veldpartijen
Nieuw...
Oude zorgstelsel
Overheid Zorgveld
Rijk Bank
Zorg-
verzekeraar
Patient
Gem/prov
Zorg-
aanbieder
Leveranciers
IGZ WfZ
NZa P...
Nieuwe zorgstelsel
Overheid Zorgveld
Rijk Bank
Zorg-
verzekeraar
Patient
Gem/prov
Zorg-
aanbieder
Leveranciers
IGZ WfZ
NZa...
Bancaire financierbaarheid zorgsector
Banken hebben te maken met maatregelen op bankwezen (Basel III,
bankenbelasting). Me...
Geen interesse bij buitenlandse kredietverstrekkers.
Beleggers hebben in cure nu alleen toegang bij (dreigend) faillisseme...
Boordelingskader zorgvastgoed financiers
Beoordeling realistische business case:
– Zakelijke voorwaarden
– Financiële voor...
Financierbaarheid van zorgvastgoed
– Kredietvraag is nu afgevlakt maar zal weer aantrekken;
– Risico’s in sector zijn toeg...
Duurzame financiering van de zorgsector
Suggesties voor stellingen:
Privaat kapitaal zal hooguit een deel van de financieringsvraag gaan invullen. Ook het
wetsvoo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zorg | 150211 | Duurzame bancaire financiering van zorgvastgoed | Presentatie | Derk-Jan Postema BNG Bank

1,155 views

Published on

.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zorg | 150211 | Duurzame bancaire financiering van zorgvastgoed | Presentatie | Derk-Jan Postema BNG Bank

 1. 1. Derk Jan Postema / Flevum zorgcommunity 11 februari 2015, Isala, Zwolle Duurzame financiering van de zorgsector
 2. 2. – Kredietportefeuille sector – Bancaire kredietverstrekking – Ontwikkelingen sector – Bancaire financierbaarheid zorgsector – Kapitaalverschaffers – Beoordelingskader business cases – Samenvattend Agenda Duurzame financiering van de zorgsector
 3. 3. Totaal per eind 2013: EUR 92 mrd Kredietportefeuille, verdeeld naar klantengroepen Publieke sector, 41% Volkshuisvesting, 44% Zorg, 8% Publieke sector Volkshuisvesting Zorg Energie, Water, Telecom Transport, Logistiek, Milieu Onderwijs en overig Duurzame financiering van de zorgsector
 4. 4. Bancaire kredietverstrekking zorgsector Portefeuille - bedragen in EUR mln 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 sector WfZ BNG Bank Duurzame financiering van de zorgsector
 5. 5. Bancaire kredietverstrekking zorgsector Jaarlijkse kredietvraag - bedragen in EUR mln 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 sector WfZ BNG Bank Duurzame financiering van de zorgsector
 6. 6. Nieuw zorglandschap Diverse stelselwijzigingen in Zvw en AWBZ Overheid heeft risico’s overgeheveld naar veldpartijen Nieuwe rol zorgverzekeraars; spreiding en concentratie zorg Decentralisaties sociale domein Stapeling van beleidsmaatregelen, complexiteit regelgeving Audit alerts NBA (ziekenhuizen en curatieve ggz); herstelplannen Discussie over bevoorschotting (banken en zorgverzekeraars; en nu ook gemeenten) Fusies en overnames Ontwikkelingen zorgsector Duurzame financiering van de zorgsector
 7. 7. Oude zorgstelsel Overheid Zorgveld Rijk Bank Zorg- verzekeraar Patient Gem/prov Zorg- aanbieder Leveranciers IGZ WfZ NZa Personeel ACM Medisch specialisten Bewoner Scope bank Duurzame financiering van de zorgsector
 8. 8. Nieuwe zorgstelsel Overheid Zorgveld Rijk Bank Zorg- verzekeraar Patient Gem/prov Zorg- aanbieder Leveranciers IGZ WfZ NZa Personeel ACM Medisch specialisten Bewoner Scope bank Duurzame financiering van de zorgsector
 9. 9. Bancaire financierbaarheid zorgsector Banken hebben te maken met maatregelen op bankwezen (Basel III, bankenbelasting). Meer focus op kredietrisico, ruimte voor kredietverstrekking wordt beperkt. Banken/WfZ stellen extra voorwaarden aan kredietverstrekking omdat de risico’s in de sector zijn toegenomen. WfZ borgt geen 100% meer; bij grotere volumes consortiale financiering. De sector wordt bediend door slechts een handjevol Nederlandse financiers. Beschikbaarheid van bancaire financieringsmiddelen is niet langer vanzelfsprekend. Daarbij ook nog beroep op financieren van debiteuren. Wetsvoorstel winstuitkering ziekenhuizen (nu in Eerste Kamer) Duurzame financiering van de zorgsector
 10. 10. Geen interesse bij buitenlandse kredietverstrekkers. Beleggers hebben in cure nu alleen toegang bij (dreigend) faillissement. In 2009 pleidooi NVB voor verruiming mogelijkheden verschaffers van risicodragend kapitaal ter vermindering afhankelijkheid bancaire sector. – Wetsvoorstel winstuitkering ziekenhuizen (nu in Eerste Kamer) De mogelijkheden voor pensioenfondsen om een rol te spelen lijken vooralsnog beperkt. De NII gaat mogelijk een rol hierin spelen. Rol voor Europese investeringsbank (EIB) Belangstelling buitenlandse beleggers groeit Uitgifte obligaties door zorginstellingen Kapitaalverschaffers Duurzame financiering van de zorgsector
 11. 11. Boordelingskader zorgvastgoed financiers Beoordeling realistische business case: – Zakelijke voorwaarden – Financiële voorwaarden – Structurele voorwaarden Analyse ten aanzien van – Project – Debiteur – Risico-analyse: markt-, juridisch-, operationeel -, rente-, planologisch risico Duurzame financiering van de zorgsector
 12. 12. Financierbaarheid van zorgvastgoed – Kredietvraag is nu afgevlakt maar zal weer aantrekken; – Risico’s in sector zijn toegenomen; – Bancaire financieringsmiddelen niet langer vanzelfsprekend beschikbaar; – Rol van alternatieve vermogensverschaffers nog beperkt; – Goede realistische businesscases noodzakelijk – “wat zijn de key issues en hoe wordt daarmee omgegaan” Samenvattend Duurzame financiering van de zorgsector
 13. 13. Duurzame financiering van de zorgsector
 14. 14. Suggesties voor stellingen: Privaat kapitaal zal hooguit een deel van de financieringsvraag gaan invullen. Ook het wetsvoorstel winstuitkering gaat geen verschil maken. Er dreigt overcapaciteit aan vastgoed in cure en care. Zorgverzekeraars slagen er nog onvoldoende in kwaliteitscriteria te hanteren bij de zorginkoop. Het grootste risico voor private partijen is het politieke risico. Dreigende faillissementen hebben een disciplinerende werking op de sector. Concentratie en spreiding van zorg komen nog onvoldoende van de grond. Het nieuwe zorgstelsel raakt onbeheersbaar door de stapeling van overheidsmaatregelen en complexiteit. Wat de politiek ook nog besluit over vrije artsenkeuze, de sector heeft daar inmiddels allang op voorgesorteerd. Duurzame financiering van de zorgsector

×