Zorg | 140416 | Stelselwijzigingen Curatieve zorg 2015 | Presentatie | Cor Calis

300 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zorg | 140416 | Stelselwijzigingen Curatieve zorg 2015 | Presentatie | Cor Calis

  1. 1. Stelselwijzigingen Curatieve zorg: Rimpels in het ziekenhuislandschap Cor Calis, bestuurder Havenziekenhuis Utrecht, 16 april 2014 Client partner logo if required
  2. 2. Integrale bekostiging • In 2015 zal er in de ziekenhuiszorg nog maar één tarief gelden voor elke zorgprestatie • In dat ene integrale tarief zitten alle kosten van het ziekenhuis en ook het honorarium van de medisch specialist. • Medisch specialisten kunnen ook na invoering van de integrale 2Copyright © Flevum 2014. All Rights Reserved Presentation Title | Date Client partner logo if required Client partner logo if required • Medisch specialisten kunnen ook na invoering van de integrale bekostiging, in 2015, desgewenst als vrij ondernemer werken, maar zij moeten dan wel bereid zijn feitelijk ondernemersrisico te gaan lopen. • Keuze Specialisten: loondienst, het samenwerkingsmodel of het participatiemodel • In alle gevallen zal de huidige relatie tussen specialist en ziekenhuis(bestuur) wijzigen • Huidige verhoudingen kunnen onder druk komen te staan • Een eventuele discussie over Goodwill zal dit niet verminderen
  3. 3. Regiomaatschappen • Aantal is toegenomen als reactie op eisen fiscus t.a.v. vrij ondernemerschap • Wordt door de zorgverzekeraars met argusogen gevolgd: de precaire balans tussen ziekenhuisbestuur en maatschappen kan in gevaar komen 3Copyright © Flevum 2014. All Rights Reserved Presentation Title | Date Client partner logo if required Client partner logo if required in gevaar komen • Wordt kritisch gevolgd door NMA ivm mogelijke kartelvorming • Zijn impuls voor fusie bewegingen tussen ziekenhuisorganisaties.
  4. 4. Plannen herinrichting Spoedzorg • ZN zet druk op planvorming • Plannen zijn vooral geënt op volume normen • Wetenschappelijke verenigingen missen onderbouwing, o.a. op output indicatoren 4Copyright © Flevum 2014. All Rights Reserved Presentation Title | Date Client partner logo if required Client partner logo if required o.a. op output indicatoren • Hevige discussie binnen de ROAZ regio’s • Portfolio van veel ziekenhuizen kan ingrijpend wijzigen: continuïteitsvraagstukken?
  5. 5. Financien • Banken zien ziekenhuizen niet meer als een risico arme bedrijfstak na het faillissement van Ruwaard van Putten ziekenhuis. • Kredietruimtes worden verlaagd • Risico opslagen op bestaande leningen • Slechte resultaten onderlinge waarborgmaatschappij leidt tot 5Copyright © Flevum 2014. All Rights Reserved Presentation Title | Date Client partner logo if required Client partner logo if required • Slechte resultaten onderlinge waarborgmaatschappij leidt tot afwaarderen aandelenkapitaal voor deelnemers tot 50% • Accountants durven 2013 slechts een beperkte goedkeuring van de jaarrekeningen af te gegeven agv moeilijk in te schatten waarde omzet door opeenvolgende stelselwijzigingen • “Fraude” discussie leidt tot scherpere materiële controle accountants: registratie uit het verleden wordt getoetst aan verscherpte regelgeving anno 2014
  6. 6. Governance • Bestaande verhoudingen worden opgeschud • Bestuurders onder de maatschappelijke loep • Impact WNT: mobiliteit onder bestuurders zal niet toenemen, medici zullen niet snel voor bestuurlijke 6Copyright © Flevum 2014. All Rights Reserved Presentation Title | Date Client partner logo if required Client partner logo if required toenemen, medici zullen niet snel voor bestuurlijke carrière kiezen • In samenwerkingsmodel is duaal management uitgesloten

×