Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zorg - 140123 - Garanties voor kwaliteit van zorg - Presentatie - BarentsKrans

323 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zorg - 140123 - Garanties voor kwaliteit van zorg - Presentatie - BarentsKrans

  1. 1. RVZ Advies ‘Garanties voor kwaliteit van zorg’ discussieronde
  2. 2. Stelling 1 Openbaarmaking visitatiesystematiek en visitaties zijn een voorwaarde voor verbetering governance Het Kwaliteitsinstituut moet hierin een sleutelrol krijgen
  3. 3. Stelling 2 Patient tracers hebben meer toegevoegde waarde voor de kwaliteit van zorg dan de enorme hoeveelheid prestatie-indicatoren
  4. 4. Stelling 3 De specialist als eigenaar verbetert kwaliteit: Nederland is toe aan een doctor’s hospital / Ondernemingsrisico staat verbetering kwaliteit van zorg in de weg
  5. 5. Stelling 4 Regiomaatschappen ondergraven de verbinding tussen professionele en private toetsing, en staan daarmee verbetering van kwaliteit van zorg in de weg
  6. 6. Stelling 5 Clientinbreng moet zowel in de Care als in de Cure worden versterkt door niet alleen de RvB maar ook de RvT actief gesprekspartner te laten zijn van CR, OR en andere stakeholders

×