Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fex 131126 - presentatie - kun je innoveren zonder verlies - hs pro - hs consultancy

392 views

Published on

Innovatie | Kun je innoveren zonder verlies?
Technologische innovaties en ontwikkelingen zijn anno nu. Maar welke impact hebben deze ontwikkelingen op uw bedrijf, uw machinepark de product marktcombinatie(s), zijn ze waardevast of blijkt het uiteindelijk toch een kostenpost in plaats van een investering in de toekomst? Met andere woorden hoe kan men verliezen bij innovatie voorkomen?

Met welke trends moeten innovatieve bedrijven ‘iets doen’?

Tijdens de sessie "kun je innoveren zonder verlies?" komen de meest relevante eisen aan de orde. Hoe gaan klanten en de consumenten hiermee om en willen overheden en bepalende instanties ook een vinger in de pap? Kunnen organisaties daar hun voordeel mee doen? Kortom bent u klaar voor de toekomst?

Spreker
De sessie wordt verzorgd door Gerard Koning (Directeur HS-Consultancy).

HS-Consultancy is een dochteronderneming van de HSPro Groep en biedt werving, selectie, bemiddeling en detachering van hooggeschoold technisch en bedrijfskundig personeel op basis van de eisen en wensen van de klant. Het uitvoeren van consultancy opdrachten op het gebied van Operationeel Management, met name gericht op project management en onafhankelijk, kwaliteit, verificatie & validatie en safety management. Ons doel: Proces toepassingen die de groei en ontwikkeling van eigen en klantorganisaties en merken faciliteren voor de toekomstige eisen.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fex 131126 - presentatie - kun je innoveren zonder verlies - hs pro - hs consultancy

 1. 1. “ Kun je innoveren zonder verlies?” Helmond, 25-11-2013 Gerard Koning
 2. 2. Intro HSPro Group Intro HSPro Innovatie Gerard Koning Directeur Keuze Checkbox HSPro Consultancy BV AutomotiveNL Campus Steenovenweg 1, Helmond Hengelo Rotterdam Uden Helmond Haalbaarheid Maastricht HAZOP Finance Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot
 3. 3. Innovatie Intro HSPro Innovatie Keuze Wat is Innoveren? Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden. Checkbox Haalbaarheid HAZOP Finance Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot De mate van nieuwheid is bepalend Aanpassen / Optimaliseren / Combineren Innovatie Uitvinding ?
 4. 4. Innovatie Keuze Intro HSPro Innovatie Keuze Waarom Innoveren? Tenzij innovatie een op zich staand doel is, zal de innovatie ergens toe moeten leiden. In algemene zin is innovatie een manier om de concurrentiekracht te vergroten. Checkbox Innovatievormen Bedrijfsinnovatie Haalbaarheid HAZOP Finance Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot Product innovatie Machine innovatie Proces innovatie Sociale innovatie
 5. 5. Innovatie Keuze Intro HSPro Innovatie Locatie onafhankelijk en niet tijdgebonden werken Keuze Checkbox Haalbaarheid HAZOP Finance Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot Sociaal gedreven Product innovatie
 6. 6. Innovatie keuze Intro HSPro Innovatie Locatie onafhankelijk en niet tijdgebonden werken Keuze Mobiele puinbreker Checkbox Haalbaarheid HAZOP Puin Finance Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot Kosten gedreven Machine innovatie
 7. 7. Innovatie checkbox Intro HSPro Innovatie Keuze Checkbox Management Is de missie nog juist ? Is de visie nog juist ? Is de strategie nog juist ? Is de markt/product analyse nog juist ? Zijn de producteisen nog juist ? Zijn de proceseisen nog juist Haalbaarheid HAZOP Finance Management Scan Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot Operationeel Zijn de processen nog juist ? Zijn de tools/machines nog juist ? Is het personeel nog juist ? Proces/werkvloer Scan
 8. 8. Innovatie checkbox Intro HSPro Innovatie Keuze Checkbox Waarin Innoveren? Zaak is om allereerst helder te maken wat het werkelijke doel is, Innovatie is immers een investering dus je wil er iets voor terug! Info vergaren Info in kaart brengen Doel afstemmen Haalbaarheid HAZOP Finance Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot Doel kenbaar maken in organisatie Plan van aanpak maken
 9. 9. Innovatie checkbox Intro HSPro Innovatie Keuze Checkbox Project Proces/werkvloer Scan Definieer de eisen Definieer de detailplanning Haalbaarheid HAZOP Finance Flowchart Octrooien Definieer de organisatie Beschikt het personeel over de juiste capaciteiten ? Definieer de benodigdheden Borg de risico’s Benoem milestones en toetsmomenten Definieer het benodigde Budget Definieer de ROI Netwerk Referenties Slot ..
 10. 10. Haalbaarheidstudie Intro HSPro systeem architectuur Innovatie Keuze Bepaal vanuit de systeem architectuur de maximaal toegestane faalkans. Checkbox Faalkans analyse Haalbaarheid HAZOP Finance Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot Analyseer vanuit de maximaal toegestane faalkans of de systeem architectuur voldoet.
 11. 11. HAZOP Intro HSPro Risico analyse Innovatie Keuze Definieer wat wel en niet acceptabel is Volg het juiste proces Maak ieder risico uniek en specifiek Checkbox De oplossing ligt in eenvoud ! Haalbaarheid HAZOP Finance Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot
 12. 12. Finance Intro HSPro Opstellen budgetplan Benodigd Budget v.s. Resultaatverwachting Innovatie Keuze Checkbox Haalbaarheid HAZOP WBSO Finance Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot Eigen kapitaal Extern kapitaal Krediet Subsidie
 13. 13. Innovatie flowchart Intro HSPro Proces management Innovatie Keuze Checkbox Haalbaarheid HAZOP Finance Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot Checklist
 14. 14. Octrooien Intro HSPro Innovatie Keuze Waarom een octrooi aanvragen? Als uw idee commercieel erg aantrekkelijk is, zal de kans groot zijn dat anderen het namaken. De oplossing? Vooraf een octrooi aanvragen ! Checkbox Haalbaarheid Octrooi aanvraag HAZOP Finance Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot het schrijven van een octrooiaanvrage. Een octrooiaanvraag is een juridisch document en het opstellen is vak- en maatwerk onderzoek in octrooiliteratuur, om te voorkomen dat uw uitvinding inbreuk maakt op een bestaand octrooi.
 15. 15. Ons netwerk Intro HSPro Innovatie Keuze Checkbox Haalbaarheid HAZOP Finance Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot Safety-Critical Systems Club
 16. 16. Enkele referenties Intro HSPro Innovatie Keuze Checkbox Haalbaarheid HAZOP Finance Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot
 17. 17. Tot slot: Intro HSPro Innovatie Keuze Checkbox Haalbaarheid Hoe gaat u te werk? HAZOP Finance Flowchart Octrooien Netwerk Referenties Slot HS-Consultancy AutomotiveNL Campus Steenovenweg 1, NL-5608HN Helmond +31(0)492.562.112 www.hspro.nl

×