Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fex 111207 - van ambitie naar resultaat - roc nijmegen - arlande

825 views

Published on

Presentatie Shared Interest Meeting dd. 7 december 2011 | ROC Nijmegen.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fex 111207 - van ambitie naar resultaat - roc nijmegen - arlande

 1. 1. VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT OPDRACHTGEVER PAK JE ROLFlevum netwerk – 7 december 2011
 2. 2. Wie is Wie? Thom Verleg Voorstel rondje Directeur Operations bij ROC Nijmegen T.Verleg@roc-nijmegen.nl 06-19 11 83 43 Christiaan Klerk Associate Arlande b.v. CKlerk@arlande.nl 06-21 51 81 88 8-12-2011 2
 3. 3. Agenda De aanleiding en ervaringen Thom Hoe heeft Arlande geholpen Christiaan De goede projecten doen De projecten goed doen 8-12-2011 3
 4. 4. De aanleiding en ervaringen Aanleiding Bezoek London Microsoft en Cisco Student centraal Toekomstige ontwikkelingen Vuistregels ICT Samenwerking Arlande Regieorganisatie Wat heeft het ons tot nu toe gebracht. Plussen en minnen. 8-12-2011 4
 5. 5. Hoe heeft Arlande geholpen? 8-12-2011 5
 6. 6. De aanpak Monitoren implementatie Project Portfolio Management De goede projecten doen Implementatie vanInformatiebeleid de strategie Managen van & Project verandering 2012 Portfolio 2011 Management Advies en Keuzes Informatievoorziening 2010 De projecten goed doen Uitvoeren projecten Professionaliseren Project Management 8-12-2011 6
 7. 7. Informatiebeleid en –organisatie => Project Portfolio Doel : Implementeren van strategie van ROC op gebied informatievoorziening1. Doelstellingen 2. Beleid 3. Huidige en 4. Organisatie 5. Lopende Toekomstige Prj. buiten IV Trends en situatie Management IV Manager ICT manager Ontwikkelingen Regiegroeplid Service Level mgr. ICT Architect Proces architect Informatie architect Security mgr. Doelstellingen Info. adviseur Appl. eigenaar Proces eigenaar Data eigenaar Informatie architect Functioneel beheer Projectleider Proces mgr. ICT Architect Security mgr. Proces mgr. Project mgr. Applicatie beheer Database beheer Informatie- voorziening Info.beheer ICT coord. Super user user Functioneel beheer Database beheer Service desk Applicatie beheer Database beheer Technisch beheer Applicatie expl. IV – Service Catalogus 6. Projectportfolio/Routekaart Projecten Prioriteiten Roadmap Borging Kosten Regie op Kostenoptimalisatie Informatie voorziening Informatie voorziening op orde Flexibiliteit Business Continuïteit Structuur Standaardisering 2010 2011 2012 100 projecten tbv Informatiebeleid 50 projecten buiten Informatiebeleid 8-12-2011 7
 8. 8. De goede projecten doen en monitoren implementatie College van Bestuur Operationele organisatie Management Overleg = Portfolio Strategie Board Regiegroep Regiegroep Onderwijs en Kwaliteit Bedrijfsvoering en ICT Staf Opdrachtgevers Opdrachtgevers Projecten Delivery Organisatie 8-12-2011 8
 9. 9. De projecten goed doen Opdrachtgevers en projectleiders Opleidingsplan: training en begeleiding moeten de zelfde Regiegroepleden / Opdrachtgevers taal spreken. Samen brengen ze Projectleiders het project tot een Projectmedewerkers succes. Train de trainer principe 8-12-2011 9
 10. 10. Opleidingsplan Projectleiders – Basis leergang Opstarten Initiatie Uitvoering Afsluiten - Doel Aanpak - Voortgang management - Oplevering en overdracht naar - Resultaat Projectplan - Projectteam overleg de lijn - Monitorenonderwerpen - Scope Product Based Planning - Decharge - Initiële BC Organisatie - Rapporteren - Leerpunten - Kwaliteit Begroting (€/inzet) - Issue management - Restpunten Afhankelijkheden - Scope management Risico’s - Change management - Stakeholder analyse - Risico management - Communicatieplan - Stakeholder management Project briefproducten - - Project Initiatie - Project producten - Project einde Documentatie (PID) documentatie - Highlight reports - Exception reports - Communicatie producten 8-12-2011 10
 11. 11. Opleidingsplan Projectleiders – Workshops Een nieuw project starten; waar stuur ik mezelf als projectleider op? Stakeholder analyse Risico analyse Mini Arlande Project Management Game (teamsamenstelling) Planningen en Schattingen Procesmatig werken Gebruik maken van projectmanagement tooling Intervisie 8-12-2011 11
 12. 12. Opleidingsplan Opdrachtgevers Module 1: Basis principes Taken en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever helder maken. Module 2: Project control Inzicht geven in het project “instrumentarium” en de rol van de opdrachtgever daarin. Module 3: Opdrachtgever meets Projectleider Rol verwachtingen tussen opdrachtgevers en projectleiders bij elkaar brengen Coaching: Opdrachtgever en Projectleiders De opdrachtgever en projectleider helpen de theorie in praktijk te brengen. Tevens de interactie tussen opdrachtgevers en projectleiders stimuleren. 8-12-2011 12
 13. 13. Kijk mee in de opleiding voor opdrachtgevers ROC Nijmegen. 8-12-2011 13
 14. 14. Werkvormen Wat is een project?Improvisatie Planmatig werken Project Programma RoutineVraaggericht Resultaatgericht WerkgerichtAd Hoc Te voorzien ContinuFlexibiliteit Effectiviteit EfficiëntProces aanpak Plan aanpak Routine aanpak Definitie project: Project definitie? Een geheel aan activiteiten in een tijdelijke organisatie om, binnen gestelde condities, een vooraf gedefinieerd resultaat te bereiken. 8-12-2011 14
 15. 15. Van Kans naar Doel Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid Projectleider Opdrachtgever Wat de opdrachtgever met het Het op te leveren project(resultaat) wil De manier waarop het product of dienst. bereiken. beoogde projectresultaat wordt gerealiseerd.Kans ofProbleem Projecteisen Behoefte of verwachtingen die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend is voorgeschreven. 8-12-2011 15
 16. 16. Duivelsvierkant Projectmanagement heeft tot doel om het duivelsvierkant in bedwang te houden. Tijd Geld Duivels- vierkant Scope Kwaliteit 8-12-2011 16
 17. 17. Project Management ProcessenWat? Opstarten / Projectbrief Wat gaan we doen? Gaan we het ook echt doen?Hoe? Initiëren / PID Hoe en met welke kwaliteit? Zijn we het allemaal eens met deze aanpak?Doen! Project Uitvoering We doen wat we afgesproken hebben! Gaat het zoals verwacht?Klaar? Project Einde Is het echt klaar? Wie pakt de restpunten op? Wat hebben we geleerd? 8-12-2011 17
 18. 18. Wat?: Opstarten/ Projectbrief Projectbrief = Projectopdracht Make it SMART Wat gaan we doen? Gaan we het ook echt doen? Initiële Business case Opdrachtgever: Wat gaat het opleveren? (de baten) Projectleider: Wat gaat het kosten? Onderdelen Projectbrief Doel, Resultaat, Scope Borging in de lijnorganisatie Acties om te komen tot het PID (incl. kosten/resources) 8-12-2011 18
 19. 19. Wat?: Controle opdrachtgever Heb ik ervoor gezorgd dat de projectbrief gemaakt Veel interactie met de projectleider wordt? Kan ik de projectbrief verantwoorden? 8-12-2011 19
 20. 20. Hoe?: Initiëren / PID PID = Contract projectleider / Opdrachtgever / Regiegroep Uitwerken projectopdracht Wat en met welke kwaliteit moet er precies gedaan worden? Product Breakdown Waarom Hoe wordt het aangepakt? Product Based Product Flow Planning? Wie moet wat en wanneer doen? Project organisatie Wat kost dat (tijd/geld)? Begroting 8-12-2011 20
 21. 21. Hoe?: Product Breakdown = Scope definitie Boarding pass Up-to-date Ingepakte papieren Vliegticket Bagage Bewijs van Geldig Selectie Vlucht inentingen paspoort criteria overzicht Wensen Spaarpot Lijstje Dit is een afspiegeling van de scope. Ben jij het als opdrachtgever hiermee eens? 8-12-2011 21
 22. 22. Hoe: Product Flow = Aanpak Bewijs van inentingen Up-to-date papieren Wensen Geldig Lijstje Selectie paspoort criteria Boarding Spaarpot Vliegticket pass Vlucht Ingepakte overzicht Bagage Dit is een afspiegeling van de aanpak. Ben jij het als opdrachtgever hiermee eens? 8-12-2011 22
 23. 23. Hoe?: Projectorganisatie  Stuurgroep Stuurgroep, stuurt zodat de doelen bereikt kunnen worden. Projectorganisatie is er ter ondersteuning van CvB leden hiërarchisch het projectresultaat onder de Ze wordt ingericht om het resultaat te bereiken projectleider? En niet voor behalen project doel(en) Basis is dus de Product Breakdown Structure Projectleider / Opdrachtgever / Projectorganisatie Stuurgroep 8-12-2011 23
 24. 24. Hoe?: Alleen of gedeelde verantwoordelijkheid? Opdrachtgever • Eindverantwoordelijk • Is verantwoordelijk voor de Business Case Vraag: Senior Gebruiker(s) Aanbod: Senior Leverancier(s)• Vertegenwoordigt ieder die resultaat • Vertegenwoordigt ieder die bouwt aan gaat gebruiken. het resultaat.• Verantwoordelijk dat met de resultaten • Verantwoordelijk voor de overal de doelen bereikt gaan worden. kwaliteit en integriteit van de bouw. Kies bewust: Direct betrekken => mede verantwoordelijk Indirect betrekken => stakeholder management 8-12-2011 24
 25. 25. Hoe?: Controle Opdrachtgever Heb ik ervoor gezorgd dat het PID gemaakt wordt? Is de PID klaar voor de regiegroep en kan ik hem verantwoorden? 8-12-2011 25
 26. 26. Doen!: Project Uitvoering Resultaat Planning Stakeholder AfhankelijkhedenScope& Kwaliteit Tijd & Geld PID analyse Communicatie Risico analyse plan Scope De Voortgang projectleider zorgt hiervoor. Stakeholder Risico management management management management Maar de opdrachtgever is in control. Issue Change management Management We doen wat we afgesproken hebben! Gaat het zoals verwacht? 8-12-2011 26
 27. 27. Doen!: Hoe blijven we in control? De projectleider staat aan de knoppen maar hij mag niet zomaar aan iedere knop draaien. Hoe blijft de opdrachtgever in control? Het instrumentarium van een project: Product based plan => Voortgang controle Issues => Sturen op afwijkingen Risico’s => Mogelijke afwijkingen minimaliseren Opdrachtgever Issue/Risico op het doel Projectleider Issue/Risico op het resultaat27 8-12-2011 27
 28. 28. Doen!: Controle Opdrachtgever Verwacht ik dat het schip conform afspraak in de haven aankomt? 8-12-2011 28
 29. 29. Klaar?: Project Einde Een definitie van projectsucces: de mate waarin het projectresultaat de betrokken stakeholders tevreden stelt. Werk met het einde voor ogen! Wat wordt er gezegd in de toespraak bij de finishlijn? Project closure document = Decharge Is het echt klaar? Is het overgedragen aan de lijn? Wie pakt de restpunten op? Wat hebben we geleerd? 8-12-2011 29
 30. 30. Klaar?: Controle opdrachtgever Heb ik ervoor gezorgd dat het Project Closure document gemaakt wordt? Is het Project Closure Document klaar en kan ik hem verantwoorden? 8-12-2011 30
 31. 31. Tot slot … Opdrachtgever pak je rol Projectstructuur ondersteunt en is nodig De juiste attitude De projectleider is de ceremoniemeester en competenties is op het feestje van de opdrachtgever. echter doorslaggevend Een project is en Bij jouw nieuwe keuken: blijft mensenwerk! bepaald de aannemer welke kleur keukenkastjes er komen? 8-12-2011 31
 32. 32. Dank voor uw aandacht 8-12-2011 32

×