FLEVUM BIJEENKOMST
SUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI
RIJSWIJK, 3 JUNI 2014
LOES KOSTER & ARJAN SANDERS
CONNECTING AMBITIONS
2
Introductie deelnemers 16.00u – 16.30uI.
Dienstverlening PNO Consultants 16.30u – 16.35uII.
Financi...
CONNECTING AMBITIONS
SUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI
3
Dienstverlening PNO Consultants
Loes Koster
Senior Consultant
06-12...
CONNECTING AMBITIONS
4
 PNO adviseert en realiseert financierings- en projectoplossingen voor
organisaties die investeren...
CONNECTING AMBITIONS
5
PNO DIENSTVERLENING
 PNO helpt organisaties haar ambities te ontwikkelen en uit te voeren
 Dienst...
CONNECTING AMBITIONS
SUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI
6
Ontwikkelingen financiële markten
Arjan Sanders
PNO Financial Advis...
CONNECTING AMBITIONS
7
 De financiering van het Nederlandse MKB verloopt voor meer dan 80% via banken (VS 25%). Impact af...
CONNECTING AMBITIONS
8
 Ca. 25% van de Nederlandse MKB bedrijven zat in bijzonder beheer bij zijn huisbank. Trend: afneme...
CONNECTING AMBITIONS
9
 Als gevolg van de lagere financieringsbereidheid bij banken neemt de vraag naar investeringskapit...
CONNECTING AMBITIONS
10
 Zakelijkheid van leningen en borgstellingen goed beoordelen. Financiering door groepsvennootscha...
CONNECTING AMBITIONS
SUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI
11
Financieringsinstrumenten
CONNECTING AMBITIONS
12
 Welke financieringsbron ook wordt benaderd, een gedegen voorbereiding is een must
 Kernvragen
-...
CONNECTING AMBITIONS
13
GEEIST RENDEMENT
EEN INDICATIE VAN DE KOSTEN VERBONDEN AAN FINANCIERING
 Bancaire financiering vr...
CONNECTING AMBITIONS
14
- Asset Based
• Op basis van activa (onroerend goed, machines, voorraden, etc) die op de balans st...
CONNECTING AMBITIONS
15
 Wanneer bankfinanciering ontoereikend is kunnen aanvullende financieringsbronnen een oplossing b...
CONNECTING AMBITIONS
16
 Nationale Investeringsinstelling (NII)
- 13 institutionele marktpartijen bundelen kapitaal in ee...
CONNECTING AMBITIONS
17
FINANCIERINGSBRONNEN
BIJ ELKE LEVENSFASE VAN EEN ONDERNEMING HOREN ANDERE FINANCIERINGSBRONNEN
OMZ...
CONNECTING AMBITIONS
SUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI
18
Praktijk groeifinanciering
CONNECTING AMBITIONS
19
CASE JANSEN TRAILERS BV
INNOVATIEF NEDERLANDS MKB BEDRIJF OP ZOEK NAAR GROEIFINANCIERING
CONNECTING AMBITIONS
20
 Jansen Trailers B.V. is een toonaangevend bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het ontwerpe...
CONNECTING AMBITIONS
21
 Totale financieringsbehoefte Nederlandse expansie € 4,5 mln.
 Oplossing 1
- Aantrekken bankfina...
CONNECTING AMBITIONS
22
 Oplossing 2
- Aantrekken bankfinanciering voor investeringen in grond, pand (€ 2 mln.)
 Let op ...
CONNECTING AMBITIONS
23
 Jansen Trailers besluit een bedrijf in Tsjechië over te nemen, om zo uit te breiden naar Oost Eu...
CONNECTING AMBITIONS
24
CASE BURDOCK GROUP
VIA HERFINANCIERING EN ORGANISATORISCHE VERSTERKING OPNIEUW GEPOSITIONEERD VOOR...
CONNECTING AMBITIONS
25
 Burdock is opgericht in 1991 en verbindt opdrachtgevers (o.a. Total, Vitol, NAM, Essent, etc) en...
CONNECTING AMBITIONS
26
 Burdock’s groeipotentie ligt voornamelijk in het organiseren van de resources voor projectmanage...
CONNECTING AMBITIONS
27
 Investeerder bereid gevonden om tenminste € 3 mln. werkkapitaal te verstrekken, hiermee kan de o...
CONNECTING AMBITIONS
SUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI
28
Discussieronde
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Executive | 140603 | Succesvol Financieren van Groei | Presentatie Loes Koster en Arjan Sanders

582 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Executive | 140603 | Succesvol Financieren van Groei | Presentatie Loes Koster en Arjan Sanders

 1. 1. FLEVUM BIJEENKOMST SUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI RIJSWIJK, 3 JUNI 2014 LOES KOSTER & ARJAN SANDERS
 2. 2. CONNECTING AMBITIONS 2 Introductie deelnemers 16.00u – 16.30uI. Dienstverlening PNO Consultants 16.30u – 16.35uII. Financieringsinstrumenten 16.45u – 17.05uIV. Discussieronde 17.45u – 18.00uVI. Praktijk groeifinanciering 17.05u – 17.45uV. Ontwikkelingen financiële markten 16.35u – 16.45uIII. AGENDA
 3. 3. CONNECTING AMBITIONS SUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI 3 Dienstverlening PNO Consultants Loes Koster Senior Consultant 06-1259 5674 loes.koster@pnoconsultants.com  Fiscaal jurist  Meer dan 25 jaar ervaring als belastingadviseur  Ruime ervaring als adviseur voor (middel)grote ondernemingen en hun aandeelhouders  Voorzitter VNO-NCW regio RijnGouwe
 4. 4. CONNECTING AMBITIONS 4  PNO adviseert en realiseert financierings- en projectoplossingen voor organisaties die investeren en innoveren  In 1984 opgericht als subsidieadvies bureau, anno 2014 gericht op het hele pallet aan publieke en private financieringsoplossingen voor organisaties en de ondersteuning van innovatieprojecten  Op het gebied van subsidies marktleider in Nederland met ca. 200 consultants verspreid over 6 kantoren  Actief in Europa met kantoren in Duitsland (3), Italië, België, Frankrijk, en Engeland en samenwerkingsverbanden met andere Europese landen  Ondersteuning van klanten via expert teams vanuit verschillende sectoren, waaronder Chemie, Energie, Logistiek, Life Science & Health, en vakgebieden, zoals Fiscaal recht, Compliance en Financial Advisory INTRODUCTIE PNO CONSULTANTS
 5. 5. CONNECTING AMBITIONS 5 PNO DIENSTVERLENING  PNO helpt organisaties haar ambities te ontwikkelen en uit te voeren  Dienstverlening PNO gericht op - Financieringsoplossingen - Projectoplossingen  PNO ondersteunt organisaties gedurende het hele traject, van begin tot eind. Dit kan inhouden: - financieringsoplossingen • Identificeren financieringsmogelijkheden • Financieren van de organisatie of het project • Realiseren verkrijgen toegekende financiering - projectoplossingen • Positioneren project door bepalen ambities en marsroutes • Verbinden van partijen in een netwerk • Realiseren van innovaties en projecten  Het succesvol realiseren van ambities leidt vaak tot nieuwe, grotere projecten
 6. 6. CONNECTING AMBITIONS SUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI 6 Ontwikkelingen financiële markten Arjan Sanders PNO Financial Advisory 06-2013 7908 arjan.sanders@financialadvisory.nl  Bedrijfseconoom met specialisatie in financiering  Meer dan 10 jaar ervaring in private equity en F&O trajecten  Betrokkenheid bij diverse bijzonder beheer situaties en investeringsfondsen
 7. 7. CONNECTING AMBITIONS 7  De financiering van het Nederlandse MKB verloopt voor meer dan 80% via banken (VS 25%). Impact afnemende kredietverlening banken daarom groot  Banken zijn terughoudend met het verstrekken van financiering als gevolg van strengere regelgeving en inspanningen om de bankbalans op orde te krijgen (o.a. Basel III) - Financieringslandschap ingrijpend en blijvend gewijzigd - Traditionele financieringsbronnen zijn minder toegankelijk - Aanstaande Asset Quality Review zorgt naar verwachting voor conservatief beleid tot uitkomst bekend is (okt. 2014)  Noodzaak voor meer aanvullende financieringsoplossingen  Belangrijke trends in het Nederlandse financieringslandschap - Balansverkorting banken (ca. € 200 mrd; ‘leegpompen bankbalansen’) - Golf van herfinancieringen (ca. € 700 mrd)  Ook institutionele marktpartijen verlagen het risicoprofiel van hun beleggingsbeleid - Doorlopend veel liquiditeit, mogen alleen beleggen met een bepaald maximaal risico - Niet ingericht op risicobeoordeling van individuele MKB-bedrijven - Bundeling vraag noodzakelijk voor voldoende kritische massa  Nu de conjunctuur aantrekt, neemt de behoefte aan groeifinanciering verder toe ONTWIKKELINGEN FINANCIËLE MARKTEN DE CRISIS HEEFT HET FINANCIERINGSLANDSCHAP INGRIJPEND EN BLIJVEND VERANDERD
 8. 8. CONNECTING AMBITIONS 8  Ca. 25% van de Nederlandse MKB bedrijven zat in bijzonder beheer bij zijn huisbank. Trend: afnemend  Het MKB is zeer belangrijk voor de groei van de Nederlandse economie, zij zorgt voor de meeste groei, innovatie en werkgelegenheid  Meest acute categorieën MKB bedrijven met financieringsproblemen - Starters - Ondernemingen met vermogensbehoefte ≤ € 250k (Qredits) - Ondernemingen die onder ‘druk’ staan - Ondernemingen in krimpsectoren (bv bouw, vastgoed, automotive)  Maar ook gezonde bedrijven ondervinden dat banken minder (risicovol) financieren dan voorheen. - op onderpand wordt minder krediet verstrekt (‘toekennen lagere dekkingsgraad’) - Bedrijven kunnen minder financiering aantrekken ten opzichte van hun bruto bedrijfsresultaat • nu: 2 á 3 x EBITDA; < 2008: 5 á 7 x EBITDA (of meer…..) - looptijd van kredieten korter wordt (van 5-7 jr naar 3-5 jr) - Aan (onbenut) kredietruimte hangt nadrukkelijk prijskaartje  Nederlandse bankenlandschap beperkt in omvang. Een goed voorbereide en gerichte insteek van een financieringsvraagstuk daardoor extra belangrijk. Dienstverlening huisbank dient aan te sluiten bij de activiteiten van de onderneming. Belang cross-selling voor bank toegenomen (side business) ONTWIKKELINGEN FINANCIELE MARKTEN CONCRETE GEVOLGEN
 9. 9. CONNECTING AMBITIONS 9  Als gevolg van de lagere financieringsbereidheid bij banken neemt de vraag naar investeringskapitaal toe. Private equity partijen vereisen hierdoor een hoger rendement of lager risicoprofiel voor zij overgaan tot investering (cherry picking). Echter: - financieringsvoorwaarden aandeelhouder zijn ingrijpender, juiste keuze des te belangrijker  Ondernemers moeten zich breder gaan oriënteren op aanvullende financieringsbronnen  I.t.t. de VS (veel angel investors) zijn er in Europa beperkte mogelijkheden voor bedrijven die een vervanging of aanvulling zoeken voor de traditionele bank financiering  Er is nog geen goed werkend alternatief circuit, gefinancierd zijn en blijven is een uitdaging  Voorbereiding en creativiteit bepalen in belangrijke mate slagingskans financieringsvraag ONTWIKKELINGEN FINANCIELE MARKTEN CONCRETE GEVOLGEN
 10. 10. CONNECTING AMBITIONS 10  Zakelijkheid van leningen en borgstellingen goed beoordelen. Financiering door groepsvennootschap(pen) en/of aandeelhouders komt steeds vaker voor. Volgens fiscus is juist in interne verhoudingen niet altijd sprake van een lening. Dit heeft gevolgen voor: - aftrekbaarheid van afwaarderingsverlies - renteaftrek - aftrekbaarheid borgstelling  Nederland heeft steeds meer renteaftrekbeperkingen. Voor bijvoorbeeld: - leningen i.v.m. dividenduitkeringen, kapitaalstortingen, uitbreiding van aandelenbelang (tegenbewijs) - laagrentende geldleningen - hybride geldleningen - overnameleningen (indien bovenmatige rente € 750.000 te boven gaat)  Let op voeging van vennootschap in de fiscale eenheid na afwaardering geldlening  Let op verbreking van de fiscale eenheid bij verstrekking pandrecht op aandelen. Zekerheden zijn voor financiers belangrijk. Als de zeggenschap voor meer dan 5% overgaat is er sprake van verbreking van de fiscale eenheid. ONTWIKKELINGEN FISCALE ASPECTEN OOK FISCALE LANDSCHAP CONTINU IN BEWEGING
 11. 11. CONNECTING AMBITIONS SUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI 11 Financieringsinstrumenten
 12. 12. CONNECTING AMBITIONS 12  Welke financieringsbron ook wordt benaderd, een gedegen voorbereiding is een must  Kernvragen - Hoeveel financiering is er nodig? - Wanneer is de financiering nodig?  Voorbereiden financieringsaanvraag - Start tijdig - Overzichtelijke presentatie onderneming - Gedegen onderbouwing financieringsbehoefte - Onderbouw met realistische prognoses - Zorg voor onderling aansluitende financiële overzichten (Balans, V&W-rekening, Cashflow en Liquiditeitsprognose) - Overzicht beschikbare zekerheden en trackrecord onderneming/management  Parallel schakelen met potentiële financiers gericht op robuuste financieringsoplossing (scherpschuttersbenadering) DE FINANCIERINGSAANVRAAG GERICHTE MARKTBENADERING OP BASIS VAN GEDEGEN ONDERBOUWDE FINANCIERINGSBEHOEFTE huidige financieringsstructuur gewenste financieringsstructuur maatwerk financieringsoplossing één of meerdere financieringsinstrumenten liquiditeitsplanning
 13. 13. CONNECTING AMBITIONS 13 GEEIST RENDEMENT EEN INDICATIE VAN DE KOSTEN VERBONDEN AAN FINANCIERING  Bancaire financiering vrijwel altijd de goedkoopste financiering  maximaliseren  Financieringskosten in termen van een gemiddelde kostenvoet neemt toe  De optimale financieringsstructuur verschilt van bedrijf tot bedrijf, vooral afhankelijk van - aard van de activiteiten (o.a. volatiliteit inkomsten, vaste/variabele kostenstructuur) - hoe scherp men aan de wind wil varen (vaak een keuze; ‘mate van vrijheid’) Vergoeding op jaarbasis Immateriele vaste activa 0 20 15%+ Materiele vaste activa 60 Achtergestelde lening 10 8-12% Financiele vaste activa 0 Garantievermogen 30 60 Voorraden 15 Langlopende schulden 15 5-7% Vorderingen 20 Kortlopende schulden 25 2-5% Liquide middelen 5 40 Crediteuren, etc 30 100 100 PASSIVA Vaste Activa Vlottende Activa ACTIVA Vreemd vermogen Eigen vermogen
 14. 14. CONNECTING AMBITIONS 14 - Asset Based • Op basis van activa (onroerend goed, machines, voorraden, etc) die op de balans staan • Activa dienen als onderpand voor de financiering • Percentage financiering afhankelijk van het type onderpand en specialisatie financier • Ook geschikt voor kleinere bedrijven / kredieten - Cashflowfinanciering • Financiering vanaf ca. € 1 mln. • Voornamelijk gebruikt bij bedrijfsovernames, goodwill financieringen • Bank wil grip op operationele gang van zaken (ratiobewaking d.m.v. convenanten) • Gevoeligheidsanalyse  De bank zal in eerste instantie altijd op basis van onderpand financieren  Verkrijgen cashflowfinanciering is afhankelijk van de kwaliteit van het management i.c.m. geloofwaardigheid operationele en financiële planning - Noodzakelijk deze goed op orde te hebben tijdens financieringsaanvraag FINANCIERINGSVORMEN MAXIMAAL BEINVLOEDEN VAN RISICOPERCEPTIE
 15. 15. CONNECTING AMBITIONS 15  Wanneer bankfinanciering ontoereikend is kunnen aanvullende financieringsbronnen een oplossing bieden - Actief gestimuleerd door de overheid - Aanbod sluit nog niet voldoende en snel genoeg aan bij de marktvraag  Aanvullende mogelijkheden nog vaak traditionele producten - Asset based finance • Factoring • Leasing / Sale-and-Lease back (eenmalig) - NPEX (verhandelbare MKB obligaties) - Private Equity/Family office - Impact investing - Informal investors/business angels/incubators & accelerators - Mezzanine fondsen (bv Delta Lloyd , banken, Main Capital) - Overheidsregelingen • Subsidies/fiscale stimuleringsregelingen • Krediet- en garantieregelingen • Revolverende regionale investeringsfondsen - Investeringsplatformen (bijv. crowdfunding) - “Friends, Family & Fools” AANVULLENDE FINANCIERINGSBRONNEN AANVULLENDE FINANCIERINGSBRONNEN VOORAL NOG TRADITIONELE OPLOSSINGEN
 16. 16. CONNECTING AMBITIONS 16  Nationale Investeringsinstelling (NII) - 13 institutionele marktpartijen bundelen kapitaal in een investeringsfonds voor het MKB - Achtergestelde leningen - Focus op infrastructuur, onderwijs, woningbouw, zorg en duurzame energie - Manco: nog geen harde toezeggingen en ontbreken tijdslijn  Kredietunie - Coöperatie van MKB-ondernemers die financiert via gemeenschappelijke kas (geen winstoogmerk) - Combinatie van kennis (coach) en kapitaal (lening) binnen bedrijfstak (bakkers) of regio (Brabant) - Middellange leningen voor investeringen in productiemiddelen en werkkapitaal (vergoeding ca 8%) - Ruim 100 kredietunies in voorbereiding  Verruiming inzet publieke kredietregelingen (van doelgroep en omvang) - Bredere inzet BMKB - Verhoging budgetten  Stimulering door EIB en EIF via banken en investeringsmaatschappijen - EIB kortingsregeling (Rabobank, AA en ING) - Dutch Venture Initiative (via PPM oost)  Particuliere initiatieven (PNO Innovatiefonds, CCF, Eiffel Investment Group) AANVULLENDE FINANCIERINGSBRONNEN AANVULLENDE FINANCIERINGSBRONNEN IN ONTWIKKELING
 17. 17. CONNECTING AMBITIONS 17 FINANCIERINGSBRONNEN BIJ ELKE LEVENSFASE VAN EEN ONDERNEMING HOREN ANDERE FINANCIERINGSBRONNEN OMZET KOSTEN P - Seed Pre-Seed Seed Start Vroege groei Groei Volwassenheid Financierings- behoefte < € 15.000 € 15.000 - € 50.000 € 50.000 - € 150.000 € 150.000 - € 300.000 € 300.000 - € 1.000.000 > € 1.000.000 Bronnen • Eigen spaargeld / persoonlijke lening • Subsidies / garantie / borgstellingen • Inbreng van vrienden en familie (friends, family & fools) • Eigen geld • Subsidies / garantie / borgstellingen • Informal investors / business angels • Incubator/accelerator • Crowdfunding • Informal investor • Kleinere participatie- maatschappij • Bancair krediet • Crowdfunding • Kredietunie • Informal investor • Participatiemaatschappij (incl. super informal / family office) • NPEX (online MKB beurs; min € 250k)) • Bancair krediet • Kredietunie • Patricipatiemaatschappij (incl. super informal / family office) • NPEX (online MKB beurs; max € 10 mln.) • Bancair krediet Welke aanvullende financieringsbronnen gebruikt u?
 18. 18. CONNECTING AMBITIONS SUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI 18 Praktijk groeifinanciering
 19. 19. CONNECTING AMBITIONS 19 CASE JANSEN TRAILERS BV INNOVATIEF NEDERLANDS MKB BEDRIJF OP ZOEK NAAR GROEIFINANCIERING
 20. 20. CONNECTING AMBITIONS 20  Jansen Trailers B.V. is een toonaangevend bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het ontwerpen en produceren van innovatieve trailers voor vrachtwagens. De trailers zijn hierdoor - Lichter van gewicht - Breder inzetbaar door eenvoudiger laden & lossen  Grote speler in Nederlandse trailerbouwmarkt die ook service en losse onderdelen levert. Omzet ca. € 25 mln., EBIT ca. € 2 mln.  Na terugval activiteiten tijdens crisis nu weer focus op groei - Uitbreiden productiefaciliteit in Nederland - Opzetten nieuwe productiefaciliteit in Oost-Europa  Jansen Trailers gaat op zoek naar de meest optimale financieringsoplossing - Veel kenmerken familiebedrijf - Interne organisatie klaar voor groei - Voorgenomen investeringen hebben ieder hun eigen risicoprofiel - Per heden beperkte bankfinanciering, ook naar toekomst robuuste financieringsstructuur gewenst  Eerst uitbreiding Nederlandse productie stabiliseren, daarna Oost-Europa ambities realiseren  Meerdere opties om een robuuste financieringsstructuur te behouden. Informeer financiers over de totale groeiambitie CASE JANSEN TRAILERS BV BEDRIJFSPROFIEL Omzet € 35 mln., EBIT ca. € 3,5 mln.
 21. 21. CONNECTING AMBITIONS 21  Totale financieringsbehoefte Nederlandse expansie € 4,5 mln.  Oplossing 1 - Aantrekken bankfinanciering voor investeringen in grond, pand en machines • goedkoopste vorm van financiering • balansverlenging waardoor solvabiliteit afneemt - Neem ook financiering werkkapitaal mee in calculaties - Eventueel aantrekken risicokapitaal via private equity/informal investor  let op zakelijkheid lening  Voordelen - Relatief goedkope en snelle financiering via huisbank - Verbetering rendementsperspectief aandeelhouder door financiering o.b.v. onderpand  Nadelen - Toename financieringslasten zorgen voor minder financiële flexibiliteit - Afhankelijkheid huisbank neemt toe, werkt niet voor bedrijven die ‘asset light’ zijn CASE JANSEN TRAILERS BV VAN OUDSHER ZEER SOLIDE GEFINANCIERD Uitgangssituatie (x € 1.000) MVA 500 EV 2.500 36% VLA 6.300 Voorzieningen 550 VVL 0 Liquiditeit 200 VVK 3.950 7.000 7.000 Na investering (x € 1.000) MVA 4.000 EV 2.500 22% VLA 7.300 Voorzieningen 550 VVL 3.500 Liquiditeit 0 VVK 4.750 11.300 11.300
 22. 22. CONNECTING AMBITIONS 22  Oplossing 2 - Aantrekken bankfinanciering voor investeringen in grond, pand (€ 2 mln.)  Let op fiscale gevolgen zoals interne reorganisatie vrijstelling, MIA, KIA, VAMIL, EIA en zakelijkheid lening van informal investor en afschrijvingsbeperkingen • Benodigde machines worden geleased • Factoring van Nederlandse debiteuren + optimalisatie voorraadniveau • Jansen trailers krijgt regionale subsidie voor het creëren van werkgelegenheid  Voordelen - Lagere externe financieringsbehoefte door off-balance financiering, beperking balansverlenging  Nadelen - Communicatie meerdere (potentiële) financiers is tijdsintensief - Afleiding management van operationele activiteiten - Verschuiving binnen kostenposten V&W-rekening, ben bedacht op neveneffecten? Prijskaartje aan focus op operationele kernactiviteiten. CASE JANSEN TRAILERS BV VERLAGEN EXTERNE FINANCIERNGSBEHOEFTE DOOR OPTIMAAL BENUTTEN ACTIVA Uitgangssituatie (x € 1.000) MVA 500 EV 2.500 36% VLA 6.300 Voorzieningen 550 VVL 0 Liquiditeit 200 VVK 3.950 7.000 7.000 Na investering (x € 1.000) MVA 2.500 EV 2.500 34% VLA 4.800 Voorzieningen 550 VVL 2.000 Liquiditeit 0 VVK 2.250 7.300 7.300
 23. 23. CONNECTING AMBITIONS 23  Jansen Trailers besluit een bedrijf in Tsjechië over te nemen, om zo uit te breiden naar Oost Europa. Totale financieringsbehoefte € 4 mln.  Het financieren van groei in het buitenland is lastiger te realiseren dan financiering in Nederland - Toename bedrijfsrisico’s (operationeel, debiteuren, etc.) - Nederlandse financiers kunnen moeilijker risico inschatten (controle, marktkennis)  Financiering buitenlandse expansie grotendeels via Nederlandse entiteit - Regionale Tsjechische bank blijft operationele activiteiten financieren o.b.v. lokale zekerheden - Versterking risicodragend vermogen door Nederlandse Investeringsmaatschappij met ruime ervaring t.a.v. expansie in Oost-Europa - Private Equity verwerft substantieel minderheidsbelang in de combinatie - Private Equity partij kan haar financiële inbreng vergroten i.g.v. verdere (internationale) expansie  vermenigvuldigen door te delen - Financiering via sec achtergestelde lening ter versterking risicodragend vermogen (nu) niet haalbaar  Overwogen alternatief: aangaan joint venture lokale partij (risico verlagend) - Partner heeft kennis van de markt en cultuur in de regio - Partner heeft baat bij productiefaciliteit in eigen regio en ziet marktkansen - Jansen Trailers regelt operationele zaken en krijgt ondersteuning van partner - Subsidiemogelijkheden obv international samenwerkingsverband en regionale ontwikkeling CASE JANSEN TRAILERS BV UITBREIDING IN OOST-EUROPA VRAAGT OM EEN ANDERE AANPAK
 24. 24. CONNECTING AMBITIONS 24 CASE BURDOCK GROUP VIA HERFINANCIERING EN ORGANISATORISCHE VERSTERKING OPNIEUW GEPOSITIONEERD VOOR GROEI
 25. 25. CONNECTING AMBITIONS 25  Burdock is opgericht in 1991 en verbindt opdrachtgevers (o.a. Total, Vitol, NAM, Essent, etc) en professionals. - Rekrutering en detachering (teams van) gekwalificeerde ervaren professionals: nationaal en internationaal - Meestal opdrachten met een langere looptijd  Wereldwijde database van hoogopgeleide professionals en specialisten in verschillende disciplines gecombineerd met diepgaande kennis van lokale markten  Business lines - Project management coördinatie en organisatie construction management - Recruitment werven gespecialiseerde professionals voor sleutelposities binnen organisaties - Consultancy detachering van specialisten op strategisch, organisatorisch en uitvoerend niveau  Sectoren waarbinnen Burdock wereldwijd actief is, zijn: - Oil & Gas industrie - Petrochemie - Bouw Infra - Mijnbouw - Energy - High Tech  Sterk internationaal netwerk met diverse vestigingen in o.a. Europa, Midden- en Verre Oosten, Centraal Azië en Noord- en Zuid Amerika INTRODUCTIE BURDOCK GROUP EEN INTERNATIONAAL ERKENDE NAAM IN RESOURCE MANAGEMENT VOOR O.A. OFFSHORE EN OIL&GAS INDSTRIE
 26. 26. CONNECTING AMBITIONS 26  Burdock’s groeipotentie ligt voornamelijk in het organiseren van de resources voor projectmanagement van grote projecten  Verschillende parameters bemoeilijken de (voor) financiering van het werkkapitaal van dergelijke projecten - Voor grote projecten van 20 – 100 FTE moeten 2-3 maandsalarissen worden voorgefinancierd - Veelal in het buitenland en met regelmaat offshore, lastig vanuit Nederland te financieren - Directie bestaande uit 1 persoon, DGA Koos Ham - Enkele recente tegenvallende projecten beperken de financieringsbereidheid van de huisbank  Wat hield de financieringsvraag in: - Financiering gewenst om aan korte termijn verplichtingen te voldoen, n.a.v. recente tegenvallers - Werkkapitaal voor initiatie nieuwe projecten - Stabiliseren i.p.v. afbouwen van bankfinanciering  Belangrijke factor is de operationele winstgevendheid van Burdock, in de basis een ‘goed bedrijf’ HERFINANCIERING HERFINANCIERING GEWENST OM BANKRELATIE TE STABILISEREN EN GROEI TE FACILITEREN
 27. 27. CONNECTING AMBITIONS 27  Investeerder bereid gevonden om tenminste € 3 mln. werkkapitaal te verstrekken, hiermee kan de onderneming voldoen aan haar korte termijn verplichtingen en tevens nieuwe commerciële projecten aantrekken - € 1,75 mln voor opgebouwde verplichtingen - € 1,25 mln versterking werkkapitaal Daarnaast stand-by faciliteit van € 1,5 mln voor financiering van groei waar en wanneer nodig  Bestaande bankrelatie versterkt: - Werkkapitaal faciliteit volwaardig in stand gehouden - Voorwaarden financiering vastgoed verbeterd  Vereenvoudiging juridische structuur door uitkoop minderheidsaandeelhouders in werkmaatschappijen  Management versterkt waardoor DGA zich weer volledig kan richten op klanten en commerciële projecten - CEO voor dagelijks bestuur van de organisatie - CFO voor aansturing internationale finance organisatie  Maak gebruik fiscale mogelijkheden: kwijtscheldingswinstvrijstelling, verliescompensatie en kwijtschelding van belastingschulden CASE BURDOCK GROUP - RESULTAAT HERFINANCIERING EN VERSTERKING ORGANISATIE GEREALISEERD DOOR CONSORTIUM VAN INFORMAL INVESTORS
 28. 28. CONNECTING AMBITIONS SUCCESVOL FINANCIEREN VAN GROEI 28 Discussieronde

×