Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

180517 fdc - presentatie - essentie van high performance - peter stoppelenburg

66 views

Published on

De wereld om ons heen wordt steeds complexer en veranderingen gaan sneller dan ooit. Het aanpassingsvermogen van een organisatie is de sleutel tot succes. Aanpassingsvermogen wordt veelal bepaald door de capaciteiten en effectiviteit van de organisatie. Dit zijn thema's waar de High Performance (HPO) en Agile managementtechnieken een oplossing voor bieden. HPO en Agile staan momenteel volop in de belangstelling. Peter heeft recent een boek gepubliceerd met de titel: “Essentie van High Performance’.

Het unieke aan dit boek en de daarop gebaseerde lezing is het verbinden van deze twee filosofieën. HPO geeft het raamwerk voor excellente organisaties aan en agile is de manier van werken die de weg naar HPO bepaalt. De Agile filosofie maakt een organisatie wendbaarder, adaptiever en sneller. De metafoor die hier tot de verbeelding spreekt is die van een auto. HPO is dan de casco en agile het motorblok. Het gaat hand in hand.

Peter is al twee decennia bezig met het verbeteren van organisaties en het vormgeven van HPO en het creëren van agile organisaties. Door het samenbrengen van HPO en agile zal Peter de 5 belangrijkste lessen en drivers geven die echt het verschil maken. Deze zullen praktisch beschreven worden met veel voorbeelden ter inspiratie. De sessie zal interactief zijn en participatie is een ‘must’.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

180517 fdc - presentatie - essentie van high performance - peter stoppelenburg

 1. 1. © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation 17 mei 2018 Peter Stoppelenburg
 2. 2. 3 thema’s ‘Drivers’ van een agile HPO Agile structuur Leiderschap © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation
 3. 3. © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation Een hoger doel als zingeving Een organisatie zien door een systemische bril Dienend leiderschap bepaalt je succes Agile organisaties zijn de winnaars De menselijke maat geeft betrokkenheid De vijf ‘drivers’ van een agile high performance organisatie
 4. 4. 3 thema’s ‘Drivers’ van een agile HPO Agile structuur Leiderschap © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation
 5. 5. Macht - autoriteit Traditioneel of Agile ? © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation Hiërarchische lagen Beheersbaarheid - controle ‘Playing not to loose’
 6. 6. © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation ‘Playing to win’ Traditioneel of Agile ? Samenwerking - netwerk Platte structuur - zelforganiserend Onvoorspelbaar - organisch
 7. 7. © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation Agile HPO – een voorbeeld Haier Geen middel management laag 2.000 zelf organiserende teams X-functioneel: R&D, supply chain, sales en marketing Direct klantcontact en besluitvorming Stemmen over de leider ieder kwartaal
 8. 8. © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation Agile HPO – een voorbeeld WL Gore Klein houden Gekozen CEO – besluitvorming bottom-up X-functionele teams – geen hiërarchie Waarden gedreven (‘waterlijn’) Vrijwel geen targets en budgetten
 9. 9. © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation Agile HPO – een voorbeeld WP Haton Teamleiders en managers Staffuncties Innovatieafdeling Regels Productieproces zelforganiserend Resultaten en tevredenheid
 10. 10. © 2017 House of Transformation De structuur bepaalt in grote mate je gedrag © 2018 House of Transformation
 11. 11. 3 thema’s ‘Drivers’ van een agile HPO Agile structuur Leiderschap © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation
 12. 12. © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation Leiderschap is mensen een zonsopgang in hun leven geven
 13. 13. © 2016 House of Transformation A. Top 25% D. Ondergemiddeld E. Laagste 25% B. Bovengemiddeld C. Gemiddeld Vergeleken met anderen, hoe goed kun je autorijden ? 93% denkt dat hij/zij beter rijdt dan gemiddeld Tweede imperfectie
 14. 14. © 2018 House of Transformation We denken dat we beter zijn dan we in werkelijkheid zijn Vaardigheid om met anderen om te gaan, 85% zet zich zelf in de top 50% en 25% in de top 1% 87% van de Stanford MBA studenten beoordeelt hun performance bovengemiddeld 68% van de University of Nebraska faculteit vindt zichzelf bij de top 25% horen
 15. 15. © 2018 House of Transforma2on 90% van de managers vindt zichzelf inspirerend, benaderbaar, mensgericht en geeft veel vrijheid 60% van de medewerkers vindt zijn/haar manager afstandelijk, directief, niet inspirerend, geeft te weinig ruimte, gebruikt het talent niet
 16. 16. © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation Als je persoonlijk wilt veranderen moet je een nieuwe identiteit vinden en dat begint met diep bewustzijn over je huidige identiteit
 17. 17. © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation Impulsief Instrumenteel De niveaus van bewustzijn van een mens Sociaal Zelf creërend Zelf transfor- merend Conformerend Leiderschap Dienend Leiderschap Bron (niveau’s van bewustzijn): Robert Kegan 60-70% 30-40%
 18. 18. © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation Conformerend leiderschap Veelal in tradi2onele organisa2es Taakgericht Reactief Behagen Zorgen voor Perfectionisme Autocratisch Afstandelijk Afhankelijkheid
 19. 19. © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation Dienend leiderschap Noodzakelijk voor agile organisa2es Compassie Creatief Zingeving & Richting Emotionele verbinding Lef tonen Samenwerking Maatschappelijk Empowerment Systemisch
 20. 20. © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation Wat kan ik hiermee ? Stel eens wat meer vragen Laat mensen eens nadenken voor je antwoord gee= Reflecteer eens 5 minuten …wanneer dit gebeurt... in plaats van…zal ik...
 21. 21. © 2017 House of Transformation Een Agile organisatie = Platte Structuur + Vaardigheid te Operationaliseren Dienend Leiderschap + © 2018 House of Transformation
 22. 22. In een bos is er geen boom die de baas is, een planning maakt en verandering voorschrij= wanneer er geen regen valt of wanneer de lente te vroeg komt. Het hele ecosysteem reageert in het moment op een crea2eve manier. Frederic Laloux © 2017 House of Transformation© 2018 House of Transformation

×