Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yangın önleme prensipleri

Yangın önleme Prensipleri

 • Be the first to comment

Yangın önleme prensipleri

 1. 1. Yangın Önleme Prensipleri Faruk Levent POLAT
 2. 2. A. Yangının Tanımı:• Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir.
 3. 3. B. Yangın Çeşitleri:• A Sınıfı Yangınlar: Katı madde yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülebilir.• B Sınıfı Yangınlar: Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer.Soğutma (sis halinde su) ve boğma (Karbondioksit, köpük ve kurur kimyevi toz) ile söndürülebilir.
 4. 4. • C Sınıfı Yangınlar: Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır.Kuru kimyevi toz, halon, 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dahil edebiliriz.• D Sınıfı Yangınlar: Yanabilen hafif metallerin ve alaşımların (Mağnezyum, Lityum, Sodyum, Seryum gibi) yanmasıyla meydana gelen yangınlardır. Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılırlar. Elektrik donanımlarının yanmasıyla oluşan yangınları ayrı bir sınıf içinde değerlendirmeyip C sınıfı yangınların içerisinde inceleyebiliriz. Elektrik akımı kesilerek müdahale edilmeli ve kuru kimyevi toz kullanılmalıdır.
 5. 5. Yangın Önleme Prensipleri• Yangınla mücadelenin birinci prensibi yangının çıkmasına sebep olabilecek hataların yapılmasından kaçınmaktır. Yukarıdaki bölümlerde açıklanan yangına sebep olabilecek hususların engellenmesi yapılacak ilk iştir. Bilindiği gibi bir yangının oluşabilmesi için gerekli üç şartın yani yangın üçgeninin bir araya gelmesi gereklidir. Bu durumun engellenmesi halinde yangın tehlikesi geçiştirilebilir.
 6. 6. • Yangın ile mücadelede ikinci prensip ise, yangına erken müdahale etmektir. Tabii ki yangına erken müdahale ancak yangının erken teşhisi ile mümkün olur. Yani açık deniz biriminde her hangi bir yerde yangın çıktığını ne kadar erken haber alırsak, onu söndürmek o kadar kolay olacaktır. Yangının tespiti konusunda kullanılan yangın ihbar cihazları daha sonra açıklanacaktır.
 7. 7. • Üçüncü prensip ise çıkan yangının en etkili bir şekilde nasıl söndürüleceğinin bilinmesidir. Bu aşamada amaç, yangını oluşturan üçgeni ortadan kaldırmaktır. Yani ya oksijeni, ya yanıcı maddeyi, ya da ısıyı ortadan kaldırmak gerekir. Yangın üçgeninin hangi kenarını yani yangına sebep olan hangi şartın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi, yangının cinsine, ortama ve diğer şartlara göre değişiklik gösterdiğinden, yangın takım liderinin ve takım üyelerinin yangının çıktığı mahalli, yangının verebileceği zararı ve yangına karşı mücadele edecek imkanlarının ne olduğunu çok iyi bilmeleri gerekir.
 8. 8. • Yangınla karşılaşınca ilk düşünülmesi gereken şey yangının yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak olmalıdır. Unutmamak gerekir ki yangın, direkt temas, radyasyon (ışıma), sıcak hava akımı ve ısının yayılması ile genişler.
 9. 9. Genel olarak yangına karşımücadelede şu prensiplere görehareket edilir:
 10. 10. 1-)• İlk iş olarak yangının nerede çıktığı tespit edilmelidir. Daha sonra;• Ne yanıyor?• Yanan maddenin ne kadarı yanıyor?• Yangın ne yöne doğru yayılabilir?• Çıkan yangını kontrol altına alabilmemiz için imkanlarımız nelerdir?• şeklindeki soruların gerçek cevapları bulunmalıdır. Ancak dumanın görüldüğü yerin yangının merkezi olacağı düşünülmemelidir. Çünkü duman, yangının merkezinden çok uzaklarda da görülebilir.
 11. 11. 2-)• Eğer yangının gemi imkanlarıyla kontrol altına alınması konusunda şüpheye düşülürse, hemen emniyet frekanslarından diğer birimlere ve sahil birimlerine yardım çağrısı yapılır.
 12. 12. 3-)• Elde olan imkanlar dahilinde ne yapılacağının çok çabuk kararlaştırılması gereklidir. Eğer imkanlar kısıtlı ise önce yangın kontrol altına alınmalı, daha sonra asıl söndürme çalışmalarına başlanmalıdır.
 13. 13. 4-)• Yangının, patlama yapabilecek veya zehirli gaz çıkartabilecek maddelere sıçrama ihtimali varsa, personel için emniyetli bir yer temin edilmelidir.
 14. 14. 5-)• Yangın takım liderinin talimatlarına uyularak bir yangın anında aşağıdaki hususlara öncelik verilmelidir:• Tehlikede olanların hayatları kurtarılmalı• Gemi içindekilerin uğrayabileceği hasarların azaltılmasına özen gösterilmeli• Çevrenin yangından göreceği zararı azaltmaya çalışılmalı
 15. 15. C. Yangın Söndürmede KullanılanYöntemler• I- Soğutarak Söndürme• II- Havayı kesme
 16. 16. I- Soğutarak Söndürme• Su ile soğutma : Soğutarak söndürme prensipleri içinde en çok kullanılanıdır. Suyun elverişli fiziksel ve kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğma (yanan cismin su içine atılması sonucu oksijeni azaltma) ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır. Su yangın yerine kütlesel olarak gönderileceği gibi püskürtme lansları ile de gönderilebilir.• Yanıcı maddeyi dağıtma : Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangı yavaş yavaş söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme yangının yayılmasına neden olacağından uygulanmaz.• Kuvvetli üfleme : Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır. Bu tip (soğutarak) söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir. Büyümüş veya belirli boyutlara gelmiş yangınlarda kuvvetli üfleme yangına daha fazla oksijen sağlayacağından yangının büyümesine neden olur. Bu nedenle bu tür söndürmeler büyümüş yangınlarda kullanılmaz.
 17. 17. II- Havayı kesme• Örtme : Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb) ve kimyasal bileşikler (köpük, klor, azot vb) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile yapılan söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan kimyasal kullanılmaktadır.• Boğma: Yangının oksijenle temasınn kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.• Yanıcı maddenin ortadan kalkması : Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.
 18. 18. D. Söndürücü Maddeler:
 19. 19. • Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Su özellikle A tipi yangınlar için (katı) mükemmel bir söndürücüdür.• Kum:Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanılır. Kullanma anında kumun yanıcı maddeyi tamamen örtmesi sağlanmalıdır.
 20. 20. • Karbondioksit gazı (CO2): Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesi olayıdır. Genellikle çelik tüplerde basınç altında sıvı halde tutulur. Bu gazla açık alanlarda ve hava akımının olduğu yerlerde yangının söndürülmesi oldukça zordur.
 21. 21. • Köpük: Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile teması keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü olarak kullanılır.• Kuru kimyevi toz: Yangın söndürmede kullanılan etkin maddelerden birisi de kuru kimyasal tozdur. Kimyasal tozların, cinslerine göre A.B.C. sınıfı yangınlar etkin bir şekilde söndürülebilmektedir. Aşırı sıcaklıktan (tahta, kumaş, araba lastiği gibi maddelerde) oluşan yangınlar, sıvıların (benzin ve türevleri) tutuşmasından çıkan yangınları ve yanıcı gazların (havagazı-doğalgaz vb.) basınç altında çıkmasından oluşan yangınların söndürülmesinde kullanılmaktadır.
 22. 22. Faruk Levent POLAT 2009Denizcilik ile ilgili güncel haberler, bilgiler, ders notları ve çok daha fazlası için: www.itudfkariyerkulubu.com

×