Kecergasan pelbagai

1,142 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,142
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kecergasan pelbagai

 1. 1. APLIKASI KECERDASAN PELBAGAI (Multiple Intelligences) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 2. 2. APAKAH KECERDASAN PELBAGAI Multiple Intelligences
 3. 3. Mengikut Imam Al Ghazali “Setiap manusia ada kecerdasan(Intelligences) masing- masing Kecerdasan yang ada pada manusia ibarat seperti benih di dalam pasir. Jika benih itu disiram dan dijaga dengan baik maka benih itu akan tumbuh dengan subur tetapi jika sebaliknya…..”
 4. 4. DEFINISI ASAS “An intelligence is the ability to solve problems, or to create products, that are valued within one or more cultural settings.” “Kecerdasan ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah, atau mencipta barangan yang bernilai dalam lingkungan satu Atau lebih latar budaya.” MASALAH BARANGAN HOWARD GARDNER FRAMES OF MIND
 5. 5. RUMUSAN DEFINISI (a) Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar ; (b) Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan ; dan (c) Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.
 6. 6. Verbal-Linguistik Visual-Ruang Muzik Naturalis Interpersonal Intrapersonal Logik-Matematik Kinestetik + - •KECERDASAN PELBAGAI 1 8 2 3 4 5 6 7 JENIS KECERDASAN PELBAGAI
 7. 7. ? ? ? ? POTENSI INDIVIDU SEPENUHNYA K ATA KIRA BADAN RUANGDIRI ORANG M UZIK ALAM ? ? ? ? TKP boleh dipermudah seperti berikut : tetapi bagaimana dengan pengisiannya ?
 8. 8. PENGGUNAAN & PENGUASAAN BAHASA FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS SEMANTIK BINAAN & POLA KONSEP ABSTRAK NOMBORAN SEBAB-AKIBAT IRAMA & LAGU DETIK RITMA NADA MELODI VISUALISASI IMAGINASI GAMBARAN GRAFIK GARISAN BAHASA BADAN PERGERAKAN IMBANGAN KEPANTASAN KEANJALAN ORANG LAIN PERASAAN MOTIVASI KEHENDAK INTERAKSI CERMIN DIRI KESEDARAN KEPERCAYAAN BERFIKIR KENDIRIAN PENGAMATAN FLORA & FAUNA MENGALAMI MENGECAM MENGKATEGORI MENGKLASIFIKASI POTENSI
 9. 9. Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras denganFalsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid Meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi dan penyelidikan dalam P&P Menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan Meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang dan menyedari bahawa potensinya tidak terbatas Meningkatkan harga diri, kreativiti dan motivasi melalui P&P yang menyeronokkan Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah Mempelbagai cara penilaian MENGAPA
 10. 10. Bagaimana Melaksanakan Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 11. 11. Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran VERBAL- LINGUISTIK Bagaimanakah saya boleh menggunakan bahasa lisan , bacaan dan penulisan? LOGIK-MATEMATIK Bagaimanakah saya boleh memasukkan nombor, pengiraan, pengelasan atau menggalakkan pemikiran kritis? VISUAL-RUANG Bagaimanakah saya boleh menggunakan alat bantu mengajar visualisasi, warna, seni, metafora atau penyusun grafik? MUZIK Bagaimanakah saya boleh menggunakan muzik, bunyi-bunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi? + - •
 12. 12. Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran KINESTETIK Bagaimanakah saya boleh melibatkan pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti ‘hands-on’? INTERPERSONAL Bagaimanakah saya boleh melibatkan murid dalam perkongsian rakan sebaya, pembelajaran kerjasama atau simulasi kumpulan? INTRAPERSONAL Bagaimanakah saya boleh memberi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri? NATURALIS Bagaimanakah saya boleh membawa alam semula jadi ke dalam bilik darjah atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi?
 13. 13. Di bawah adalah Contoh-contoh Pengintegrasian Unsur Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran VERBAL- LINGUISTIK Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi menggunakan bahasa lisan (pidato,ceramah,perbahasan) bacaan(buku, surat khabar, majalah) dan penulisan (puisi, laporan, minit mesyuarat) LOGIK-MATEMATIK Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi memasukkan nombor, pengiraan, pengelasan atau menggalakkan pemikiran kritis. VISUAL-RUANG Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi peta minda, garis ,visualisasi, warna, seni, metafora atau lain- lain borang pengurusan grafik. MUZIK Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi penggunaaan muzik, bunyi-bunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi. + - •
 14. 14. Di bawah adalah Contoh-contoh Pengintegrasian Unsur Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran KINESTETIK Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti ‘hands-on’(latihan amali, penyiasatan,kajian luar) INTERPERSONAL Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang melibatkan murid dalam perkongsian rakan sebaya, pembelajaran koporatif dan kolaboratif atau simulasi kumpulan, lawatan, amali, kerja lapangan. INTRAPERSONAL Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri(menulis journal, dairi, membuat refleksi, penilaian kendiri NATURALIS Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang melibatkan penggunaan flaura dan fauna, awan, sungai, gunung (alam semula jadi ) ke dalam bilik darjah atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi, lawatan, amali, kerja lapangan
 15. 15. Di bawah adalah Contoh-contoh Pengintegrasian Unsur Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran SPRITUAL /KEROHANIAN Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti P & P yang merangkumi nilai-nilai positif tentang keagamaan/kerohanian iaitu berkaitan dengan kewujudan Tuhan, kewujudan diri atau sebarang aktiviti yang menjurus kepada pembentukan nilai- nilai positif dalam kehidupan.
 16. 16. Satu titik permulaan ialah guru mengenal pasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid. Maka guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid. Dengan ini guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyelah.
 17. 17. Contohnya, bagi seseorang guru yang lebih cenderung dalam kecerdasan logik- matematik dan kurang dalam kecerdasan visual- ruang, dia boleh merujuk kepada idea-idea mengenai aktiviti kecerdasan visual-ruang. Mengisi borang senarai semak MICA (Multiple Intelligences Checklist for Adults) (Lampiran) LATIHAN Sila jawab senarai semak MICA. Bagi setiap kecerdasan, kira jumlah markah yang didapati mengikut panduan yang diberi. Menentukan kekuatan kecerdasan sendiri. Rujuk Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) dan cari maklumat untuk memperluaskan idea pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain. Guru boleh merujuk kepada Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) untuk memperluaskan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain dalam Kecenderongan kecerdasan yang dominan mendorong guru memperoleh banyak idea untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1 Daripada jawapan senarai semak, guru dapat mengetahui kekuatan diri di antara kecerdasan pelbagai 2 3 4
 18. 18. dalam
 19. 19. LATIHAN Sila jawab senarai semak MICA. Bagi setiap kecerdasan, kira jumlah markah yang didapati mengikut panduan yang diberi. Menentukan kekuatan kecerdasan sendiri. Rujuk Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) dan cari maklumat untuk memperluaskan idea pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain.(tidak termasuk Naturalis)
 20. 20. Mengisi borang senarai semak MICA (Multiple Intelligences Checklist for Adults)
 21. 21. Daripada jawapan senarai semak, guru dapat mengetahui kekuatan diri berdasarkan kecerdasan pelbagai
 22. 22. Kecenderongan kecerdasan yang dominan mendorong guru memperoleh banyak idea untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
 23. 23. Guru boleh merujuk kepada Jadual Kecerdasan Pelbagai (A) untuk memperluaskan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain
 24. 24. Contohnya, bagi seseorang guru yang lebih cenderung dalam kecerdasan logik- matematik dan kurang dalam kecerdasan visual-ruang, dia boleh merujuk kepada idea- idea mengenai aktiviti kecerdasan visual- ruang.
 25. 25. dalam Pemerhatian tingkah laku murid semasa belajar Aktiviti yang digemari murid pada masa lapang Laporan prestasi murid Profil kecerdasan murid
 26. 26. STESEN KECERDASAN • Setiap stesen mempunyai unsur kecerdasan tertentu seperti mengadakan flora dan fauna untuk stesen Naturalis • Sudut diwujudkan mengikut tema atau kecerdasan secara bergilir untuk mengatasi kekangan ruang CONTOH: Stesen Tumpuan Intrapersonal • Sudut yang jauh dari gangguan • Murid boleh dibekalkan dengan plag-telinga supaya sunyi dan boleh membaca, menulis dalam dairi, berfikir dan berefleksi sendiri
 27. 27. PERHIASAN BILIK DARJAH • Hias bilik darjah dengan maklumat yang boleh dihargai oleh setiap kecerdasan • Contohnya, murid yang cenderung kepada Verbal- Linguistik menyediakan poster beberapa orang penulis terkenal CONTOH: Kecerdasan Logik-Matematik • Gantungkan model bentuk atau formula di sekeliling bilik darjah • Lekatkan contoh wang syiling dan kertas serta nama negeri / negara dan nilainya + -
 28. 28. LAWATAN LUAR • Membawa murid keluar dari bilik darjah supaya mereka dapat memerhati dan memahami bagaimana setiap individu mempunyai dan menggunakan kecerdasan pelbagai masing-masing • Ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam menggalakkan lawatan ke tempat kerja mereka CONTOH: Lawatan Muzik • Membawa murid mendengar Orkestra Filharmonik dan mengadakan sesi perkongsian bersama orkestra • Membawa murid ke studio rakaman dan melihat bagaimana rancangan radio atau cakera padat dirakamkan
 29. 29. SUMBER BILIK DARJAH Bagi setiap mata pelajaran, banyak sumber boleh digabungjalinkan dengan kecerdasan pelbagai murid bagi meningkatkan minat belajar murid
 30. 30. SUMBER BILIK DARJAH KINESTETIK • Bola • Payung • Kit binaan • Jam randik • Gelung rotan • Kit robotik INTERPERSONAL • Biografi • Kad main peranan • Permainan papan (board games) • Carta hari jadi
 31. 31. PROSES Guru mempunyai beberapa opsyen menggunakan TKP merentasi kurikulum. Lima model dicadangkan berdasarkan kesesuaian murid, bilik darjah, mata pelajaran dan topik yang diajar
 32. 32. PROSES SISIPAN Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung JARINGAN Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran tematik
 33. 33. PROSES JALINAN Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata pelajaran PERKONGSIAN Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan dalam dua mata pelajaran KESEPADUAN Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan
 34. 34. PENILAIAN Guru boleh menggunakan cara yang berbeza mengendalikan penilaian dengan cara yang dicadangkan dalam TKP
 35. 35. PENILAIAN • BERMAKNA – mempunyai nilai kepada murid • BERKONTEKS – berkaitan dengan persekitaran dan kehidupan mereka • BERPADAN DENGAN KECERDASAN MURID – membenarkan masa untuk murid menghayati proses penghasilan sesuatu projek atau penilaian
 36. 36. PENILAIAN • MEMBENARKAN PERKEMBANGAN KESEMUA KECERDASAN – melibatkan kreativiti, perbincangan, penyelesaian masalah, demonstrasi, refleksi dan penyampaian • DIGABUNGJALINKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN – murid belajar kerana ingin tahu dan digalakkan belajar dalam kumpulan • MENCERMINKAN KEPAKARAN MURID DALAM SESUATU KEMAHIRAN – perbandingan dibuat dengan hasil yang lepas murid itu sendiri
 37. 37. PENILAIAN Murid haruslah dibenarkan memainkan peranan yang aktif dalam proses penilaian dari segi penggubalan dan penilaian kendiri dan rakan sebaya
 38. 38. JENIS PENILAIAN                 Projek dan produk Persembahan, penyampaian dan demonstrasi Rakaman video, kaset dan penggambaran
 39. 39. JENIS PENILAIAN Penyelesai an masalah dan eksperimen Laporan, folio, portfolio dan pameran Pemerhatian di stesen-stesen kecerdasan Berupaya membina soalan dengan tujuan dan objektif yang jelas serta berkebolehan mencari
 40. 40. dalam Melakar, membuat peta minda, membayangkan masalah dan penyelesaiannya Manipulasi alat, bahan untuk menyelesiakan masalah Menyedari ritma, harmoni, kecanggungan untuk mengenal pasti masalah dan penyelesaiannya Mendapat pelbagai idea melalui interaksi dengan orang lain mengenai masalah dan penyelesaiannya Membuat refleksi secara mendalam berasaskan pengalaman, perasaan diri mengenai masalah dan penyelesaiannya Menggunakan contoh daripada alam semula jadi untuk mengkaji masalah dan penyelesaiannya Visual- Ruang Kinestetik Muzik Interperso nal Intraperso nal Naturalis
 41. 41. Peringkat III : Peningkatan Meningkatkan pemikiran yang lebih mendalam Memperoleh pelbagai perspektif mengenai sesuatu perkara Mengaplikasi pengetahuan yang sedia ada dalam situasi dan konteks yang baru dan berlainan untuk Melalui pemikiran sebegini, kreativiti dan inovasi dapat dicungkil daripada murid
 42. 42. Logik- Matematik Murid menjalankan eksperimen sains yang keputusannya di luar jangkaan murid Muzik Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar Verbal- Linguistik Murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan Kinestetik Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama Interperso nal Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama atau tokoh sejarahIntraperson al Murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan diri sendiri Visual- Ruang Murid melukis sesuatu dengan menggunakan stail, media atau bahan baru Naturalis Murid mencari cara menggunakan bahan alam semula jadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa
 43. 43. MataMata PelajaranPelajaran SainsSains TingkatanTingkatan DuaDua TajukTajuk Air dan LarutanAir dan Larutan Sub-tajukSub-tajuk KeterlarutanKeterlarutan BahanBahan Dalam AirDalam Air Contoh Persediaan Mengajar Mata Pelajaran Sains yang Mengintegrasikan Kecerdasan Pelbagai
 44. 44. 1. Memperihalkan pelbagai kegunaan air dalam kehidupan harian. 2. Menerangkan maksud keterlarutan. 3. Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut dalam kehidupan harian. 4. Menghargai kepentingan air yang bersih untuk kualiti hidup. Objektif
 45. 45. 1. Mensyukuri kewujudan pelbagai sumber untuk keperluan hidupan 2. Menyedari pentingnya manusia mengamalkan tindakan yang bertanggungjawab bagi memastikan sumber air bersih demi kesejahteraan dan kemandirian hidup manusia. Nilai Murni dan Sikap
 46. 46. Aktiviti Kecerdasan Pelbagai Set Induksi Murid bersoal jawab mengenai pelbagai aktiviti dalam kehidupan yang melibatkan penggunaan air Linguistik Langkah 1 Merancang Eksperimen Murid berbincang tentang tujuan eksperimen, kaedah melarutkan bahan dalam air dan menjana hipotisis kajian. Murid juga membina format jadual untuk merekod data pemerhatian Logik matematik Visual Langkah 2 Menguji Hipotesis Murid menjalankan eksperimen Kinestetik Langkah 3 Dengan bimbingan guru murid diminta berbincang berdasarkan data pemerhatian yang diperoleh Logik matematik Lingguistik Langkah 4 Murid diminta menyediakan laporan eksperimen dan membentangkan pada kelas Lingguistik kinestetik
 47. 47. AktivitiAktiviti LanjutanLanjutan MuzikMuzik InterpersonalInterpersonalIntrapersonalIntrapersonal • Visual-Visual- RuangRuang NaturNatur alisalis
 48. 48. Aktiviti Lanjutan Kecerdasan Pelbagai LANGKAH 5 1. Murid bernyanyi beramai- ramai lagu ‘sungai’ dengan rentak zapin sambil beraksi dengan menggunakan alat seperti kompang, gendang atau tepukan tangan 2. Murid diminta memperihalkan keadaan kehidupan manusia jika air tidak mempunyai sifat sebagai pelarut 3. Murid dikehendaki membayangkan diri sebagai air yang sedang mengalir sebagai sebuah sungai. “Anda kini sedang berada dalam kawasan yang dipenuhi pohon rumbia dan seterusnya mengalir ke kawasan perumahan, diikuti kawasan perindustrian dan berakhir di muara. Perihalkan pengalaman anda di sepanjang pengaliran dari mula hingga akhir. 4. Menyediakan satu folio yang mengandungi beberapa gambar bercetak atau lakaran yang memaparkan pelbagai situasi penggunaan air dalam kehidupan •Muzik •Kinestetik •Interpersonal •Linguistik •Intrapersonal •Linguistik •Naturalistik •Visul ruang
 49. 49. Aktiviti Lanjutan Kecerdasan Pelbagai LANGKAH 5 PENUTUP 5. Membuat inferens tentang keterlarutan gula dalam pelbagai jenis air seperti air hujan , air sungai, air perigi dan air laut. (*) Semua aktiviti lanjutan pada Langkah 5 boleh dipilih untuk dilaksanakan dalam P & P mengikut kesesuaian masa. Guru membimbing murid membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menyanyikan lagu ‘sungai’ •naturalis •Logik matematik •Linguistik •muzik

×