Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etik och Sociala Medier för Läkare

899 views

Published on

Kort presentation runt etik och framväxande frågor runt användningen av sociala medier för professionella inom vård och hälsa, samt patientdialog

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Etik och Sociala Medier för Läkare

  1. 1. Framtid levererad! Sociala Medier en utmaning för professionen! INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI | www.ait.gu.se http://www.flickr.com/photos/22211466@N07/2477108006/
  2. 2. INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI | www.ait.gu.se Strategi? http://www.flickr.com/photos/fylkesarkiv/4598345656/ att hitta! vart är vi på väg?
  3. 3. Nya Perspektiv INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI | www.ait.gu.se http://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/5679579373/
  4. 4. INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI | www.ait.gu.se Samarbetsteman http://www.flickr.com/photos/statelibraryofnsw/4658725597/ Deltagande - Mänskligt att aktivt delta och bidra....
  5. 7. Praktik INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI | www.ait.gu.se http://www.flickr.com/photos/bosquetango/1425215/
  6. 8. Kliniskt lärande & samarbete
  7. 10. INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI | www.ait.gu.se Medverkan Engagera Delta Bidra Kultivera Njut.... http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/3549665322/

×