Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flan sea presentatie-gen4wave

654 views

Published on

Korte schets van het Flansea project door dhr ir. Herman Dedycker, Cloostermans.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Flan sea presentatie-gen4wave

  1. 1. 23/04/2013 Flanders Electricity from the Sea 1FlanSea, het projectIntroductieFlanSeaOntwikkelingProject: FlanSea (Flanders Electricity from the Sea) is een onderzoeksprojectvoor de ontwikkeling van een golfenergieconvertor in een gematigd zeeklimaatDoelstelling: resulteren in een concept dat economisch leefbaar is en competitief ismet andere golfenergieconvertoren en/of andere offshore hernieuwbare energie-convertorenConsortium: samenwerking opgezet door de Universiteit Gent met 6Vlaamse bedrijven, elk gespecialiseerd in een bepaald vakgebied datcomplementair is voor de uitwerking en de bouw van een golfenergieconvertorBudget: € 3,7 miljoen waarvan € 2,4 miljoen gesubsidieerd doorhet agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
  2. 2. 23/04/2013 Flanders Electricity from the Sea 2FlanSea, het projectvertrekpuntIntroductieFlanSeaOntwikkeling
  3. 3. 23/04/2013 Flanders Electricity from the Sea 3Afgelegd trajectvan labo naar zeeIntroductieFlanSeaOntwikkeling1. Schaaltesten (D 0.5m, 42 kg) – Waterbouwkundig Labo (Antwerpen)2. Kabel- en sleettesten – Atelier Cloostermans3. Q&D* boei (D 1.8m, 1 ton) – Westerstaketsel Haven Oostende4. PTO Lab Setup – Laboratorium EELAB (UGent)5. Droogtesten PTO – Atelier Cloostermans6. Site Acceptance Test – Zeewezendok Haven Oostende7. Real Life Lab (D 4.4m, 25 ton) – Op zee (Oostende)* Quality & Durabilitymei – december 2013
  4. 4. 23/04/2013 Flanders Electricity from the Sea 4De Wave PioneerIntroductieFlanSeaOntwikkeling
  5. 5. 23/04/2013 Flanders Electricity from the Sea 5FlanSea: Status vandaagFlanSea in de pers (cfr. launch 23/04/2013)Momenteel Wave Pioneer in ZeewezendokWave Pioneer naar open zee eind juni
  6. 6. 23/04/2013 Flanders Electricity from the Sea 6Synergie golf- en offshore windenergieIntroductieFlanSeaOntwikkelingImplementatie van golfenergie-convertoren tussen offshore windmolensleidt tot:Synergieën- Gemeenschappelijk gebruik vangridinfrastructuur- O&M kostEfficiënte ruimtebesteding(tussenafstanden offshore windmolensafhankelijk van rotordiameter)Toename geïnstalleerd vermogenper beschikbare km²
  7. 7. 23/04/2013 Flanders Electricity from the Sea 7Vragenronde

×