Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ASML & SEK LOYAL
Syyskuu | 2013
Suomalainen
markkinointi ja
asiakas – kohti
vai kovaa ohi?
10 markkinointi-
vaikuttajaa ke...
ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas
1.	Kuinka monta prosenttia yrityksen budjetista
	 tu...
ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas
2.	Miten markkinointibudjetti pitäisi jakaa brändin,...
ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas
3.	Mikä on asiakkuuksien näkökulmasta ydinosaamis-
t...
ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas
4.	Millä kilpailutekijöillä suomalainen markkinoija ...
ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas
PAULA MIETTINEN
Markkinointijohtaja, DNA Business:
M...
ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas
6.	Missä on eniten parannettavaa tai mitkä kyvykkyyd...
ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas
8.	Miten asiakaskeskeinen markkinointi mielestäsi
mu...
ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas
9.	Mitä asiaa tai ajattelutapaa haluaisit voimakkaim...
Tekijät:
Teemme tinkimättömästi työtä asiakkuuksien puo-
lesta. Tutkimme asiakaskokemuksia ja dialogia.
Kaupallistamme asi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

4

Share

Download to read offline

Vaikuttajat ja markkinoinnin suunta asml sek loyal[1]

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Vaikuttajat ja markkinoinnin suunta asml sek loyal[1]

 1. 1. ASML & SEK LOYAL Syyskuu | 2013 Suomalainen markkinointi ja asiakas – kohti vai kovaa ohi? 10 markkinointi- vaikuttajaa kertoo. ● ELISA BLOMBERG, Head of Marketing and Sales, Fortum Markets ● TOMMI ELOMAA, Asiakkuusjoh- taja, LähiTapiola ● JUSSI-PEKKA ERKKOLA, Head of Digital Marketing, Valio ● HELI JIMENEZ, Mark- kinointijohtaja, OP-Pohjola • ● MARILEEA JÄRNEFELT, Marketing Manager, Radisson Blu ● PAULA MIETTINEN, Markkinointijohtaja, DNA Business ● Johanna Suhonen, Director, Content Sales, Kaup- palehti ● JAANA VUORI, Markkinointijohtaja, Microsoft ● JUKKA-PEKKA VUORI, Markkinointi- ja vies- tintäjohtaja, Fonecta ● VELI-PEKKA ÄÄRI, Markkinointijohtaja, SOK Yhteistyössä:
 2. 2. ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas 1. Kuinka monta prosenttia yrityksen budjetista tulisi käyttää markkinointiin? (peukalosääntö) Tämä on hyvin toimialariippuvainen asia. Perinteisesti kai ajatellaan tämän olevan jossain 5% ja 15% välillä siten, että b2b on haitarin alalaidassa ja b2c sitten toisessa päässä. Mutta tällöin ajatellaan markkinoin- tia hyvin perinteisesti. Jokainen asiakaskontakti ja asiakkaille tuotettu palveluhan pitäisi nähdä myös markkinointitekoina, jotka luovat asiakkaan mielikuvaa. Näin määritellen osuus onkin jo paljon suurempi, mutta taas riippuu toki siitä tuotetaanko palveluita vai fyysisiä tuotteita. Palveluyrityk- sellä osuus voi näin ajatellen olla huomattavankin korkea – vaikka 75%. Mitähän mahtaisi RedBullin toimitus- johtaja sanoa? Tuo yritys on media joka tarvitsee asiakasrahastuksen käyttöliit- tymäksi energiajuoman. Arviolta siis 75% budjetista. Hyvin toimialasidonnainen. Katteesta riippuvainen, ei liikevaih- dosta. Jos jokainen markkinointieuro tuottaa kolme katerivillä niin silloin on turha jarrutella. Sitten kun euro markkinointiin tuottaa katerivillä sen tai alle voi jarrutella. Näin siis vain jos markkinointi nähdään investointina. Jos markkinointieuro on pr-kulun omainen on hyvä nyrkkisääntöjä tehdä, sanoisin 1-3%. TOMMI ELOMAA Asiakkuusjohtaja, LähiTapiola: VELI-PEKKA ÄÄRI, Markkinointijohtaja, SOK: “It troubles me that an industry that should be leading edge is only understanding and leveraging these 50 years after the concepts were first aired” David Morgan, Nestle CMO
 3. 3. ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas 2. Miten markkinointibudjetti pitäisi jakaa brändin, lojaalisuuden kasvattamisen ja myynnin tukemisen välillä? ELISA BLOMBERG, Head of Marketing and Sales, Fortum Markets: Tähänkään ei taida olla mitään yleispätevää sääntöä. On tärkeää säilyttää joustavuus ja mahdollisuus allo- koida resursseja tarpeiden mukaan. En edes kovasti erottelisi näitä. Uskon onnistuneen lisämyynnin olevan parasta asiakkuuden hoitoa ja uskollisuuden kasvatta- mista. Myynnin tukeminen taas on tärkeää myös brändin attraktiivisuuden kannalta. Panostukset asiakkaisiin näkyvät suoraan myös brändimittareissa. TOMMI ELOMAA Asiakkuusjohtaja, LähiTapiola: Brändi elää teoissa ja brändimarkkinoinnin sijasta yritys- ten pitäisi keskittyä asiakkaille lisää tuoviin konkreettisiin tekoihin. Niitä on mahdollista paremmin tehdä jo olemas- sa oleville asiakkaille, jolloin he suosittelevat ja toisaalta hyvä myynti rakentaa brändiä myös nykyasiakkaille. Nämä asiat eivät ole erillisiä, mutta minusta ei pitäisi juurikaan tehdä mainontaa joka vain kertoo, että yritys on olemassa. Mainonnalla pitäisi aina olla joku funktio. Johanna Suhonen Director, Content Sales, Kauppalehti: Ei peukalosääntöjä, olennaista on lähteä kulloinkin käsillä olevan tekemisen ja toimenpiteen vaatimasta resurssien jaosta. Brändi Lojaalisuuden Myynnin (houkutus) kasvattaminen tukeminen (koukutus) (kasvu) TOMMI ELOMAA 5 % 30 % 65% 25 % 50% 25 % MARILEEA JÄRNEFELT 35 % 45% 220 % 50% 25 % 225 % VELIPEKKA ÄÄRI 25 % 35 % 40% 40% 40% 220 % JAANA VUORI 15 % 25 % 60% HELI JIMENEZ JUKKA-PEKKA VUORI PAULA MIETTINEN
 4. 4. ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas 3. Mikä on asiakkuuksien näkökulmasta ydinosaamis- ta ja keskeistä tekemistä, joka yrityksen pitäisi pitää omissa käsissään ja kehittää itse? HELI JIMENEZ Markkinointijohtaja, OP-Pohjola Asiakasymmärryksen kasvattaminen ja asiakaskoke- muksen johtaminen pitää olla yrityksen ydinosaamista. MARILEEA JÄRNEFELT Marketing Manager, Radisson Blu Asiakkuuksienhallinta ja prosessit (CRM). PAULA MIETTINEN Markkinointijohtaja, DNA Business Asiakaslupaus ja sen jalkauttaminen, asiakaskokemuk- sen kehittäminen, asiakasymmärryksen kehittäminen organisaatiossa ja asiakkaille merkityksellisten sisältöjen rakentaminen, story telling. JUKKA-PEKKA VUORI, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Fonecta Asiakasymmärrys, asiakaspalvelu ja ennen kaikkea asiakkuuden hoitomallien jatkuva kehittäminen. Keski- ty Nettosuositteluindeksin kasvattamiseen. Maailman parhaat pystyvät 80 tasoihin. Suomalainen keskiarvo on 13... JAANA VUORI, Markkinointijohtaja, Microsoft: ”Näkemystä ei voi koskaan täysin ulkoistaa. Vain yrityksen sisältä on mahdollista saavuttaa 360 astetta kattava näkymä.” Tästä oltiin vahvasti yksimielisiä Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus sekä niiden johtaminen nähtiin yritysten kruunun- jalokivinä, joita ei pidä antaa muiden hoteisiin.
 5. 5. ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas 4. Millä kilpailutekijöillä suomalainen markkinoija tai verkkokauppa menestyy kilpailtaessa asiakkaista? HELI JIMENEZ Markkinointijohtaja, OP-Pohjola: ” Ylivertaiseen asiakaskokemukseen panos- tamalla. Mittaamalla ja analysoimalla. Asiakasta kuuntelemalla.” ☐ e-commerce ☐ m-commerce ☐ omnichannel ☐ data-driven commerce7 ELISA BLOMBERG, Head of Marketing and Sales, Fortum Markets: Kaikki lähtee potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden todellisesta ymmärtämisestä. TOMMI ELOMAA Asiakkuusjohtaja, LähiTapiola: Tarjoaa uskomattoman hyvää palvelua ja asiakkaille välineet kertoa siitä muille. JUSSI-PEKKA ERKKOLA Head of Digital Marketing, Valio: Relevanssilla ja palvelulla. PAULA MIETTINEN Markkinointijohtaja, DNA Business: Asiakasymmärryksen hyödyntämisen jatkuvalla kehittä- misellä, monikanavaisella asiakkaille merkityksellisten sisältöjen tuottamisella ja jakamisella, brändin raken- tamisella tekojen kautta, kohdistetulla, innovatiivisella asiakasdialogilla. Jatkuvalla uudistumisella. Johanna Suhonen Director, Content Sales, Kauppalehti: On tähdättävä maailmanluokan palveluihin, vähempi ei riitä. JAANA VUORI, Markkinointijohtaja, Microsoft: Uskon, että se on kahden asian summa. Asiakkaan pitää olla helppo rakastua sekä helppo ostaa. Rakkaus syntyy, kun yritys luo asiakastarpeen pohjalta kiinnosta- van ja koukuttavan palvelun tai tuotteen, jonka arvot ja tarina vetoavat asiakkaan tunteisiin. Mutta parhaatkin naimakaupat vaativat hyvät käytännön edellytykset. Ostaminen on tehtävä asiakkaalle helpoksi. JUKKA-PEKKA VUORI, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Fonecta: Paremmalla palvelulla. Ostaminen pitää tehdä helpoksi.
 6. 6. ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas PAULA MIETTINEN Markkinointijohtaja, DNA Business: Markkinoinnin johtamisessa ei pitäisi ollenkaan ajatella markkinointia toimintona suhteessa muihin, vaan johtaa siten, että halutut asiat näkyvät koko asiakkuuden elin- kaaren ajan kaikissa kohtaamisissa. Johanna Suhonen Director, Content Sales, Kauppalehti: Näkökulmat tuovat rikkautta, ja kaikki tähtää viime kädessä asiakastyytyväisyyteen ja siten euroihin. Jos ei näin, johto vaihtoon. JAANA VUORI, Markkinointijohtaja, Microsoft: Ylin johto vie. On yritysten ylimmän johdon tehtävä luoda myynnin ja markkinoinnin yhteistyölle menestyk- sekkäät puitteet JUKKA-PEKKA VUORI, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Fonecta: Yhteispeliä. Saumatonta yhteistyötä. Tavoitteet pitävät olla kristallinkirkkaat, joihin kaikki sitoutuvat. Helpommin sanottu kuin tehty. VELI-PEKKA ÄÄRI, Markkinointijohtaja, SOK: Marketplacesta johdettu Marketing on suomeksi torit- taminen. Tämä kun oivalletaan niin kysymys on turha. Torittamisen johtaja johtaa myyntiä ja mainontaa. 5. Missä suhteessa myynnin ja markkinoinnin tulisi olla toisiinsa nähden? Kuka johtaa, kuka vie, kuka vikisee? JUSSI -PEKKA ERKKOLA Head of Digital Marketing, Valio ”Sama tahtotila ja tavoite” MARILEEA JÄRNEFELT Marketing Manager. Radisson Blu ”Niiden on kuljettava käsi kädessä” Actually, marketing is so basic that it is not just enough to have a strong sales department and to entrust marketing to it. Marketing is not only much broader than selling; it is not a specialized activity at all. It encompasses the entire business. It is the whole business seen from the point of view of its final result, that is from the customer’s point of view. Peter Drucker, 1954
 7. 7. ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas 6. Missä on eniten parannettavaa tai mitkä kyvykkyydet ovat heikoimmissa kantimissa asiakaskeskeisen markkinoinnin johtamisessa tällä hetkellä? PAULA MIETTINEN Markkinointijohtaja, DNA Business: ”Markkinoinnin liiketoiminta- osaamisessa.” ELISA BLOMBERG, Head of Marketing and Sales, Fortum Markets: Koko ajan pitäisi tuottaa yhä tarkemmin kohdennettua, asiakkaan tarpeisiin perustuvaa ajantasaista viestintää kustannustehokkaasti. Tarvitaan lisää panostusta asia- kasymmärrykseen ja toisaalta kykyä poimia helpot voitot kustannustehokkaasti. TOMMI ELOMAA Asiakkuusjohtaja, LähiTapiola: Hyvä kokemus ei synny sattumalta – sitä pitää suunni- tella, kehittää ja ohjata. Ja samalla antaa ihmisille tilaa viedä sitä koko ajan eteenpäin. Ongelmia tulee sekä yli- että alisuunnittelusta. JUSSI-PEKKA ERKKOLA Head of Digital Marketing, Valio: Asiakkuuksien jalostaminen ja asiakasdatan hyödyntä- minen markkinoinnissa ja liiketoiminnan kehittämisessä. HELI JIMENEZ Markkinointijohtaja, OP-Pohjola: Markkinoinnin tulosten ja analyysien muuttuminen ym- märrykseksi ja sitä kautta toiminnaksi tulisi olla nopeam- paa ja rohkeampaa. Tämä edellyttää markkinoinnilta uudenlaista osaamista mm. sosiaalisen median, analytii- kan, teknologian ja käyttäytymistieteiden alalta. MARILEEA JÄRNEFELT Marketing Manager, Radisson Blu: Yrityksen hallus- sa oleva asiakastieto on hajautettuna eri järjestelmiin, jolloin sen hyödyntäminen asiakkuuksien kehittämisessä ja johtamisessa on hankalaa jollei mahdotonta. Johanna Suhonen Director, Content Sales, Kauppalehti: Todellinen asiakaskeskeinen markkinointi on entistä useammassa tapauksessa aika vähäeleistä mutta taus- talla monimutkaista ja työlästä tekemistä. Parhaassa tapauksessa se kiinnittyy asiakkaan omiin prosesseihin hienovaraisesti esim. analytiikan ja tekniikan avulla. JAANA VUORI, Markkinointijohtaja, Microsoft: Asiakkaan kuuntelemisessa ja kuullun ymmärtämisessä on aina parannettavaa. Mitä ja miten asiakas haluaa os- taa? Miten ostokäyttäytyminen on muuttunut? Mitä asia- kas meistä on mieltä? Onko asiakaskentässä ns hiljaisia signaaleja? Mitä asiakas kertoo kilpailijoistamme? Tästä kuuntelemisen kulttuurista hyötyy yksittäinen yritys, mutta hyötyisimme siitä myös yhteiskunnallisella tasolla. Jos Suomessa tunnistaisimme kasvavat, kansainväliset trendit varhaisemmassa vaiheessa, olisi siemen kasvu- yrittäjyydelle valmiiksi istutettu. JUKKA-PEKKA VUORI, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Fonecta: Asiakkuuden tietokannat ovat hajallaan ja ovat monimut- kaisia IT-prosesseja. VELI-PEKKA ÄÄRI, Markkinointijohtaja, SOK: Ylin johto ei ole kiinnostunut sun asioista ilman numeerisia syy- seuraussuhteita. Näin se on. Silloin markkinointi pysyy golf- pallojen painatusosastona ja tukifunktiona. Turha piipittää muuta.
 8. 8. ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas 8. Miten asiakaskeskeinen markkinointi mielestäsi muuttaa tai sen pitäisi muuttaa markkinoinnin mittaamista ja johtamista? JUSSI -PEKKA ERKKOLA Head of Digital Marketing, Valio Ei mitenkään. Markkinoinnin tulee lähtökohtaisesti luoda lisäarvoa asiakkaalle. ELISA BLOMBERG, Head of Marketing and Sales, Fortum Markets: Tuntuu siltä, että koska mittaaminen on nykyään suh- teellisen helppoa, dataa ja mittareita on yhä enemmän. Haasteena on pitää asiat riittävän yksinkertaisina, jotta oleellinen erottuu tiedon tulvasta. Toinen asiakkuushal- linnan ja dialogimarkkinoinnin keskeinen vaatimus on kyky reagoida tarvittaessa nopeasti. TOMMI ELOMAA Asiakkuusjohtaja, LähiTapiola: Yrityksen pitäisi olla kiinnostunut erityisesti faneista ja niiden määrästä. Usein Net Promoter Scoreja käytetään- kin väärin, eli seurataan keskiarvoa ja ollaan tyytyväi- siä kuin ollaan kilpailijoiden kanssa samassa tasossa. Ääripäät ovat mielenkiintoisempia. Kuinka moni on fani ja kuinka moni tyytymätön. HELI JIMENEZ Markkinointijohtaja, OP-Pohjola: Siirrytään perinteisis- tä markkinoinnin mittareista, kuten markkinaosuuksista ja tunnettuudesta asiakaskokemuksen ja suositteluha- lukkuuden mittaamiseen. Mitataan pienempiä kohderyh- miä reaaliajassa, analysoidaan ja reagoidaan nopeasti. Tämä mahdollistaa myös potentiaalin tunnistamisen, kokeilun ja nopean oppimisen. Mittareita tulee kehittää myös ei-rahallisiin mittareihin. MARILEEA JÄRNEFELT Marketing Manager, Radisson Blu: Johtamisessa fokus tulisi olla asiakkuuden arvon kehit- tämisessä, ja jotta se aidosti ohjaisi yrityksen toimintaa, on sen vaikutus yrityksen arvostukseen ja kannattavuu- teen pystyttävä todentamaan oikeilla mittareilla. PAULA MIETTINEN Markkinointijohtaja, DNA Business: Markkinoinnin johtamisen pitää jalkautua organisaa- tioon. Mittaamisessa pitäisi keskittyä brändiposition kehittymiseen, asiakaskokemuksen mittaamiseen ja markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamiseen. VELI-PEKKA ÄÄRI, Markkinointijohtaja, SOK Enää ei ole muuta todellista markkinointia kuin asiak- kaasta lähtevää. Kaikki muu mainonta on tuki- ilmoittelua ilman ROI:ta. JAANA VUORI, Markkinointijohtaja, Microsoft: Sitä saa, mitä mittaa. JUKKA-PEKKA VUORI, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Fonecta: Markkinointi on entistä kohdennetumpaa. Siinä asia- kasmarkkinoinnin paikka. Siirrymme vielä enemmän personoituun kommunikoin- tiin, mutta edelleenkin tarinan pitää olla vetovoimaisempi kuin kilpailijoiden.
 9. 9. ASML & SEK Loyal | syyskuu 2013 | Suomalainen markkinointi ja asiakas 9. Mitä asiaa tai ajattelutapaa haluaisit voimakkaimmin ravistella suomalaisen markkinoinnin kentässä? ELISA BLOMBERG, Head of Marketing and Sales, Fortum Markets: Ajattelemme helposti, että laadukas palvelu on kallista. Kohdatessaan erinomaista palvelua kannattaa pysähtyä miettimään, mikä teki siitä niin hyvää. Voisiko laadukasta palvelua kuitenkin saada kohtuullisin kustannuksin? TOMMI ELOMAA Asiakkuusjohtaja, LähiTapiola: Menestyisikö yritys paremmin jos se lopettaisi mainon- nan ja käyttäisi siihen varatut rahat palvelunsa paranta- miseen ja asiakkaille tehtäviin palveluksiin. Minä uskon, että moni yritys voisi näin paremmin ja myös asiakkaat olisivat innostuneempia. Mutta usein on vain helpompaa tehdä mainos ja toivoa, että myynti kääntyy nousuun. JUSSI-PEKKA ERKKOLA Head of Digital Marketing, Valio: Verkon tuomia yllättäviäkin mahdollisuuksia HELI JIMENEZ Markkinointijohtaja, OP-Pohjola: Markkinoijat eivät ole ottaneet vastaan heille luontevasti kuuluvaa roolia asiakasymmärryksen johtajina. Mikä estää? MARILEEA JÄRNEFELT Marketing Manager, Radisson Blu: Teknologian tuottamia mahdollisuuksia ei osata vielä täysin hyödyntää markkinoinnissa. Sähköisessä markki- noinnissa sisällöt ja keinot nojaavat usein vielä perintei- siin tapoihin tehdä markkinointiviestintää. PAULA MIETTINEN Markkinointijohtaja, DNA Business: Markkinoinnin kentässä puhutaan mielestäni liikaa mark- kinoinnin keinovalikoimasta, markkinoinnin trendeistä ja muista markkinointifunktion sisäisistä asioista, kun pitäisi enemmän puhua siitä miten markkinointia tulisi kehittää, jotta se voisi paremmin toimia yrityksen liiketoiminnan strategian ja tavoitteiden saavuttamisen mahdollistajana. Strategiseen eli kokonaisvaltaiseen markkinointiin tulisi antaa/vaatia myös nykyistä suurempi mahdollisuus. Markkinointi jää usein liiketoimintojen (usein ristikkäis- ten) myyntipaineiden vuoksi pelkäksi markkinointiviestin- näksi. Johanna Suhonen Director, Content Sales, Kauppalehti: Ihan liikaa markkinointi nähdään vieläkin erillisenä kokonaisuutena. Brändiä pidetään jonain omana juttu- na, ”ilmeenä”, eikä strategian takkina, tai markkinoijat itse menevät helpoimman kautta. Kädet saveen, mark- kinoijat! Istukaa asiakaspalvelussanne tai -käynneillä, mukaan tuotekehityshankkeisiin alusta saakka, tutkikaa verkkopersoonaanne ja opetelkaa puhumaan IT:tä – mitä vaan, mikä ei ole tuttua. JAANA VUORI, Markkinointijohtaja, Microsoft: Yritysjohdon intohimoa markkinointiin. Markkinointi on oikein oivallettuna yrityksen väkevin muutosvoima. Paraskin strategia muuttuu vain ja ainoastaan pitkä- jänteisellä markkinoinnilla myynnille, sidosryhmille ja asiakkaalle relevantiksi. VELI-PEKKA ÄÄRI, Markkinointijohtaja, SOK: Markkinoinnin matematiikkaa. Sen mitattavuutta loppuun asti. Hyvä propaganda yhdistää luovuuden ja analyytti- syyden. Luovuudesta puhutaan ja osin osataan, mutta numeroita ei. Oman median ymmärrys. Yrityksen tärkein media on yritys itse. Digitaaliset ja fyysiset asiakaskoke- muspaikat. JUKKA-PEKKA VUORI, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Fonecta: ”Hallitusten ja johtoryhmien pitää alkaa kes- kustella asiakkaista. Se on surkealla tasolla.”
 10. 10. Tekijät: Teemme tinkimättömästi työtä asiakkuuksien puo- lesta. Tutkimme asiakaskokemuksia ja dialogia. Kaupallistamme asiakkuusstrategiasi. Rakennam- me ohjelmat ja konseptit, joilla voitamme brändil- lesi uusia asiakkaita ja kasvatamme nykyasiak- kaista suosittelijoita. Olemme luovasti liikkeellä asiakastyytyväisyyden ja lisämyynnin puolesta. Tietointensiivisen liiketoiminnan ja markkinoinnin toimialayhteisö. Asiakkuuksista eläville yrityksille. Yli 200 yritystä. Verkostossa 3500 päättäjää ja asiantuntijaa. Jari Perko toimitusjohtaja jari@asml.fi Minna Lenander Asiakkuusmarkkinoinnin strategi minna.lenander@sek.fi www.asml.fi @asiakkuus
 • juusoenala

  Jun. 6, 2014
 • katjakall

  Sep. 12, 2013
 • katjarepo

  Sep. 11, 2013
 • petrasi

  Sep. 10, 2013

Views

Total views

3,765

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

408

Actions

Downloads

54

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×