Távoktatás, EKTF

2,267 views

Published on

Távoktatástól az e-learningig
EKTF EGER
Dr. Forgó Sándor

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,267
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Nem csak a tanuló szerepei változnak jelentősen. Az új oktatási környezet a „katedra” másik oldalán dolgozók munkáját és szerepkörét is megváltoztatta. A tanár nem teremthet rendszeres személyes kontaktust tanítványaival, a tanulók felől érkező visszajelzések korlátozottak. Távoktatási környezetben a tananyagot nem lehet olyan rugalmasan a tanulók igényeihez igazítani, mint a hagyományos iskolai képzés során, ahol akár egy tanórán belül is lehet korrigálni a tanítási módszereinken a tanulók felől érkező visszajelzések alapján. A pedagógiai munka jelentős hányadát itt a képzés megindulása előtt kell kifejteni. Ráadásul a képzés során ez a szerkezet már csak nehezen változtatható, tanítási, tanulási módszereinken általában csak új kurzus kiírása, illetve két tanfolyam közötti „szünetben” tudunk változtatni. Mindazonáltal a folyamatos visszacsatolás, minőség-ellenőrzés nagyon fontos aspektus. A távoktatás a tanár szerepét három jól elkülöníthető területre bontja: mentor, tutor, fejlesztő. Természetesen egy adott személy a három funkció közül többet is – akár mind a hármat – egyszerre betöltheti. A Mentor A távoktatás szerkezete a tanár szerepköreit több külön „szakmára” bonthatja. A mentor egy olyan személy, aki a háttérből a tanuló előrehaladására ügyel, intézi az adminisztrációs ügyeket, panaszokat, stb. Különösen a nagyobb távoktatási intézmények esetén válik szükségessé a két funkció megkülönböztetése. A mentorral szemben hasonló elvárásokat támaszt a távoktatás, mint a tutorokkal szemben. A mentor a távoktatás folyamatában fontos minőségbiztosítási szerepet tölthet be. Tutor A tutor a tanulók szakmai képzéséért, segítésért felelős. Ő javítja a tanulók feladatait, hozzá fordulhatnak a tanulók kérdéseikkel, észrevételeikkel. A hagyományos képzésben is fontos szerepet kap a dokumentálás, melyet a távoktatás összetettsége, késleltetett reakciókészsége tovább fokoz. A távtanárnak (tutornak) képesnek kell lennie arra, hogy szinte minden tanulókkal történt kommunikációt, tananyagra vagy a képzésre vonatkozó észrevételt lejegyezzen, ezeket az ismereteket rendszerezze, alkalom adtán felhasználja illetve mások számára továbbadja. A tutornak részletesen ismernie kell az általa tutorált tananyagot, annak szakmai hátterét, munkája csak így lehet hiteles a távtanulók előtt. Mivel a tanár-diák kommunikáció itt általában mesterséges kommunikációs csatornákon folyik, a távtanárnak rendelkeznie kell az általa használt kommunikációs eszközök használatának technikai és módszertani ismereteivel. Kiemelten fontos a jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, ami itt nem csak verbális, hanem írásbeli készséget is jelent. Tananyagfejlesztő A távoktatási tananyagok fejlesztése az adott szakterület részletes ismeretén túl más kompetenciákat is elvár a tananyagfejlesztőkkel szemben. Nem elég a pontos és változatos fogalmazás, a jó szövegíró készség. A távoktatási tananyagok jellemzőinek, az egyes technikák, médiumok ismerete elengedhetetlen a hatékony képzés kialakításához. Általában a távoktatási anyagok fejlesztése csapatmunka. Az elkészült oktatócsomag nem csak magát az ismeretanyagot, de a tanulási folyamat leírását, a megszervezéséhez szükséges elemeket is magában foglalja. Egyfajta modellezőkészség sokat segít a tananyagírónak ennek elkészítésében. A tanulási folyamat része az ellenőrzés, önellenőrzés is, ezért a tananyagfejlesztőnek (vagy a csapat bármely tagjának) az egyes számonkérési módszereket is ismernie kell. Az oktatócsomagok gyakran használnak olyan elemeket, melyek elkészítése eleve meghaladja egy-egy ember képességeit (videó, számítógépes multimédia) így ezen anyagok kifejlesztéséhez mindenképpen segítséget kell igénybe vennie a tananyagfejlesztőnek.
 • Motiváció hiány A távoktatás egyik legalapvetőbb feltétele a motiváció megléte. Mindegy, hogy a motiváció forrása szociális attitűdből fakadó vagy személyes, a téma iránti érdeklődésen alapuló, a megfelelő motivációval nem rendelkező tanulók szinte kivétel nélkül kihullanak a távoktatási képzésből. Az oktatásszervezők, mentorok, tananyagfejlesztők, és tutorok első és legfontosabb feladata tehát a motiváció megteremtése, és fenntartása. (A motiváció egyébként a jelenléten alapuló képzés esetében is rendkívül fontos tényező az oktatás/tanulás sikeressége érdekében.) A motiváció megteremtése és fenntartása érdekében mindent el kell követni az oktatási folyamat minden szintjén. A motiváltság fenntartása elsősorban apró, rövid távon sikeresen teljesíthető célok kitűzésével érhető el. Nem megfelelő oktatási anyagok A távoktatás egyedi igényei miatt egyedi tervezésű oktatási anyagokat igényel. A jelenléti képzésben használt tankönyvek, munkafüzetek, prezentációs vagy demonstrációs eszközök ritkán, illetve csak korlátozásokkal felelnek meg a távoktatás igényeinek. A távoktatási célokra fejlesztett oktatási anyagoknak figyelemmel kell lenni a távtanuló speciális helyzetére. A távoktatási anyagok megfelelően felosztott, modulokra bontott, az önálló tanulást támogató oktatási anyagok. A távoktatási anyagok a közvetítendő tananyagon kívül a tanulási folyamatot irányító instrukciókat, utasításokat is tartalmaznak. Tanulási képességek hiánya A távoktatásban való részvételhez elengedhetetlenül szükséges egy nehezen meghatározható, de mindenképpen jelen lévő képességhalmaz. A távtanulónak képesnek kell lennie kurzus során alkalmazott eszközök kezelésére. Ez a készség viszonylag egyszerűen mérhető, szükség esetén fejleszthető. Másodsorban a tanulónak képesnek kell lennie saját tanulmányainak „menedzselésére”, fejlett időbeosztásra, stb. Ez a képesség sokkal nehezebben mérhető. A mentoroknak minden segítséget meg kell adnia a tanulás helyes ütemezésének kialakításához, illetve feladatuk, hogy minél előbb felismerjék és kezeljék a távtanuló tanulási szokásaiból eredő problémákat.
 • Sokan, sokféleképp definiálták már az e-tanulás fogalmát. Éppen emiatt a sok definíció, egymás mellett élő eltérő értelmezés miatt szükséges, hogy ezen a ponton tisztázzuk, miről is beszélünk tulajdonképpen? Az e-tanulást egy tág fogalomként használhatjuk. Olyan oktatási/tanulási formák, melyek aktívan építenek a IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) adta lehetőségekre, a számítógép interaktivitására. Ezen felül mindegy, hogy az adott oktatási/tanulási forma tantermi vagy távoktatás, közoktatás vagy felnőttképzés, nyitott képzés vagy egy-egy szakmacsoport célirányos továbbképzésére szolgál. Az e-tanulás szó az e-learning fogalom magyar megfelelőjeként jelenik meg. A szakirodalom az e-tanulás létrejöttét három oktatási forma metszetének tartja. Computer Based Learning – azaz a számítógép alapú tanulás Web Based Learning – azaz az internet alapú tanulás Distance Learning – azaz távoktatás Computer Based Learning – Számítógép alapú tanulás Számítógép alapú tanulásról körülbelül az 1960-as évektől kezdve beszélhetünk, de ez a „mozgalom” a 80-as években élte fénykorát. A számítógépek és perifériáik fejlődésével párhuzamosan az interaktivitás mennyisége és foka folyamatosan fejlődött, valamint megjelentek a multimédiás számítógépek, melyek összetett grafikák, hangok, mozgóképek kezelésére is alkalmassá váltak. A számítógép alapú tanulás oktatóprogramjai manapság rendszerint CD-ROM-ról futnak, használatuk közben a tanuló a számítógép előtt ül, rendszerint a tanártól elszigetelten, csak az oktatóprogrammal van interakcióban. Web Based Learning – Web alapú tanulás Kezdetben a web alapú tanulás nem jelentett mást, mint a számítógép alapú tanulás továbbfejlesztését, ahol a tananyag központi helyről, webszerverről töltődik le, és jelenik meg. Az Internet megjelenése, és az oktatásba való bevonása azonban minőségi ugrást is jelentett. A kommunikáció lehetősége átalakította a tanulás módját is, az Internet segítségével lehetővé vált a kollaboráció, azaz egymástól térben és/vagy időben távol tanulók ismét tanulócsoportot alkothattak. A web alapú tanulás esetén a tanuló nem elszigetelten tanul, a számítógép mellett tanulótársaival és az oktatóval is interakcióban van. A kommunikáció lehetőségén kívül az Internet a szabadon elérhető hatalmas információanyagával a tanulási szokásokat, metódusokat is megváltoztatja. Distance Learning – Távoktatás A távoktatás e-learning számára legfontosabb vonása az önálló tanulást segítő, a tanulási folyamatot irányító speciális oktatási anyagok. A távoktatás meghatározó eleme az elektronikus tanulásnak, hiszen a számítógéppel segített oktatási formák meghatározó része önálló tanulásra épít. A távoktatás - mint oktatási forma - ösztönzője a számítógépek oktatásban történő felhasználásának, a távoktatás jellemzően előbb alkalmazza az új technikai megoldásokat, mint a hagyományos jelenléten alapuló oktatás. E-learning Az elektronikus tanulás a számítógép alapú oktatás, a web alapú on-line tanulás és a távoktatás elemeiből építkezve sajátos oktatási/tanulási környezetet alakít ki, mely hatékony tanulást tesz lehetővé. Természetesen egy e-learning kurzus nem feltétlen alkalmazza az összes építőelemet egyszerre, a tananyagfejlesztő pedagógusok igényekhez és lehetőségekhez mérten alkalmazzák a technikai eszközöket és tanulási módszereket.
 • Az e-tanulás eszközeit sokféleképp csoportosíthatjuk. Az egyik alapvető tulajdonság, az egyidejűség szerint megkülönböztetünk szinkron és aszinkron módszereket. A szinkron módszerek esetén az e-tanulás szerepe abban áll, hogy kommunikációs csatornát nyit tanár és diák között. A szinkron módszerek esetén az oktatási folyamat két szereplője azonos időben, de egymástól távol tanul. Egymás üzeneteire azonnal reagálhatnak, a kommunikáció rendszerint kétirányú. A szinkron módszerek használata során a felek rendszerint felhasználnak aszinkron elemeket is. Az aszinkron módszerek alkalmazásakor a tanár és diák egymástól függetlenül, szabad időbeosztása szerint vesz részt a tanítás/tanulási folyamatban. A diák jellemzően önállóan dolgozza fel az anyagot, a tanár reakciói késleltetettek. Mindez könnyebben érthető, ha a fent említett két halmazba soroljuk az e-tanulás eszközeit. Az aszinkron módszerek lényege, hogy – hasonlóan a távoktatáshoz – az oktatás módszertanát, didaktikai eszközeit már önmagukban hordozzák. A tanári munka egy jelentős részét már az anyagok elkészítése során ki kell fejtenünk. Megállapítható tehát, hogy a hatékony e-tanulás egyik sikerkritériuma a didaktikailag és szakmailag megfelelő oktatási anyag helyesen kiválasztott alkalmazása. Telefonos konzultáció A telefonos konzultáció alkalmazása elsősorban távoktatási formában bonyolított kurzusok esetén nyerhet létjogosultságot. A telefon alkalmazásának előnye, hogy használatára bárki képes, különleges ismeretekre nincs szükség. A módszer hátránya, hogy a hívó fél számára költségekkel jár, illetve a vizuális kontaktus és információcsere nem megoldott. Chat A chat, magyarul csevegés, szöveges alapú szinkron információcserét tesz lehetővé. Esetenként a képi információ cseréje is megoldható, illetve üzenetet személyhívóra, mobiltelefonra (SMS) is lehet küldeni. A csevegés elsősorban a fiatal korosztály számára jelent szórakoztató elfoglaltságot, a felnőtt korosztály a telefonálást egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb információcsere lehetőségnek tartja. Valóban, a csevegés viszonylag lassú, időigényes kommunikációt tesz lehetővé. A csevegés nyelvezete is rendszerint fiatalos. Az általános illetve középiskolás korosztály „megszólításában” és „oktatásában” azonban úgy látszik van helye a chat-nek. Erre jó példa a http://chat.gyaloglo.hu/tanuloszoba oldalon elérhető szolgáltatás, melynek keretében szaktanárok válaszolnak a gyerekeknek tanulmányi jellegű kérdéseikre. Az egyes tanárok a weboldalon meghirdetett órarend szerint tartanak virtuális fogadóórát. A chat személytelensége segíthet abban is, hogy valódi osztálytermi szituációban gátlásos tanulók megnyíljanak, és jobban részesei legyenek a tanulócsoport egymás közti kommunikációjának. Hatékony felhasználása a chat-nek a nyelvoktatás is, hiszen akár különböző nyelvterületek között is képes gyors, interaktív, írásos kommunikáció létrehozására, az írott nyelv gyakorlására. Az „elhangzottak” rögzíthetők, később a csoporttal közösen elemezhetők, javíthatók. Web előadás, web szeminárium Speciális alkalmazások segítségével az Interneten keresztül a távolból vehetünk részt előadásokon, szemináriumokon. A virtuális előadás lehet „elő”, azaz valóban egy távoli helyen szinkron megtartott előadás, illetve lehet egy korábban rögzített előadás „felvétele”. Az alkalmazás segítségével láthatjuk az előadó által kivetített diákat, halljuk az előadás hangját. A felületen általában helyet kap a többi résztvevő listája. Az előadás közben a szoftverek rendszerint lehetőséget biztosítanak a jelentkezésre, kérdést feltenni chat formájában, vagy mikrofon segítségével, előhanggal lehet. Az előadó számára lehetőség nyílik eldöntendő kérdések feltevésére, melyre a hallgatóság a szoftver felületén válaszolhat. Az eszköz segítségével mérhetővé válik a hallgatóság véleménye, illetve fenntartható a figyelme. A kérdésekre adott válaszok megoszlása azonnal megosztható a hallgatókkal. Élő rádió illetve TV adás A televízió alkalmazása máig igen intenzív maradt, különös tekintettel az angol nyelvterületekre. A digitális televízió terjedésével pedig várhatóan tovább nő majd a tv szerepe az oktatásban. A siker kulcsa az elterjedtségben rejlik. A televíziót az európai államok háztartásainak 98-99%-a használja, sőt jelentős az olyan családok száma, ahol több készülék is üzemel. A digitális televízió „super-teletext” rendszere az World Wide Web-hez hasonló multimédiás tartalom megjelenítését teszi lehetővé. A legújabb „set-top-box”-ok, „multimedia home platform”-ok pedig visszirányú csatorna használatával az interaktivitást csempésznek a „teletext” világába. (A készülékek általában e-mail küldésre és web böngészésre is alkalmasak.) A televízió és rádió oktatási alkalmazására igen jó példa volt a Mindentudás Egyeteme c. vállalkozása. A program keretében a neves előadók előadásait szerkesztett formában a DunaTV itthon és külföldön, illetve a Petőfi rádió adáskörzetében sugározta. A média segítségével így tízmillió emberhez juthat el az oktatási/ismeretterjesztési jellegű előadás, melynek természetesen internetes változata is van, tovább bővítve ezzel a potenciálisan elérhető hallgatók körét. E-book Az elektronikus tananyagok hatékony oktatási eszközök lehetnek, azonban nagyon oda kell figyelni a technika adta korlátokra, ügyelni kell arra, hogy ne az új technológiai lehetőségek vezéreljék a tananyagfejlesztést. A képernyőről történő olvasás lényegesen lassabb és rosszabb hatásfokú, mint a nyomtatott anyagok olvasása. A tanuló könnyebben fárad, a számítógéphez kötődés miatt nem tudja szabadon megválasztani a tanulás nyugodt helyszínét. Sajnos az elektronikus tananyagok jelentős része megáll ezen a szinten, nem fejlesztik őket valódi interaktív (multimédiás) tananyaggá. A tananyag közvetítésének jellemző közege napjainkban a World Wide Web, megjelenítésének eszköze a böngésző program. Az ilyen jellegű anyagok készítésénél hasznosnak bizonyulhatnak a programozott oktatás tapasztalatai, módszerei is. Az elektronikus tananyagok legfontosabb sikerkritériuma az interaktivitás, hiszen pontosan az interaktív lehetőségek emelhetik a képernyőn megjelenő tartalmakat a nyomtatott könyv elé. A tananyag fejlesztése során instrukciótervezésre van szükség, azaz nem elegendő egyszerűen leírni az átadandó ismereteket, hanem pontosan meg kell tervezni a tanulási folyamat minden percét, minden lépését. Fontos kritika az on-line tananyagokkal szemben a megismételhetőség kérdése. Míg egy tankönyvet, jegyzetet a tanuló akár évekkel a kurzus elvégzése után is (változatlan formában) elővehet tudásának frissítése céljából, addig az on-line tananyagok általában rendkívül gyorsan változnak, eltűnnek. Interaktív (multimédiás) tananyag Az interaktív és multimédiás jelző egészen mást jelent, ám rendszerint ez a két fogalom egyszerre jelenik meg az elektronikus tananyagokban. Az elektronikus tananyagok multimédiás elemekkel történő kiegészítése ideális esetben a tanulás hatékonyságának növelését, erősebb koncentráció kialakítását célozza. (Sajnos negatív hatást is elérhetünk. A navigációs gombok animálása például csak elvonja a tanuló figyelmét, rontja a tanulás hatékonyságát.) A legjellemzőbb interaktív elemek az önellenőrzést illetve számonkérést megvalósító feleletválasztós tesztek. Ezek számítógéppel automatikusan kiértékelhetők, és rendkívül széles körben alkalmazhatók. E-mail Az e-mail szerepe az e-tanulásban a postai levél távoktatásban betöltött szerepére hasonlít. Elsődleges kommunikációs eszköz, melyet gyorsaságának és olcsóságának köszönhet. Maga az e-mail egyre ritkábban közvetíti a tényleges oktatási anyagot, inkább csak a tutor és tanuló közti párbeszédben felmerült kérdések maradnak az e-mail határain belül, bár ezek is gyakran inkább fórumokban folynak. A levelezőprogramban megírt e-mail ugyanis nem lesz része a távoktatási kurzusnak, a tanuló későbbi hozzáférése nem biztosított, és a kurzus értékelésénél, minőségbiztosításánál sem válik 100%-ban láthatóvá a tananyagfejlesztők előtt. Ennek feloldására a rendszerek gyakran belső üzenetküldési lehetőséget is tartalmaznak. Ezek a belső üzenetek a kurzus során és annak befejezte után is láthatóak a tanuló, a mentor ill. tutor, valamint a tananyagfejlesztők számára. Az egyes oktatási keretrendszerek különböző automatikus értesítéseket alkalmaznak, melyet e-mail-ben küldenek el a tanuló részére. Az üzenetek elsődleges célja a tanuló figyelmének felhívása az általa vállalt tanulási ütemezés főbb mérföldköveire, informálása az esetleges változásokról, váratlan eseményekről. Fórum Az Interneten széles körben alkalmazott fórumok az e-tanulás eszköztárának is legfontosabb és leghatékonyabb elemei. A fórum rendszerek a webes kollaboratív megoldások alapjai. Segítségükkel kisebb tanulócsoport aszinkron módon, tér és nagyrészt idő függetlenül kommunikálhat, vitathat meg ötleteket, gondolatokat. Ez a fajta kollaboratív együttműködés a közös tudásépítés felé vezethet, ahol az „elhangzottakból” végül mindenki levonja saját következtetéseit, módosítja, frissíti ismereteit. A folyamatban a tanár legtöbbször nem forrása az ismeretanyagnak, mindössze irányítja, „terelgeti” a tanulási folyamatot. A fórum leginkább akkor hatékony, ha a tanulók már elegendő saját tapasztalattal rendelkeznek a tárgyalandó témakörből, így mindenkinek megfelelő alapja van a hozzászólások megtételéhez. Ebből következik, hogy a fórumok alkalmazása kiemelten hatékony a felnőttképzésben, ahol az új ismeretek elsajátítása már inkább a régi tapasztalatok fényében, azok felelevenítése újraértékelése folytán megy végbe. Oktatófilm A különböző tömörítő eljárásoknak köszönhetően számítógépen tárolhatóak, interneten továbbíthatóak a filmek is. Nem jelent gondot a hatalmas adatok kezelése. A 70-80-as évek videós oktatófilmje ezért újra reneszánszát éli, ezúttal az Internet és a számítógépek segítségével. A filmek e-tanulásban való felhasználása semmilyen különleges módszertant nem igényel, pusztán arról van szó, hogy a technika teszi lehetővé a film közvetlen integrálását.
 • A blended learning , azaz vegyes (komplex) képzés a hagyományos jelenléten alapuló oktatás és a távoktatás (elektronikus távoktatás) keverékéből jön létre. Olyan oktatási forma ez, ahol a két elem közel azonos súlyban van jelen. A személyes kontaktuson alapuló oktatatás távoktatási elemekkel vegyítése több előnnyel is jár. A fúzió legfontosabb hozadéka a folyamatos motiválás, és a visszahúzódó, szégyenlős diákok elektronikus csatornán keresztüli „megnyílása”. Egy oktatási keretrendszer segítségével a tanítás-tanulás folyamata nem ér véget az óra végén megszólaló csengőszóval. A befejezetlen gondolatok elektronikusan vihetők tovább, illetve a tanulóknak minden esetben lehetősége nyílik reagálni az elhangzottakra, még abban az esetben is, ha időhiány miatt előszóban az órán ezt nem tehették meg. A házi feladattal kapcsolatos kérdések megválaszolására a vegyes képzés alkalmazása esetén már a két óra között lehetőség nyílik. Az oktatási keretrendszer nagy segítséget jelenthet a tanárnak a házi feladatok közzétételében és számonkérésében az által, hogy internetes felületet (honlapot) biztosít erre. A kevert rendszerű oktatás alkalmazható már az oktatási piramis alsóbb szintjein, azaz az általános és középiskolák szintjén is. A módszer nagy előnye, hogy támogatja az egyébként rendkívül izgalmas, sokszor meglepően hatékony projekt módszert, mely a magyar közoktatásban indokolatlanul keveset van jelen. Még kiugróbb alkalmazási lehetősége van a kevert rendszerű képzésnek az egyetemek esetében. A megnövekedett hallgatói létszám kezelésére egyre több tanszék indít a nappali képzésen belül is olyan gyakorlatokat, szemináriumokat, mely a jelenléten alapuló oktatást virtuális térben zajló kommunikációval, tananyagokkal, feladatokkal is kiegészíti. Az értékelés és számonkérés a két elem együttes figyelembevételével történik.
 • Az új televíziózási technológiák – a gazdag médiatartalom és az interaktivitás révén – a számítógép és a televíziózás adta együttes élmény kombinációját adják a néző számára (television learning, digitális technológián alapuló televízión keresztüli interaktív tanulás, t-learning)
 • Távoktatás, EKTF

  1. 1. <ul><li>Készítette: </li></ul>Távoktatástól az e-learningig Molnárné Fiser Judit Pedagógiatanár MA 2009/2010 2. félév
  2. 2. Távoktatástól az e-learningig <ul><li>Mi az e-learning? </li></ul>e? Elektronikus? learning? Tanulás? Elektronikus tanulógép? Magától tanuló robot? Vagy az ember tanul az elektronika segítségével? Ez így elég zavaros, kezdjük egy kicsit másik irányból! Mit jelent az, hogy távoktatás? A távoktatás olyan oktatási forma, ahol a tanár és a tanuló között földrajzi távolság van. A távoktatás egy teljesen egyedi oktatási forma, lényegesen többet jelent a távolból oktatásnál
  3. 3. <ul><li>Mi a távoktatás? </li></ul>Távoktatástól az e-learningig Új oktatási forma, amely új módszereket igényel Tanár: ismeretátadó - tanulásirányító Tanuló: a tanulási folyamat aktív résztvevője Tanár Mentor Tutor Tananyag fejlesztő
  4. 4. Távoktatástól az e-learningig <ul><li>A távoktatás eszközei </li></ul><ul><li>Távoktatási csomag </li></ul><ul><li>Tanulás irányító eszközök („munkafüzet”, tutori email, sms, tv-adás) </li></ul><ul><li>Tanulót tájékoztató eszközök </li></ul><ul><li>Tananyagok (könyv, CD-ROM, web-tananyag, video, TV-adás) </li></ul><ul><li>Kommunikációs eszközök (levél, e-mail, sms, chat) </li></ul>
  5. 5. Távoktatástól az e-learningig <ul><li>A lehetséges buktatók </li></ul><ul><li>Kompetencia hiánya kompetencia = képesség + motiváció </li></ul><ul><li>Nem megfelelő oktatási anyagok (egyedi tervezésű anyagokra van szükség) </li></ul><ul><li>Tanulási képességek hiánya </li></ul><ul><li>Kommunikációs zavarok </li></ul>
  6. 6. Távoktatástól az e-learningig <ul><li>E-tanulás, e-learning </li></ul><ul><li>CBL – A tanulási folyamatnak a számítógép-használat köré történő szervezése </li></ul><ul><li>WBL – Internet alapú tanulás </li></ul><ul><li>DL – Távoktatás </li></ul>Computer Based Learning Web Based Learning Distance Learning interaktivitás hipertext multimédia kommunikáció nyitott információforrások dinamikus tartalmak e-learning rendszerintegráció modularitás didaktikai design idő/térbeli függetlenség alternatív képzési forma önirányításos tanulás
  7. 7. Távoktatástól az e-learningig <ul><li>Jellemzően e-tanulás: </li></ul><ul><li>Iskolában, tantermi oktatás esetén alkalmazott „számítógéppel segített tanulás” </li></ul><ul><li>Az IKT eszközöket alkalmazó távoktatás, nyitott képzés </li></ul><ul><li>A felsőoktatásban megjelenő vegyes képzés (blended learning) </li></ul><ul><li>Web-előadás, web-szemináriumok </li></ul><ul><li>Televíziós oktatás, különös tekintettel a digitális televíziózás új, interaktív lehetőségeit kihasználó kurzusok </li></ul><ul><li>Tréningezés céljából alkalmazott vállalati képzések </li></ul><ul><li>A számítógépes multimédiával, web-tartalmakkal támogatott önálló tanulás </li></ul><ul><li>Mobil informatikával támogatott oktatási formák </li></ul>
  8. 8. Távoktatástól az e-learningig <ul><li>Telefonos konzultáció </li></ul><ul><li>Chat </li></ul><ul><li>Web előadás </li></ul><ul><li>Web szeminárium </li></ul><ul><li>„ élő” TV-adás </li></ul><ul><li>E-book </li></ul><ul><li>Interaktív web-tananyag </li></ul><ul><li>E-mail </li></ul><ul><li>Fórum </li></ul><ul><li>Oktatófilm </li></ul>E-tanulás eszközei Szinkron módszerek Aszinkron módszerek
  9. 9. Távoktatástól az e-learningig <ul><li>Keretrendszerek </li></ul><ul><li>Az elektronikus oktatás kereteit szabják meg </li></ul><ul><li>Nyilvántartják a hallgatókat </li></ul><ul><li>Naplózzák a tevékenységeket </li></ul><ul><li>Megjelenítik a tananyagokat </li></ul><ul><li>Számtalan egyéb funkció : kommunikációs felület, kollaboratív felület, automatikus üzenetek stb. </li></ul>
  10. 10. Távoktatástól az e-learningig <ul><li>Blended learning </li></ul>Tantermi oktatás Távoktatás Blended learning
  11. 11. Távoktatástól az e-learningig t-learning m-learning tanulás És a jövő? szélessávú internet vezeték nélküli hálózatok
  12. 12. <ul><li>http://edutech.elte.hu </li></ul><ul><li>http://www.sulinet.hu </li></ul><ul><li>http://www.oktopusz.hu </li></ul><ul><li>http://e-learning.lap.hu </li></ul><ul><li>Dr. Forgó Sándor: Tanulás és az új médiumok </li></ul>Távoktatástól az e-learningig Források Köszönöm a figyelmet!

  ×