Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Demografia

1,059 views

Published on

Demografia eta erregim demografikoak

Published in: Education
 • Be the first to comment

Demografia

 1. 1. DEMOGRAFIA
 2. 2. DEMOGRAFIA  Biztanleriaren Geografiak, biztanleria aztertzeaz gain (kopurua, bilakaera, ezaugarriak…), biztanleria horrek bizi den espazioarekin zer harreman dituen ere aztertzen du. Atal honek beste zientzia batekin lotuta dago; Demografiarekin hai zuzen ere. Demografoek biztanleriari buruzko datuak biltzen eta aztertzen dituzte.
 3. 3. Datuak eta formulak Biztanleria absolutua Lurralde jakin batean une jakin batean biztanle kopurua --------------------- Biztanleria- dentsitatea Lurralde jakin bateko azaleraren eta bertan bizi den populazioaren arteko erlazioa ((biztanle/km2) 𝐵𝐷 = 𝐵𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎 𝐿𝑒𝑘𝑢𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 Jaiotze-Tasa Toki jakin batean eta urte jakin batean jaiotako haur kopurua 𝐽𝑇 = 𝐽𝑎𝑖𝑜𝑏𝑒𝑟𝑟𝑖 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎 𝐵𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎 x 1000 Ugalkortasun-tasa Emakume batek bataz beste bere bizitzan osoan zehar izango duen ume kopurua adierazten du 𝑈𝑇 = 𝐽𝑎𝑖𝑜𝑏𝑒𝑟𝑟𝑖 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎 15−49 𝑢𝑟𝑡𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒𝑘𝑜 𝑒𝑚𝑎𝑘𝑢𝑚𝑎𝑘 x 1000 Hilkortasun-tasa Lurralde jakin batean eta urte jakin batean hildakoen kopurua HT = 𝐻𝑖𝑙𝑑𝑎𝑘𝑜𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎 𝐵𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎 x 1000 Haur-hilkortasun tasa Urtebete egin baino lehen hiltzen den jaioberrien kopurua 𝐻𝐻𝑇 = 𝑈𝑟𝑡𝑒𝑏𝑒𝑡𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑏𝑒ℎ𝑒𝑟𝑎𝑘𝑜𝑒𝑛 ℎ𝑒𝑟𝑖𝑜𝑡𝑧𝑎𝑘 𝐽𝑎𝑖𝑜𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎 x 1000 Berezko hazkundea Toki jakin batean eta urte jakin batean populazioaren inkrementoa adierazten du 𝐵𝐻 = 𝐽𝐾−𝐻𝐾 𝐵𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎 x 100 Hazkunde erreala Toki jakin batean eta urte jakin batean populazioaren inkrementoa migrazioak kontutan hartuta HE = BH + SM Bizi-itxaropena Bataz besteko hiltzeko adina
 4. 4. Beste datu batzuk (Populazioaren egitura)  Populazio aktiboa: Lan egiteko adinean dauden populazio kopurua (16-64 urte bitartekoak)  Populazio landuna: Lanean dagoen populazio kopurua  Lagabezia: Lan egiteko adinean egonda, lanean ez dagoen populazio kopurua  Biztanleria ez-aktiboa: Lanerako adinik ez duen edo lan bila ez dagoen populazio kopurua (Jubilatuak, ikasleak, etxeko lanak, minusbalidoak….)
 5. 5. SARRERA POPULAZIO OSOAREN BILAKAERA HISTORIKOA (Munduan Europan)
 6. 6. 1. Zer gertatu behar da horrelako hazkundea suertatzeko? (Formula batekin adierazi) 2. Zergatik sor daiteke horrelako aldaketarik? 3. Zerk eragin dezake aldaketa hori?
 7. 7. Erregimen Demografikoak Epe jakin batean eta eremu jakin batean populazioaren portaera demografikoa jaiokuntzaren eta hilkortasunaren aldetik
 8. 8. JT? HT? BH? Eta ontzia? ? ? ? ? Lehendabizi deskribatu
 9. 9. Biztanleria lurralde azpigaratuetan
 10. 10. Datuak1. JT altua: 1. Iraupeneko nekazaritza eta umeen lana 2. HHT oso altua (hamarretik bat) 3. Kulturaren balioak 4. Erlijioaren eragina 5. Plangintza familiarrik ez 2. UT altua (emakumekiko 3-5) 3. Bizi-itxaropen bajua (40-50 urte) 1. HT altua 2. Medikuntzaren garapen eskasa 4. Populazio gaztea 5. Arazoak 1. Presio demografikoa 2. Hezkuntza arazoak 3. Natura-baliabideen gaineko presioa 4. Familia-plangintzak eta horren arazoak: Txina
 11. 11. BIZTANLERIA LURRALDE GARATUETAN
 12. 12. 3. UT oso bajua 4. Zergatiak? 1. Emakumea eta lan-merkatua 2. Antisorgailuen erabilera 3. Haurren gastu handia 4. Erlijioaren eragin txikia 5. Lehendabiziko umea izateko adina altua 5. HT oso bajua 6. HHT oso bajua 7. BI oso altua 1. Medikuntza 2. Elikadura 3. Hijienea 8. Arazoak 1. Gastu social handia 2. Pentsioen gastu altuak 9. Politikak 1. Jaiotzaren aldetiko politikak 2. Zergak 3. Inmigrazioa GIZARTE GARATUETAN BIZTANLERIAREN ZAHARTZE-PROZESUA OSO AURRERATUTA DAGO
 13. 13. MIGRAZIOAK
 14. 14. NON BIZI GARA?
 15. 15. Irudia deskribatu eta erlazionatu demografiarekin
 16. 16. MIGRAZIOAK1.- Migrazioak esaten diegu bizilekuz aldatzea eragiten duten biztanleria- lekualdaketei. 2.- Hitz erlazionatuak: • Emigrazioa – emigrantea (joalea) • Inmigrazioa – inmigrantea (etorkina) (Fenomeno bera baina ikuspuntua aldatua sarrera edo etorrera-puntuaren arabera) 3.- Arrazoiak: • Ekonomikoak • Politikoak • Natura-hondamendiak 4.- Migrazio motak • Borontatezkoak / behartuak • Aldi batekoak / behin-betikoak • Nazio barnekoak / nazioartekoak
 17. 17. Migrazioak Historian zehar XVI-XVII. mendean Ameriketaren kolonizazioa XVII-XIX.mendeetako esklabuen trafikoa 1848-1852 Irlandar emigrazioa EE.BB.etara XVII-XIX.mendeetako Australia presondegi bezala XIX-XX.mendean Landa-exodoa XIX.Mendean EE.BB.etako Mendebaldearen kolonizazioa XX.mendeko EE.BB.etako emigrazioa 60 hamarkada Espainiar emigrazioa Europara XXI.mendeko Paterak eta “bizkar buztiak”
 18. 18. ONDORIOAK?
 19. 19. GRAFIKOAK Adin-piramideak Grafiko baten komentarioa
 20. 20. ADIN-PIRAMIDEAK 1.-Lurralde jakin bateko eta urte jakin bateko populazioaren egitura islatzen duen grafikoa da, sexuaren eta adinaren arabera. 2.-Adin-piramide baten bitartez badugu ikustea: a) Populazioaren egoera adinaren arabera (zaharra, gaztea) b) Sexuen arteko desoreka demografikoak c) Hondamendien ondorio demografikoak 3.-Piramide baten analisiak esango digu: a) Jaiokuntzaren eta Hilkortasunaren egoera b) Bizi-Itxaropena c) Populazio horren bilakaera etorkizunari begira eta etorkizun hurbil horretan suerta daitezkeen arazoak
 21. 21.  AURRERAKOIA (Pagoda): 1. Oinarri zabala eta tontorra oso estua 2. Ezaugarriak: 1. Jaiokuntza altua 2. Bizi-itxaopen txikia 3. Hilkortasun handia 3. Ondorioak 1. Hazkunde azkarra 2. Eskolaratze-gastu handiak 3. Zailtasunak enplegu nahikorik sortzeko 4. Lurralde azpigaratuetan ATZERAKOIA (Kanpaia edo upel formakoa) 1.-Oinarri estua, tontorra estua, erdialde zabala 2.-Ezaugarriak: a) Jaiokuntza bajua b) Bizi-Itxaropen altua c) Hilkortasuna bajua 3.-Ondorioak a) Hazkunde motela edo negatiboa b) Zahartze-prozesua garatua c) Populazio aktiboaren beherakada d) Jubilazio-gastu handiak (zergak) e) Lurralde garatuetan EGONKORRA (Erraboila) 1.-Oinarri eta erdikalde zabalak eta tontorra estua 2.-Ezaugarriak a) Jaiokuntza altua baina murrizten hasita. b) Hilkortasuna bajua c) Bizi-itxaropenaren gorakada 3.-Ondorioak a) Hazkundea gero eta bajuagoa b) Populazio heldua baina zahartzeko bidean c) Etorkizunari begira aurreikusi zahartze- prozesuak ekarriko lituzkeen gastuak d) Garatzen ari diren lurraldeetan
 22. 22. E T A H A U E K ?
 23. 23. SAKABO

×