Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antzinako Erregimena

3,003 views

Published on

Antzinako Erregimena

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Antzinako Erregimena

 1. 1. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA
 2. 2. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA SARRERA MUNDUA XVIII.MENDEAN
 3. 3. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Mundua XVIII. Mendean
 4. 4. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Europa XVIII. Mendean
 5. 5. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA GIZARTE ESTAMENTALA
 6. 6. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA DEFINIZIOA NOIZ+NON+ZER+KONEKTOREA (Zeinen, non...) +EZAUGARRIAK
 7. 7. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Antzinako Erregimeneko gizarte piramidea
 8. 8. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Testua: Estamentuzko gizartearen justifikazioa Estamentuzko gizartearen justifikazioa Sistema batek, gizatasunaren edo ongintzaren aitzakia dela-eta, ondo ordenaturiko monarkia bat bultzatuko balu gizonen arteko betebehar-berdintasuna ezartzera eta nahitaezko bereizketak deuseztatzera, berehala sortuko litzateke desordena, berdintasun absolutuaren ondorioa, bai eta gizartearen subertsioa gertatuko ere. Noblea Estatuaren defentsan aritzen da, eta aholkuak ematen dizkio subiranoari. Nazioaren azken klaseak ezin dizkio Estatuari hain zerbitzu gorenak eman; zerbitzu horien ordez,zergak ordaindu, eta eskulanak eta lan fisikoak egiten ditu. Parisko Parlamentuaren ohartarazpen tinkoak (1776ko martxoak 4) Galderak: 1. Zeintzuk dira testuaren bi idei nagusienak? 2. Testuaren arabera zeren ondorioa da desordena? 3. Zergatik egin zuen Parlamentuak hau bezalako ohartarazpena? 4. Zein da estamentu bakoitzaren zeregina? Zergatik?
 9. 9. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Ondoko grafikoak komentatu 1. Deskribapena 2. Komentarioa: Liburuaren autoreak zer adierazi nahi du irudi honen bitartez? 3. Ondorioak: Zer ulertzeko balio dizu honek? Nola bilakatuko da irudiak isladatzen duen egoerak?
 10. 10. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Karikatura: Hirugarren estatua, zergaz itota Harrian “Zergak eta korbeak” jartzen du
 11. 11. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA EKONOMIA
 12. 12. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Landa-ekonomia: Uzta, Van Dosten • Iraupeneko nekazaritza • Iraupeneko krisiak (Goseteak, matxinadak...) • Jabetza: – Maiorazgoak – Esku hilak • Jaun-erregimena: – Errentak – Korbeak
 13. 13. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Bigarren mailako artisau sektorea: • GREMIOAK – Definizioa – Egitura – Ezaugarriak: • Teknikak • Ekoizpena • Prezioak • Helburua: – Konpetentzia ekiditu. • Ondorioak: – …. – ….
 14. 14. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Beste ekoizpen motak • Erret Fabrikak: – Estatuaren ekimena – Eliteen kontsumorako produktuak. – Ez zuten industria suspertu • Domestic System – Ingalaterran garatutako ekoizpen sistema – Deskribapena – Ondorioak: • ? • ?
 15. 15. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA MERKATARITZA • Kanpo-Merkataritza: – Monopolioak – Etekin handiak – Koloniak – Produktuak (espeziak, zeta, kakao, kafe, tabakoa... • Barne-merkataritza – Garapen txikia: – Soberakin gutxi – Oztopoak: • Bidesariak • Neurri eta pisu ezberdinak • Ziurtasun eza • Garraioak desegokiak
 16. 16. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA MERKATARITZA • Kanpo-Merkataritza: – Monopolioak – Etekin handiak – Koloniak – Produktuak (espeziak, zeta, kakao, kafe, tabakoa... • Barne-merkataritza – Garapen txikia: – ? – Oztopoak: • ? • ? • ? • ?
 17. 17. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA POLITIKA XVIII.Mendeko gobernu sistemak
 18. 18. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Justizia Boterea Aberastasuna Tradizioa Lis lorea Frantziako Erregeen ikurra Agintea Nazioaren sustengua Nagusitasuna
 19. 19. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA
 20. 20. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA SUBIRANOTASUNA? JAINKOZKO SUBIRANOTASUNA
 21. 21. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA MERKANTILISMOA DEFINIZIOA Nazio baten aberastasuna metal preziatuen metaketan datza. EZAUGARRIAK: Inportazioak murriztu: (Arantzelak) (Erret Fabrikak) Esportazioak sustatu (Erret Fabrikak) PROTEKZIONISMOA Sortzailea: COLBERT
 22. 22. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA ETsetasttuu aa:b Esosltuattuua absolutua Nire baitan baino ez dago botere subiranoa,eta aholku, justizia eta arrazoimen-espiritua da botere horren berezko izaera; niri zor didate gortesauek beren izatea bera eta agintea; haien agintearen osotasuna nigan dago, eta nire izenean erabiltzen dutenez, ezin dute inoiz nire aurka egin; nirea da botere legegilea, inolako mendekotasunik eta banaketarik gabe; gorteko ofizialek nik aginduta ekiten diote ez soilik legeak eratzeari, baizik eta legea erregistratzeari, argitaratzeari eta aplikatzeari ere bai; ni naiz ordena publikoaren jatorria, eta nazioaren eskubideak eta interesak, nahiz eta monarkatik bereizi ohi diren, niri lotuta daude ezinbestean eta nire eskuetan baino ez daude. Luis XV.ak Parisko Parlamentuan egindako diskurtsoa, 1766ko martxoak 3 Zein da testuaren idei nagusiena? Zein eginkizun hartzen du bere gain? Zein eginkizun hartzen dute Nobleziak eta Herriak?
 23. 23. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA ABSOLUTISMOA Monarka absolutuek, beren boterea erresumaren bazter guztietara helaraz dezaten, burokrazia erraldoia eta armada boteretsua garatu behar izan zituzten. Gastu horiek sufragatzeko gero eta diru-sarrera handiagoak behar izan zituzten. Horretarako 3.estatuaren gainetiko presio fiskala areagotu zuten. Absolutismoak Herri Xehearen egoera okertu zuen bitartean, Aristokraziak eta Kleroak eragin politikoa galdu zuten. Baina honek ez zuen istilurik sortu Erregearekiko, bi estamentu horiek zeuzkaten nagusitasun ekonomiko eta soziala eutsi baitzuten.
 24. 24. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA SSUUBBIRIRAANNOOTTAASSUUNNAA?? NNAAZZIIOOAA Ingalaterrako Parlamentarismoa
 25. 25. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Ingalaterrako politika-sistema Zenbat botere daude? Konparatu Erregearen papera bi sistemetan Konparatu Noblezia eta Herriaren papera ere Zer esan nahi du Sufragio zentsitarioa? Eta non datza subiranotasuna? Sistema demokratikoa al da? Eta absolutista?
 26. 26. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA JOHN LOCKE •1688.Ko Iraultza •Erregetza Parlamentarioa •(Eskubideen Aldarrikapena 1689) •Erregeak Parlamentuaren kontrola onartzen du. •Erregea onartzen du: •Herritarren eskubide eta askatasunak •Botereen banaketa •Locke: •Iraultzari oinarri teorikoa eman •Liberalismo politikoaren aintzindaria •Printzipioak: •Botere banaketa •Askatasuna •Berdintasuna •Jabetza
 27. 27. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA ILUSTRAZIOA
 28. 28. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA DEFINIZIOA (16.orrialde, 1.zutabea) ZEREGINA
 29. 29. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA ILUSTRATUAK ETA BEREN IDEIAK
 30. 30. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Ilustrazioa XVIII.Mendean Europan garaturiko mugimendu intelektuala zeinen ezaugarriak ziren: 1.Arrazoia eta aurrerapena 2.Eskubide naturalen defentsa 3.Tolerantzia
 31. 31. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA AINTZINAKO ERREGIMENAREN KRITIKA •Legearekiko berdintasuna: •Estamentuak •Pribilegioak •Askatasun ekonomikoa •Ekimen pertsonalaren defentsa •Konpetentzia •Entziklopedia •Diderot eta D’Alambert •Jakintzen bilduma •Gizarte Estamentalaren kritika •Liberalismoa: •Politikoa •Montesquieu eta Rousseau •Ekonomikoa •Adam Smith
 32. 32. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA LIBERALISMO POLITIKOA MONTESQUIEU: •Botere banaketa •Erregetza parlamentarioa •Liberalismo moderatuaren aintzindaria ROUSSEAU: •Gizarte Hitzarmena •Subiranotasun nazionala •Berdintasuna •Liberalismo aurrerakoiaren aintzindaria VOLTAIRE: •Sineskeria eta Eliza kritikatu
 33. 33. HISTORIA DBH 4. MAILA LIBERALISMO EKONOMIKOA 1. GAIA ADAM SMITH 1. Nazio baten aberastasuna lanean datza 2. Ekonomia-askatasuna: 1. Ekimen pertsonala 2. Konpetentzia 3. Estatuak parte hartu ez 4. Librekanbismoa 5. Merkatu-ekonomia 3. Lan banaketa
 34. 34. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Nazioen aberastasuna Gizon orok, justiziaren legeak urratzen ez dituen bitartean, askatasun osoa izan behar du bizimodua ateratzeko eta bere interesen alde egiteko modurik onena zein den hautatzeko. Halaber, gizonak ekoitzitakoek beste edozein ekoizpenekin lehiatu ahal izan behar dute […] Negozio-askatasuneko sistemari jarraiki, subiranoari hiru betebehar baino ez zaizkio geratzen: […] lehena, gizartea babestea beste gizarte batzuen indarkeriatik eta inbasioetatik […]; bigarrena, errepublikako kideak errepublika bereko kideen injustizietatik ahalik gehiena babestea […]; hirugarrena, zenbait obra eta eraikin publiko eraikitzea eta haien mantentzelanak egitea. A. SMITH, Nazioen aberastasuna, 1776 ADAM SMITH
 35. 35. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA DESPOTISMO ILUSTRATUA
 36. 36. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Ezaugarriak • Definizioa • Ilustrazioaren eragina • “Dena herriarentzat, herriarekin kontatu barik” • Tresnak: – Fisiokrazia – Desamortizazioa • Despotismoaren mugak
 37. 37. Definizioa 1. GAIA HISTORIA DBH 4. MAILA XVIII.mendean Europako errege absolutuek ideia ilustratuak aplikatzean sorturiko politika-sistemari deitzen zaio. Erregeek saiatu ziren hainbat erreforma egiten (hirigintzan, hezkuntzan, nekazaritzan...) ilustratuen eragina kontrolatzeko eta bere menpekoen bizi-baldintzak hobetzeko asmoz, baina une guztietan bere gidaritza eutsiz eta herriaren partehartzea baztertuz. Gainera, erregeek aurrera egin nahi zuten botere-kontzentrazioan eta ilustratuek eginiko hainbat kritika baliagarriak ziren bere kontroletik at zeunden zenbait alderdi desagerrarazteko, esaterako, nobleziaren eta kleroaren zerga-salbuespenak, elizaren independentzia eta gremioen pribilegioak
 38. 38. Fisiokrazia 1. GAIA HISTORIA DBH 4. MAILA • Nazio baten aberastasuna nekazaritzan datza (Quesnay) • Nekazaritza da gainerako sektoreen garapenaren oinarria. • Bere leloa zen: “Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même”. • Estatuaren papera: lurrik ustiatu gabe ez uztea. Horretarako, Desamortizazioa jarri behar zen martxan. • Baina politika hau martzan jartzeak nobleziaren eta Elizaren kontra jotzea suposatzen zuen. Eta horregatik porrot egin zuen.
 39. 39. Despotismoaren mugak 1. GAIA HISTORIA DBH 4. MAILA • Porrot honek agerian utzi zuen despotismo ilustratuak ez zuela behar beste gaitasunik gizartea eraldatzeko. • Izan ere, erreformek estamentu pribilegiatuaren kontra egiten zuten, eta erregeek ez zuten estamentu horien egoera arriskuan jarri nahi, gizarte-ordenari eusteko beharrezkoak zirela uste zuten-eta, are eta gehiago iraultzaren itzala gero eta hurbilago nabaritzen zutenean.
 40. 40. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Sintesia (I) SINTESIA (II)  XVIII. Mendean aurreko mendeetako gizarte eta ekonomia egitura berberek bere horretan jarraitzen zuten. Baina aldaketa sakonak gertatzen ari ziren, azkenean sistema hori desagerraraziko zutenak.  Antzinako Erregimeneko ekonomiaren ezaugarri nagusiak ziren lehen sektoreko jardueren nagusitasuna, batez ere nekazaritza eta abeltzaintzarena, eta merkataritza eta industriaren pixkanakako hazkunde etengabea.  XVIII. Mendean zehar, absolutismoa Europako monarkia ia guztien sistema politikoa izan zen, eta honen ezaugarria zen erregeak botere guztiak biltzen zituela bere baitan. Salbuespena Bretainia Handia zen, bertan erregea legearen eta Legebiltzarraren menpe baitzegoen.  XVIII. Mendean mugimendu intelektual bat garatu zen, Ilustrazioa, Antzinako Erregimenaren kritika sakona egin zuena. Erregeek ideia ilustratu batzuk erabili zituzten, eta horrela despotismo ilustratua sortu zen.
 41. 41. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Sintesia (II)  XVIII. Mendeko azken herenean, monarkia absolutuaren eta estamentu gizartearen kontrako jarrera indartu egin zen. Kontrakoek liberalismoaren ideia berriak baliatu zituzten politika, ekonomia eta gizartea antolatzeko bide berriak proposatzeko.
 42. 42. HISTORIA DBH 4. MAILA 1. GAIA Sakabó

×