SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Tarefa 3.3. Diseño de una situación de
aprendizaje
Nombre y apellidos
Curso: 6º primaria 2022-23 Título: París monumental
Temporalización: 2 quincena de novembro.
DESEÑO DUNHA SITUACIÓN DE APRENDIZAXE SIMPLIFICADA
Centro de interese: Organización dunha viaxe a París; procura na web.
Xustificación: Dada a importancia que está adquirindo o turismo neste século, e tendo en conta que hoxe en día cada vez empregamos máis a
internet para a reserva, contratación e organización das viaxes, penso que é importante que aprendan a procurar na web este tipo de información.
Terán que procurar frecuencias dos voos, prezos aproximados, tempo que se tarda en chegar e información sobre 4 puntos eminentemente
turísticos de París.
Reto/desafío/problema/necesidade/conflito cognitivo: Ser quen de informarse sobre as frecuencias e horarios dos voos en avión
desde Santiago de Compostela a París,e lugares de interese a visitar ness cidade.
Produto final (debe ser a creación dun produto final por parte do alumnado): Creación duns vídeos con información sobre
monumentos/lugares destacados de París. Un vídeo de cada un dos seguintes lugares: torre Eiffel, Arco de Trunfo, Catedral de Notre Dame e
museo de Louvre. Por equipos, gravarán e ditarán os vídeos (coa axuda do/a mestre/a), podendo empregar o chroma.
Concreción curricular
Conexión co perfil de saída
Competencia clave
-Competencia en Comunicación Lingüística
-Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e
enxeñería
-Competencia Dixital
-Competencia persoal, social e de aprender a aprender
.
.
.
.
.
.
.
Descriptor operativo
CCL1, CCL3, CCL5
STEM1
CD1, CD2
CPSAA5
.
.
.
.
.
.
.
Áreas
Lingua galega
Ciencias sociais
Matemáticas
Criterios de avaliación
CA2.3. Producir textos orais e multimodais de maneira
autónoma...
CA2.5. Expresarse oralmente con coherencia para
satisfacer necesidades de comunicación...
CA4.1. Desenvolver un proceso de investigación
individual, sobre algún tema de interese, realizado de
maneira autónoma...incluídas fontes dixitais...
CA4.2. Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo...ofrecendo información...
CA2.6. Utilizar as conexións entre as matemáticas,
outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas en
contextos non matemáticos.
Competencias específicas
-Ser quen de procurar información
na web, seleccionando aquela que
interesa.
-Elaborar textos narrativos coa
información buscada.
-Ser capaz de tomar decisións
tendo en conta criterios
matemáticos: horarios, prezos...
-Memorizar textos.
-Realizar unha comunicación oral
e xestual adecuada.
-Manexar axeitadamente o
programa de edición de vídeo
OpenShot.
-Valorar o esforzo e resultado
obtido, tanto a nivel persoal como
dos/as compañeiros/as.
Saberes básicos
.-Interacción oral adecuada en situacións
de aula e en contextos formais pautados..
-Elaboración de textos orais axeitados ao
nivel, con utilización correcta dos
elementos da prosodia...
-Estratexias para a procura de
información en fontes documentais e
dixitais...
-Utilización das tecnoloxías da
información e da comunicación de modo
eficiente e responsable para elaborar e
presentar as súas producións...
-Estratexias de comparación, ordenación,
composición e descomposición de
medidas.
Secuencia didáctica
Actividades (tipos e contextos)
-Procura de información nos seguintes enderezos
electrónicos:
https://www.skyscanner.es
http://www.paris.es/
-Redacción nun documento odt das frecuencias
dos voos, duración das viaxes e prexos
aproximados dos mesmos durante o mes de
novembro de 2022..
-Completado do pdf sobre catro
lugares/monumentos a visitar empregando os
ordenadores persoais da aula E-Dixgal, coa
aplicación Xournal.
-Redactar en odt un texto sobre cada un deses
catro puntos de interese..
-Gravación e edición do vídeo dunha duración
aproximada de entre 2-3 minutos. (por equipos).
-Subida á web do centro destes vídeos.
.
.
.
.
Exercicios (recursos e
procesos cognitivos)
.
-Acceso a internet.
-Ordenadores do alumnado da aula
E-Dixgal.
-Cámara de vídeo.
-Pantalla de chroma.
-Web do centro.
Ferramentas de avaliación
-Para a avaliación dos dous odt
empregaremos unha lista de cortexo que o
alumnado coñecerá con anterioridade.
-Para a avaliación do vídeo empregaremos
unha rúbrica, tamén coñecida de antemán.
Valoración xeral da SA (cualitativa):
A valoración desta situación de aprendizaxe é positiva. Ao principio pode ser que o alumnado se disperse un pouco, polo que debemos
secuenciar a situación de aprendizaxe en pequenas tarefas correlativas, facilitando así o traballo dos diferentes grupos.
Penso que se acostumamos ao alumnado a realizar con asiduidade situacións de aprendizaxe, interiorizarán o xeito de traballo, sendo cada vez
máis doado.
Por outra banda, esta forma de traballo favorece a aprendizaxe entre iguais, algo que considero fundamental.
AVALIACIÓN DA SITUACIÓN DE APRENDIZAXE
Puntos fortes:
-A motivación que supón traballar con ferramentas dixitais.
-A aprendizaxe entre iguais do traballo en equipo.
-O pracer de sentirse protagonistas nun vídeo, que favorece a súa autoestima.
Aínda mellor se:
-Diminuír a complexidade do traballo co editor de vídeo.
-Fomentar un traballo equitativo por parte dos integrantes de cada equipo.
Tarefa 3.3. Deseño dunha situación de
aprendizaxe
Nome e apelidos

More Related Content

Similar to Situacion_aprendizaxe.pdf

Micromovies fases
Micromovies fasesMicromovies fases
Micromovies fases
satelite1
 
Pizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactiva
Jesús Castro
 

Similar to Situacion_aprendizaxe.pdf (20)

e-Learning
e-Learninge-Learning
e-Learning
 
Directrices teletraballo Consellería Educación
Directrices teletraballo Consellería EducaciónDirectrices teletraballo Consellería Educación
Directrices teletraballo Consellería Educación
 
TICD
TICDTICD
TICD
 
Memoria o entroido-en-galiza
Memoria  o entroido-en-galizaMemoria  o entroido-en-galiza
Memoria o entroido-en-galiza
 
Entorno virtual de aprendizaje
Entorno virtual de aprendizajeEntorno virtual de aprendizaje
Entorno virtual de aprendizaje
 
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A CoruñaSeminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña
 
SECUENCIACIÓN CONTIDOS 22-23 PROXECTO TIC.pdf
SECUENCIACIÓN CONTIDOS 22-23 PROXECTO TIC.pdfSECUENCIACIÓN CONTIDOS 22-23 PROXECTO TIC.pdf
SECUENCIACIÓN CONTIDOS 22-23 PROXECTO TIC.pdf
 
Pizarra Dixital Interactiva
Pizarra Dixital InteractivaPizarra Dixital Interactiva
Pizarra Dixital Interactiva
 
Udi biografias 3ºep
Udi biografias 3ºepUdi biografias 3ºep
Udi biografias 3ºep
 
Actividade Era Dixital
Actividade Era DixitalActividade Era Dixital
Actividade Era Dixital
 
abalar/webs dinámicas
abalar/webs dinámicasabalar/webs dinámicas
abalar/webs dinámicas
 
Fer abalar (1)
Fer abalar (1)Fer abalar (1)
Fer abalar (1)
 
Micromovies fases
Micromovies fasesMicromovies fases
Micromovies fases
 
Tarefasmodulo5
Tarefasmodulo5Tarefasmodulo5
Tarefasmodulo5
 
Ficha 1
Ficha 1Ficha 1
Ficha 1
 
Crear, transformar, comunicar… aprender
Crear, transformar, comunicar… aprenderCrear, transformar, comunicar… aprender
Crear, transformar, comunicar… aprender
 
Presentacion curso competencias informacionais.BUSC
Presentacion curso competencias informacionais.BUSCPresentacion curso competencias informacionais.BUSC
Presentacion curso competencias informacionais.BUSC
 
Pizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactiva
 
Pizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactiva
 
I Encontros de Educación Matemática para Infantil e Primaria de AGAPEMA
 I Encontros de Educación Matemática para Infantil e Primaria de AGAPEMA I Encontros de Educación Matemática para Infantil e Primaria de AGAPEMA
I Encontros de Educación Matemática para Infantil e Primaria de AGAPEMA
 

More from Fiz

Resumo t10 lengua_6
Resumo t10 lengua_6Resumo t10 lengua_6
Resumo t10 lengua_6
Fiz
 

More from Fiz (20)

LISTA DE COTEXO.pdf
LISTA DE COTEXO.pdfLISTA DE COTEXO.pdf
LISTA DE COTEXO.pdf
 
PARIS.pdf
PARIS.pdfPARIS.pdf
PARIS.pdf
 
Tarefa_1_módulo3-ref.pdf
Tarefa_1_módulo3-ref.pdfTarefa_1_módulo3-ref.pdf
Tarefa_1_módulo3-ref.pdf
 
RUBRICA-VIDEOS.pdf
RUBRICA-VIDEOS.pdfRUBRICA-VIDEOS.pdf
RUBRICA-VIDEOS.pdf
 
Artropodos
ArtropodosArtropodos
Artropodos
 
Dinosauros
DinosaurosDinosauros
Dinosauros
 
CIENTÍFICAS/OS
CIENTÍFICAS/OSCIENTÍFICAS/OS
CIENTÍFICAS/OS
 
Escarlatina, a cociñeira defunta
Escarlatina, a cociñeira defuntaEscarlatina, a cociñeira defunta
Escarlatina, a cociñeira defunta
 
Papagaio
PapagaioPapagaio
Papagaio
 
Castelao hoxe en_dia
Castelao hoxe en_diaCastelao hoxe en_dia
Castelao hoxe en_dia
 
Comic invitacion
Comic invitacionComic invitacion
Comic invitacion
 
Comic invitacion
Comic invitacionComic invitacion
Comic invitacion
 
Agustín Fernández Paz
Agustín Fernández PazAgustín Fernández Paz
Agustín Fernández Paz
 
Revista "Caramiñas"
Revista "Caramiñas"Revista "Caramiñas"
Revista "Caramiñas"
 
R10 lingua sexto
R10 lingua sextoR10 lingua sexto
R10 lingua sexto
 
Resumo t11 lengua_6
Resumo t11 lengua_6Resumo t11 lengua_6
Resumo t11 lengua_6
 
Repaso tema 10_cast_sexto
Repaso tema 10_cast_sextoRepaso tema 10_cast_sexto
Repaso tema 10_cast_sexto
 
Resumo t10 lengua_6
Resumo t10 lengua_6Resumo t10 lengua_6
Resumo t10 lengua_6
 
R8 sociais 6
R8 sociais 6R8 sociais 6
R8 sociais 6
 
Resumo t7 naturais_6
Resumo t7 naturais_6Resumo t7 naturais_6
Resumo t7 naturais_6
 

Situacion_aprendizaxe.pdf

  • 1. Tarefa 3.3. Diseño de una situación de aprendizaje Nombre y apellidos
  • 2. Curso: 6º primaria 2022-23 Título: París monumental Temporalización: 2 quincena de novembro. DESEÑO DUNHA SITUACIÓN DE APRENDIZAXE SIMPLIFICADA Centro de interese: Organización dunha viaxe a París; procura na web. Xustificación: Dada a importancia que está adquirindo o turismo neste século, e tendo en conta que hoxe en día cada vez empregamos máis a internet para a reserva, contratación e organización das viaxes, penso que é importante que aprendan a procurar na web este tipo de información. Terán que procurar frecuencias dos voos, prezos aproximados, tempo que se tarda en chegar e información sobre 4 puntos eminentemente turísticos de París. Reto/desafío/problema/necesidade/conflito cognitivo: Ser quen de informarse sobre as frecuencias e horarios dos voos en avión desde Santiago de Compostela a París,e lugares de interese a visitar ness cidade. Produto final (debe ser a creación dun produto final por parte do alumnado): Creación duns vídeos con información sobre monumentos/lugares destacados de París. Un vídeo de cada un dos seguintes lugares: torre Eiffel, Arco de Trunfo, Catedral de Notre Dame e museo de Louvre. Por equipos, gravarán e ditarán os vídeos (coa axuda do/a mestre/a), podendo empregar o chroma.
  • 3. Concreción curricular Conexión co perfil de saída Competencia clave -Competencia en Comunicación Lingüística -Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería -Competencia Dixital -Competencia persoal, social e de aprender a aprender . . . . . . . Descriptor operativo CCL1, CCL3, CCL5 STEM1 CD1, CD2 CPSAA5 . . . . . . . Áreas Lingua galega Ciencias sociais Matemáticas Criterios de avaliación CA2.3. Producir textos orais e multimodais de maneira autónoma... CA2.5. Expresarse oralmente con coherencia para satisfacer necesidades de comunicación... CA4.1. Desenvolver un proceso de investigación individual, sobre algún tema de interese, realizado de maneira autónoma...incluídas fontes dixitais... CA4.2. Compartir os resultados dun proceso de investigación sinxelo...ofrecendo información... CA2.6. Utilizar as conexións entre as matemáticas, outras áreas e a vida cotiá para resolver problemas en contextos non matemáticos. Competencias específicas -Ser quen de procurar información na web, seleccionando aquela que interesa. -Elaborar textos narrativos coa información buscada. -Ser capaz de tomar decisións tendo en conta criterios matemáticos: horarios, prezos... -Memorizar textos. -Realizar unha comunicación oral e xestual adecuada. -Manexar axeitadamente o programa de edición de vídeo OpenShot. -Valorar o esforzo e resultado obtido, tanto a nivel persoal como dos/as compañeiros/as. Saberes básicos .-Interacción oral adecuada en situacións de aula e en contextos formais pautados.. -Elaboración de textos orais axeitados ao nivel, con utilización correcta dos elementos da prosodia... -Estratexias para a procura de información en fontes documentais e dixitais... -Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación de modo eficiente e responsable para elaborar e presentar as súas producións... -Estratexias de comparación, ordenación, composición e descomposición de medidas.
  • 4. Secuencia didáctica Actividades (tipos e contextos) -Procura de información nos seguintes enderezos electrónicos: https://www.skyscanner.es http://www.paris.es/ -Redacción nun documento odt das frecuencias dos voos, duración das viaxes e prexos aproximados dos mesmos durante o mes de novembro de 2022.. -Completado do pdf sobre catro lugares/monumentos a visitar empregando os ordenadores persoais da aula E-Dixgal, coa aplicación Xournal. -Redactar en odt un texto sobre cada un deses catro puntos de interese.. -Gravación e edición do vídeo dunha duración aproximada de entre 2-3 minutos. (por equipos). -Subida á web do centro destes vídeos. . . . . Exercicios (recursos e procesos cognitivos) . -Acceso a internet. -Ordenadores do alumnado da aula E-Dixgal. -Cámara de vídeo. -Pantalla de chroma. -Web do centro. Ferramentas de avaliación -Para a avaliación dos dous odt empregaremos unha lista de cortexo que o alumnado coñecerá con anterioridade. -Para a avaliación do vídeo empregaremos unha rúbrica, tamén coñecida de antemán.
  • 5. Valoración xeral da SA (cualitativa): A valoración desta situación de aprendizaxe é positiva. Ao principio pode ser que o alumnado se disperse un pouco, polo que debemos secuenciar a situación de aprendizaxe en pequenas tarefas correlativas, facilitando así o traballo dos diferentes grupos. Penso que se acostumamos ao alumnado a realizar con asiduidade situacións de aprendizaxe, interiorizarán o xeito de traballo, sendo cada vez máis doado. Por outra banda, esta forma de traballo favorece a aprendizaxe entre iguais, algo que considero fundamental. AVALIACIÓN DA SITUACIÓN DE APRENDIZAXE Puntos fortes: -A motivación que supón traballar con ferramentas dixitais. -A aprendizaxe entre iguais do traballo en equipo. -O pracer de sentirse protagonistas nun vídeo, que favorece a súa autoestima. Aínda mellor se: -Diminuír a complexidade do traballo co editor de vídeo. -Fomentar un traballo equitativo por parte dos integrantes de cada equipo.
  • 6. Tarefa 3.3. Deseño dunha situación de aprendizaxe Nome e apelidos