Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip Stamenković

196 views

Published on

15. godina "Odeljenja za fiziku", NNB10
30-31. mart 2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inženjersko modeliranje - Miloš Milić, Aleksa Trajković, Filip Stamenković

 1. 1. Алекса Трајковић, Филип Стаменковић, Милош Милић бивши ученици Одељења за физику, ГСМ Ниш Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..
 2. 2.  Предмет: моделирање у физици  Ојлеров метод  Семинарски радови  Рачунарство  Грађевинарство Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..
 3. 3. Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..
 4. 4. Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..  Соба димензија a×a  Брзина миша: v  Брзина мачке: vm = k v  Почетни тренутак: суседни углови  Путања мачке?  Манчевљева мачка, k = 2
 5. 5. 𝑦 𝑛+1 = 𝑦𝑛 + 𝑘𝑣 sin 𝛼 ∆𝑡 𝑥 𝑛+1 = 𝑥 𝑛 + 𝑘𝑣 c𝑜𝑠 𝛼 ∆𝑡 𝑚 𝑛+1 = 𝑚 𝑛 + 𝑣∆𝑡 Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..
 6. 6. 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Y X k = 2 ( n = 1000 ) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Y X n = 10 ( Y = 0,56378 ) n = 50 ( Y = 0,65978 ) n = 100 ( Y = 0,65661 ) n = 1000 ( Y = 0,66566 ) 1 10 100 1000 10000 100000 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 Y n 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Y X k=1.618 k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..
 7. 7. Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..  Учење се заснива на интеракцији са околином.  Систем затворене петље  Не постоји супервизор  Изабране акције имају далекосежне последице.
 8. 8. 𝑄 𝑆𝑡, 𝐴 𝑡 ← 𝑄 𝑆𝑡, 𝐴 𝑡 + 𝛼ሾ 𝑅 𝑡+1 + 𝛾 max 𝑎 𝑄 𝑆𝑡+1, 𝑎 − 𝑄 𝑆𝑡, 𝐴 𝑡 ]  Процене се ажурирају након сваког корака – online  Када је простор стања и акције довољно мали, функције вредности можемо представити табеларно. Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..
 9. 9. ෢𝑄 𝜃 𝑠, 𝑎 = 𝜃0 ∙ 1 + 𝜃1 𝑓1 𝑠, 𝑎 + ⋯ + 𝜃 𝑛 𝑓𝑛 𝑠, 𝑎 𝜃𝑖 = 𝜃𝑖 + 𝛼ሾ𝑅 𝑠 + 𝛾𝑚𝑎𝑥 𝑎′ ෢𝑄 𝜃 𝑠′, 𝑎′ − ෢𝑄 𝜃 𝑠, 𝑎 ] 𝜕෢𝑄 𝜃 𝑠, 𝑎 𝜕𝜃𝑖 Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..  Уместо велике табеле Q вредности, чувамо тежине 𝜃 𝑛. 𝑛 ≪ 𝒮 „Компресија коју постиже апроксиматор функције омогућава обучаваном агенту да, на основу стања која је посетио, уопштава нa стања која није посетио.“  Линеарна регресија:
 10. 10. -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Prosečan rezultat agenta za vreme treniranja u zavisnosti od broja epizoda Aproksimativni Q-learning Random agent
 11. 11. Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..  Треба одредити: брзину, путању и најповољнији угао постављања  Циљ: највећи домет  Маса: (50+50) g  Брзина избацивања горива: 150 m/s (540 km/h)  Трајање пропулзије: 1 s  Почетни угао
 12. 12.  Могуће путање и домет Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..
 13. 13.  Оптимална путања Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..
 14. 14.  (Не)стабилност и рушење Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018.. Извијање арматуре Избочавање резервоара Стуб после пожара
 15. 15.  Притисак и извијање Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018.. yi+1 = yi + Δyi න ⅆ𝑥 , ⅆ ⅆ𝑥 , 𝑦 𝑥 , sin α , cos β
 16. 16.  Одређивање напрезања шипа и тла Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..
 17. 17.  Тунел кружног облика  Темељна плоча или греда Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..
 18. 18. Фестивал НАУК НИЈЕ БАУК 10 недеља, 1. април 2018..

×