Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Matapelajaran : Pendidikan Ibadah sekolah rendahTarikh   : 21.02.2012Masa     : 0730 – 0800 pagiKelas     : Ta...
1.1 LANGKAH –LANGKAH PENGAJARAN PENDIDIKAN AKIDAH                 PENDAHULUAN               ...
Langkah /   Isi pelajaran   Aktiviti pengajaran &    Catatan  masa                pembelajaranPen...
Langkah /    Isi pelajaran   Aktiviti pengajaran &       Catatan  masa                   ...
Langkah /    Isi pelajaran   Aktiviti pengajaran &    Catatan masa                 pembelajaran...
Langkah /         Isi pelajaran      Aktiviti pengajaran &          Catatan  masa        ...
Langkah /      Isi pelajaran      Aktiviti pengajaran &        Catatan  masa             ...
Langkah /      Isi pelajaran       Aktiviti pengajaran &           Catatan  masa         ...
Langkah /    Isi pelajaran    Aktiviti pengajaran &       Catatan masa                   ...
RPH PI TAHUN1 ( ISTINJAK )
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RPH PI TAHUN1 ( ISTINJAK )

7,037 views

Published on

Persediaan Mengajar Tahun 1 ( Istinjak )

Published in: Education
 • Be the first to comment

RPH PI TAHUN1 ( ISTINJAK )

 1. 1. Matapelajaran : Pendidikan Ibadah sekolah rendahTarikh : 21.02.2012Masa : 0730 – 0800 pagiKelas : Tahun 1 BistariBil.murid : 10 orangStandard Kandungan: 3.2 Pengertian istinjakStandard pembelajaran :3.2.1. menyatakan pengertian istinjak3.2.2. menyatakan cara-cara beristinjak.Hasil pembelajaran :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1.Murid dapat menyatakan pengertian istinjak dengan betul.2. Murid dapat menyatakan cara-cara beristinjak satu persatu.Elemen merentas kurikulum:Ilmu : Pendidikan moralNilai murni : bersihMedia : CD ,LCD dan komputer.Alat bantu mengajar : CD dan buku tulis.Refleksi:
 2. 2. 1.1 LANGKAH –LANGKAH PENGAJARAN PENDIDIKAN AKIDAH PENDAHULUAN SET INDUKSI FASA PERSEDIAANLANGKAH-LANGKAH FASA APLIKASI FASA PERKEMBANGAN FASA TINDAKAN PENUTUP
 3. 3. Langkah / Isi pelajaran Aktiviti pengajaran & Catatan masa pembelajaranPendahuluan Doa belajar dan Murid membaca doa Doa belajar 1 minit mengucap dua belajar dan mengucap kalimah dua kalimah syahadah syahadah. dengan bimbingan guru.
 4. 4. Langkah / Isi pelajaran Aktiviti pengajaran & Catatan masa pembelajaranSet induksi Tiga ketul batu. Guru menunjukkan tiga ketul Batu. 2 minit batu kepada murid sambil bertanya tentang kegunaan batu tersebut. Contoh soalan. 1.Apakah ini ? Jawapan : batu 2.Apakah kegunaan batu ini? Jawapan murid : i.untuk membaling anjing ii. untuk membuat batu hiasan. iii.untuk membuat rumah
 5. 5. Langkah / Isi pelajaran Aktiviti pengajaran & Catatan masa pembelajaran Fasa Pengertian 1.Guru menayangkan Video istinjakpersediaan istinjak: video penerangan tentang 3 minit Istinjak ialah istinjak. membersihkan 2. Guru menyuruh murid qubul membaca pengertian Klik gambar di atau dubur istinjak secara kelas. atas dengan air mutlak atau benda – benda yang kesat.
 6. 6. Langkah / Isi pelajaran Aktiviti pengajaran & Catatan masa pembelajaranFasa Aplikasi Sebab-sebab beristinjak: 1.Guru bersoaljawab dengan murid Carta kepentingan 4 minit i.untuk tujuan menjaga tentang mengapa kita perlu beristinjak. beristinjak (gambar) dalam kebersihan diri. Jawapan : buku teks muka surat 102. ii. untuk menunaikan i.untuk tujuan menjaga kebersihan diri. Kad gambar sembahyang. ii. untuk menunaikan sembahyang. i.batu iii.untuk mengelakkan iii.untuk mengelakkan sebarang ii. tisu sebarang penyakit yang penyakit yang merbahaya. iii.kulit kayu merbahaya. 2. Guru menyoal murid apakah iv.daun kering Alat- alat beristinjak : tindakan mereka jika tiada air? i.batu Jawapan : ii. tisu i.tisu iii.kulit kayu ii.kertas iv.daun kering iii.surat khabar 2.Guru menerangkan tentang alat-alat yang digunakan untuk beristinjak dengan menunjukkan gambar alat – alat yang digunakan.
 7. 7. Langkah / Isi pelajaran Aktiviti pengajaran & Catatan masa pembelajaran Fasa Alat- alat beristinjak : 1.Guru membahagikan murid kepadaperkembangan i.batu dua kumpulan. 10 minit ii. tisu 2.Guru meminta murid duduk dalam iii.kulit kayu kumpulan masing-masing. iv.daun kering 3.Guru meminta murid berbincang tentang alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinjak jika tiada air dan bagaimana hendak menggunakan alat itu. 4.Guru membimbing kumpulan perbincangan supaya murid dapat menyelesaikan masalah. 5.Ketua kumpulan dipanggil ke depan untuk memberitahu alat-alat yang boleh digunakan dan cara menggunakan alat –alat itu untuk tujuan istinjak.
 8. 8. Langkah / Isi pelajaran Aktiviti pengajaran & Catatan masa pembelajaranFasa tindakan Cara – cara beristinjak 1.Guru menerangkan dan membuat Video cara-cara beristinjak 8 minit dengan air: ulasan tentang alat-alat yang boleh 1.siramkan air digunakan untuk beristinjak. mutlak,gunakan tangan 2.Guru memberitahu tentang adab dan kanan. cara beristinjak dengan betul dengan 2.Basuh qubul atau dubur menayangkan video cara-cara gunakan tangan kiri. beristinjak. 3.Basuh hingga bersih. 3.Murid dipilih secara rawak untuk Istinjak dengan benda menunjuk cara beristinjak kesat: dengan adab yang betul. 1.Guna sekurang- kurangnya tiga biji batu atau benda kesat. 2.Gosok pada qubul atau dubur sehingga diyakini bersih.
 9. 9. Langkah / Isi pelajaran Aktiviti pengajaran & Catatan masa pembelajaranPenutup Kepentingan Guru merumuskan tentang Nilai murni:2 minit beristinjak: kepentingan istinjak sekali kebersihan i.Sah ibadat lagi dan berharap murid dapat ii.sihat rohani dan mengamalkannya dengan jasmani betul. iii. menggambarkan akhlak mulia orang- orang Islam. iv.membezakan manusia dengan haiwan.

×