ArgumentaceLokalizace patří do mého oboru, tedy překladatelství německého jazyka. Představuje komplexnějšíproces než překl...
smyslu je potřeba myslet nejen na překlad, tedy lingvistickou část lokalizace, ale i na technickénáležitosti, jako je třeb...
Co se lokalizuje?Všeobecně lze říct, že se lokalizují produkty, se kterými se jejich producent rozhodl prosadit mimozemi j...
   Autor není uveden, ale jedná se o portál, který je spravován společností gdi, s. r. o., která       poskytuje informac...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kpi plátková

214 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
214
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi plátková

  1. 1. ArgumentaceLokalizace patří do mého oboru, tedy překladatelství německého jazyka. Představuje komplexnějšíproces než překlad, považuji tedy toto téma za velmi zajímavé a přínosné pro současnou situaci nasvětovém trhu. V textu vysvětluji pojem lokalizace a principy tohoto procesu, co se lokalizujea jaký to má význam. Pro jednoznačnost obsahu jsem v názvu použila atribut „v oborupřekladatelství“.AnotaceTato práce představuje pojem lokalizace v oboru překladatelství. Cílem je vysvětlení pojmu a jehoodlišení od pojmu překlad. V textu jsou uvedeny důvody, proč se společnosti rozhodují lokalizovatsvé produkty a kterým prvkům textu je potřeba věnovat zvláštní pozornost. Následuje přehledoblastí, ve kterých se lokalizace uplatňuje nejvíce. Na závěr je uveden stručný historický vývojlokalizace.Klíčová slova: lokalizace, přizpůsobení, cílový trh, překladLokalizace v oboru překladatelstvíVysvětlení pojmuDefinice pojmu lokalizace většinou obsahují tato klíčová slova: přizpůsobení, cílový trh, zvyklosti,kultura, zachování. Např. na webových stránkách www.tlumoceni-preklady.cz, které poskytujíregistr překladatelských firem v České republice, je pojem lokalizace textu vysvětlen takto:„Lokalizace je specifický druh odborného překladu s přidanou hodnotou, kdy kromě samotnéhopřekladu dochází k přizpůsobení lokalizovaného produktu zvyklostem a potřebám lokálníchuživatelů, tj. časovému pásmu, měně, svátkům, geografii aj.“ [1]Pojem lokalizace evokuje něco lokálního, místního, vztahujícího se k určité lokalitě. Je zdesouvislost s heslem „Mysli globálně, jednej lokálně.“ Wolfgang Zenk, odborník z oborůterminologie a překladatelství, doporučuje nahlížet na koncept lokalizace jako na postup od oblastilokální, přes mezinárodní, až po oblast globální. [2]Proč lokalizovat?Na začátku stojí rozhodnutí prosadit se s produktem na jiném trhu než domácím. V širším slova
  2. 2. smyslu je potřeba myslet nejen na překlad, tedy lingvistickou část lokalizace, ale i na technickénáležitosti, jako je třeba umístění volantu v automobilu nebo elektrické napětí. Lokalizovanéprodukty mají větší šanci oslovit zákazníky v multikulturním prostředí internetu a prosadit se naglobálním trhu.Ilustrace č. 1 názorně ukazuje, které prvky textu obvykle vyžadují přizpůsobení cílovému trhu. Lzeje rozdělit na lingvistické prvky, kulturní prvky a prvky související s formátem dat. Např. datum18. 4. 2012 bude v německém jazyce vypadat takto: 18. 04. 2012. Anglické míle a palce nemusí býtkaždému známy, proto je dobré převést je na jednotky cílového trhu. Měnu je dobré převést, pokudnení moc známá, např. pro českého čtenáře není nutné převádět euro na české koruny. Zvláštnípozornost je potřeba věnovat i obrázkům, které mohou v čtenářích z jiné kulturní oblasti vyvolávatúplně jiné asociace než v původní kultuře. S tím souvisí i barvy, např. volba pozadí webové stránkymůže hrát podstatnou roli. Zatímco v západní Evropě červená barva evokuje pocit nebezpečía agresi, v Číně působí pozitivně a slavnostně. Černá bývá spojována se smrtí a temnotou, alev Číně má podobný účinek bílá barva, která je zase v západní kultuře vnímána jako čistá, ctnostná.V úvahu se bere i obvyklé rozložení textu (např. v případě webových stránek) a směr, kterým se textčte. Nejpodstatnější rozdíly se vyskytují mezi kulturami navzájem velmi vzdálenými, předevšímmezi jednotlivými kontinenty. Proto bude podstatně více prvků k lokalizování mezi např. asijskoua českou kulturou než mezi např. slovenskou a českou kulturou. 1. Ilustrace: Přehled základních prvků, které se přizpůsobují cílovému trhu
  3. 3. Co se lokalizuje?Všeobecně lze říct, že se lokalizují produkty, se kterými se jejich producent rozhodl prosadit mimozemi jejich původu. V současné době se lokalizuje především software, k čemuž jsou zapotřebívýborné technické znalosti a dovednosti z oboru programování a programovacího jazyka. Tytoznalosti jsou částečně zapotřebí i při lokalizaci webových stránek. Je zřejmé, že uživatelé internetushledávají webové stránky v jejich mateřském jazyce přívětivějšími, tráví jejich prohlížením vícečasu a jsou zde ochotni případně i nakoupit nabízené produkty. S prostředím internetu částečněsouvisí i lokalizace her. Pro tento druh lokalizace je potřeba mít zvláštní vybavení, např. herníkonzole, a obvykle se na lokalizaci podílejí aktivní hráči. Hlavním předpokladem pro úspěšnoulokalizaci her je znalost speciální terminologie a fiktivního světa a příběhu, který hry většinoudoprovází. V případě her se uplatňuje i titulkování a dabing. V případě výše uvedených lokalizací semusí otestovat, zda lokalizovaný produkt funguje i v nové podobě. Obzvlášť vysoké nároky nakreativitu klade lokalizace reklam a sloganů. Zde je nezbytně nutné, aby byl zachován účineksdělení na příjemce, aby jednal požadovaným způsobem, tedy aby si např. koupil výrobek. Dále selokalizují brožury a propagační materiály. Podstatnou roli hraje i technická dokumentace, ve kterése usiluje o co největší jednotnost. Jedná se o dokumenty, které popisují technický výrobek, např.návod k použití.ZávěrNěmecký produktový manažer Tim Jakob Voos se mimo jiné zabývá strategiemi, které se uplatňujípři lokalizaci webových stránek. V předmluvě své knihy zmiňuje strategii „one size fits all“, kterábyla obvyklá v 80. letech, a autor tak názorně ukazuje posun v oboru lokalizace. Hlavním znakemtéto strategie je univerzálnost a tím pádem se globální řečí stal anglický jazyk. V dnešní době je alevelké množství různých cílových skupin a cílových trhů, které požadují produkty přizpůsobenésvým potřebám a pouze angličtina už nezaručí maximální úspěch. Na druhou stranu ale nemusí býtúplná lokalizace vždy ideálním řešením a je vhodné zachovat některé specifické prvky, obzvláště cose týče původní kultury. Jak tedy z odborné práce T. J. Voose vyplývá, někdy lze specifické prvkyvýchozí kultury úmyslně použít, někdy je lepší úmyslně je vynechat. [3]Lokalizace se postupem času vyvíjí a stává se velmi podstatnou součástí světové ekonomiky.Zdroje[1] Lokalizace a překlady webů a www stránek. Registr překladatelů ČR - Tlumočení-Překlady.cz[online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://www.tlumoceni-preklady.cz/o-prekladatelstvi/lokalizace-preklady-www-stranek-webu/
  4. 4.  Autor není uveden, ale jedná se o portál, který je spravován společností gdi, s. r. o., která poskytuje informace o překladatelství a jazykovém vzdělávání  Informace jsou objektivní  Rok zveřejnění není uveden, ale informace jsou s ohledem na informační požadavek aktuální  Text je strukturován pomocí podnadpisů a odstavců  Zdroje nejsou uvedeny, ale jedná se o všeobecně platné informace[2] ZENK, Wolfgang. Lokalisieren nach Drehbuch. Fachzeitschrift ’technische kommunikation’[online]. 2009, č. 31 [cit. 2012-12-18]. Dostupné z: http://www.tekom.de/index_neu.jsp?url=/servlet/ControllerGUI?action=voll&id=2718  Autor je kvalifikovaný  Informace jsou objektivní  Rok vydání: 2009 – informace jsou s ohledem na informační požadavek aktuální  Text je strukturován pomocí podnadpisů a odstavců  Zdroje jsou uvedeny[3] VOOS, Tim Jakob. Lokalisierungsstrategien für Internetseiten: Kulturspezifische Merkmalebewusst einsetzen oder bewusst vermeiden. Hamburg: Diplomica Verlag, 2012. ISBN 978-3-8428-7792-4.  Autor je kvalifikovaný  Informace jsou objektivní  Rok vydání: 2012 – informace jsou s ohledem na informační požadavek aktuální  Text je strukturován – kapitoly – podkapitoly, odstavce  Zdroje jsou uvedeny

×