SlideShare a Scribd company logo
SAP Netweaver
Process Integration
      FIT Consulting
Agenda


    SAP NetWeaver Process Integration hakkında kısaca
    Mimari & Çalışma Mantığı
    Tasarım & Konfigürasyon Bileşenleri
       o Integration Directory
       o Enterprise Services Repository
       o Adapter Engine
    Mappings (Eşleme)
    Business Process Management
      (İş Süreçleri)
    Monitoring (Takip)
    Sonuç©2008 FIT Consulting                    2
Today’s Integration Challenge


  Integration costs are high
  • pi genel
                 Pressure on IT increases
                 • neyapar neden ihtiyaç vardır
©2008 FIT Consulting                       3
Günümüzün Entegrasyon Zorlukları
                   Yüksek Entegrasyon Maliyetleri


                   Bilişim Teknolojileri üzerindeki
                  baskı artmakta
©2008 FIT Consulting                           4
How to lower TCO
            • Karmaşıklığı azaltın

            • Standartlığı arttırın

            • Şirket performansını arttırın
©2008 FIT Consulting                   6
SAP NetWeaver Platform
             SAP Process Integration
             • SAP ve SAP olmayan sistemler
             • Hazır entegrasyon kalıpları
             • A2A ve B2B entegrasyonu
             • SAP Business Process Management (İş
             Süreçleri)
©2008 FIT Consulting                       8
SAP Process Integration temel ilkeler
    Paylaşımlı Entegrasyon Bilgileri

    Standart ve Adaptör Desteği

    XML mesaj tabanlı haberleşme

    Esneklik

    Uzun vadede düşük maliyet
©2008 FIT Consulting            9
SAP NetWeaver PI Mimarı
Figure: “SAP NetWeaver Process Integration 7.1 - Overview “SAP NetWeaver Product Management December 2007

©2008 FIT Consulting                                            11
SAP NetWeaver PI Dezayn & Çalışma Mantığı


  Dezayn Süreci:
                       • Mesaj tanımlama
         ES Repository       • Arayüz tanımlama
                       • Eşlemeler (Mesaj ve Arayüzler)

                       • Grup/Servis tanımlama
      Integration Diretcory       • Komünikasyon Kanalı tanımlama
                       • Alıcı/Arayüz tanımlama

  Çalışma Mantığı:
                                      Integration Server
             Alıcı    Arayüz        Mesaj
            belirleme  belirleme       ayırma
            Adaptör
                  Yönlendirme      Eşleme
            çağırma


©2008 FIT Consulting                                       12
Enterprise Services Repository
                 Enterprice Services Repository
  ESR Avantajları
  • Sistemli geliştirme
  • Tekrardan kullanılabilme                   Süreç Modelleme
  • Geliştirme kolaylığı
  • Modele dayalı geliştirme
                                  Entegrasyon Objeleri
  • Servis yönetimi
©2008 FIT Consulting                                   13
Integration Directory
  Integration Directory
  • İşbirliği Profili                 İş Süreçleri
                 Business Scenarios
  • Mantıksal Yönlendirme
  • İletişim kanalı belirleme            Alıcı tanımlama
  • Yönlendirme kuralları
                            Arayüz tanımlama

                            Web Servisleri
©2008 FIT Consulting                           15
Gelişmiş Adaptör Motoru
              Adaptör Motoru Özellikleri
              • Adaptör mimarisi Java Connector
              Architecture (JCA) üzerine kurulu

              • Hem senkron hem asenkron mesajlar

              • Gönderici ve alıcı adaptörler aynı
              Adaptör Motoru üzerinde

              • Merkezi olmayan Adaptör Motoru ile
              merkezi konfigürasyon ve takip
              desteklenmekte

              • Adaptör Geliştirme Kiti – müşterileri ve
              partnerler adaptör geliştirebilirler
©2008 FIT Consulting                          16
Gelişmiş Adaptör Motoru


 Adaptörler
 • Teknik Adaptörler
    • File/FTP (File System/FTP Server)
    • JDBC (RDBMS System)
    • JMS (Messaging Systems)
    • SOAP (Web Services)
    • Plain HTTP
    • Mail (Mail Servers)
    • SAP Business Connector (SAP BC)
    • Marketplace (mySAP Marketplaces)
 • Uygulama Adaptörleri
    • RFC
    • IDoc
 • Endüstri Standart Adaptörleri
    • RNIF 2.0 (RosettaNet)
    • RNIF 1.1 (RosettaNet)
    • CIDX (RNIF 1.1)©2008 FIT Consulting             17
Gelişmiş Adaptör Motoru
©2008 FIT Consulting    18
Gelişmiş Adaptör Motoru    Integration     Adaptör tipi
    Directory      seçme
                  Adaptöre özel
                   ayarlar
©2008 FIT Consulting                19
Eşleme ve tipleri Eşleme
 • Bir yapıdan diğer yapıya eşleme
 • Eşleme programları kullanarak transformasyon kuralları tanımlama
©2008 FIT Consulting                          20
Eşleme Çalışma Mantığı
©2008 FIT Consulting   21
Relate Mapping Programs to Interfaces                     ESR
        Gelen                    Giden
      Mesaj Arayüzü    Arayüz Eşleşme(leri)  Mesaj Arayüzü
                   Mesaj Eşleme
                   XSLT Eşleme
  İstek
        Girdi                   Çıktı
        Mesaj Tipi      Java Eşleme     Mesaj Tipi
                   ABAP Eşleme
                  Message Eşleme
         Çıktı                  Girdi
  Cevap
                   XSLT Eşleme
        Mesaj Tipi      Java Eşleme     Mesaj Tipi
                   ABAP Eşleme
                  Message Eşleme
        Hatalı                  Hatalı
  Hatalı
                   XSLT Eşleme
        Mesaj Tipi                Mesaj Tipi
                   Java Eşleme
                   ABAP Eşleme
©2008 FIT Consulting                          23
Eşleme Programları    Desteklenen eşleme programları
            • Mesaj
            • Java
            • XSLT
            • ABAP    Geliştirin, kaydedin (.jar/.zip),
       import edin ve kullanın.
©2008 FIT Consulting            24
Mesaj Eşlemeye Genel Bakış
        Structure Overview
             Source Structure  Target Structure                       Target Field
                       Mapping

         Data Flow Editor

©2008 FIT Consulting                      25
Mesaj Eşlemeye Genel Bakış


 Mesaj yapılarını eşlemek için 3 farklı yol mevcuttur
 1.  Integration Repository’de hazırda bulunan bir objeyi kullanarak
    (e.g. Message Type, External Definition)
 2.  SAP tarafından import edilmiş bir RFC veya IDoc meta data’sını kullanarak
 3.  XML veya XSD dosyaları lokal dosya sisteminden import ederek    Elementler
                 Attribute
  Element is mandatory and might re-occur
        (minOccurs>0,maxOccurs>1)
     Element mecburidir(minOccurs>0)
  Parent node might repeat (minOccurs>1)
     Element might repeat (minOccurs>1)
©2008 FIT Consulting                                26
Mesaj Eşlemeye Genel Bakış            Bir alana çift            Bir alana çift
              tıklama                tıklama
                =                   =
            Alanı data flow            Alanı data flow
            editor’e ekler            editor’e ekler
                     Sürükle ve Bırak
            Sürükle ve Bırak           Sürükle ve Bırak
©2008 FIT Consulting                              27
Mesaj Eşlemeye Genel Bakış


  Kullanılacak XML‘i farklı koşullarla test edin


                        Editör
             Test datayı giriniz

 Tree View:                       XML view :
 Sub-tree’leri kopyalayabilirsiniz           Manuel olarak elementleri değiştirebilirsiniz
 Node’leri silebilirsiniz                Attribute veya değerler ekleyebilirsiniz
 Attribute veya değerler ekleyebilirsiniz
 Alanlar için değer girebilirsiniz
©2008 FIT Consulting                                         28
Mesaj Eşlemeye Genel Bakış


 “Display Queue” seçeneğini kullanarak eşlemenin her adımını takip edebilirsiniz
©2008 FIT Consulting                                29
Kullanıcı-Tanımlı fonksiyonlar – Geneş Bakış  1.  Var olan fonksiyonlar yetersiz kaldığında kullanılır
  2.  Kullanımı normal fonksiyonlar gibidir
 Fonksiyon çeşitleri
 •   Basit fonksiyonlar
     Process individual field input values for each function call
     Girdi olarak “string” alır
     “string” geri döndürür
 •   Gelişmiş fonksiyonlar
     Process non-single string field input values for each call
     Pass either all field values of a context or the whole queue
     Input field is passed as string array
     Returned values are stored in a string array, ResultList
©2008 FIT Consulting                           30
Kullanıcı-Tanımlı fonksiyonlar – Geneş Bakış
  •   Eşleme için kendi fonksiyonunuzu yaratabilirsiniz
  •   Java kodu destekli
  •   Grafiksel eşleme penceresinde: yarat, geliştir ve kullan
©2008 FIT Consulting                         31
Fonksiyon Kategorileri
Arithmetic: add, substract, equalsA, abs, sqrt, sign, sqrt, etc.

Boolean: And, Or, Not, Equals, notEquals, if, ifWithoutElse

Constants: Constant, CopyValue, sender, receiver

Conversions: FixValues, Value mapping

Date: currentDate, DateTrans, DateBefore, DateAfter, CompareDate

Node Functions: createIf, removeContexts, replaceValue, exists, SplitByValue, collapseContexts

Statistic: sum, average, count

Text: substring, concat, equalsS, indexOf, lastIndexOf, compare, etc.
©2008 FIT Consulting                                    32
User-Defined Functions               Yeni bir fonksiyon yaratın
  Java kodunuzu geliştirin

©2008 FIT Consulting                    33
Neden İş Süreçleri?
 İş Dünyası ile BT’nin arasındaki köprü

 İş süreçlerini genişletiyor

 Basit modelleme

 Enables Adaptiveness

 Görselliği arttırıyor
©2008 FIT Consulting            34
Business Process Management Yapısı
©2008 FIT Consulting         36
Further Enhancements  Tasarla, Çalıştır ve Monitör et
  Process Integration’ın parçası
  Açık model standartlarına dayalı
  Gelişmiş Merkezi Monitör
©2008 FIT Consulting          37
Why Business Process Management
                         Overview Area
     Edit Area
                         Properties Area
   Output Area
                  Object Area

©2008 FIT Consulting                        39
ccBPM – Process Step Types


    Mesaj ile ilgili adımlar
        Receive

        Send

        Transformation

        Receiver Determination

    İş Süreç akış kontrolü ile ilgili adımlar
        Block       Loop       Fork


        Control      Control     Switch

        Wait        Unidentified
©2008 FIT Consulting                    40
Correlation
 Correlation Handling
 • Routing of messages (Business
 Documents) to process instances
 • Dependencies rely on business
 data (Message ID, Order ID,
 Business Partner ID, Company
 Code)
 • Correlations    define  these
 dependencies


©2008 FIT Consulting          41
Monitoring  Monitoring:
     • Componentlerin güncel durumu
     • Hata uyarı durumu
      PI ve Monitoring
          Mesajları takip edin
          Çıkan hataları görün
          Kısa sürede müdahale ederek sorunları giderin
          Reduce downtime risks
      PI ve Alerting
          Her an ve heryerde sisteminiz ile ilgili güncel durumda olun
          Olduğunuz yerden hemen müdahale edin©2008 FIT Consulting                                42
Tools used by the Runtime Workbench   CCMS (Computing Center Management System)

   PMI (Process Monitoring Infrastructure)

   Alerting Framework
  Tools for monitoring in Process Integration
     • Runtime Workbench (RWB) via browser
     • Integration Server using transaction: SXMB_MONI via SAP GUI©2008 FIT Consulting                           43
Message Monitoring in the Integration Server


  Tüm gelen ve giden XML mesajların durumu monitor edilebilir
  İki seçenek:
  1. Standart
  2. Gelişmiş


  Seçenekler:
    Status Group
    Status
    Execution from
    Execution to
    Party/Scheme/Agency (S/R)
    Interface Name/Namespace (S/R)
    Pipeline
    Technical Inbound Channel
    Outbound Status
    Error
    Client


©2008 FIT Consulting                       45
XML Message List
            Legend
©2008 FIT Consulting      46
Display Message Content


              İçeriği görüntüle ve indir
                             Versiyonlar
                            Karşılaştırma
©2008 FIT Consulting                          47
Runtime Workbench


 Monitoring’e Merkezi erişim
 Browser-based arayüz
 Tüm monitoring araçlarına bu merkezden ulaşabilirsiniz

 Component Monitoring
 Message Monitoring
 End-to-End Monitoring
 Performance Monitoring
 Index Administration
 Alert Configuration
 Cache Monitoring
©2008 FIT Consulting                   48
Component Monitoring            Tüm PI bileşenlerin gözetimi
            Sistemleri ping atma imkanı
            Self-Test tool ile bileşenlere mesaj
            göndermek
©2008 FIT Consulting                      49
Message Monitoring


  Tüm message monitoring araçlara RWB’den merkezi erişim
  Filtre edilmiş mesajları göstermek
  Detaylı mesaj bilgilerine ve içeriklerine erişim
©2008 FIT Consulting                     50
End-to-End Monitor


 Bileşenlerde işlenen mesaj işlem adımlarını baştan
 sona izleme
 İki Bakış
   1. Process view
      • Tüm işlenmiş mesajların durumlarını
       görme
      • Hatalı mesaj içeren bileşenleri görme
      • Tüm bileşenlerin grafiksel gösterimi
   2. Instance view
      • Belirli bir mesajın ilgili bileşenlerle
       izlediği yol
©2008 FIT Consulting                  51
Performance Monitor   Gelişmiş performans istatistikleri
   Throughtput ve latency (‘processing time’) ölçümleri
   Seçilmiş ve toplanmış performans dataların seçilme
   kategorileri:
       •XI bileşenlerine
       •Zaman aralığı
       •Mesaj özellikleri
©2008 FIT Consulting                     52
Alerting


  Message Alerting
  Uyarılar e-mail, sms, faks yolları
  ile gönderme imkanı
  Alert Configurations
  Uyarı kategorileri ve kuralları
  oluşturma
  Alert Inbox
  Uyarıları işleme (e.g. Onayla,
  forward et,...)
  Dağıtım yollarını kişiselleştirme
  Uyarı kategorilerine katılmak
©2008 FIT Consulting           53
Summary
             With integrated content,
   rapid interface development for SAP and non-SAP systems,
         built-in Business Process Management,
    a range of adapters from SAP and the Partner Ecosystem,
            a robust processing engine,
             and centralized monitoring,

       SAP Process Infrastructure is a solid platform for all
          integration scenarios in the real world.
©2008 FIT Consulting                          54
Thank you for your Attendance                 www.fitcons.com FIT Consulting Site
                 www.eseypi.com Independent Turkish SAP New Site
             www.basisconsultant.com FIT International Basis Community
              www.secureyoursap.com FIT SAP Secure Your SAP Site
            Questions
©2008 FIT Consulting

More Related Content

Similar to Sunum net weaver pi (fonksiyonel) tr

6.Oracle Day2009 Engin Senel V2
6.Oracle Day2009 Engin Senel V26.Oracle Day2009 Engin Senel V2
6.Oracle Day2009 Engin Senel V2Ermando
 
000 Fit Consulting
000 Fit Consulting000 Fit Consulting
000 Fit ConsultingAhmet Bilgen
 
Bankacılık ve SOA
Bankacılık ve SOABankacılık ve SOA
Bankacılık ve SOA
Burak Selim Şenyurt
 
Detaysoft E-Defter sunumu
Detaysoft E-Defter sunumuDetaysoft E-Defter sunumu
Detaysoft E-Defter sunumu
Detaysoft
 
0 btg - urun gelistirme yasam donugusu cozumleri (borland ve embarcadero) ara...
0 btg - urun gelistirme yasam donugusu cozumleri (borland ve embarcadero) ara...0 btg - urun gelistirme yasam donugusu cozumleri (borland ve embarcadero) ara...
0 btg - urun gelistirme yasam donugusu cozumleri (borland ve embarcadero) ara...BTGrubu
 
Gartner EEE - Altyapı Yönetimi - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - Altyapı Yönetimi - Vakıfbank SunumuGartner EEE - Altyapı Yönetimi - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - Altyapı Yönetimi - Vakıfbank Sunumu
halilaksu
 
003 Net Weaver B Berry Servis
003 Net Weaver B Berry Servis003 Net Weaver B Berry Servis
003 Net Weaver B Berry ServisAhmet Bilgen
 
IBM Presentation ( IBM SUNUM )
IBM Presentation ( IBM SUNUM )IBM Presentation ( IBM SUNUM )
IBM Presentation ( IBM SUNUM )msemihdemir
 
SAP Forum 2009: SAP ve Microsoft'un Dansı: Duet
SAP Forum 2009: SAP ve Microsoft'un Dansı: DuetSAP Forum 2009: SAP ve Microsoft'un Dansı: Duet
SAP Forum 2009: SAP ve Microsoft'un Dansı: Duet
FIT Consulting
 
SAP Forum 2009: SAP Türkiye ile TDMS Sunumu
SAP Forum 2009: SAP Türkiye ile TDMS SunumuSAP Forum 2009: SAP Türkiye ile TDMS Sunumu
SAP Forum 2009: SAP Türkiye ile TDMS Sunumu
FIT Consulting
 
Gartner EEE 2013 - Altyapı Yönetimi - Migros Sunumu
Gartner EEE 2013 - Altyapı Yönetimi - Migros SunumuGartner EEE 2013 - Altyapı Yönetimi - Migros Sunumu
Gartner EEE 2013 - Altyapı Yönetimi - Migros Sunumu
halilaksu
 
Microservices Architecture
Microservices ArchitectureMicroservices Architecture
Microservices Architecture
Dilaver Demirel
 
CIO Grup-Eczacıbaşı Bilişim Etkinliği Sunumu (27.09.2016)
CIO Grup-Eczacıbaşı Bilişim Etkinliği Sunumu (27.09.2016)CIO Grup-Eczacıbaşı Bilişim Etkinliği Sunumu (27.09.2016)
CIO Grup-Eczacıbaşı Bilişim Etkinliği Sunumu (27.09.2016)
Mustafa Kuğu
 
Share point 2010
Share point 2010Share point 2010
Share point 2010guest0b15d1
 
System Center 2012 Orchestratora Genel Bakis
System Center 2012 Orchestratora Genel BakisSystem Center 2012 Orchestratora Genel Bakis
System Center 2012 Orchestratora Genel Bakis
Mustafa
 
Bilisimde Genc Hareket
Bilisimde Genc HareketBilisimde Genc Hareket
Bilisimde Genc Hareket
Cagla Cavusoglu
 
Bulut Bilisim Nedir
Bulut Bilisim NedirBulut Bilisim Nedir
Bulut Bilisim Nedir
Mustafa
 

Similar to Sunum net weaver pi (fonksiyonel) tr (20)

6.Oracle Day2009 Engin Senel V2
6.Oracle Day2009 Engin Senel V26.Oracle Day2009 Engin Senel V2
6.Oracle Day2009 Engin Senel V2
 
000 Fit Consulting
000 Fit Consulting000 Fit Consulting
000 Fit Consulting
 
Bankacılık ve SOA
Bankacılık ve SOABankacılık ve SOA
Bankacılık ve SOA
 
SBS 2011 ile Tanisin
SBS 2011 ile TanisinSBS 2011 ile Tanisin
SBS 2011 ile Tanisin
 
Detaysoft E-Defter sunumu
Detaysoft E-Defter sunumuDetaysoft E-Defter sunumu
Detaysoft E-Defter sunumu
 
Duet SAP Demo
Duet SAP DemoDuet SAP Demo
Duet SAP Demo
 
0 btg - urun gelistirme yasam donugusu cozumleri (borland ve embarcadero) ara...
0 btg - urun gelistirme yasam donugusu cozumleri (borland ve embarcadero) ara...0 btg - urun gelistirme yasam donugusu cozumleri (borland ve embarcadero) ara...
0 btg - urun gelistirme yasam donugusu cozumleri (borland ve embarcadero) ara...
 
Gartner EEE - Altyapı Yönetimi - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - Altyapı Yönetimi - Vakıfbank SunumuGartner EEE - Altyapı Yönetimi - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - Altyapı Yönetimi - Vakıfbank Sunumu
 
003 Net Weaver B Berry Servis
003 Net Weaver B Berry Servis003 Net Weaver B Berry Servis
003 Net Weaver B Berry Servis
 
IBM Presentation ( IBM SUNUM )
IBM Presentation ( IBM SUNUM )IBM Presentation ( IBM SUNUM )
IBM Presentation ( IBM SUNUM )
 
SAP Forum 2009: SAP ve Microsoft'un Dansı: Duet
SAP Forum 2009: SAP ve Microsoft'un Dansı: DuetSAP Forum 2009: SAP ve Microsoft'un Dansı: Duet
SAP Forum 2009: SAP ve Microsoft'un Dansı: Duet
 
SAP Forum 2009: SAP Türkiye ile TDMS Sunumu
SAP Forum 2009: SAP Türkiye ile TDMS SunumuSAP Forum 2009: SAP Türkiye ile TDMS Sunumu
SAP Forum 2009: SAP Türkiye ile TDMS Sunumu
 
Gartner EEE 2013 - Altyapı Yönetimi - Migros Sunumu
Gartner EEE 2013 - Altyapı Yönetimi - Migros SunumuGartner EEE 2013 - Altyapı Yönetimi - Migros Sunumu
Gartner EEE 2013 - Altyapı Yönetimi - Migros Sunumu
 
Microservices Architecture
Microservices ArchitectureMicroservices Architecture
Microservices Architecture
 
SCOM 2007 R2 ile SBS 2011 Monitoring
SCOM 2007 R2 ile SBS 2011 MonitoringSCOM 2007 R2 ile SBS 2011 Monitoring
SCOM 2007 R2 ile SBS 2011 Monitoring
 
CIO Grup-Eczacıbaşı Bilişim Etkinliği Sunumu (27.09.2016)
CIO Grup-Eczacıbaşı Bilişim Etkinliği Sunumu (27.09.2016)CIO Grup-Eczacıbaşı Bilişim Etkinliği Sunumu (27.09.2016)
CIO Grup-Eczacıbaşı Bilişim Etkinliği Sunumu (27.09.2016)
 
Share point 2010
Share point 2010Share point 2010
Share point 2010
 
System Center 2012 Orchestratora Genel Bakis
System Center 2012 Orchestratora Genel BakisSystem Center 2012 Orchestratora Genel Bakis
System Center 2012 Orchestratora Genel Bakis
 
Bilisimde Genc Hareket
Bilisimde Genc HareketBilisimde Genc Hareket
Bilisimde Genc Hareket
 
Bulut Bilisim Nedir
Bulut Bilisim NedirBulut Bilisim Nedir
Bulut Bilisim Nedir
 

More from FIT Solutions

Betek FilliBoya İsmail Polat e-defter sunumu
Betek FilliBoya İsmail Polat e-defter sunumuBetek FilliBoya İsmail Polat e-defter sunumu
Betek FilliBoya İsmail Polat e-defter sunumu
FIT Solutions
 
SAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my world
SAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my worldSAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my world
SAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my world
FIT Solutions
 
SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned
SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned
SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned
FIT Solutions
 
Sunum fit mobil proje
Sunum fit mobil projeSunum fit mobil proje
Sunum fit mobil projeFIT Solutions
 
Sunum fit mobil proje
Sunum fit mobil projeSunum fit mobil proje
Sunum fit mobil projeFIT Solutions
 
FIT Kantar Sistemi
FIT Kantar SistemiFIT Kantar Sistemi
FIT Kantar Sistemi
FIT Solutions
 

More from FIT Solutions (7)

Betek FilliBoya İsmail Polat e-defter sunumu
Betek FilliBoya İsmail Polat e-defter sunumuBetek FilliBoya İsmail Polat e-defter sunumu
Betek FilliBoya İsmail Polat e-defter sunumu
 
SAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my world
SAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my worldSAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my world
SAP Inside Track Ankara 2012: That is the shape of my world
 
SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned
SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned
SAP Inside Track Istanbul 2011 - Sybase Mobile Sales Project - Lessons Learned
 
Sunum fit mobil proje
Sunum fit mobil projeSunum fit mobil proje
Sunum fit mobil proje
 
Sunum fit mobil proje
Sunum fit mobil projeSunum fit mobil proje
Sunum fit mobil proje
 
Sunum fit e_fatura
Sunum fit e_faturaSunum fit e_fatura
Sunum fit e_fatura
 
FIT Kantar Sistemi
FIT Kantar SistemiFIT Kantar Sistemi
FIT Kantar Sistemi
 

Sunum net weaver pi (fonksiyonel) tr

 • 2. Agenda  SAP NetWeaver Process Integration hakkında kısaca  Mimari & Çalışma Mantığı  Tasarım & Konfigürasyon Bileşenleri o Integration Directory o Enterprise Services Repository o Adapter Engine  Mappings (Eşleme)  Business Process Management (İş Süreçleri)  Monitoring (Takip)  Sonuç ©2008 FIT Consulting 2
 • 3. Today’s Integration Challenge Integration costs are high • pi genel Pressure on IT increases • neyapar neden ihtiyaç vardır ©2008 FIT Consulting 3
 • 4. Günümüzün Entegrasyon Zorlukları  Yüksek Entegrasyon Maliyetleri  Bilişim Teknolojileri üzerindeki baskı artmakta ©2008 FIT Consulting 4
 • 5. How to lower TCO • Karmaşıklığı azaltın • Standartlığı arttırın • Şirket performansını arttırın ©2008 FIT Consulting 6
 • 6. SAP NetWeaver Platform SAP Process Integration • SAP ve SAP olmayan sistemler • Hazır entegrasyon kalıpları • A2A ve B2B entegrasyonu • SAP Business Process Management (İş Süreçleri) ©2008 FIT Consulting 8
 • 7. SAP Process Integration temel ilkeler Paylaşımlı Entegrasyon Bilgileri Standart ve Adaptör Desteği XML mesaj tabanlı haberleşme Esneklik Uzun vadede düşük maliyet ©2008 FIT Consulting 9
 • 8. SAP NetWeaver PI Mimarı Figure: “SAP NetWeaver Process Integration 7.1 - Overview “SAP NetWeaver Product Management December 2007 ©2008 FIT Consulting 11
 • 9. SAP NetWeaver PI Dezayn & Çalışma Mantığı Dezayn Süreci: • Mesaj tanımlama ES Repository • Arayüz tanımlama • Eşlemeler (Mesaj ve Arayüzler) • Grup/Servis tanımlama Integration Diretcory • Komünikasyon Kanalı tanımlama • Alıcı/Arayüz tanımlama Çalışma Mantığı: Integration Server Alıcı Arayüz Mesaj belirleme belirleme ayırma Adaptör Yönlendirme Eşleme çağırma ©2008 FIT Consulting 12
 • 10. Enterprise Services Repository Enterprice Services Repository ESR Avantajları • Sistemli geliştirme • Tekrardan kullanılabilme Süreç Modelleme • Geliştirme kolaylığı • Modele dayalı geliştirme Entegrasyon Objeleri • Servis yönetimi ©2008 FIT Consulting 13
 • 11. Integration Directory Integration Directory • İşbirliği Profili İş Süreçleri Business Scenarios • Mantıksal Yönlendirme • İletişim kanalı belirleme Alıcı tanımlama • Yönlendirme kuralları Arayüz tanımlama Web Servisleri ©2008 FIT Consulting 15
 • 12. Gelişmiş Adaptör Motoru Adaptör Motoru Özellikleri • Adaptör mimarisi Java Connector Architecture (JCA) üzerine kurulu • Hem senkron hem asenkron mesajlar • Gönderici ve alıcı adaptörler aynı Adaptör Motoru üzerinde • Merkezi olmayan Adaptör Motoru ile merkezi konfigürasyon ve takip desteklenmekte • Adaptör Geliştirme Kiti – müşterileri ve partnerler adaptör geliştirebilirler ©2008 FIT Consulting 16
 • 13. Gelişmiş Adaptör Motoru Adaptörler • Teknik Adaptörler • File/FTP (File System/FTP Server) • JDBC (RDBMS System) • JMS (Messaging Systems) • SOAP (Web Services) • Plain HTTP • Mail (Mail Servers) • SAP Business Connector (SAP BC) • Marketplace (mySAP Marketplaces) • Uygulama Adaptörleri • RFC • IDoc • Endüstri Standart Adaptörleri • RNIF 2.0 (RosettaNet) • RNIF 1.1 (RosettaNet) • CIDX (RNIF 1.1) ©2008 FIT Consulting 17
 • 15. Gelişmiş Adaptör Motoru Integration Adaptör tipi Directory seçme Adaptöre özel ayarlar ©2008 FIT Consulting 19
 • 16. Eşleme ve tipleri Eşleme • Bir yapıdan diğer yapıya eşleme • Eşleme programları kullanarak transformasyon kuralları tanımlama ©2008 FIT Consulting 20
 • 18. Relate Mapping Programs to Interfaces ESR Gelen Giden Mesaj Arayüzü Arayüz Eşleşme(leri) Mesaj Arayüzü Mesaj Eşleme XSLT Eşleme İstek Girdi Çıktı Mesaj Tipi Java Eşleme Mesaj Tipi ABAP Eşleme Message Eşleme Çıktı Girdi Cevap XSLT Eşleme Mesaj Tipi Java Eşleme Mesaj Tipi ABAP Eşleme Message Eşleme Hatalı Hatalı Hatalı XSLT Eşleme Mesaj Tipi Mesaj Tipi Java Eşleme ABAP Eşleme ©2008 FIT Consulting 23
 • 19. Eşleme Programları Desteklenen eşleme programları • Mesaj • Java • XSLT • ABAP Geliştirin, kaydedin (.jar/.zip), import edin ve kullanın. ©2008 FIT Consulting 24
 • 20. Mesaj Eşlemeye Genel Bakış Structure Overview Source Structure Target Structure Target Field Mapping Data Flow Editor ©2008 FIT Consulting 25
 • 21. Mesaj Eşlemeye Genel Bakış Mesaj yapılarını eşlemek için 3 farklı yol mevcuttur 1. Integration Repository’de hazırda bulunan bir objeyi kullanarak (e.g. Message Type, External Definition) 2. SAP tarafından import edilmiş bir RFC veya IDoc meta data’sını kullanarak 3. XML veya XSD dosyaları lokal dosya sisteminden import ederek Elementler Attribute Element is mandatory and might re-occur (minOccurs>0,maxOccurs>1) Element mecburidir(minOccurs>0) Parent node might repeat (minOccurs>1) Element might repeat (minOccurs>1) ©2008 FIT Consulting 26
 • 22. Mesaj Eşlemeye Genel Bakış Bir alana çift Bir alana çift tıklama tıklama = = Alanı data flow Alanı data flow editor’e ekler editor’e ekler Sürükle ve Bırak Sürükle ve Bırak Sürükle ve Bırak ©2008 FIT Consulting 27
 • 23. Mesaj Eşlemeye Genel Bakış Kullanılacak XML‘i farklı koşullarla test edin Editör Test datayı giriniz Tree View: XML view : Sub-tree’leri kopyalayabilirsiniz Manuel olarak elementleri değiştirebilirsiniz Node’leri silebilirsiniz Attribute veya değerler ekleyebilirsiniz Attribute veya değerler ekleyebilirsiniz Alanlar için değer girebilirsiniz ©2008 FIT Consulting 28
 • 24. Mesaj Eşlemeye Genel Bakış “Display Queue” seçeneğini kullanarak eşlemenin her adımını takip edebilirsiniz ©2008 FIT Consulting 29
 • 25. Kullanıcı-Tanımlı fonksiyonlar – Geneş Bakış 1. Var olan fonksiyonlar yetersiz kaldığında kullanılır 2. Kullanımı normal fonksiyonlar gibidir Fonksiyon çeşitleri • Basit fonksiyonlar  Process individual field input values for each function call  Girdi olarak “string” alır  “string” geri döndürür • Gelişmiş fonksiyonlar  Process non-single string field input values for each call  Pass either all field values of a context or the whole queue  Input field is passed as string array  Returned values are stored in a string array, ResultList ©2008 FIT Consulting 30
 • 26. Kullanıcı-Tanımlı fonksiyonlar – Geneş Bakış • Eşleme için kendi fonksiyonunuzu yaratabilirsiniz • Java kodu destekli • Grafiksel eşleme penceresinde: yarat, geliştir ve kullan ©2008 FIT Consulting 31
 • 27. Fonksiyon Kategorileri Arithmetic: add, substract, equalsA, abs, sqrt, sign, sqrt, etc. Boolean: And, Or, Not, Equals, notEquals, if, ifWithoutElse Constants: Constant, CopyValue, sender, receiver Conversions: FixValues, Value mapping Date: currentDate, DateTrans, DateBefore, DateAfter, CompareDate Node Functions: createIf, removeContexts, replaceValue, exists, SplitByValue, collapseContexts Statistic: sum, average, count Text: substring, concat, equalsS, indexOf, lastIndexOf, compare, etc. ©2008 FIT Consulting 32
 • 28. User-Defined Functions Yeni bir fonksiyon yaratın Java kodunuzu geliştirin ©2008 FIT Consulting 33
 • 29. Neden İş Süreçleri? İş Dünyası ile BT’nin arasındaki köprü İş süreçlerini genişletiyor Basit modelleme Enables Adaptiveness Görselliği arttırıyor ©2008 FIT Consulting 34
 • 30. Business Process Management Yapısı ©2008 FIT Consulting 36
 • 31. Further Enhancements Tasarla, Çalıştır ve Monitör et Process Integration’ın parçası Açık model standartlarına dayalı Gelişmiş Merkezi Monitör ©2008 FIT Consulting 37
 • 32. Why Business Process Management Overview Area Edit Area Properties Area Output Area Object Area ©2008 FIT Consulting 39
 • 33. ccBPM – Process Step Types Mesaj ile ilgili adımlar Receive Send Transformation Receiver Determination İş Süreç akış kontrolü ile ilgili adımlar Block Loop Fork Control Control Switch Wait Unidentified ©2008 FIT Consulting 40
 • 34. Correlation Correlation Handling • Routing of messages (Business Documents) to process instances • Dependencies rely on business data (Message ID, Order ID, Business Partner ID, Company Code) • Correlations define these dependencies ©2008 FIT Consulting 41
 • 35. Monitoring Monitoring: • Componentlerin güncel durumu • Hata uyarı durumu PI ve Monitoring  Mesajları takip edin  Çıkan hataları görün  Kısa sürede müdahale ederek sorunları giderin  Reduce downtime risks PI ve Alerting  Her an ve heryerde sisteminiz ile ilgili güncel durumda olun  Olduğunuz yerden hemen müdahale edin ©2008 FIT Consulting 42
 • 36. Tools used by the Runtime Workbench CCMS (Computing Center Management System) PMI (Process Monitoring Infrastructure) Alerting Framework Tools for monitoring in Process Integration • Runtime Workbench (RWB) via browser • Integration Server using transaction: SXMB_MONI via SAP GUI ©2008 FIT Consulting 43
 • 37. Message Monitoring in the Integration Server Tüm gelen ve giden XML mesajların durumu monitor edilebilir İki seçenek: 1. Standart 2. Gelişmiş Seçenekler:  Status Group  Status  Execution from  Execution to  Party/Scheme/Agency (S/R)  Interface Name/Namespace (S/R)  Pipeline  Technical Inbound Channel  Outbound Status  Error  Client ©2008 FIT Consulting 45
 • 38. XML Message List Legend ©2008 FIT Consulting 46
 • 39. Display Message Content İçeriği görüntüle ve indir Versiyonlar Karşılaştırma ©2008 FIT Consulting 47
 • 40. Runtime Workbench Monitoring’e Merkezi erişim Browser-based arayüz Tüm monitoring araçlarına bu merkezden ulaşabilirsiniz Component Monitoring Message Monitoring End-to-End Monitoring Performance Monitoring Index Administration Alert Configuration Cache Monitoring ©2008 FIT Consulting 48
 • 41. Component Monitoring Tüm PI bileşenlerin gözetimi Sistemleri ping atma imkanı Self-Test tool ile bileşenlere mesaj göndermek ©2008 FIT Consulting 49
 • 42. Message Monitoring Tüm message monitoring araçlara RWB’den merkezi erişim Filtre edilmiş mesajları göstermek Detaylı mesaj bilgilerine ve içeriklerine erişim ©2008 FIT Consulting 50
 • 43. End-to-End Monitor Bileşenlerde işlenen mesaj işlem adımlarını baştan sona izleme İki Bakış 1. Process view • Tüm işlenmiş mesajların durumlarını görme • Hatalı mesaj içeren bileşenleri görme • Tüm bileşenlerin grafiksel gösterimi 2. Instance view • Belirli bir mesajın ilgili bileşenlerle izlediği yol ©2008 FIT Consulting 51
 • 44. Performance Monitor Gelişmiş performans istatistikleri Throughtput ve latency (‘processing time’) ölçümleri Seçilmiş ve toplanmış performans dataların seçilme kategorileri: •XI bileşenlerine •Zaman aralığı •Mesaj özellikleri ©2008 FIT Consulting 52
 • 45. Alerting Message Alerting Uyarılar e-mail, sms, faks yolları ile gönderme imkanı Alert Configurations Uyarı kategorileri ve kuralları oluşturma Alert Inbox Uyarıları işleme (e.g. Onayla, forward et,...) Dağıtım yollarını kişiselleştirme Uyarı kategorilerine katılmak ©2008 FIT Consulting 53
 • 46. Summary With integrated content, rapid interface development for SAP and non-SAP systems, built-in Business Process Management, a range of adapters from SAP and the Partner Ecosystem, a robust processing engine, and centralized monitoring, SAP Process Infrastructure is a solid platform for all integration scenarios in the real world. ©2008 FIT Consulting 54
 • 47. Thank you for your Attendance www.fitcons.com FIT Consulting Site www.eseypi.com Independent Turkish SAP New Site www.basisconsultant.com FIT International Basis Community www.secureyoursap.com FIT SAP Secure Your SAP Site Questions ©2008 FIT Consulting