Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maart 2013 e health in-duitsland extract

296 views

Published on

Download gratis deze marktstudie e-health in Duitsland, gemaakt door onze Vlaamse Economische Vertegenwoordiger in FIT-kantoor Berlijn.

Een korte inleiding geeft u een algemeen beeld van de sector, de uitdagingen en opportuniteiten. Vervolgens komen een aantal belangrijke evoluties en trends aan bod die deze veranderende sector definiëren. In een derde sectie worden enkele opvallende of belangrijke projecten belicht die recent het e-health landschap in Duitsland gekleurd hebben, gevolgd door een overzicht van e-health gerelateerde congressen en beurzen, vakbladen, studies en relevante organisaties. Tot slot volgt een oplijsting van vooraanstaande Chief Information Officers (CIO’s) uit de gezondheidszorg en van inkooporganisaties die instaan voor ziekenhuis-IT in Duitsland.

Download de volledige studie gratis (mits login) op onze website www.flandersinvestmentandtrade.be

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Maart 2013 e health in-duitsland extract

  1. 1. E-HEALTH IN GERMANY
  2. 2. E-HEALTH IN DUITSLAND Flanders Investment & Trade Berlijn Jürgen Maerschand, Vlaams Economisch Vertegenwoordiger Jägerstrasse 52-53, D-10117 Berlijn Duitsland T +49 30 20 64 25 02 F +49 30 20 64 25 25 berlin@fitagency.be www.flandersinvestmentandtrade.be E-health in Duitsland | maart 2013 1
  3. 3. Woord vooraf In deze studie besteden we aandacht aan de snelgroeiende e-health-sector in Duitsland. De studie begint met een korte inleiding die u een algemeen beeld geeft van de sector, de uitdagingen en opportuniteiten. Vervolgens komen een aantal belangrijke evoluties en trends aan bod die deze veranderende sector definiëren. In een derde sectie worden enkele opvallende of belangrijke projecten belicht die recent het e-health-landschap in Duitsland gekleurd hebben, gevolgd door een overzicht van e-health gerelateerde congressen en beurzen, vakbladen, studies en relevante organisaties. Tot slot volgt een oplijsting van vooraanstaande CIO’s uit de gezondheidzorg en van inkooporganisaties die instaan voor ziekenhuis-IT in Duitsland. E-health in Duitsland | maart 2013 3
  4. 4. INHOUD 1. INLEIDING 7 1.1 Gezondheidszorg in Duitsland 7 1.2 E-health 7 2. TRENDS 11 3. PROJECTEN 15 4. CONGRESSEN EN BEURZEN 19 5. VAKBLADEN EN STUDIES 23 6. ORGANISATIES 27 7. CHIEF INFORMATION OFFICERS (CIO’S) 35 8. INKOOPCOÖPERATIES 41 9. BRONNEN 43 10. DISCLAIMER 44 E-health in Duitsland | maart 2013 5
  5. 5. 1. INLEIDING 1.1 GEZONDHEIDSZORG IN DUITSLAND De zorgverlening in Duitsland staat, in vergelijking met de andere Europese landen, nog steeds aan de top en ook wereldwijd heeft de Duitse gezondheidszorg een uitstekende reputatie. Met 4,9 miljoen werknemers (2011) is de gezondheidssector de belangrijkste werkgever in Duitsland; ongeveer 1 op 9 werknemers is actief in de gezondheidszorg. In 2010 bedroegen de totale gezondheidsuitgaven 278,3 miljard euro of ongeveer 3510 euro per inwoner en 11,6% van het bbp, een stijging van 3,2% ten opzichte van 2009 1. Verwacht wordt dat het belang van deze sector alleen maar zal toenemen in de toekomst. De gezondheidszorg is immers wereldwijd aan een opmars bezig onder andere dankzij de vooruitgang in de medische technologie. De grootste katalysator van de groei van de gezondheidssector in Duitsland is de ouder wordende populatie. De vergrijzing van de bevolking is één van de grootste uitdagingen in het land; in 2040 zal de helft van de Duitse bevolking ouder zijn dan 50 jaar. Deze ouder wordende bevolking wil tezelfdertijd langer zelfstandig en mobiel blijven, waardoor grote hervormingen in de Duitse gezondheidssector zich aandienen en er volop mogelijkheden zijn voor innovatieve en kostenbesparende oplossingen, zoals e-health-toepassingen. 1.2 E-HEALTH E-health is een term die gebruikt wordt om het gebruik van elektronische communicatie- en informatietechnologie in de gezondheidszorg aan te duiden. Van kantoortoepassingen tot elektronische patiëntendossiers, van medische apparatuur tot complexe ziekenhuisinformatiesystemen, … zonder IT redt men het in de gezondheidszorg al lang niet meer. Artsen en verpleegkundigen komen dagelijks in contact met IT-toepassingen die de zorgverlening bevorderen. In 2012 werden e-health-toepassingen gebruikt om het goede verloop van meer dan 18 miljoen patiëntenbehandelingen in ongeveer 2.000 ziekenhuizen en 150.000 artsen- en tandartspraktijken in Duitsland mogelijk te maken. Oorspronkelijk werd IT vooral ingezet voor administratieve toepassingen: het verzamelen en beheren van patiënten- en behandelingsgegevens en de elektronische overdracht van facturatiegegevens aan de ziekteverzekering. De mogelijkheden zijn echter veel breder en innovaties in de sector zijn talrijk. Dankzij ITtoepassingen zal niet alleen de kwaliteit van de gezondheidszorg erop vooruit gaan, het gebruik van IT kan ook leiden tot belangrijke besparingen in de sector. 1 Statistisches Bundesamt für Gesundheit www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Gesundheit.html E-health in Duitsland | maart 2013 7

×