Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proč odchází uživatelé Facebooku? /obhajoba 28.1.2010/

388 views

Published on

Anotace: Zažíváme strmý vzestup online sociálních sítí. Nejvýraznější nárůst v počtu uživatelů registruje v celosvětovém měřítku Facebook, jehož masové působení je spojeno s určitými kontroverzemi týkajícími se zabezpečení dat, otázky etiky a soukromí, prokrastinace. Postupně se vynořují případy uživatelů, kteří svou činnost na Facebooku ukončili. Proč tedy odcházejí? A co je se zkušeností odchodu z této sítě spojeno? Tato práce analyzuje pohnutky odchozích uživatelů k tomuto rozhodnutí a okolnosti, jež tuto zkušenost doprovází. Základem bádání jsou teoretické koncepty týkající se sociálních sítí, specifik online komunikace a životního cyklu členství v online komunitě. Otázka byla empiricky ověřována kvalitativním průzkumem formou polostrukturovaných rozhovorů s osmi účastníky. Výsledky výzkumu přinesly zjištění, že prvotním impulsem rozhodnutí se k odchodu z Facebooku je racionalizace. Tato kritická úvaha přináší různé motivy k odchodu, které autorka rozděluje do čtyř hlavních kategorií: deformace osobnosti, nedosatečná možnost kontroly, neseriózní jednání provozovatelů a prokrastinace. Zajímavým rysem těchto odchodů je charakteristické grand finale těsně před zrušením profilu.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proč odchází uživatelé Facebooku? /obhajoba 28.1.2010/

 1. 1. Proč odchází uživatelé Facebooku? Michaela Fischerová – obhajoba bakalářské práce
 2. 2. Obsah prezentace 1. Cíle práce 2. Metoda a průběh výzkumu 3. Výsledky 4. Diskuse M. Fischerová 28.1.20102
 3. 3. Cíle práce 1/ hypotéza motivů odchodu z FB  Q: „Proč jste přestal/a používat FB?“ 2/ popsat životní cyklus uživatele FB  Q: otázky zjišťující trávený čas, šíření sítě atpod. 3/ popsat významné okolnosti odchodů z FB  Q: na zapojení a pohlcení sítí (počet přátel, osvojené funkcionality), popis procesu odhlášení (zkušenost, osobní hodnocení). M. Fischerová 28.1.20103
 4. 4. Metoda a průběh výzkumu 28.1.2010M. Fischerová4  Kvalitativní metodologie  Zakotvená teorie (Strauss, Corbin; 1998) 1. otevřené kódování 2. axiální kódování 3. selektivní kódování  Sběr dat: hloubkové rozhovory  Respondenti: účelový výběr - 11 osob, 8 záznamů
 5. 5. I. Proč odchází uživatelé FB? 28.1.2010M. Fischerová5 1. kritická úvaha 2. motivace k odchodu  deformace osobnosti,  nedostatečná možnost kontroly,  neseriózní jednání provozovatelů,  prokrastinace
 6. 6. Add I: Vztahy mezi výslednými kategoriemi M. Fischerová 28.1.20106
 7. 7. II. Cyklus členství na FB 28.1.2010M. Fischerová7 1. objevování 2. nadšení 3. aktivní používání 4. rozčarování odchod ze sítě konstantní spočívání (racionalizace, ústup aktivity)
 8. 8. Add II: Schéma životního cyklu uživatele FB M. Fischerová 28.1.20108
 9. 9. III. Významné okolnosti odchodů z FB 28.1.2010M. Fischerová9  Grand finale - teatrální zakončení  potřeba zdůraznit tento akt, završit činnost na FB 1. destrukce profilu (promazání) 2. zanechání kontaktu (mobil) 3. symbolické využití běžné funkce (odkaz YouTube „Don´t Cry For Me, Argentina!“)  Vysoká prognóza návratu na FB  ½ respondentů se na FB již vrátila  ¼ do budoucna návrat nevylučuje  nutno statisticky ověřit
 10. 10. Otázka k diskusi I 28.1.2010M. Fischerová10  Reliabilita výzkumu  volba tématu – neprobádané téma výhoda / nevýhoda, inspirace: publicistika (Čermák, 2009), doslech o odchodech z okolí, motivace: osobní zájem, absence kritické reflexe  získávání účastníků – 2 výzvy na FB, kontakty z okolí (celkem cca 20 relevantních kontaktů), nevhodné načasování před Vánoci  technické obtíže – hlavní důvod, proč nižší počet výpovědí  znaky saturace – kategorické předpoklady vs. výpovědi, neobjevování se nových témat
 11. 11. Otázka k diskusi II 28.1.2010M. Fischerová11  Uživatelé vs. bývalí uživatelé FB  výzkum pouze s uživately, kteří alespoň jednou odešli  více faktorů (cyklus aktivního členství – míra intenzity používání, zapojení)  povahové rysy (radikální řešení problémů, silná vůle, silné vědomí sama sebe – psycholog. rovina)  Rozčarování reflexe odchod  Konstantní spočívání
 12. 12. Otázka k diskusi III 28.1.2010M. Fischerová12  Očekávání uživatelů vs. navrátilých uživatelů  viz cyklus členství  rozčarování reflexe odchod  konstantní spočívání návrat  rozdíl musí být minimální
 13. 13. 28.1.2010M. Fischerová13 Děkuji za pozornost.

×