Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tid for et paradigmeskift i innovasjons- og entreprenørskapstanke gangen @ First Tuesday Bergen 4. Mars 2014

428 views

Published on

Når vi i dagligtale snakker vi om «gründere», mener vi som oftest folk som har fått en god idé til et nytt produkt, og som er i ferd med å etablere et nytt foretak for å kommersialisere denne ideen. Hvert år deles det ut ut millioner av statlige midler til dem som har fått de gode ideene. Det er mye som tyder på at man sjelden undersøker om de også er i stand til å etablere og drive en bedrift. Hvis vi ser på antall konkurser blant nyetablerte bedrifter, er det grunn til å tro at en stor del av disse skyldes manglende kompetanse hos lederne som ofte er de samme som eierne.
Tor Aase Johannessen er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH, og Senior rådgiver ved BTO.

Han foreleser i innovasjon og entreprenørskap. Tor Aase Johannessen er opptatt av hvordan man kan kommersialisere forskning. Han har hatt forsknings opphold ved Erasmus Universiteit i Rottedam, og ved University of California i Berkeley. Tor Aase Johannessen har i mange år vært faglig ansvarlig for Forkurset i Bergen til Gründerskolen, og er sterkt engasjert i Venture Cup. Han arbeider for tiden med et pro- sjekt der man skal kartlegge hva som skjer med bedrifter etter at de er blitt gaseller.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tid for et paradigmeskift i innovasjons- og entreprenørskapstanke gangen @ First Tuesday Bergen 4. Mars 2014

 1. 1. På tide med et paradigmeskift i innovasjons- og entreprenørskapstankegangen (?) Tor Aase Johannessen Institutt for strategi og ledelse
 2. 2. Vi bruker i dagligtale ordet «gründer»om folk som har fått en idé til et nytt produkt, og som har eller er i ferd med å etablere et nytt foretak for å kommersialisere denne idéen Hvert år deles det ut penger til mange av dem som har fått de gode idéene Det er sannsynlig at det først og fremst er idéen som står i fokus, og at spørsmålet om de som får pengene har kompetanse til å etablere og drive en bedrift sjelden blir vektlagt
 3. 3. Bakgrunn for påstanden - Etter 13 år som faglig ansvarlig for Forkurset i Bergen til Gründerskolen har jeg en samling på rundt 70 forretningsplaner som studentene har skrevet for gründerbedrifter - Etter forskningsopphold ved University of California, Berkeley, samt besøk i mange inkubatorer i USA og Europa har jeg møtt mange folk med gode idéer som ønsker å etablere sin egen bedrift - Etter samtaler med tallrike gründere har jeg fått en ganske god oversikt over situasjonen 3
 4. 4. Fellestrekk Gjennomgående fellestrekk for disse er: - Personen med idéen – heretter kalt innovatøren – mangler som regel kunnskaper om a) markedsføringteori, og b) regnskapsteori - Denne kompetansen er livsviktig i alle faser, men særlig viktig i oppstartfasen - Manglende kunnskaper på disse områdene kan ofte vise seg å være fatale 4
 5. 5. Årsaker til konkurs - Det er grunn til å tro at årsaken til at bedrifter går konkurs før 3-årsdagen for manges vedkommende skyldes mangel på slik kompetanse hos eierne, som ofte er identisk med innovatøren - Denne oppfatningen bekreftes også av gjennomgang av studentenes kommentarer til de bedriftene de har jobbet med i løpet av Forkurset - Man får midler til produktutvikling, men ikke til kompetanseheving innen de områdene jeg har nevnt 5
 6. 6. Hva må gjøres? - Vi må skille mellom på den ene siden innovatørene, og på den andre siden entreprenørene, dvs. de som kommersialiserer innovatørenes ideer ved å skyte inn kapital og/eller gå inn styret, og på den måten tilføre nødvendig kompetanse - Dette må skje så tidlig som mulig, helst samtidig med at innovatørene får midler til å utvikle idéene sine - Denne todelingen ser vi klart i USA – se f.eks. videoen om Silicon Valley («Something Ventured») 6
 7. 7. Behov for gode idéer - Uten gode idéer stopper utviklingen i ethvert samfunn opp - Uten folk med kompetanse til å kommersialisere disse idéene vil også utviklingen stoppe opp 7
 8. 8. Løsningen: - Innovatørene må på et så tidlig tidspunkt som mulig – og tidligere enn i dag bli koblet mot personer som er interessert i – og har forutsetninger til å delta i kommersialisering av idéene - Noen institusjoner – som Connect-systemet og TTO-ene - har dette som oppgave, men jeg har grunn til å anta at mange faller utenfor. Kanskje disse har gode idéer som burde vært kommersialiser? - Hvis denne «sammenkoblingen» finner sted tidlig, vil man også unngå at innovatørene blir så oppslukt av produktet sitt at det tar unødvendig lang tid før man kommer ut på markedet - Her har inkubatorene også et ansvar 8
 9. 9. “Reisen til markedet” - Mange innovatører som blir entreprenører med egen bedrift bruker lang tid på reisen til markedet. Én av årsakene er at man ønsker å perfeksjonere produktet. Dette er ikke en uvanlig problemstilling - «Lean startup» innebærer at man går ut på markedet med et produkt som man vet ikke er optimalt, men som allikevel er godt nok («Minimum Viable Product») - Av alle forretningsplanene jeg har lest, bekrefter mange at langt flere innovatører burde gått ut på et tidligere tidspunkt - I stedet risikerer de at andre kommer før dem, og ikke sjelden også at markedet har endret seg negativt 9
 10. 10. 10

×