Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suksess ved hjelp av mentor @ First Tuesday Bergen

76 views

Published on

Suksess ved hjelp av mentor
Hege Elvestad - Daglig leder @ Connect Vest og Connect BAN Bergen

Hege Elvestad, daglig leder i Connect Vest og Connect BAN Bergen har jobbet i mange år med å bygge et nettverk av næringslivsaktører og investorer for å koble disse med gründer. Har tidligere jobbet som leder innen næringsmiddelbransjen og bank/finans bransjen.

Mentor bidrar med kompetansepåfyll, samarbeidspartnere, kontakter og nettverk som igjen kan føre til suksess. Nettverk betyr flere muligheter for å lykkes som gründer, og mulighetene ligger i relasjonene du skaper i nettverket. Det kan være at den som sitter ved siden av deg gir deg det beste rådet eller har en unik kompetanse.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suksess ved hjelp av mentor @ First Tuesday Bergen

 1. 1. Connect Vest Connect BAN Bergen Skaper vekst gjennom å koble gründere med nettverk, kompetanse og kapital Mentortjenesten
 2. 2. Gründer Næringsliv Mentorer, investorer, samarbeidspartnere mm
 3. 3. Ikke behov i markedet Penger (konkurs) Kompetanse De tre største utfordringene
 4. 4. • Avdekke behov hos gründer • Søk • Forslag • Match • Videre arbeid
 5. 5. Svein Aaser har vært konsernsjef i Nycomed, Storebrand skade, NORA matprodukter og Stabburet/Norge. Deretter var han konsernsjef i Den norske Bank og DnB NOR fra 1998 til 2006 da han gikk av for aldersgrensen. Bjarte Nore; Spesialist og lege, fått til mye. Men trengte en «strammere» strategi og raskere framdrift. Svein Aaser; tydeliggjort strategien, fokus på gjennomføring. Høyere ambisjoner og rask markedsintroduksjon
 6. 6. GRS Riflestocks produserer ergonomisk tilpassa geværskjefte, og har hatt ein eventyrleg vekst dei siste fire åra. Haugen tok over foreldra sin møbelfabrikk i 2009, og i 2011 la han og broren om drifta til produksjon av geværskjefte. I dag leverer dei geværskjefte til 38 land over heile verda, dei har i dag 18 tilsette i bedrifta. Oscar Haugen Behov for nettverk, struktur samt å se nye muligheter. Tydeligere internasjonal strategi Mentor; Har tilført Internasjonalt nettverk og kompetanse (spesielt USA), og ledelseserfaring i produksjonsbedrifter
 7. 7. Trond Marøy; Behov for nettverk – det var vanskelig å få innpass i bransjen (oppdrett). Behov for kapital. Torbjørn Gjeldsvik; Bidratt med nettverk og potensielle kunder, samt tilgang til kapitalmiljø Torbjørn Gjeldsvik; Advokat og kjenner oppdrett bransjen godt gjennom flere styreverv. Har et meget godt nettverk. Har tilgang til kapitalmiljø Estro
 8. 8. Nettverk + kompetanse + kompetent kapital 800 ressurspersoner, 95 % overl. etter SB, 47 Business Angels, 37 mill. i tidligfase, 20 selskaper Samarbeid øk. systemet mentortjeneste Connect Springbrett Investorer
 9. 9. Nettverk og mentor bidrar med kompetanse, samarbeidspartnere og kontakter - som igjen kan føre til suksess. Mulighetene ligger i relasjonene du skaper i nettverket. Det kan være at den som sitter ved siden av deg - gir deg det beste rådet eller har en unik kompetanse.

×