Siva - Jon Johansen - Inkubasjon som nyskapings-verktøy - fungerer det?

749 views

Published on

Siva - Jon Johansen - Inkubasjon som nyskapings-verktøy - fungerer det?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
749
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Gjøre dagens system mer kraftfult, flere ressurser inn og flere bransjer – mange inkubatorer har ansatt en inkubatorleder som skal følge opp alle selskapene og bidra til kobling opp mot rette miljøer – dette blir for smått. I tilegg er dagens system ikke profesjonelt nok på hva som tilbyd bedriftene; internasjonalisering, IPR, branjekunnskap osv. Rekruttering: I Industri-inkubator viser for eksempel evalueringen at det trengs 8 ideer for å utvikle EN bedrift. Stor screeningjobb og stort behov for en strukturert innsats i preinkubasjonsfasen. I FoU-inkuabtorprogrammet forventes det at andre virkemidler skal bistå i denne fasen f.eks Forny, men vi ser at det her er et hull i virkemiddelporteføljen de fleste plasser. Blir ikke bedre med det nye fornyprogrammet. Tidligfasekapital er en stor utfordring som vi må finne en løsning på – enten gjennom dette programmet eller andre virkemidler Internasjonalisering vil være et gjennomgående tema i alle de nye satsingene hos SIVA. Dette går både på at inkubasjonsaktørene må knytte seg opp internasjonalt og på markedsadgang til inkubatorbedriftene (kunnskap om marked, bransjer osv.)
 • I den nye satsingen ønsker vi å videreføre dagens tre programmer, industri, mat- og natur og FoU, inn i EN forsterket satsing. Bakgrunnen for dette er at vi ser at inkubasjon er en felles metode uavhengig av hvilken bransje man jobber i, verktøyet er det samme. En satsing vil også bidra til en større fleksibilitet for å inkludere nye bransjer i satsingen. Frem til i dag er det utviklet nye program for å inkludere nye bransjer, dette er lite hensiktsmessig og effektivt. Gjennom å utvikle ett nasjonalt nettverk vil inkubatorene få tilgang til en viktig arena for læring og erfaringsoverføring. Gjennom å samle ulike inkubatoraktører mener vi at det vil utvikle seg også sterke regionale inkubasjonsnettverk, på tvers av bransjer. Vi mener dette gir mulighet til å utnytte komplementariteten og samspillet mellom inkubatorene i større grad. De regionale nettverkene vil også være viktige aktører i det vi kaller regionale idèfangsnettverk. Regionale idèfangsnettverk er ment å bidra til større idetilgang og det at ideen blir verifisert og fulgt opp i det miljøet som kan bidra mest i det enkelte case.
 • Dette er rammeverket i den nye inkubasjonssatsingen. Inkubatorene skal ha en forsterket og mer profesjonell oppfølging i hele bedriftens løp. Det nye elementet i denne satsingen er langt større fokus i pre-inkubasjonsfasen, fasen før bedriften eller prosjektet er skikkelig etablert. Dette er en fase man i FoU-inkubatorprogrammet ikke skulle bruke SIVA-midlene på, men forventet at andre virkemidler skulle løse. Manglende fokus og ressurser på idètilfang gjør at mange spennende idéer, som ikke er modnet nok, ikke realiseres. I tillegg antas det at det finnes mange idéer man aldri kommer i kontakt med. Videre er post-inkubasjonsfasen også et viktig nytt element. Det har vist seg et behov for tett oppfølging også etter etablering av nye bedrifter, for å sikre at bedriftene oppnår akselerert vekst og at eierskapet i inkubatorbedriftene blir fulgt opp. .
 • Siva - Jon Johansen - Inkubasjon som nyskapings-verktøy - fungerer det?

  1. 1. Inkubasjon som nyskapingsverktøy - fungerer det? Orientering om forslag til forsterket inkubasjonssatsing Jon Johansen
  2. 2. SIVAs FORMÅL "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjons- og verdiskapingsmiljøer i alle deler av landet. SIVA har et særlig ansvar for å bidra til å fremme vekstkraften i distriktene."
  3. 3. <ul><li>Forskningsrådet </li></ul><ul><li>Visjon: Forskning flytter grenser </li></ul><ul><li>Forskningsstrategisk rådgivning </li></ul><ul><li>Møteplass for aktørene i </li></ul><ul><li>forskning, næringsliv og </li></ul><ul><li>forvaltning </li></ul><ul><li>Forskningsfinansiering </li></ul><ul><li>Internasjonalt forskningssamarbeid </li></ul><ul><li>Innovasjon Norge </li></ul><ul><li>Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter </li></ul><ul><li>Tilskudd og risikokapital til næringslivet </li></ul><ul><li>Bedriftsrettet rådgiving og </li></ul><ul><li>kompetanse utvikling </li></ul><ul><li>Regionale og nasjonale </li></ul><ul><li>nettverks tjenester </li></ul><ul><li>Internasjonalisering </li></ul><ul><li>og profilering </li></ul><ul><li>SIVA </li></ul><ul><li>Visjon: Sterke regionale verdiskapingsmiljø, et effektivt innovasjonssystem </li></ul><ul><li>Fysisk og organisatorisk infrastruktur for industriutvikling og innovasjon </li></ul><ul><li>Utvikling av </li></ul><ul><li>innovasjonsnettverket </li></ul><ul><li>Fylkeskommunene </li></ul><ul><li>Regionalt utviklingsansvar </li></ul>Fylkes kommunen
  4. 4. <ul><li>Hovedkontor i Trondheim </li></ul><ul><li>40 ansatte </li></ul><ul><li>SIVAs utvikling 1998-2010: </li></ul><ul><ul><li>Færre ansatte </li></ul></ul><ul><ul><li>Antall steder økt fra 35 til 100 </li></ul></ul><ul><ul><li>Antall selskaper økt fra 17 til 140 (eiendom og innovasjon) </li></ul></ul><ul><ul><li>Balansen er økt fra 0,8 til 2,6 mrd kr </li></ul></ul><ul><ul><li>Antall medeiere er økt fra 12 til ca 1.500 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekstern kapital til prosjektene (EK og lån) økt fra 0,5 til 6 mrd kr </li></ul></ul><ul><ul><li>Antall programmer økt fra 1 til 6 </li></ul></ul><ul><ul><li>Antall prosjekter i utlandet: 10 </li></ul></ul>
  5. 5. Inkubatorene legger til rette for nytt næringsliv <ul><li>Totalt 1.229 inkubatorbedrifter etablert (2000-2010) </li></ul><ul><li>Totale programmidler 2000-2010 ca 350 mill kr </li></ul><ul><li>990 bedrifter etablert i FoU-inkubatorprogrammet 2000-2010 </li></ul><ul><ul><li>Samlet omsetning 2009: 1.7 mrd kr </li></ul></ul><ul><ul><li>Skatter og avgifter 2009: 1,23 mrd kr </li></ul></ul><ul><ul><li>Antall ansatte 2009: 1 615 </li></ul></ul><ul><ul><li>Programmidler 2009: 26,5 mill kr </li></ul></ul><ul><ul><li>16 400 kr per arbeidsplass fra SIVA </li></ul></ul><ul><li>181 bedrifter og prosjekter etablert i industri-inkubatorprogrammet 2004-2010 </li></ul><ul><ul><li>Samlet omsetning 2009: 2,7 mrd kr </li></ul></ul><ul><ul><li>Skatter og avgifter 2009: 950 mill kr </li></ul></ul><ul><ul><li>Antall ansatte 2009: 1 067 </li></ul></ul><ul><ul><li>Programmidler 2009: 14 mill kr </li></ul></ul><ul><ul><li>13 000 kr per arbeidsplass fra SIVA </li></ul></ul>
  6. 6. Måloppnåelse og effekter, inkubator* <ul><li>Innovasjon og nyskaping: </li></ul><ul><li>1 000 ideer per år vurderes - 400 bearbeides </li></ul><ul><li>Ca 200 nye bedrifter pr år etableres – kunnskapsbaserte </li></ul><ul><li>Addisjonalitet: </li></ul><ul><li>Industri-inkubator: 84% av bedriftene ville ikke blitt etablert i samme omfang & skala </li></ul><ul><li>FoU-inkubator: for 75% av bedriftene ville ikke blitt etablert i samme omfang & skala </li></ul><ul><li>Evaluering 2010: 15% av bedrifter med SIVA-relasjon nedlagt 2005-2008 – 30% nedlagt uten relasjon til SIVA. </li></ul><ul><li>Stor innovasjonsgrad: </li></ul><ul><li>71% av bedriftene oppgir at de har introdusert et helt nytt produkt for markedet (FoU-ink) </li></ul><ul><li>Mobiliserer privat og regional/lokal kapital: </li></ul><ul><li>1 kr fra SIVA til industri-inkubator genererer 2,50 kr fra andre eiere </li></ul><ul><li>1 kr fra SIVA til innovasjonsselskaper genererer 2,40 kr fra regionale investorer, hvorav 87% privat kapital </li></ul><ul><li>Store vekstambisjoner: </li></ul><ul><li>Over 91% av bedriftene forventer å nå ut til et internasjonalt marked i løpet av to år (ind-ink) </li></ul><ul><li>Over 60% av bedriftene når målsetting om å bli lønnsomme vekstbedrifter (FoU-ink) </li></ul>* Resultater fra evaluering av FoU-inkubatorene og industri-inkubatorene 2008/2009, evaluering 2010
  7. 7. Erfaringer og potensialet i dagens inkubatorsystem <ul><li>Mangel på tidligfasekapital; tydelige svakheter mht kapitaltilgang til bedrifter i inkubasjonsfasen, noe som kan utgjøre store barrierer for videre vekst og utvikling </li></ul><ul><li>Stort potensial for å styrke inkubasjonsaktiviteten nasjonalt og den enkelte inkubator; både mht å kunne inkludere flere bransjer samt flere gründerideer. </li></ul><ul><li>Styrking og profesjonalisering av dagens miljø (sertifisering/kvalifisering/verktøy) </li></ul><ul><li>Økt fokus på internasjonalisering </li></ul>
  8. 8. Inkubasjon – hva er det? <ul><li>En innovasjonsprosess som gir en idè mulighet til å utvikles til en ny bedrift og/eller videreutvikling av etablerte bedrifter gjennom å tilføre; </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forretningsutviklingskompetanse </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Adm støttetjenester </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Patentrådgiving </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kapital </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Industrinettverk </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bransjenettverk </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Infrastruktur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Samhandling med andre gründere </li></ul></ul></ul></ul>
  9. 9. Visjon: Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter Hovedmål: Økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter , og gi vekst i etablerte virksomheter
  10. 10. EN sterk inkubasjonssatsing <ul><li>I dag: små, fragmenterte programmer med for smalt virkeområde. </li></ul><ul><li>Ønske fra 2012: </li></ul><ul><ul><li>EN forsterket og helhetlig satsing </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkubasjon er felles metode </li></ul></ul><ul><ul><li>Fleksibilitet til å inkludere nye bransjer </li></ul></ul><ul><ul><li>Ett nasjonalt inkubatornettverk – positivt for læring og erfaringsoverføring </li></ul></ul><ul><ul><li>Sterke regionale inkubatornettverk – større idètilgang </li></ul></ul>
  11. 11. Faser i inkubasjonssatsingen Kommersialisering <ul><li>Høgskoler/ </li></ul><ul><li>Universitet </li></ul><ul><li>Næringsliv </li></ul><ul><li>Gründere </li></ul><ul><li>FORNY (KA+TTO) </li></ul><ul><li>NCE/ARENA </li></ul><ul><li>Kompetansenav </li></ul>Kommersialisering Idé-kilde Verifisering Pre-inkubasjon Pre-inkubasjon Kommersialisering Post-inkubasjon Aktivt eierskap Restrukturering Revitalisering Markeds-aksellerasjon -lokal-regional-nasjonal-internasjonal Idé-fangst Testing Videreutvikling Vekst
  12. 12. Omfang Ønsker å doble ”produksjon” av inkubator-bedrifter/prosjekter – til 300-400 pr. år 40 – 50 inkubasjonsmiljø i landet Av disse 5 – 10 akseleratorer – fokus på internasjonalisering
  13. 13. Hovedelementer <ul><li>Forsterket satsing og videreføring fra 2012 </li></ul><ul><li>Differensiere mellom inkubator og akselerator </li></ul><ul><li>Økt fokus på internasjonalisering </li></ul><ul><li>Sterkere nettverksfokus; </li></ul><ul><ul><li>Regionalt - regionale inkubasjonsnettverk </li></ul></ul><ul><ul><li>Nasjonalt - ett sterkt nettverk </li></ul></ul><ul><ul><li>Internasjonalt – inkubasjonsnettverk internasjonalt </li></ul></ul><ul><li>Økt profesjonalisering og økte krav – sertifisering </li></ul><ul><li>Nasjonale støtteverktøy; teknisk plattform, studiegivende utdanning for inkubatorledelse , sertifisering av ledere og mil jø, felles nettverkssamlinger </li></ul>
  14. 14. Finansieringsmodell <ul><li>Basisfinansiering – differensiering mellom Inkubator og Akselerator </li></ul><ul><ul><li>Finansieringen fra SIVA skal dekke; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inkubator - inntil 2 årsverk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Akselerator - inntil 3 årsverk </li></ul></ul></ul><ul><li>Resultatstyrt finansiering </li></ul><ul><ul><li>Stimulere til økt mobilitet, økt produksjon og økt verdiutvikling i bedriftene/prosjektene </li></ul></ul><ul><li>Egenkapitalfinansiering </li></ul><ul><li>Inviterer til regional medfinansiering </li></ul>
  15. 15. <ul><li>TAKK FOR MEG! </li></ul>

  ×