Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Realiser de store ideene @ First Tuesday Bergen

328 views

Published on

Realiser de store ideene- hvordan kan Innovasjon Norge bidra? @ First Tuesday Bergen 3. februar 2015

Innovasjon Norge har 2 milliarder i tilskudd øremerket prosjekter fra næringslivet, hvordan skaffer du ditt prosjekt støtte?

Grethe Bergsland, seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Hordaland. Har jobbet 10 år med å fremme clean-tech prosjekter fra Bergen til Beijing.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Realiser de store ideene @ First Tuesday Bergen

 1. 1. Støttemuligheter fra Innovasjon Norge First Tuesday 03. februar 2015 nopparit/iStock/Thinkstock
 2. 2. Hva står vi overfor? Foto: Innovasjon Norge Flere ben å stå på Større Konkurranse- kraft Økt produktivitet
 3. 3. Kraftig fall i oljeinvesteringane 13%
 4. 4. Kan nedgangen føre til noe? 40 %av virksomhetene opplever økt behov for omstilling.
 5. 5. Innovasjon Norge må også omstille seg • Ny administrerende direktør i 2014, ny struktur og ledergruppe i 2015 30. januar, 2015
 6. 6. Innovasjon Norge i omstilling – slik har vi organisert oss Administrerende direktør Gründere og oppstartsbedrifter Vekstkraftige bedrifter og innovasjonsmiljøer Merkevaren Norge Bærekraft Norge 2030 Viseadministrerende direktør PR og kommunikasjon Distrikt og kreditt IKT og digitalisering Finans, virksomhetsstyring og fond HR, kultur og kompetanseutvikling
 7. 7. Stortinget har gitt Innovasjon Norge et oppdrag
 8. 8. For å løse det, trenger vi gode bedrifter med gode ideer 3DSculptor/iStock/Thinkstock
 9. 9. Vi er tett på bedriftene der de er …
 10. 10. … og vi er tett på kundenes markeder
 11. 11. Våre tjenester Rådgivning Internasjonal vekst Strategisk posisjonering Designrådgivning Internasjonale handelsregler IPR-rådgivning EU-rådgivning Mentortjeneste for gründere Nettverk Bedriftsnettverk ARENA-Programmet Norwegian Centres of Expertise Global Centres of Expertise Finansiering Etablerertilskudd Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Garantier Lavrisikolån Miljøteknologiordningen Risikolån – Innovasjonslån Skattefunn Tilskudd Kompetanse FRAM Ledermentor Global Entrepreneurship Training (GET) Profilering Norske fellesstands i utlandet Profilering av Norge som reisemål Næringslivsdelegasjoner
 12. 12. Innovasjon Norge REDUSERER RISIKO
 13. 13. 14 Risikokapital fra vugge til vekst Resultat Tid NYSKAPING VEKST OMSTILLING Idé Utvikling Kommers- ialisering Konsolidering Omstilling Tilskudd Risikolån Etablerertilskudd Tilskudd/Risikolån SkatteFUNN/IFU/MTO Garanti/markedslån
 14. 14. Flere gode gründere Flere vekstkraftige bedrifter Flere innovative næringsmiljøer 750 medarbeidere i Norge og internasjonalt 9 000 prosjekter der vi har levert kompetanse eller finansiering Innovasjon Norge – realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet 42 oppdragsgivere fra Fylkeskommunene, NFD, LMD, KRD, FKD og UD ca. 6 000 000 000 kroner årlig
 15. 15. Innovasjonsaktiviteter for nær 17 milliarder kroner Stortinget bevilger: 3,1 mrd. Kr. Innovasjon Norge leverer: 5,9 mrd. Kr. Næringslivet innoverer: 16,7 mrd. kr. Kilde: Egne kundesystemer og bedriftenes regnskap
 16. 16. Hvordan vet vi at vi lykkes? • Samarbeid med SSB • 7200 bedrifter • Kontrollgruppe • Treårsperiode Foto: Gaute Bruvik/visitnorway.no
 17. 17. Innsats gir resultater 9,7 5,7 3,3 3,3 0 2 4 6 8 10 12 Omsetning Verdiskaping Produktivitet Sysselsetting Årlig mervekst sammenliknet med kontrollgruppe i prosentpoeng Effekter av den samlede innsatsen gjennom Innovasjon Norge
 18. 18. Innsats gir resultater for gründere prosentpoeng mervekst i omsetning per år Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2014 Delmål: Flere gode gründere
 19. 19. Propio/The Jellyfish Concept - Innovasjon Norge har vært en av de viktigste utløsende faktorene for starten av prosjektet. Jeg har spesielt hatt god nytte av mentortjenesten – det er antageligvis det beste tilbudet Innovasjon Norge har i forbindelse med etablererfasen. Anne-Marthe Dalseide, gründer i Propio Foto: Propio
 20. 20. Innsats gir resultater for vekstbedrifter Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2014 prosentpoeng mervekst i omsetning per år Delmål: Flere vekstkraftige bedrifter
 21. 21. Foto: Borregaard. Miljøteknologiordningen har gitt oss avgjørende risikoavlastning. Det øker sjansen for lønnsom fullskalaproduksjon i neste fase, samtidig som vi får beholde kontroll over ideen vår. -Gisle L. Johansen, Borregaard
 22. 22. Innsats gir resultater i distriktene prosentpoeng høyere vekst i omsetning Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2014 prosentpoeng høyere vekst i sysselsetting Distrikts- utviklings- tilskudd
 23. 23. Vi gir lokale ideer globale muligheter! Kompetanse: Globalt entreprenørskap • Business Bootcamp • Tech Incubator, TINC: TINC Asia (Singapore) TINC Silicon Valley • Global Entreprenurship Training, Boston • Entrepreneurial marketing, New York • Tech City Executive Accelerator, TEA, London Innovation House: • San Francisco/ Silicon Valley • Rio de Janeiro • Shanghai Selfie: Arild Nybø, Stiftio
 24. 24. Kort om noen av våre ordninger: Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2014
 25. 25. Forsknings- og utviklingskontrakter IFU En forpliktende utviklingsavtale mellom en leverandør- og en eller flere kundebedrifter i privat sektor. Samarbeid med utenlandske pilotkunder viser de beste resultatene. OFU Et forpliktende og målrettet samarbeid mellom norske leverandørbedrifter og norske offentlige virksomheter, f.eks. kommuner, fylkeskommuner, statsetater, sykehus eller forsvarssektoren. Tilskudd på inntil 60% av prosjektkostnader avhengig av prosjektet og størrelse på bedriften.
 26. 26. gir grunnlag for verdiskaping i Norge har markedspotensial internasjonalt er bedre for miljøet enn dagensteknologi kan begrunne og tallfeste hvorfor løsningen er bedre for miljøet Miljøteknologiordningen - søker teknologi som skal utprøves i pilot- eller demonstrasjons- anlegg Toms93/iStock/Thinkstock
 27. 27. Viktige kriterier når vi vurderer søknaden Nyhetsgrad og innovasjonshøyde Internasjonalt vekstpotensial Miljøeffekt Verdiskaping i Norge Gjennomføringsevne Utløsende for prosjektet
 28. 28. Dessuten minner vi om: Risikolån Gjennom lån kan Innovasjon Norge dele risiko og bidra til at prosjektet finner god finansiering til fornuftige betingelser PRIS RISIKO Høy Lav Høy Risikolån/ garanti Markedslån Lån med svak eller ingen reell pantesikkerhet Pantelån, med relativt god sikkerhet
 29. 29. 30 Garantier • Garantier gis normalt til små og mellomstore bedrifter som har problemer med å skaffe seg lånefinansiering i bankene på grunn av for stor antatt risiko eller manglende pantesikkerhet. • En garanti fra Innovasjon Norge kan medvirke til at en lokal bank vil innvilge driftskreditt eller investeringslån, og garantien kan således være utløsende for realiseringen av de utviklingsplaner en bedrift har, og som i en periode krever mer økt tilgang på kapital.
 30. 30. Side 31 Bedriftsnettverk Aktuelle samarbeidsområder • Markedsdrevet innovasjon og markedsutvikling • Internasjonalisering og eksport • Produktutvikling, design og omdømmebygging • Logistikk og distribusjon
 31. 31. Trebasert Innovasjonsprogram -tilskudd til innovativ bruk av tre • Bedrifter som ønsker utvikling av produksjon og/eller treprodukter • Byggherrer, entreprenører og rådgivere i utbyggingsprosjekter • FoU og kompetansemiljøer i samarbeid med bedrifter
 32. 32. Var dette mye informasjon på en gang? Avtal et møte: våre rådgivere vil raskt avklare hvilke av våre tjenester som evt er aktuell for din bedrift. www.innovasjonnorge.no
 33. 33. www.miljoteknologi.no
 34. 34. PHOTO: INNOVATION NORWAY Mer informasjon? Delta på speed date!

×