Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from First Tuesday Bergen(20)

Advertisement

Ingmar Høgøy - Forretningsoppdatering fra Miniprob - Vinner av Angel Challenge Bergen 2016

 1. Live feed replacement in aquaculture Baby Food for Baby Fish 1Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494
 2. Hva har skjedd siden..? Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 2
 3. Finansiering • 25 aksjonærer • I.0 mill fra Angel Challenge • 6.5 mill fra investorer • 1.8 +0.5 fra innovasjon Norge Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 3
 4. Team Minipro på kundebesøk I Equador • Gorky fra Equador til Høyre • Pioner innen rekeopdrett • Har anlegg for produksjon av rekeyngel • Fin omvisning til en rekke rekeoppdrett • Gode råd fra Gorky Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 4
 5. Algeproduksjon Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 5
 6. Artemiaproduksjon Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 6
 7. Problemet,- Artemia • Levende fôr produksjon: • komplisert • Kostbart • Begrenset tilgang 7Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494
 8. Nyklekt yngel Befruktet Reke Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 8
 9. Yngelproduksjon Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 9
 10. Økologisk rekeoppdrett for eksport til Europa Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 10
 11. Kunde I Brasil • Jackeline har egent klekkeri • Andrè har lang erfaring I rekeoppdrett • Våre partnere I Brasil • Testene skal gjennomføres her. Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 11
 12. Intenst arbeid ,- og HMS Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 12
 13. Besøk til Innovasjon Norge I Rio • Markedsinformasjon • Nettverk • Regelverk • Finansiering? Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 13
 14. Bygge selskapet • Formaliteter • Ansettelser • Avtaler • A-ordning • Skatt Vest • Byråkrati • Språkopplæring Skatt Vest Postboks 8103 4068 Stavanger Deres ref.: 20152795 arkiv 2016/794690 Storebø 21.12. 2016 Org. Nr. 915184 650 Mva -Minipro AS feilaktig innbetaling(?) Viser til Deres brev datert 12.12.2016 vedrørende spørsmål om det er feilaktig innbetaling av mva. på kr 2 828. I brev fra Skatteetaten datert 12.10.2016 og med samme referanse som i deres brev fikk jeg varsel med vedtak om etterberegning av merverdiavgift etter avgrenset kontroll av omsetningsoppgaven for mai-juni 2016. I brevet fikk jeg melding om at det var ilagt en tilleggsavgift iht. §21-3. på kr 2 800 kr og beregnet rente på kr 28. Til sammen kr 2828. På side 2 i brevet stod det at jeg skulle betale beløpet på kr 2 828 innen 2.11.2016 med KID nr: 5001009151846508. Når skatteetaten krever at en betaler er det bare å betale. Dere kan sikkert finne korrespondansene i arkivene deres. I mine tidligere korrespondanser mente jeg att tilleggsavgiften var en urimelig streng straff på grunn av en formalfeil, men etter at jeg hadde brukt en rekke lange kvelder på å svare ville jeg ikke bruke tid på å klage. Nå sitter jeg her og skriver brev en sen kveldstime, og må forklare hvorfor jeg har betalt inn straffen. Jeg vil likevel benytte anledningen til å ønske skatteetaten både i Øst og Vest: Go d J u l o g Go d t N y t t År Med hilsen Minipro AS ………………...…. Ingmar Høgøy Daglig lede Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 14
 15. Workshop,- konseptutvikling,-planlegging og Mål for 2017 15 5 ARTEMIA REPLACEMENT TECHNOLOGY DISEASE CONTROL INFORMATION The core of Minipro’s USPs. Initial goal of replacing 50% of artemia in the feed; share to be increased over time Know more about the customers and the market than they know themselves. Sell valuable information from market/protocol database Provide high-tech equipment for better operations Include innovative immunostimulants in the Minipro recipes
 16. Minipro A.S,- Produksjon 16Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494
 17. Produksjon,- 17
 18. Nå har gründeren fått opp pulsen. Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 18
 19. BABY FEED for BABY FISH • BABY FOOD FOR BABY FISH Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 19 Baby Food for Baby Fish
 20. Norwegian Technology Global Market Sustainable Aquaculture Food production Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 20
 21. Ingmar.hogoy@minipro.no Phone. +47 93432494 Minipro AS,- Ingmar Høgøy, E-mail: ingmar.hogoy@lysglimt.net phone: +47 93432494 21 Thank You!

Editor's Notes

 1. Mitt navn er ingmar Høgøy Jeg er grunder og daglig leder I Minipro AS. I juni I fjor vant jeg Angel Challenge konkurransen I Bergen og etablerte Baby food for Baby fish! Jeg er bedt om å fortelle hva som har skjedd etter Angel Challenge konkurransen og mine erfaringer som grunder. Da Thomas spurte meg om jeg kunne være med I kveld sa han at jeg ikke behøvde å skryte over Angel Challenge,- Men det mente han sikkert ikke,- så jeg vil benytte anledningen til å take for et flott konsept som har betydd svært mye for Minipro. Det har også stor betydning for hele grunder miljøet at investorer og grundere kan komme sammen I en god dialog.
 2. Så hva har skjedd siden den euforiske kvelden på BI i juni. Med høy stemning og en flott ramme.
 3. I forbindelse med Angel Challenge fikk jeg god kontakt og dialog med en rekke investorer. Mange fattet interesse for ideen. Etter en del forhandlinger og diskusjoner ble resultatet at Minipro nå har 25 aksjonærer De fleste en del av Angel Challenge nettverket. Selskapet er tilført til sammen 7,5 mill i egenkapital Første kapitaltilførselen fikk vi fra Innovasjon Norge med 500.000 Så fikk vi en julepresang med 1.8mill i tilskudd fra Sveinung Dukstad.
 4. Vi har lært av Lean Business konseptet at vi skal ut og spørre kundene. Det er ikke så vanskelig når kundene holder til i Equador og Brasil. Det første vi gjorde da alle formaliteter var i orden var å reise på besøk til våre gode kontakter i Equador og Brasil. Vi er et internasjonalt team Med Bernd som er Tysker og ekspert på ernæring i fiskelarver Giuseppe er italiener og har god kultur og språkforståelse Vi kommer ikke så langt med Engelsk. Gorky er fra Equador og er en pioner innen rekeoppdrett. Han har gitt oss uvurderlige tilbakemeldinger og gav os en flott omvisning og forståelse av rekeindustrien i Equador.
 5. Her ser dere noen bilder av det først trinnet i prosessen som er produksjon av alger .
 6. Neste trinn i prosessen er produksjon av artemia Det er dette som er vår konkurrent
 7. Slik ser en artemia ut I forstørret versjon. Produksjonen er komplisert Kostbar Og tilgangen er begrenset
 8. Til venster ser dere en befruktet reke Til høyre ser dere en pose med nyklekte reker Det kan være over 300.000 larver i en slik pose. Da vi var tilstede på dette oppdrette tok de imot en palle med slike poser. Til sammen var det 16 millioner larver
 9. Yngelproduksjonen skjer i slike basseng eller tanker. Denne del av prosessen varer i 20 dager.
 10. Deretter settes yngelen ut i slike dammer der de vokser til markedsstørrelse. Denne farmen drev med økologisk produksjon som ble eksportert til Europa. For land som Equador betyr eksportinntektene fra rekeoppdrett svært mye økonomisk.
 11. Så var det å besøke våre gode venner i Brasil. Jackeline driver og eier dette anlegget og produsere 30millioner yngel pr mnd. Andrè har lang erfaring med rekeoppdrett og er også med i teamet. Vi skal gjennomføre en rekke tester ved dette anlegget. Etter at vi fikk tilskudd fra Innovasjon Norge måtte vi tenke på kjønnsbalansen i teamet. Den er jo bra her.
 12. Ti venstre ser dere Utekontoret til Minipro i Rio. Det er ikke bare moro Det er også intenst arbeid. Som leder er det viktig å passe på at det ansatte har det bra. Det er ikke bare kjønnsbalansen som må være i orden I et varmt klima som Brasil er det viktig å tenke på væskebalansen. Jeg fikk skryt av teamet fordi jeg alltid passet på at væskebalansen var i orden.
 13. Vi besøkte også Innovasjon Norge sitt kontor i Rio Vi hadde et positivt møte med Stein Gunnar Hansen bondevik og hans team. For å få mer informasjon om markedet, nettverk og regelverk. Når det gjaldt finansiering måtte vi ta kontakt med gamlelandet Det ble meg fortalt at Det var en kar som het Sveinung Dukstad som vi burde ta kontakt med Det gjorde jeg med godt resultat.
 14. Med et innblikk i en spennende reise kan dere få inntrykk av at det er bare moro å være grûnder. Vel tilbake til hverdagen er det mange store og små detaljer som skal på plass. Mange formaliteter Ansettelser Avtaler A-ordningen og Byråkrati Dersom jeg var litt høyt oppe etter turen er det alltid noen som kan få oss ned på jorden igjen En slik etat er skatt Vest. I forbindelse med mva registrering og første faktura hadde jeg glemt å etterfakturere mv til kunden. På den tiden var jeg faktisk opptatt med Angel Challenge. (får skyld litt på det) Dette førte i alle fall til masse papirarbeid og en straff på kr 2800 + 28 kr i rente. Jeg betalte straffen, skrev brev og så jeg var uenig, men at jeg ikke hadde tid til å krangle. Deretter fikk jeg brev fra Skatt vest med forespørsel om hva innbetalingen gjaldt. Jeg svarte hva saken gjaldt, skrev at jeg var uenig med avgjørelsen ,men ikke hadde tid til å krangle om dette Ønsket etaten God Jul. Jaggu kom pengene tilbake i januar. På litt avstand er dette komisk , men når du står midt oppi det er det ikke så gøy.
 15. Tidlig i januar var hele teamet samlet for å utvikle konseptet, legge planer for 2017 og sette opp mål. Minipro konseptet består av fire deler, Erstatning av levende fôr, sykdomskontroll, teknologi og Informasjonsutveksling/læring
 16. Dette er kjernen I produksjonen som består av svært små kapsler.
 17. Her regner de første kapslene ned Nå har vi kjørt den første produksjonen Og er klar for å sende Minipro til testing i Brasil med utprøving I mars April. Deretter tester vi det i Equador og Tyskland
 18. 1, By using the Minipro Technology we can produce micro capsules For a more sustainable aquaculture,- supporting the production of food. 2. Here you see a fish larva. 3. Just like other babies I find these babies very nice.
 19. What can we offer investors? Investing in a proffitable and growing industry for a more sustainable and global food production.
Advertisement