Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

First Tuesday Holberg fondene

578 views

Published on

First Tuesday Holberg fondene 7 desember 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

First Tuesday Holberg fondene

 1. 1. Holberg Fondene Vi ser på kapitalforvaltning som et håndverk og er overbevist om at gode forvaltningsresultater skapes gjennom: Uavhengighet gjennom at vi ikke er eiet av store finanskonsern Partnermodell som sikrer kontinuitet Kun fond og få fond fordi vi tror ikke vi kan bli god i alt, men best på noe Kunnskapsdeling gjennom kompetente medarbeidere og Holberggrafen1
 2. 2. Våre fond Norsk Nordisk EMEA Globalt Rente- aksjefond aksjefond aksjefond aksjefond fond Holberg Likviditet OMF Holberg Holberg Holberg Holberg Norge Norden Rurik Global Holberg Likviditet Langsiktig opportunistisk Det beste Kvalitetsselskaper Holberg aksjeplukking Verden i miniatyr av to verdener til riktig pris Kreditt Noe for enhver smak i rentemarkedet Holberg Fondenes investeringsplattform2
 3. 3. 13
 4. 4. Takk for tilliten4
 5. 5. Navn på presentasjon Dommedag eller fremtidshåp i aksjemarkedet?5
 6. 6. Hvor er vi i dag?6
 7. 7. Du er temmelig hardhudet hvis ikke dette påvirker deg7
 8. 8. Og alt går bare ned…. Selvsagt ikke ..grafen er på ”hodet” ….8
 9. 9. ”Nei, nå svinger det jammen mye på børsen” USA - månedsavkastning9
 10. 10. Nei, nå er usikkerheten stor Jeg er sjelden sikker på retningen i aksjemarkedet på kort sikt, Norsk aksjeanalytiker til men akkurat nå er det Dagens Næringsliv i litt mer usikkert enn vanlig. sommer Folk snakker om at det er usikre tider. Du vet, det er alltid usikkert. Jeg mener, det var usikkert I 2007, vi var bare ikke klar over det. Det var usikkert 10. september 2001 og 18. oktober 1987. Vi visste det bare ikke. Warren Buffet10
 11. 11. En vanlig arbeidsdag på meglerbordet11
 12. 12. USA – kurs og inntjening... 12m rullerende historisk EPS..aldri tjent så mytje peng som nå….12
 13. 13. USA – Billig eller dyrt ? Helt greit – egentlig…13
 14. 14. Norden bra på statsfinanser… men …14
 15. 15. .15
 16. 16. …og vi er verst i aksjer…16
 17. 17. Godt vi har den nye verden…17
 18. 18. ..den vokser fort…18
 19. 19. …og befolkningen med… 7 milliarder passert19
 20. 20. India vokser med 45.000 om dagen!!!!20
 21. 21. Kina.. fra bygd til by.. Akkumulert fra 2010.... Million mennesker21
 22. 22. Kina.. strømforbruk Tut og kjør.. Men bitte litt slow down i det siste22
 23. 23. Men…”gamle verden” teller også Volum effekten..23
 24. 24. Full brems i ny gjeld – USA utenom banker ”Tæring etter næring”24
 25. 25. Selskapene bygger bok... USA, Europa og Norden samlet25
 26. 26. …gearer ned... USA, Europa og Norden samlet26
 27. 27. …og holder gjeldsbetjeningsevnen ”høy” USA, Europa og Norden samlet27
 28. 28. 28
 29. 29. …og amerikanerne får tro på fremtiden igjen ?29
 30. 30. Markedet yielder mye…30
 31. 31. Men så var det Europa da…31
 32. 32. Alternativene32
 33. 33. USA – kurs og inntjening... 12m rullerende historisk EPS..aldri tjent så mytje peng som nå….33
 34. 34. 20 største investeringer (1-10) Selskap Andel Kommentarer Statoil har ca. 30 000 ansatte i over 40 land, og er et av verdens største oljeselskaper offshore. Selskapet er verdensledende innen drift og utvikling av offshoreinstallasjoner. Ekspertisen gjør selskapet til en attraktiv partner. 5,4% Statoil verdsettes nå til en rabatt i forhold til historisk prising og oljepris. Bred internasjonal portefølje med betydelig foredlingspotensiale. Innovative innenfor oljeindustrien. Alfa Laval er svensk/globalt engineering selskap som er verdensledende innen sine 3 kjerneteknologier: 1) 4,4% Varmeoverføring, 2) Separering og 3) Væskebehandling. Selskapet har 11 000 ansatte og salg til over 100 land. Veldrevet og godt posisjonert bl.a. i Asia. Carlsberg er en av verdens største ølprodusenter med salg i over 150 land. Foruten Carlsberg-øl produserer 4,0% selskapet kjente merker som Tuborg, Holsten og Baltika. Vest-Europa er Carlsbergs hovedmarked, men fremvoksende økonomier står for en stadig større del av salget (ca. 40%). Svensk/sveitsisk selskap med ledende posisjon innen utstyr for å overføre, distribuere og produsere elektrisk 3,9% kraft. ABB har også en ledende posisjon innen produkt/prosess automatisering og robotikk. Godt posisjonert m.h.t fremtidige investeringer i infrastruktur. Sliter med konkurranse og utfordringer rundt offentlige finanser. Novo Nordisk er et verdensledende legemiddelfirma innen diabetesbehandling. Diabetes er i sterk økning over hele 3,9% verden og ut fra dette mener vi at selskapet har gode utsikter fremover. De er også langt fremme på behandling av overvekt og relaterte sykdommer i tillegg til veksthormoner. Høyt verdsatt innenfor et stort og voksende sykdomsfelt. Fortum er et energiforsyningsselskap med fokus på de nordiske landene, Russland og Baltikum. Fortum er er et av de 3,8% ”reneste” energiselskapet (m.h.t. CO2) i Europa med eksponering mot kjernekraft og vannkraft. Selskapet er etablert i hele verdikjeden [Kraft (ca. 11MW), varme (ca. 8 MW) og distribusjon]. Veldrevet og godt posisjonert selskap. Rimelig priset, utbytte avkastning på ca 5% anser vi som attraktiv. Berørt av nye skatter på energi i Finland Finsk entreprenør, som utvikler bolig-, nærings- og industrieiendom. Selskapet har en spennende eksponering mot 3,7% Russland og de baltiske landene, i tillegg til sterke posisjoner i Norden i store deler av byggemarkedet. Attraktiv verdsettelse og stor oppside ved bedrede konjunkturer. Russland har mye ugjort på boliger. Svensk (global) mobiloperatør som bygger ut og tilbyr mobiltelefoni i vekstmarkeder. Bank og finansielle tjenester på mobil 3,6% kommer. Selskapet har i dag operasjoner i 16 land spredd over 3 kontinenter (Sentral- og Sør-Amerika, Afrika, Sør- og Sørøst-Asia). Godt drevet vekstselskap. Noe mer moden fase gjør at de begynner å betale utbytte som vi synes er positivt. Vestas er en dansk vindmølleprodusent. Selskapet har har en installert base på over 35 000 turbiner og er 3,4% markedsleder i en sterk voksende bransje. Attraktivt priset på nøkkeltall for å være et vekstselskap. Tøff konkurranse fra asiater og ledende vestlige aktører og utfordringer rundt finansiering av møller skaper uro. Katastrofen i Japan har satt fokus på alternativ energi, noe som kan gjøre vindkraft mer attraktivt. Svensk klesgigant /plattformselskap med over 2000 butikker lokalisert i 37 markeder. All produksjon i lavkostland 3,3% (Øst-Europa, Asia, Afrika og Sentral-Amerika). Godt drevet og i ferd med å rulle ut sin suksessoppskrift (selge moteklær til en rimelig pris) i nye markeder. Dyktig på merkevarebygging. Satser på fremvoksende økonomier.34
 35. 35. Porteføljesammensetning (eks. unoterte selskaper og kontanter) Store selskaper (markedsverdi > 100 mrd.) 30% Mellomstore selskaper (markedsverdi 10-100 mrd.) 36% Små selskaper (markedsverdi 1-10 mrd.) 23% ”Mikroselskaper”(markedsverdi under 1 mrd.) 6%35
 36. 36. 20 største investeringer (1-10) Selskap Andel Kommentarer Statoil har ca. 30 000 ansatte i over 40 land, og er et av verdens største oljeselskaper offshore. Selskapet er 6,1% verdensledende innen drift og utvikling av offshoreinstallasjoner. Ekspertisen gjør selskapet til en attraktiv partner. Statoil prises nå til en moderat rabatt ift historisk prising og mot oljeprisen. Etter fusjonen mellom Acergy og Subsea 7 er selskapet forsterket ytterligere som en ledende 5,5% undervannsentreprenør med en sterk posisjon globalt. Selskapet har en sterk balanse og er en av tre aktører som dominerer denne sensykliske delen av oljeservicesegmentet som ser ut til å få mye arbeid i tiden fremover. Posisjonert for et voksende marked (komplekse undervannsinstallasjoner på stadige dypere vann) og sterk backlog. Hydro er verdens 3. største aluminiumsprodusent med 19 000 ansatte og virksomheter i nær 40 land. Selskapet er 4,8% også i besittelse av en betydelig kraftproduksjon. God kostnadsposisjon og rimelig priset i forhold til underliggende verdier.(Pris/Bok: 0,7) Har gjennom Vale-oppkjøpet tatt et langsiktig veddemål på at det riktige er å være fullintegrert. Wilh. Wilhelmsen, sammen med Wallenius er verdens største aktør innen bil- og roro-transport (bilskip). Selskapet 3,7% har en global markedsandel på 24%. Det globale markedet for biltransport er å betrakte som et oligopol hvor 5 store aktører kontrollerer over 80% av flåten. Moderat priset med og god støtte i fundamentale verdier. Yara er verdens største leverandør av mineralgjødsel. Selskapet har salgskontorer i mer enn 50 land og selger sine 3,4% produkter i over 150 land. Gjødselproduksjon er veldig energikrevende og Yara ligger lavt på kostnadskurven og har for tiden en høy avkastning på kapitalen. Selskapet har en sterk balanse og prises rimelig på dagens inntjening. Et av verdens største cruiserederier. Opererer i den mer luksuriøse delen av cruisemarkedet. Cruise representerer 3,4% en av de raskest voksende ferieformene og er svært konkurransedyktig med tanke på pris. En av risikofaktorene for inntjening er høyere oljepris. Selskapet er attraktivt priset i forhold til underliggende verdier (Pris/Bok: 0,7). DETNOR er en investering i norsk oljeleting. Etter en periode med blandet suksess traff de blink sammen med 2,9% Statoil på Aldus Major South. Et felt som med tilstøtende strukturer kan bli et av norgeshistoriens største funn. Er eiet 52% av Aker. Markedsverdien er rundt 10,2mrd NOK. Vi har eiet aksjen over lengre tid. Vizrt tilbyr integrerte grafiske kringkastingsløsninger for TV-selskaper. Selskapet har også en totalløsning for 2,5% digitalisering av videoarkiv. Mediabransjen er på vei opp av grøfta og investeringstakten er ventet å ta seg opp de nærmeste årene. Følsom for teknologiskift. (Web 2.0 , Apple, Facebook). Veldrevet norsk mediehus med vekstambisjoner utenfor Norges grenser. Selskapet har 7 500 ansatte og 2,4% virksomheter i 26 land. Innovativ innenfor elektroniske medier og eksponert mot annonsemarkedene i Skandinavia og enkelte andre land i Europa. Clavis Phama bruker sin lipid Vektor teknologi til å forbedre eksisterende medisin innen kreftbehandling. Selskapet 2,4% har flere kandidater i fase 2 og fase 3 hvor bl.a. blodkreft og bukspyttkjertel kreft skal behandles. Løpemeldingene er positive og flere viktige nyheter er ventet i 2011/12. Selskapet har 290 mill. nok i kontanter og er godt kapitalisert36
 37. 37. Porteføljesammensetning (eks. unoterte selskaper og kontanter) Store selskaper (markedsverdi > 10 mrd) 37% av fondet Mellomstore selskaper (markedsverdi 1-10 mrd.) 42% av fondet Små selskaper (markedsverdi under 1 mrd.) 11% av fondet37

×